Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовател...полностью>>
'Урок'
А сейчас мы с вами совершим третье путешествие во времени и узнаем, как передавали информацию в прошлом и каковы научные открытия и средства передачи ...полностью>>
'Семинар'
Основной задачей курса методики преподавания математики является подготовка учителя начальных классов к овладению программой начальной школы по матем...полностью>>
'Краткое содержание'
Тема 12. Статистические методы исследования экономической конъектуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, моделирования и прогнозирования...полностью>>

Горана Миколи Васильовича до Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської області про визнання незакон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

12 травня 2011 року м. Київ

РІШЕННЯ № _____

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пінчука М.Г.

членів комісії: Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Маслія В.І., Марцинкевича А.М., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н. М., Шаргало В.І.,

розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Яворівського районного суду Львівської області Гуцала Івана Павловича.

встановила:

28 жовтня 2010 року Горан М.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з заявою, щодо ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді Яворівського районного суду Львівської області Гуцала Івана Павловича.

В заяві скаржник просить притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Гуцала І.П. з підстав порушення ним норм процесуального права, при розгляді адміністративної справи № 2а-16/2010 за позовом Горана Миколи Васильовича до Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської області про визнання незаконним рішень XXIV сесії IV демократичного скликання Новояворівської міської ради № 643 від 21 липня 2005 року „Про недовіру міському Голові міста Новояворівськ Горану Миколі Васильовичу” та № 645 від 21 липня 2005 року „Про дострокове припинення повноважень міського Голови міста Новояворівськ Горана Миколи Васильовича”, щодо порушення строків розгляду справи, невжиття заходів до розгляду справи у встановлений законом строк

Перевіркою фактів викладених у скарзі встановлено, що зазначена адміністративна справа № 2а-16/2010 передана для розгляду судді Яворівського районного суду Львівської області Гуцулу І.П. 18.01.2010 року. Справу призначено до попереднього розгляду на 15.06.2010 року.

15.06.2010 року - попереднє судове засідання відкладено за заявою представника відповідача на 13.10.2010 року.

13.10.2010 року - попереднє судове засідання відкладено за заявою представника відповідача на 26.11.2010 року.

26.11.2010 року - сторони в попереднє судове засідання не з'явилися. Справу призначено до попереднього розгляду на 8.12.2010 року на 10 годину.

8.12.2010 року - винесено ухвалу про призначення справи до судового розгляду на 23 грудня 2010 року на 15 годину.

Суддя Гуцал І.П. пояснивив, що зазначені строки розгляду справи пов'язані з великим навантаженням.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України, питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху та не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

Також ч.1 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод» (Рим, 1950 р., Право на справедливий суд), кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до ст.54 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” суддя зобов'язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, додержуватися присяги судді.

Ці вимоги закону суддею Гуцал І.П. порушені, що як наслідок потягнуло порушення прав громадян на розгляд справи протягом розумного строку та у строки встановлені законом. З часу прийняття справи до розгляду минув майже рік.

Аналіз причин відкладення розгляду справи свідчить, що суддею не вживались заходи до її розгляду у встановлені законом строки, а деякі причини відкладення пов'язані з неналежною підготовкою до судового розгляду.

Невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом розумного строку встановленого законом є підставою дисциплінарної відповідальності судді Гуцала І.П., відповідно до п. 2 ч.1 ст.83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 83-87, 91, 97 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

вирішила:

Притягнути суддю Яворівського районного суду Львівської області Гуцала Івана Павловича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Відповідно до ст.89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня вручення чи отримання поштою копії рішення.

Головуючий: Пінчук М.Г.

Члени комісії: Горбачова Л.П.
Колеснік Г.А.
Маслій В.І.
Марцинкевич А.М.
Мельник М.Г.

Мікулін В.П.

Сокуренко Д.М.

Фадєєва Н. М.

Шаргало В.І.Скачать документ

Похожие документы:

  1. В україні політико-правові аспекти та регіональні особливості

    Документ
    Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006.
  2. Хроніки Львова (1946 2006)

    Документ
    Львов времен сталинского режима - любимый период галицких авторов и комментаторов. Собственно, для наших авторов и существуют только два периода - сталинский и независимый.

Другие похожие документы..