Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быт...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 17 ноября 2010 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета ВАК РФ Д 212.147.04 при Московском государственно...полностью>>
'Рабочая программа'
Начиная с четвертого курса и вплоть до окончания учебы (7-9 семестры) студенты, выполняют целый ряд заданий, углубляющих их представления и знания о ...полностью>>
'Закон'
Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. Однако не все дети...полностью>>

Тематика рефератів з дисципліни "Облік в бюджетних організаціях"

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тематика рефератів з дисципліни "Облік в бюджетних організаціях"

 1. Завдання та специфічні особливості бухобліку в бюджетних установах на сучасному етапі.

 2. Структура бюджетної системи України та роль органів державного казначейства в організації обліку виконання бюджету.

 3. Етапи розвитку бюджетного обліку.

 4. Бюджетна класифікація та її будова.

 5. Види кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та порядок їх складання.

 6. Характеристика плану рахунків бюджетних установ.

 7. Типові форми меморіальних ордерів, що використовуються в бюджетних установах.

 8. Структура та зміст балансу бюджетних установ.

 9. Принципи бюджетного фінансування, роль розпорядників бюджетних коштів.

 10. Облік фінансування за відомчою структурою.

 11. Порядок відкриття та використання реєстраційних рахунків бюджетних установ в органах Держказначейства.

 12. Форми безготівкових розрахунків бюджетних установ.

 13. Характеристика касових та фактичних видатків з наведенням прикладів.

 14. Порядок відображення в облікових регістрах операцій з іноземною валютою.

 15. Види платежів до бюджету, які сплачують бюджетні установи, порядок їх визначення та сплати.

 16. Оплата витрат на відрядження у бюджетних установах.

 17. Облік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах.

 18. Організація та облік розрахунків у порядку планових платежів бюджетних установ.

 19. Інвентаризація стану розрахунків та порядок списання суми простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ.

 20. Основні засоби та порядок і способи їх оцінки та обліку в бюджетних установах.

 21. Класифікація основних засобів бюджетних установ.

 22. Порядок нарахування зносу основних засобів та його відображення в обліку бюджетних установ.

 23. Нематеріальні активи, порядок оцінки та обліку в бюджетних установах.

 24. Проведення інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів та порядок її оформлення в бюджетних установах.

 25. Організація складського обліку матеріальних запасів бюджетних установ.

 26. Особливості обліку в бюджетних установах медикаментів.

 27. Особливості обліку в бюджетних установах продуктів харчування.

 28. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі в підсобних господарствах бюджетних установ.

 29. Особливості обліку в бюджетних установах МШП.

 30. Поняття, склад та класифікація коштів спеціального фонду.

 31. Особливості обліку депозитних сум в бюджетних установах.

 32. Порядок обліку доходів та витрат виробничих майстерень.

 33. Облік доходів та витрат підсобних сільських господарств в складі бюджетних установ.

 34. Облік науково-дослідних робіт за договорами з бюджетними установами.

 35. Звітність бюджетних установ.

 36. Форми податкової та соціальної звітності бюджетних установ.

 37. Форми статистичної звітності бюджетних установ.

 38. Порядок закриття рахунків бюджетних установ та визначення результатів виконання кошторису.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 2. Міністерство освіти І науки україни (61)

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ фінансове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи фінансів та бухгалтерського обліку” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін ФПЗПДП ННІПП НАВС від 06 січня 2011 року, протокол №8.
 4. Архівні зібрання України

  Документ
  Державний архів м. Києва репрезентує довідник “Фонди Державного архіву міста Києва. Том ІІ. Анотований реєстр описів фондів радянського періоду та періоду незалежності України”.
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Другие похожие документы..