Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
В целях обеспечения успешной реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Республике Татарстан, направленного на государс...полностью>>
'Документ'
Іванов Ю.Б., Карпов. Л.М., Петросянц К.В. Адміністрування податків. Навчальний посібник для самостійної підготовки магістрів спеціальності 8.050114 «...полностью>>
'Документ'
Роман 1Ще безтривожно ходять по місту ті, які вмиратимуть на рубежах, ітимуть в оточеннях, горітимуть у кремаційних печах концтаборів, штурмуватимуть ...полностью>>
'Документ'
Редколегія: Різун В.В., д-р філол. наук, проф. (голова); Єсипенко Р.М., д-р іст. наук, проф.; Іванов В.Ф., д-р філол. наук, проф.; Мелещенко О.К., д-р...полностью>>

Перелік публікацій кафедри «Охорона праці та бжд» за 2009 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік публікацій кафедри «Охорона праці та БЖД» за 2009 рік

п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано,

видавництво

Вид роботи

(навч. посібник, монографія, підручник, стаття та ін .)

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

1

2

3

4

5

6

7

8

Статті у фахових виданнях

Ноженко О.С.,асп.,

Могила В.І., к.т.н., каф. залізничного транспорту

Горбунов М.І., д.т.н., каф. залізничного транспорту

Ноженко В.С., студ.,

Сало В.І., к.т.н.

Пристрій для електростатичної обробки паливоповітряної суміші в карбюраторному двигуні внутрішнього згоряння

Патент Украины №45023 от 15.05.03 Бюлл. №20

Патент

2009

Арнаут И.Н., преп.,

Друзь О.Н., к.т.н., доц.

Опасность пищевых добавок

Вісник СНУ ім. В. Даля, № 3Е

Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/books.html

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

Гуляев В.П., ст. преп.,

Друзь О.Н., к.т.н., доц.,

Пронина Ю.Г., ст.лаб.

Прогнозирование масштаба заражения опасными химическими веществами (ОХВ) при авариях на химически опасных объектах (ХОО)

Вісник СНУ ім. В. Даля, № 3Е/

Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/books.html

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

Касьянов Н.А., д.т.н, проф.,

Малеткин В.Н., доц.,

Друзь О.Н., к.т.н., доц.

Теория и практика техногенного риска

Вісник СНУ ім. В. Даля, № 3Е

Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/books.html.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

Касьянов Н.А., д.т.н, проф.,

Малеткин В.Н., доц.,

Друзь О.Н.,
к.т.н., доц.,

Гунченко О.Н., к.т.н., доц.,

Голяев И.Е.,
ст. препод.,

Некрутенко В.В., препод.

Использование риск-ориентированного подхода
для оценки опасности пищевой продукции в Украине

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 2 (132). – С. 168-175

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,44

Беликов А.С., д.т.н., проф.,

Касьянов Н.А., д.т.н., проф.,

Пилипенко А.В., к.т.н., доц.,

Гупало О.С., аспирант

Инновационные направления строительства и радиационное качество жилых зданий

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 2 (132). – С. 26-30

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,25

Касьянов М.А., д.т.н., проф.,

Мальоткін В.М.,

доц.,

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Друзь О.М.,
к.т.н., доц.,

СалоВ.І.,
к.т.н., доц.

Безпека життєдіяльності i ризик-орiєнтований підхід

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 2 (132). – С. 163-167

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,25

Малов В.А.,
к.т.н., доц.,

Касьянов М.А., д.т.н, проф.

Пітельгузов М.А., к.т.н., проф.

Аналіз методів зниження шумового навантаження працівників легкої промисловості

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 2 (132). – С. 244-247.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,19

Черных А.В., ас.,

Житная С.В., ас.,

Анисимова Т.И., ас.

Акклиматизация работников пищевой промышленности к повышенным температурам

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 2 (132). – C. 429-431.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,125

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Малов В.А.,
к.т.н., доц.

Пітельгузов М.А., к.т.н., проф.

Оцінка впливу звукопоглинання внутрішніх поверхонь кабін і салонів на шумове навантаження на дизель-поїзді ДЕЛ-02

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 33-37.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,25

Гедрович Д.А., аспирант,

Касьянов Н.А., проф., д.т.н.,

Гедрович А.И., д.т.н., проф., каф. обробки металів тиском та зварювання

Содержание сварочного факела при сварке марганцовых сталей

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 47-53.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,375

Александров Д.В., асп.,

Александров В.Е., к.т.н., доц,

Житная С.В., ас.

Обоснование времени тушения очага пожара с помощью ручного огнетушителя

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 80-82.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,125

Пітельгузов М.А., к.т.н., проф.,

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Андріанова О.О., асп.,

Савченко І.В.,

асп.

Дослідження проблеми організації робочого місця працівників служб промислового транспорту

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 87-91.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,25

Гедрович А.И., д.т.н., проф., каф. обробки металів тиском та зварювання

Шинкарева Т.А., соискатель,

Нежельский В.Л., ст. преп.,

Шинкарев Н.А., студ.

Прогнозирование заболеваемости работников предприятия по результатам лабораторних исследований уровня вредных факторов на рабочем месте

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 112-115.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,19

Пітельгузов М.А., к.т.н., проф.,

Черних А.В., асистент,

Гунченко О.Н., к.т.н., доц.

Аналіз способів покращення освітлення робочих місць на залізничному транспорті

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 152-155.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,19

Беликов А.С., д.т.н., проф.,

Шаломов В.А., к.т.н., доц.,

Гунченко О.Н., к.т.н., доц.,

Запрудин В.Ф., к.т.н., доц.,

Гупало О.С., аспирант

Применение газобетона при реконструкции многоэтажных зданий первой серии массовой застройки

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 155-160.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,31

Касьянов Н.А., проф., д.т.н.,

Медяник В.А.,
доц., к.т.н.,

Рыбальченко А.А., ассистент,

Андрианова А.А., аспирант,

Савченко И.В.,

аспирант

Исследование математических моделей определения уровня травматизма и его прогнозирования

Вісник СНУ ім. В. Даля, – № 5 (135). – С. 225-230.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,31

Касьянов М.А., д.т.н., проф.

Михайлов Д.В., асистент

Шляхи вдосконалювання ефективності протипожежного захисту об'єктів транспортного комплексу

Вісник ДІАТ,

№ (1), 2009. – С. 113-120

Д.: Молнія

Стаття (фахова)

2009

0,44

Гуляев В.П., ст. преп.,

Друзь О.Н., к.т.н., доц.,

Арнаут И.Н., ст.преп.

Прогнозирование масштаба загрязнения опасными химическими веществами при авариях на промышленных объектах

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 11 (141) – С.105-110.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,31

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Гунченко О.М.,

к.т.н., доц.,

Савченко І.В., аспірант

Визначення опромінення окремих частин тіла людини-оператора при використанні інфрачервоного газового опалення

Ресурсозбер. технолог. виробн. та обр. тиском матер. у машинобуд. Зб. наук. пр., 2009. – С.

у друці

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Арлинский О.Ю., ст. преп. каф. математичного аналізу

Исследование проблемы толерантности к гипертермии операторов литейных и кузнечно-прессовых цехов

Ресурсозбер. технолог. виробн. та обр. тиском матер. у машинобуд. Зб. наук. пр., 2009. – С.

у друці

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

Шинкарева Т.А., здоб.,

Гедрович А.И., д.т.н., проф., каф. обробки металів тиском та зварювання,

Голофаев А.Н., к.т.н., доц. каф. промислового та художнього литва

Исследование условий труда рабочих участка литья с вакуум-пленочной формовкой

Ресурсозбер. технолог. виробн. та обр. тиском матер. у машинобуд. Зб. наук. пр., 2009. – С.

у друці

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Проніна Ю.Г.,

аспірант

Гунченко О.М.,

к.т.н., доц.

Андріанова О.О.,

аспірант

Рибальченко О.О.,

асистент

Вплив розходу енергії і балансу обміну речовин на безпеку людини у виробничій діяльності

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 4 (134). Ч.2. – С. 75-79.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,3

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Андріанова О.О.,

аспірант

Савченко І.В.,

аспірант

Визначення межі фізичного навантаження на людину за споживанням нею кисню

Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах. Зб. наук. пр. – Макеевка: МакНИИ, 2009.

у друці

Макеевка: МакНИИ

Стаття (фахова)

2009

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Друзь О.М.,

к.т.н., доц.,

Мальоткін В.М.,

доц.,

Гуляєв В.П.,

ст. викл.

Сало В.І.,

к.т.н., доц.

Удосконалення методики прогнозування хімічного забруднення середовища при аваріях на промислових об’єктах

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009, № 3 (133). – С. 237-240.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,188

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Андріанова О.О., асп.

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Гунченко О.М.,

к.т.н., доц.

Савченко І.В., асп.

Климова О.М., асп.

Дослідження можливостей людини для створення безпечних умов праці на робочому місці

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009, № 3 (133). – С. 233-236.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,25

Пительгузов Н.А.,

к.т.н, проф.,

Черных А.В.

асс.

Оценка влияния атмосферных условий на обслуживающий персонал при работе в зимних условиях на открытом воздухе

Вісник СНУ ім. В. Даля, 2009, № 3 (133). – С. 240-242.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,125

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Савченко І.В.,

аспірант

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Проніна Ю.Г.

аспірант

Дослідження методологічних аспектів енергозбереження при розрахунку променевих газових систем опалення виробничих приміщень машинобудівних підприємств

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – Луганськ, 2009. – № 2(20). Ч. ІІ. – С. 16-19.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття (фахова)

2009

0,19

Nikolay Kasyanov, Alexandra Andrianova,

Victor Medyanik

Research of anthropometrical peculiarities of population in Ukraine

TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 2009

у друці

Польща

Стаття (фахова)

2009

Valeriy Maletkin,

Oleg Druz,

Lydmila Maletkina

Planetary safety of life activity as the way of spiritual integration of mankind

TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 2009

у друці

Польща

Стаття (фахова)

2009

Nikolay Kasyanov, Oksana Gunchenko, Dmitriy Vishnevskiy

The methods of modeling parameters of labor safety status perfection

TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 2009

у друці

Польща

Стаття (фахова)

2009

Nikolay Kasyanov, Vyacheslav Malov, Nikolay Pitelguzov

The basic directions of decrease noise of loading on the passenger rolling-stock

TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 2009

у друці

Польща

Стаття (фахова)

2009

Друковані матеріали конференцій

Пительгузов Н.А., к.т.н., проф.,

Черных А.В., ассистент

Оценка влияния атмосферных условий на обслуживающий персонал при работе в зимних условиях на открытом воздухе

Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економ., еколог. і соц. проблеми вугільних регіонів СНД». (12-13 травня 2009 р., м. Краснодон) – С. 128-131.

Краснодон: вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,188

Касьянов Н.А., д.т.н, проф.

Медяник В.А., к.т.н, доц

Андріанова О.О.,

аспірант,

Рибальченко О.О., асистент,

Вишневський Д.О., аспірант

Вдосконалення методики визначення ступеня базового ризику виникнення небезпечних ситуацій у виробництві

Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економ., еколог. і соц. проблеми вугільних регіонів СНД». (12-13 травня 2009 р., м. Краснодон) – С. 67-71.

Краснодон: вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,25

Касьянов Н.А., д.т.н., проф.,

Михайлова Ю.Ю., ассистент,

Гунченко О.Н., к.т.н., доц.

Исследование методологических аспектов энергосбережения при расчете систем инфракрасного отопления производственных помещений машиностроительных предприятий

Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економ., еколог. і соц. проблеми вугільних регіонів СНД». (12-13 травня 2009 р., м. Краснодон) – С.72-75.

Краснодон: вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,188

Касьянов Н.А., д.т.н., проф.

Малеткин В.Н., доц.

Друзь О.Н., к.т.н., доц.

Савченко И.В., аспирант

Сало В.И., к.т.н., доц.

Исследование факторов техногенного риска

Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економ., еколог. і соц. проблеми вугільних регіонів СНД». (12-13 травня 2009 р., м. Краснодон) – С. 240-243.

Краснодон: вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,188

Касьянов М.А., д.т.н., проф.,

Друзь О.М., к.т.н., доц.,

Анісімова Т.І., асистент

Використання ресурсозберігаючих технологій для оздоровлення повітряного середовища

Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні, екологічні і соціальні проблеми вугільних регіонів СНД»

С. 244-247

Краснодон: вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,188

Черних В.І., к.т.н., доц.,

Черных А.В., ассистент

Використання продуктів газифікації вугілля в якості палива для котелень

Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економ., еколог. і соц. проблеми вугільних регіонів СНД». С. 253-255.

Краснодон: вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,125

Касьянов М.А., д.т.н., проф.,

Мальоткін В. М., к.т.н., доц.,

Друзь О.М., к.т.н., доц.,

Андріанова О.О., асп.

Методологічні аспекти вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" із застосуванням інтерактивних методів навчання

Мат. обл. наук.-метод. ради з питань ЦЗ та БЖД. Наук.-метод. семінар „Впровадж. сучасн. інновац. мет. навч. з метою підвищ. ефект. викл. спецдисц. „ЦО” та „БЖД” в вищих навч. закл. області”

C. 72-79.

Луганськ, НМЦ ЦО та БЖД

Тези

2009

0,5

Касьянов М.А., д.т.н., проф.,

Вишневський Д.О., аспірант каф. промислового та художнього литва

Гунченко О.М., к.т.н., доц.,

Рибальченко О.О., асистент

Складові професійного ризику у цехах обробки металів тиском

Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали VІІI міжн. наук.-метод. конф. (Одеса, 21-22 травня. 2009), –
С. 114-116.

Одеса: ОНМУ, 2009

Тези

2009

0,125

Касьянов М.А., д.т.н., проф.,

Медяник В.О., к.т.н., доц.,

Гунченко О.М., к.т.н., доц.,

Друзь О.М., к.т.н., доц.

Шлях удосконалення управління охороною праці та ризиком

Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали VІІI міжн. наук.-метод. конф. (Одеса, 21-22 травня. 2009), –
С. 116-118.

Одеса: ОНМУ, 2009

Тези

2009

0,125

Касьянов М.А., д.т.н., проф.,

Друзь О.М., к.т.н., доц.,

Анісімова Т.І., аспірант

Спосіб очищення повітря робочої зони від зварювальних аерозолів

Мат ІІ всеукр. конф. мол. учен., аспир., магистр. и студ., "Биосфера ХХI века" г. Севастополь, 1-4.09. 2009 г. – C. 11-12.

Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009 г.

Тези

2009

0,125

Андріанова О.О., аспірант,

Вишневський Д.О., аспірант каф. промислового та художнього литва

Савченко І.В., аспірант

Дослідження та попередження виникнення скелетно-м'язової дисфункції при проектуванні робочих місць працівників промислових підприємств

Мат ІІ всеукр. конф. мол. учен., аспир., магистр. и студ., "Биосфера ХХI века" г. Севастополь, 1-4.09. 2009 г. – C. 5-7.

Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009 г.

Тези

2009

0,125

Касьянов Н.А., д.т.н., проф.,

Гедрович Д.А., аспирант

Оценка вредности сварочных материалов при сварке теплоустойчивых сталей

Мат ІІ всеукр. конф. мол. учен., аспир., магистр. и студ., "Биосфера ХХI века" г. Севастополь, 1-4.09. 2009 г. – C. 38-40.

Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009 г.

Тези

2009

0,125

Арнаут И.Н.,
ст. викладач

Гуляев В.П.,
ст. викладач

Опасные факторы промышленности, сельского хозяйства и окружающая среда

Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15-17 жовтня. 2009)

у друці

Х.: ХНАМГ, 2009

Тези

2009

Друзь О.Н., к.т.н., доц.,

Малеткин В.Н., доц.,

Малеткина Л.Б., ст. викладач

Оценка ионизирующего излучения как источника риска

Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15-17 жовтня. 2009)

у друці

Х.: ХНАМГ, 2009

Тези

2009

Касьянов М.А., д.т.н, проф.,

Андріанова О.О., аспірант,

Вишневський Д.О., аспірант

Рибальченко О.О.,

асистент,

Савченко І.В., ст. викладач,

Клімова О.М.,

аспірант

Оцінка форм м’язової роботи за енергетичною продуктивністю організму у трудовому процесі

Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15-17 жовтня. 2009)

у друці

Х.: ХНАМГ, 2009

Тези

2009

Арнаут І.М.,
ст. викладач

Гуляєв В.П.,
ст. викладач Рибальченко О.О., асистент

Аналіз особливостей харчування з ціллю зниження шкідливих факторів діючих на людину

Мат. Міжн. н.-метод. конф. „Безпека людини в сучасних умовах” (Харків,
3-4 грудня. 2009) – С. 51-52

Х.: НТУ „ХПІ”, 2009.

Тези

2009

0,06

Шинкарьова Т.А., здоб.,

Друзь О.М., к.т.н., доц.,

Гедрович Д.А., асп.

Умови праці на робочому місці зварювальника чавуноливарного цеху ХК «Луганськтепловоз»

Мат. Міжн. н.-метод. конф. „Безпека людини в сучасних умовах” (Харків,
3-4 грудня. 2009) – С. 54-55.

Х.: НТУ „ХПІ”, 2009.

Тези

2009

0,06

Касьянов М.А.,

д.т.н., проф.

Михайлов Д.В.,

асистент

Математичне моделювання впливу вентиляційних потоків на температурне поле при пожежі

Мат. Міжн. н.-метод. конф. „Безпека людини в сучасних умовах” (Харків,
3-4 грудня. 2009). – С. 107-110.

Х.: НТУ „ХПІ”, 2009.

Тези

2009

0,188

Гедрович Д.А., асп.,

Гедрович А.И., д.т.н., проф. каф. обробки металів тиском та зварювання

Состав сварочного факела при сварке марганцовистых сталей

Мат. междунар. научно-техн. конф. «Проблемы сварки родственных процессов и технологий»,
14-17 октября 2009 р., Украина, г. Николаев. – С. 37-38.

Н.: НКУ
ім. адм. Макарова.

Тези

2009

0,06

Гедрович Д.А., асп.,

Гедрович А.И., д.т.н., проф. каф. обробки металів тиском та зварювання

Влияние условий сварки на переход элементов в металл шва

Мат. V всеукр. науково-техн. конф. мол. учен. та спец. „Зварювання та суміжні технології”. Присвячена 75-річчю заснування ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 27-29 травня 2009 р. – С. 59-60.

К.: ІЕЗ.

Тези

2009

0,06

Кафедра охорони праці та БЖД у 2009 р. була співорганізатором проведення ІІ всеукраїнської конференції молодих вчених, аспирантів, магістрів і студентів "Биосфера ХХI века" м. Севастополь, 1-4.09. 2009 г.

Навчальні посібники

Касьянов М.А., д.т.н, проф.

Дудченко В.Г.,

Басаєв А.М.,

Бабенко Ю.В.,

Колібабчук О.О., соискат.

Не увійшов до звіту 2008 р.

Пожежна безпека зливно-наливних естакад для нафти та нафтопродуктів (з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа)

Навчально-довідковий посібник, 196 с.

Гриф МОНУ №1.4/18-Г-1264 від 04.06.2008

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Навчально-довідковий посібник

2008

12,3

Касьянов М.А., д.т.н, проф.

Гуляєв В.П.,

Колібабчук О.О., соискат.

Сало В.І., к.т.н, доц

Медяник В.О., к.т.н, доц

Друзь О.М., к.т.н., доц.

Тищенко Ю.А.

Не увійшов до звіту 2008 р.

Цивільний захист

Навчальний посібник, 291с.

Гриф МОНУ №1.4/18-Г-1221 від 30.05.2008

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Навчальний посібник

2008

18,2

Касьянов М.А., д.т.н, проф.

Васильчук М.В.,

Гунченко О.М., к.т.н., доц.

Медяник В.О., к.т.н., доц

Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах

Навчальний посібник. 222 с.

Гриф МОНУ №1.4/18-Г-2623 від 04.12.2008

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Навчальний посібник

2009

13,9

Кафедра охорони праці та БЖД

Зав. кафедрою «Охорона праці та БЖД»

д.т.н., проф. _______________ Касьянов М.А.

дата ___. ____. 2009 р.

Тел. каф. 41-20-35Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. В. Асоцький Відповідальний за випуск (2)

  Документ
  Включає інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали з питань навчальної і методичної роботи в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МНС
 2. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 5. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на

Другие похожие документы..