Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Об утверждении административного регламента администрации района по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации, прием докуме...полностью>>
'Документ'
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ» График работы паспортного стола: Понедельник 9:00 – 1 :00 Прием документов Вторник 9:00 – 1 :00 Прием доку...полностью>>
'Документ'
Здравствуйте, уважаемые посетители портала Runners. После публикации первой статьи «Спортивный врач и тренер из Иркутска», мне пришло очень много соо...полностью>>
'Документ'
(*)-Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фе...полностью>>

Конструктивно-технологічні особливості біполярних напівпровідникових імс. Методи ізоляції елементів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

“Фізика напівпровідникових приладів та мікросхем” 2010/11

(весняний семестр)

 1. Конструктивно-технологічні особливості біполярних напівпровідникових ІМС. Методи ізоляції елементів.

 2. Базові елементи БП напівпровідникових ІМС.

 3. Структура та схеми основних елементів на основі МДП транзисторів с p-каналом.

 4. Структура та схема основного елемента на базі комплементарного МДП транзистора.

 5. Основні елементи плівкової технології в ГІМС. Структура та компоненти ГІМС.

 6. Загальні відомості про якість та надійність ІМС.

 7. Математичні основи контрою.

  1. Загальні відомості про випадкові величини (закон розподілу, числові характеристики, приклади).

  2. Основні закони розподілу, які застосовуються в контролі якості та надійності ІМС.

  3. Первинна статистична обробка експериментальних даних.

  4. Статистична перевірка статистичних гіпотез. Критерій Пірсона.

  5. Статистичне оцінювання параметрів розподілів.

  6. Довірювальний інтервал, довірювальна ймовірність.

  7. Однофакторний дисперсійний аналіз.

 1. Контроль настроєності технологічного процесу

 2. Контроль якості технологічного процесу

 3. Контроль технологічного процесу за допомогою контрольних карт. Побудова контрольних карт для стандартних відхилень

 4. Контроль технологічного процесу за допомогою контрольних карт. Побудова контрольних карт для середніх

 5. . Механізми відмов активних елементів ІМС.

 6. Організація контролю якості. Види та методи контролю якості.

 7. Контроль функціонування та оцінка якості ІМС на виробництві (вимірювання параметрів та контроль функціонування)

 8. Оцінка якості ІМС за контрольними випробуваннями

 9. Прогнозування виходу відсотку виходу справних ІМС

 10. Основні поняття та властивості надійності

 11. . Кількісні показники надійності

 12. Залежність інтенсивності відмов від часу. Розподіл щільності відмов виробів мікроелектроніки.

 13. Експлуатаційні фактори та вимоги до надійності ІМС.

 14. Види та особливості розрахунку надійності. Розрахунок структурної надійності.

 15. Структурні функціонально- надійністні схеми

 16. Статистичні та причинні (фізичні) методи розрахунку надійності ІМС.

 17. Методика розрахунку надійності ГІМС за катастрофічними відмовами.

 18. Статистичний метод розрахунку надійності напівпровідникових ІМС за катастрофічними відмовами.

 19. . Поняття інтенсивності відмов елементів структури залежно від типу дефекту. Інтенсивності відмов основних компонентів ненадійностію

 20. Фізичний метод розрахунку надійності напівпровідникових ІМС за катастрофічними відмовами.

 21. Методи розрахунку надійності ІМС за поступовими відмовами.

 22. Метод «найгіршого випадку» розрахунку надійності ІМС за поступовими відмовами

 23. Імовірнісні методи розрахунку надійності ІМС за поступовими відмовами

Рекомендована література

Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Физические и технологические основы, надежность: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов.- 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высш.шк., 1986. – 464 с.: ил.

Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов.- 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высш.шк., 1987. – 416 с.: ил.

Козырь И.Я Качество и надежность интегральных микросхем М.: В. шк., 1987. – 144 с.

Готра З.Ю., Николаев И.М. Контроль качества и надежности интегральных микросхем.-М.: Радио и связь, 1989. – 168 с.

Готра З.Ю. Контроль технологии гибридных интегральных схем.- Львов: «Каменяр», 1981. – 176 с.

Тонкошкур О.С., Ігнаткін В.У. Фізичні основи електричного контролю неоднорідних систем.Навч. пос. Дн-ж-ськ: ДДТУ, 2010. – 290 с. [Часть 2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний стандарт професійно-технічної освіти (2)

  Державний стандарт
  Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації
 2. Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки І електронної техніки (4)

  Документ
  Основні етапи розвитку електроніки. Роль матеріалів в розвитку елементної бази електронної техніки. Загальна характеристика сучасних методів дослідження матеріалів електронної техніки.
 3. Державний стандарт професійно-технічної освіти (3)

  Державний стандарт
  Павлюк Віталій Володимирович, майстер виробничого навчання Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації
 4. Типова навчальна програма електротехніка з оснвами промислової електроніки для професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка

  Документ
  Електрична енергія знаходить найширше і різнобічне застосування в різних галузях промислового і сільськогосподарського виробництва, транспорту, зв’язку, побутової техніки тощо.
 5. Програма вступних фахових випробувань з електротехніки за спеціальністю 05070101 «Монтаж І експлуатація електроустаткування електричних станцій І енергосистем»

  Документ
  Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Другие похожие документы..