Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
пространства,и поэтому она неделима.Всегда и неизменно в любой точке космическог пространства сосредоточена или же находится Материя в определённом е...полностью>>
'Методические указания'
Данное указание предназначено для выполнения студентами курсового проекта по дисциплине «Электрическое освещение» а также дипломного проекта по специ...полностью>>
'Диплом'
Продукция будет представлять собой стеновые отделочные панели, мебельные щиты и фасады, элементы интерьера, напольные покрытия, внутренние двери и пер...полностью>>
'Документ'
Если не во всем, то во многом качество жизни человека, благополучие, процветание, конкурентоспособность государства определяет уровень образования, ин...полностью>>

Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Наукове видання

Тези доповідей

ХVIII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ

У чотирьох частинах

Ч. III

Харків 2010

ББК 73

І 57

УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 296 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

2010

Зміст

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології ..........4

Секція 14. Сучасні технології в освіті.…………………………...………….....41

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення

наукових і соціальних проблем у медицині ….….………………………….....74

Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті ………………...109

Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера....166

Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища

та утилізації відходів………………………………………………….………..183

Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук …………….……………...211

Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів …..…...245

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології

ДОСЛІДЖЕННЯ ОТРИМАННЯ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ЯК ПРОЛОНГАТОРА ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

Агулян А.А., Підгорна Л.П., Фармазян З.М., Аракелова Е.Р.

Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

ЗАТ Єреванський науково-дослідний інститут “Пластполімер”,Єреван

Полівініловий спирт (ПВС) являє велику цікавість з точки зору застосування його в медицині. Наприклад, він використовується в технології приготування лікарських речовин, але при введенні препаратів, що вміщують ПВС, в організм людини існують принципові обмеження з молекулярної маси (ММ) цього полімеру, і використовувати ПВС з ММ вище 30000 недоцільно.

Метою даної роботи було дослідження можливості отримання полівінілового спирту з молекулярною масою 65000-70000 з метою використання його в якості пролонгатора дії протипухлинних лікарських речовин та зниження токсичності лікарської речовини. В живому організмі ММ полімеру зменшиться вдвічі за рахунок часткового гідролізу та дії лікарської речовини, і полімер буде виводитися з організму через нирки.

Вивчено технологічний процес отримання полівінілацетату в залежності від хімічної природи різних ініціаторів, температури та часу синтезу, співвідношення вінілацетат: ініціатор: розчинник (метанол). Процес полімеризації контролювали за такими параметрами, як ММ полімеру та вміст залишкового мономеру. В результаті обрано оптимальне співвідношення мономеру, розчинника та ініціатору, температура та час синтезу для отримання полівінілацетату з ММ 70000 і вмістом залишкового мономеру менше 5 %, омиленням якого в подальшому отримали розчинний у воді ПВС з вмістом ацетатних груп (5-6) %.

Наступним етапом досліджень було вивчення процесу приєднання протипухлинних лікарських речовин (ЛР) до ПВС і отримання препаратів у вигляді плівок, на які осаджували нанорозмірний шар ZnO в магнетроні для активації процесу взаємодії ПВС з ЛР і зниження токсичності ЛР. Біосумісність отриманих матеріалів [ПВС-ЛР] визначали шляхом введення плівки під шкіру білих мишей. Паралельно вводили протипухлинні лікарські речовини у вигляді ін’єкцій.

Встановлено, що розроблені марки ПВС можуть використовуватись в якості пролонгаторів дії протипухлинних лікарських речовин і знижують їх токсичність.

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕПЛА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 93% ГІДРОЛІЗНОЇ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ

Биканов С.М., Гарєв А.О., Загорулько Н.Є., Зарєчнєв О.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Тези присвячені модернізації двох установок, що входять до складу технічного проекту отримання 93% гідролізної сірчаної кислоти. Установка буде експлуатуватися на ЗАО «Кримський титан», в Криму.

Початкова суміш – 60% H2SO4, надходить з попереднього цеху і потрапляє в два випарні апарати (ВА), де випарюється до 75% при температурі 1050С. Вторинна пара з ВА конденсується в інших теплообмінниках при 400С. Після ВА, 75% H2SO4 охолоджується у третьому теплообміннику до 600С. Охолодження теплообмінників здійснюється водою. В іншому цеху 75 % H2SO4 змішується з 20% олеумом в змішувачі. При цьому виділяється тепло, яке відводиться охолоджуючою водою. 93% H2SO4 після змішувача подається на склад.

Методами пінч аналізу проаналізовано існуючу технологічну схему. Для неї знайдено, що ΔТmin=220. Встановлено, що кількість гарячих утиліт QHmin=5024,66 КВт, кількість холодних QCmin=7737,15 КВт. Отримано сітчасту діаграму схеми. Вона свідчить про те, що теплота в існуючій схемі переноситься через пінч, що вказує на можливість інтеграції схеми.

З метою зменшення використання гарячих або холодних утиліт було запропоновано реконструкцію схеми. Для цього охолоджуючу воду з теплообмінників, де конденсується вторинна пара, спрямуємо в змішувач, де вона буде охолоджувати кислоту і водночас нагріватиметься до 450С. Потім цю воду спрямуємо на охолодження кислоти після ВА, де нагріємо її до 900С.

Знайдено, що такій схемі відповідає ΔТmin=50. Сітчаста діаграма, яка побудована за новими даними, надає таке розміщення теплообмінників, при якому теплота через пінч вже не переноситься. Кількість холодних утиліт при цьому зменшиться на 5799,9 КВт і складатиме QCmin=1937,25 КВт. Кількість гарячих утиліт не зменшилось і складатиме, як і раніше QHmin=5024,66 КВт. Тобто, ми зменшуємо кількість охолоджуючої води на 360 т/год і додатково отримуємо 12,8 т/год гарячої води з температурою 900С, яка може бути використана на технологічні потреби або для опалення приміщень. Для реалізації цього потрібно встановити два розподілювача і замінити теплообмінник, який охолоджує 75% H2SO4 до 600С. Замість його треба встановити пластинчастий теплообмінник.

Термін окупності проекту складає близько півроку.

Виготовлення пластмасових сцинтиляторів методом лиття під тиском

Близнюк Д. О., Авраменко В.Л.

Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

Одним з найбільш придатних технологічних способів масового виробництва однотипних оптичних виробів є метод лиття під тиском Використання цього методу для одержання сцинтиляційних тайлів пов'язане з такими його перевагами як, висока продуктивність і відносна дешевина, висока точність виготовлення виробів у комбінації з високими механічними властивостями останніх. Однак, отримання високопрозорих литтєвих пластин за цим методом є важким завданням, оскільки технологія їх одержання пов'язана з оптичними дефектами, які виникають у процесі переробки (двопроменезаломлення, оптична неоднорідність). Основними причинами цих дефектів є деформація макромолекул і їх орієнтація в напрямку руху розтопу та виникнення додаткових внутрішніх напружень під дією температурних градієнтів при охолодженні заготовки.

З метою поліпшення якості литтєвих тайлів було досліджено вплив умов підготовки вихідної сировини та технологічних параметрів лиття на значення їх світлового виходу. Показану що в процесі формування розтопу полістиролу литтєву форму слід нагрівати до 60 °С. При цьому пластини остигають повільніше, але їх оптичні властивості, зокрема якість поверхні, помітно поліпшуються. Слід також відмітити, що орієнтація макромолекул і внутрішні напруження зменшуються зі збільшенням температури розтопу або температури форми. Так само встановлені що при формуванні литтям під тиском для зниження внутрішніх напружень необхідно використовувати матеріал з вузьким молекулярно-масовим розподілом, який характеризується вузьким спектром часів релаксації. Ще однією операцією, яка дозволила поліпшити якість тайлів є просушка перед початком переробки приготовленої суміші гранульованого полістиролу з люмінесцентними доданками впродовж 1-2 годин при температурі 75 °С. Підвищений вміст вологи утруднює переробку і приводить до таких видів браку, як сріблисті смуги на поверхні, розводи, хвилястість, пухирі та раковини, тріщини, жолоблення, відшаровування поверхні, розмірний брак та ін.

В результаті проведених досліджень були отримані сцинтиляційні тайли світловий вихід яких не поступається детекторам, отриманим методом полімеризації в блоці.

Застосування засобів комп’ютерної інтеграції та автоматизація процесу концентрування розчину нітрату натрію

Болдирєв С.О., Горбунов К.О., Крикун О.І., Толста Н.О.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, Україна

У хімічній промисловості для концентрування розчинів нелетучих та мало летучих речовин або кристалізації мінеральних солей широко використовується процес випарювання.

Випарювання розчину нітрату натрію – складний технологічний процес з фазовими змінами потоків та різними фізико-хімічними властивостями. Він пов'язаний з використанням складного технологічного устаткування і допоміжних механізмів. У багатьох випадках ці процеси супроводжуються виділенням великої кількості шкідливих парів, газів та інших забруднень.

Значною мірою зменшення забруднення відбувається за рахунок застосування автоматичного контролю й регулювання технологічного процесу.

У роботі розглянуто питання щодо розробки заходів підвищення енергоефективності процесу випарювання розчину нітрату натрію пінч методом. Було розраховано матеріальні та теплові баланси установки, визначені потоки, які будуть використані під час теплової інтеграції процесу. Аналіз схеми, що існує, показав наявність теплового потоку через пінч, який опосередковано переносить теплоту від гарячих утиліт до холодних. Завдяки методу табличного алгоритму визначено криві пінч-температури та цільове значення холодних й гарячих утиліт. Визначена точка пінча та оптимальні параметри роботи технологічної схеми. Запропоновано проект реконструкції системи теплообміну даного процесу, який дозволяє знизити затрати енергії.

Зменшення питомих енерговитрат при виробництві нітрата натрію позитивно діє не тільки на конкурентоздатність виробника, але й на зовнішнє середовище внаслідок зменшення викидів шкідливих речовин та емісії парникових газів.

Таким чином, завдяки отриманню удосконаленої технологічної схеми концентрування розчину нітрату натрію, потенціал енергозбереження складає близько двох мільйонів грн. на рік. Строк окупності запропонованого проекту реконструкції складає величину близько чотирьох років.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАСООБМІНУ КАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ КОНВЕРСІЇ ВИПУСКНИХ ГАЗІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Ведь О.В., Толчинський Ю.А.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

У роботі показано послідовність складання рівнянь масообміну в газовій суміші, яка за складом відповідає основним компонентам випускних газів двигунів внутрішнього згоряння. Рівняння описують протікання каталітичного процесу нейтралізації в відповідному конверторі.

Для опису процесу нейтралізації прийнято до розглядання систему теплообміну й гідродинаміки, котра складається із п’яти рівнянь руху газів. Рівняння гідродинаміки, тепло- і масообміну записані для ламінарного режиму руху газової суміші й наближенні прилеглого шару.

Для основних компонентів, що приймають участь у хімічних перетвореннях, записано наступну систему рівнянь переносу:

, , ;

, ,

в якій – компоненти швидкості в гідродинамічному прилеглому шарі; – температура в тепловому прилеглому шарі; – мольні концентрації компонентів суміші в відповідних їм прилеглих шарах; – густина суміші; – теплоємкість суміші при постійному тиску; – коефіцієнт дифузії.

Сукупність записаних рівнянь надає можливість порахувати поверхневі потоки тепла й концентрацій і сформулювати рівняння руху газової суміші змінного складу в довільній зоні руху. Такі рівняння будуть мати тільки переносні складові й джерело температури і концентрацій. Для каталітичної конверсії газових сумішей внутрішнє упорядкування такої зоні руху може бути достатньо складним через розташування в ній розгалуженої каталітично активної поверхні. Вимоги, які висуваються до такої поверхні, полягають в наступному: вона повинна бути допустимо проникненою для газової суміші, вона повинна мати достатньо велику внутрішню поверхню. Рівняння гідродинаміки руху газової суміші в зоні з такою внутрішньою поверхнею потребує побудови джерела – об’ємної сили, що виникає в ході гідродинамічної взаємодії потоку й поверхні.

РОЗРАХУНОК ВЗАЄМОЗВЯЗАНИХ ТЕПЛООБМІННИХ СИСТЕМ

О. В. Демірський

АО «СПІВДРУЖНІСТЬ-Т», м. Харків

На більшості промислових підприємств різних галузей впроваджені заходи раціональної рекуперації тепла та утилізації вторинних енергетичних ресурсів. Однак розповсюдження пластинчатого теплообмінного обладнання зробило можливим застосування нових ефективних технологій енергозбереження і підвисити степінь рекуперації тепла. З іншого боку впровадження пластинчатих теплообмінників потребує нових підходів до проектування теплообмінних систем або їх модернізації.

Враховуючи це, розглянуто проблему економічно ефективної модернізації системи теплообмінного обладнання випарного відділення цукрового заводу, що складається з випарних апаратів концентрування цукрового соку та системи підігрівачів соку перед його подачею до першого корпусу випарної станції.

Окрім безпосередньої заміни трубчатих підігрівачів на пластинчаті, як більш ефективні та компактні, існує і технологічна проблема, яка полягає у впроваджені високотемпературного випаровування, як більш ефективного для концентрування соку. Реалізація цієї технології не можлива без пластинчатого обладнання.

Головна задача енергозбереження випарної станції полягає у зменшенні витрат гострого пару на перший корпус. З іншого боку за високотемпературною технологією необхідно підвищити температуру нагріву соку перед випаровуванням, що приводить до зростання відбору екстра парів на підігрівачі. Внаслідок цього необхідно підвищити кількість гострого пару з котельної на перший випарний корпус, а розхід цього пару треба мінімізувати. Таким чином, має місце внутрішня суперечливість у формулюванні задачі, яка потребує розглядати систему випарних апараті і систему теплообмінників підігрівачів як взаємопов’язану систему теплообмінних пристроїв.

З метою оптимальної та економічно ефективної реконструкції випарної станції було розроблено алгоритм та математичне забезпечення для розрахунків взаємопов’язаних систем, який орієнтовано на сумісний вибір теплообмінного обладнання у ітераційному процесі. Наведені приклади розрахунків системи парових пластинчатих підігрівачів для чотирьох корпусної випарки.

ПВХ пластизоль для ВИГОТОВЛЕННЯ тканин з декоративним покриттям

Загоруйко І.Ю., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В.

Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

Пластизолі та покриття на їх основі знаходять повсюдне застосування у виробництві автомобілів, в хімічній, машинобудівній, легкій та інших галузях промисловості. Покриття з пластизолів можуть бути безбарвними або будь-якого бажаного кольору, їх поверхня буває блискучою або матовою, а тиснення дозволяє одержувати будь-який профіль поверхні. Пластизольні покриття мають прекрасні фізичні і хімічні властивості, високий електричний опір, а також зносостійкість, вогнестійкість та стійкість до старіння.

Найбільшого поширення на сьогодні знайшли пластизолі на основі суспензійного полівінілхлориду (ПВХ), в яких як пластифікатори зазвичай використовують діоктилфталат (ДОФ), діоктиладіпінат та діоктилсебацинат, при чьому, останні два пластифікатора переважно застосовують при отриманні пластизолей для виготовлення кислото- та морозостійких покриттів. Як наповнювачі ПВХ пластизолей широко використовують двоокис титану, літопон, тальк, крейда та ін.

Технологія отримання пластизолей основана на тому, що з підвищенням температури розчинність ПВХ в пластифікаторі різко зростає і в певний час починається процес желатинізації розчину. Повністю желатинізована при температурі 160 ºС композиція утворює губоподібний пластикат.

Нами розроблений склад ПВХ пластизоля для отримання тканини з декоративним покриттям, який містить емульсійний ПВХ, пластифікатор ДОФ, крейду, двоокис титану, епоксидну смолу ЕД-20, стеарат барію та доданки металовмісного мастила, яке отримують взаємодією монокарбонових кислот з багатоатомним спиртом при 180-220 ºС в мольному співвідношенні 1,0:2,5 в присутності оксидів металів: кальцію, свинцю, цинку, магнію в кількості 0,5-1,5 %. Як багатоатомний спирт використовують гліцерин, етиленгліколь. За для поліпшення властивостей готової декоративної тканини до пластизолю додавали речовини, які змінюють його технологічні властивості. Додавання 15 % гранульованого поліетилену дозволяє знизити просочуваність пластизолю крізь тканину, оксиди кальцію та магнію забезпечують поглинання вологи, а застосування 10 % кремнійорганічної рідини призводить до зниження поверхневого натягу пластизолю і, тим самим, сприяє більш швидкому видаленню з нього бульбашок повітря.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ ПОЛІПРОПІЛЕНІВ

Зотова Т.Г., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

Широке використання полімерних матеріалів практично в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини сполучене з утворенням величезної кількості відходів, які важко розкладають і переробляються. Одним зі шляхів вирішення проблеми полімерних видходів є їхня вторинна переробка в корисні товари та вироби.

В данній роботі проведені дослідження полімерних композицій для виготовлення корпусних меблів на основі вторинного поліпропілену різних виробників з додаванням первинних та вторинних матеріалів та рециклізатору марки Стабітокс.

Вплив складу композиції на основі вторинного поліпропілену на величину ударної в'язкості*

Вторинний поліпропілен «Укржилсоюз» (Польща)

вихідний

ВПЕ ЗАТ1

ПЕВТ-1582

Стабітокс3

5 % мас.

10 % мас.

20 % мас.

30 % мас.

5 % мас.

10 % мас.

20 % мас.

30 % мас.

40 % мас.

1 %

мас.

34,67

33,94

31,75

28,29

27,48

33,98

33,05

32,37

31,68

30,86

33,89

Вторинний поліпропілен Астра

(ТОВ Донецький машинобудівний завод)

вихідний

ВПЕ ЗАТ

ПЕВД-158

Стабітокс

5 % мас.

10 % мас.

20 % мас.

30 % мас.

5 % мас.

10 % мас.

20 % мас.

30 % мас.

40 % мас.

1 %

мас.

67,69

66,65

65,69

63,48

62,05

66,68

66,03

64,43

63,58

62,67

66,73

Вторинний поліпропілен ( Полімер-Контейнер, м. Харків)

вихідний

ВПЕ ЗАТ

ПЕВД-158

Стабітокс

5 % мас.

10 % мас.

20 % мас.

30 % мас.

5 % мас.

10 % мас.

20 % мас.

30 % мас.

1 %

мас.

42,05

41,05

40,48

38,93

37,64

41,55

40,88

30,77

38,12

41,68

* Вміст чорного барвника у всіх досліджених композиціях становить 1,4 % мас;

1ВПЕ ЗАТ – вторинний поліетилен отриманий на основі поліетиленових пакетів;

2ПЕВД-158 – первинний поліетилен високого тиску марки 158;

3Стабітокс – рециклізатор для вторинних полімерів.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

    Документ
    Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.

Другие похожие документы..