Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита диссертации состоится « 14 » июня 2011 г. в 1430 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.223.01 при ГО...полностью>>
'Документ'
ПАОЛА. Странно. По-моему, депутаты выставляют свои кандидатуры на выбо­рах главным образом для того, чтобы их называли «Ваше превосходительство!» Так...полностью>>
'Документ'
В третьем классе музыкальный кругозор детей значительно расширяется. Получив в первом и втором классах разностороннюю подготовку (накопив музыкальные...полностью>>
'Расписание'
(лекция) проф. Радоведь М.Р. Современные проблемы науки и образования. (лекция) проф. Бермус А.Г. 11.10-1 .30 Социально-гуманитарное знание в системе...полностью>>

Тематика рефератів з дисципліни "Облік в бюджетних організаціях"

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тематика рефератів з дисципліни "Облік в бюджетних організаціях"

 1. Завдання та специфічні особливості бухобліку в бюджетних установах на сучасному етапі.

 2. Структура бюджетної системи України та роль органів державного казначейства в організації обліку виконання бюджету.

 3. Етапи розвитку бюджетного обліку.

 4. Бюджетна класифікація та її будова.

 5. Види кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та порядок їх складання.

 6. Характеристика плану рахунків бюджетних установ.

 7. Типові форми меморіальних ордерів, що використовуються в бюджетних установах.

 8. Структура та зміст балансу бюджетних установ.

 9. Принципи бюджетного фінансування, роль розпорядників бюджетних коштів.

 10. Облік фінансування за відомчою структурою.

 11. Порядок відкриття та використання реєстраційних рахунків бюджетних установ в органах Держказначейства.

 12. Форми безготівкових розрахунків бюджетних установ.

 13. Характеристика касових та фактичних видатків з наведенням прикладів.

 14. Порядок відображення в облікових регістрах операцій з іноземною валютою.

 15. Види платежів до бюджету, які сплачують бюджетні установи, порядок їх визначення та сплати.

 16. Оплата витрат на відрядження у бюджетних установах.

 17. Облік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах.

 18. Організація та облік розрахунків у порядку планових платежів бюджетних установ.

 19. Інвентаризація стану розрахунків та порядок списання суми простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ.

 20. Основні засоби та порядок і способи їх оцінки та обліку в бюджетних установах.

 21. Класифікація основних засобів бюджетних установ.

 22. Порядок нарахування зносу основних засобів та його відображення в обліку бюджетних установ.

 23. Нематеріальні активи, порядок оцінки та обліку в бюджетних установах.

 24. Проведення інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів та порядок її оформлення в бюджетних установах.

 25. Організація складського обліку матеріальних запасів бюджетних установ.

 26. Особливості обліку в бюджетних установах медикаментів.

 27. Особливості обліку в бюджетних установах продуктів харчування.

 28. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі в підсобних господарствах бюджетних установ.

 29. Особливості обліку в бюджетних установах МШП.

 30. Поняття, склад та класифікація коштів спеціального фонду.

 31. Особливості обліку депозитних сум в бюджетних установах.

 32. Порядок обліку доходів та витрат виробничих майстерень.

 33. Облік доходів та витрат підсобних сільських господарств в складі бюджетних установ.

 34. Облік науково-дослідних робіт за договорами з бюджетними установами.

 35. Звітність бюджетних установ.

 36. Форми податкової та соціальної звітності бюджетних установ.

 37. Форми статистичної звітності бюджетних установ.

 38. Порядок закриття рахунків бюджетних установ та визначення результатів виконання кошторису.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
 2. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 3. Організація І методика аудиту

  Документ
  Навчально–методичний посібник з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Організація і методика аудиту» призначено для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва спец.
 4. Міністерство освіти І науки україни (61)

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ фінансове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи фінансів та бухгалтерського обліку” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін ФПЗПДП ННІПП НАВС від 06 січня 2011 року, протокол №8.

Другие похожие документы..