Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
субсидируемого за счет средств федерального бюджета Организация Лимит, голов ЗАО "Алексино" 31 ОАО "Совхоз Всеволожский" 307 ООО ...полностью>>
'Документ'
0 8.47 8.00 8. 0 9 10 Баксуева Анастасия Шк-интернат 5. 0 8.35 7.90 8.35 10 11 Ефимова Надежда Сбербанк - 7.70 7.30 7.70 11 1 Дударева Надежда Ростел...полностью>>
'Реферат'
Метою роботи є створення та впровадження новітніх способів інтенсифікації масо- та енергообмінних процесів, що стосуються харчових технологій, приско...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс дисциплины «Адвокатура» разработан в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего и ср...полностью>>

А в межах Договору про розрахунково-касове обслуговування Підприємства по виплаті заробітної плати з використанням платіжних карток № від 20 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто ______________, «______»___________20___р.

«____________________», яке зареєстроване за адресою:______________________________________________________________

(вказати юридичну адресу)

в особі _______________________________________________________ , який діє на підставі Статуту/Довіреності, цією

( ПІБ)

довіреністю уповноважує ________________________________________________________________________________________

(ПІБ , дата народження, паспорт (серія, номер), виданий (ким, коли), адреса реєстрації)

електронна адреса: ______________________________(основна)

______________________________ (додаткова)

передавати до Банку електронний файл розподілу нарахованої заробітної плати співробітників Підприємства в межах Договору про розрахунково-касове обслуговування Підприємства по виплаті заробітної плати з використанням платіжних карток №______від_____________20__р.

Довіреність дійсна до: «_____» ____________20__Р

___________________ ____________________ (__________________________)

(посада) (підпис керівника) ( ПІБ)

м.п.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва реферату: Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства Розділ

  Реферат
  Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
 2. Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства

  Документ
  Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
 3. Тема 2 Організація грошових розрахунків підприємств

  Документ
  Розрахунки – одне з найбільш масових явищ в господарському житті будь-якого підприємства. Здійснюючи безперебійний процес виробництва, кожне підприємство, з одного боку, безперервно завозить сировину, матеріали, паливо, тару, товари,
 4. Податкове право Підручник

  Документ
  У навчальному посібнику розглядається зміст податкового права як складного інституту фінансового права. На основі системного аналізу розкритий зміст його інститутів, що регулюють оподатковування в Україні.
 5. Методика заповнення статистичної звітності Спеціальна звітність та її форми Методологія аудиту середньої заробітної плати

  Документ
  Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства, та поділ його на складові.

Другие похожие документы..