Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В сучасних умовах економіка України потребує рішення проблем, які стримують формування ринкових відносин. Особливої уваги потребують проблеми, пов’яз...полностью>>
'Диплом'
– анализ специфики отдельных форм уступки требования (финансирования под уступку денежного требования, перехода прав, удостоверенных ценными бумагами...полностью>>
'Методические указания'
Данный глоссарий является справочным изданием, предназначенным в помощь студентам, изучающим курс Отечественной истории. Состоит из разделов. Самосто...полностью>>
'Документ'
ФСФР перенесла сроки разработки законопроекта о компенсациях гражданам на рынке ценных бумаг на начало 2008 г., заявил руководитель управления службы...полностью>>

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України
від 15 червня 2009 року N 1064/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2009 р. за N 530/16546

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" та з метою вдосконалення роботи єдиних та державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 27.05.99 N 26/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.06.99 за N 358/3651 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 1.3 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.3. Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі вноситься Держінформ'юстом та його філіями в Єдиний реєстр нотаріусів протягом двох робочих днів з моменту її отримання.".

1.2. Пункт 1.4 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.4. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі надають Держінформ'юсту та його філіям відомості за формами, передбаченими розділами 2 та 3 цієї Інструкції, протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідних відомостей.

Адміністратор зупиняє доступ приватного нотаріуса-Реєстратора та його помічника (консультанта) до єдиних та державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України у день отримання від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомлення про зупинення, припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса-Реєстратора (форма 6). З метою забезпечення належної реалізації прав на вчинення нотаріальних дій, передбачених частиною шостою статті 292 Закону України "Про нотаріат", приватний нотаріус, доступ якого зупинено, подає відповідні заяви в письмовій формі Реєстраторам реєстрів.

Адміністратор поновлює доступ приватного нотаріуса-Реєстратора та його помічників (консультантів) до єдиних та державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України у день отримання від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомлення про поновлення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса-Реєстратора (форма 7).".

1.3. У пункті 1.5 розділу 1 слова "філій Держінформ'юсту" замінити словами "Держінформ'юсту та його філій".

1.4. У розділі 3:

1.4.1. У формі 1 слова "дата прийому на роботу" замінити словами "дата і підстава прийому на роботу (номер та дата наказу)".

1.4.2. У формі 2 слова "дата звільнення" замінити словами "дата і підстава звільнення (номер та дата наказу)".

1.4.3. У формах 3 та 4 слова "дата переведення" замінити словами "дата і підстава переведення (номер та дата наказу)".

1.4.4. У формі 4.1 слова "дата створення" замінити словами "дата та підстава створення".

1.4.5. Форму 4.5 виключити.

1.4.6. Форми 6 та 7 викласти у такій редакції:

"Форма 6. Зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

- номер реєстраційного посвідчення приватного нотаріуса;

- дата та підстава зупинення нотаріальної діяльності;

- термін зупинення нотаріальної діяльності;

- відомості про заміщення приватного нотаріуса (за наявності заміщення): прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який заміщує; номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса, який заміщує; номер реєстраційного посвідчення приватного нотаріуса, який заміщує; строк заміщення приватного нотаріуса.

У разі якщо договір про заміщення був укладений пізніше, головне управління юстиції невідкладно надсилає Держінформ'юсту або його філії інформацію, передбачену останнім абзацом цієї форми.

Форма 7. Поновлення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

- номер реєстраційного посвідчення приватного нотаріуса;

- дата та підстава поновлення нотаріальної діяльності.".

1.4.7. У формі 9 примітку викласти в такій редакції:

"* У деяких випадках зміна нотаріального округу здійснюється в зв'язку зі зміною адміністративного поділу області.".

1.4.8. Форму 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"- назва та адреса державного нотаріального архіву, до якого передано (буде передано) документи нотаріального діловодства та архів нотаріуса.".

2. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.06.99 N 31/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.99 за N 364/3657 (із змінами), що додаються.

3. Унести до Інструкції про порядок заповнення заяв та ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.08.2004 N 85/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за N 1021/9620 (із змінами), такі зміни:

3.1. У пункті 2.1 глави 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Відомості про обтяжувача.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

3.2. Пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Заповнення класифікатора <Тип обтяження>

За допомогою класифікатора <Тип обтяження> обирається одне з відповідних значень (<Заборона>, <Арешт>, <Тимчасове застереження>), яке позначається символом .

У поле <Тимчасове застереження дійсне до> вноситься дата припинення дії тимчасового застереження.".

3.3. Абзац другий підпункту 2.4.6 пункту 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"Якщо об'єкт обтяження має складну адресу, наприклад садовий будинок у садовому товаристві з вулицею або гараж у гаражному кооперативі, тоді в поле <Вулиця> вноситься назва СТ/ГК і назва вулиці (СТ "Енергетик" / вул. Садова, ГК "Автомобіліст"/ вул. Корольова). Якщо об'єкт розташований на перехресті двох вулиць, то в полі <Вулиця> записуються назви двох вулиць, а номер будинку записується у відповідному полі (пр. Рокосовського/ вул. Полярна, буд. 3/2).".

3.4. Підпункт 2.5.3 пункту 2.5 глави 2 після слова "вносяться" доповнити словом "повністю".

3.5. У главі 3 слова "посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, судами" замінити словами "судами (крім третейських судів)".

4. Унести до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 N 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за N 1378/13252, такі зміни:

4.1. Пункт 1.5 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За клопотанням приватного нотаріуса-Реєстратора доступ до Єдиного реєстру довіреностей з метою виконання функцій Реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.".

4.2. Розділ 6 доповнити новим пунктом 6.5 такого змісту:

"6.5. Відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) приватного нотаріуса при користуванні Єдиним реєстром, несе приватний нотаріус-Реєстратор.".

5. Установити, що за клопотанням приватного нотаріуса-Реєстратора доступ до єдиних та державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України з метою виконання функцій реєстраторів цих реєстрів може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.

Відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) приватного нотаріуса при користуванні єдиними та державними реєстрами інформаційної системи Міністерства юстиції України, несе приватний нотаріус-Реєстратор.

6. Установити, що реєстрація відомостей про заборону щодо відчуження транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, здійснюється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в порядку, установленому Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", Порядком ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 N 830, Інструкцією про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 29.07.2004 N 73/5, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 29.07.2004 за N 942/9541 (із змінами).

7. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.) забезпечити доступ державних нотаріальних архівів до Державного реєстру правочинів, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі відповідних договорів з метою виконання ними функцій, визначених чинним законодавством України.

8. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України (Ященко Н. В.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):

8.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

8.2. Довести наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування в роботі.

9. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома нотаріусів та забезпечити належне виконання цього наказу.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

М. Оніщук 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 15 червня 2009 р. N 1064/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2009 р. за N 530/16546 
Зміни
до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - Реєстр заборон) - це електронна база даних, яка містить відомості про:

1.1.1. Обтяження нерухомого майна:

накладені заборони відчуження та арешти нерухомого майна;

вилучення записів про заборони відчуження та арешти нерухомого майна.

1.1.2. Тимчасові застереження щодо нерухомого майна:

внесені до Реєстру заборон тимчасові застереження щодо нерухомого майна;

вилучення записів про тимчасові застереження.

1.1.3. Видані витяги з Реєстру заборон".

2. У пункті 1.5 глави 1:

2.1 абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Реєстратори приймають заяви про реєстрацію обтяження об'єкта нерухомого майна від державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, які не є Реєстраторами, судів, слідчих органів та інших осіб, визначених цим Положенням; уносять та вилучають записи до (з) Реєстру заборон про заборони, арешти щодо нерухомого майна; отримують (видають) витяги з Реєстру заборон. Реєстратори також уносять та вилучають до (з) Реєстру заборон відомості про тимчасові застереження щодо нерухомого майна";

2.2 доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"За клопотанням приватного нотаріуса-Реєстратора доступ до Реєстру заборон з метою виконання функцій Реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.".

3. У пункті 1.8 глави 1:

3.1 в абзаці першому слово "три" замінити словом "чотири";

3.2 доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"розширений витяг про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна на запит органу державної влади.".

4. Пункт 1.9 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.9. Витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту містить відомості про заборони відчуження майна, накладені відповідно до чинного законодавства України; про арешти нерухомого майна, накладені судами та слідчими органами, органами державної виконавчої служби. Розширений витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту містить відомості про заборони відчуження майна та арешти, накладені відповідно до чинного законодавства України, а також відомості про записи, вилучені з Реєстру з моменту його модернізації".

5. Доповнити главу 1 новим пунктом 1.13 такого змісту:

"1.13. Для застереження нотаріусів та сторін правочину щодо можливих негативних наслідків операцій з відповідним нерухомим майном застосовується тимчасове застереження, що носить інформаційний характер.".

6. Абзац третій підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий уважати відповідно абзацами третім та четвертим.

7. Пункт 2.4 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Одночасно з відмовою в унесенні відомостей про накладення обтяжень до Реєстру заборон Реєстратор може прийняти рішення про внесення до Реєстру заборон тимчасового застереження щодо відповідного об'єкта нерухомого майна строком дії до одного місяця".

8. Підпункт 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.6.2. Дані про обтяжувача та про особу (осіб), щодо майна якої (яких) встановлено обтяження:

- для фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності останнього), ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) та, за наявності, дата та місце народження, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу (номер та серія, ким виданий);

- для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), місце проживання за межами України, дані документа, що посвідчує особу (номер та серія, ким виданий);

- для юридичних осіб - резидентів - найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, місцезнаходження;

- для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано юридичну особу".

9. Доповнити главу 2 новим пунктом 2.9 такого змісту:

"2.9. Унесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна проводиться в такому порядку:

2.9.1. Підставами для внесення Реєстратором до Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження є:

відмова у вчиненні нотаріальної дії або відкладення нотаріальної дії у зв'язку з необхідністю отримати/перевірити інформацію;

зупинення вчинення нотаріальної дії до вирішення справи судом у випадках, передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України "Про нотаріат";

заява власника нерухомого майна про внесення до Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна із зазначенням обставин для обґрунтування свого клопотання (додатки 1, 2).

2.9.2. При реєстрації тимчасового застереження до Реєстру заборон вносяться відомості, передбачені підпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункту 2.6 цього Положення, та додатково вказуються дані про підстави, які зазначає заявник/нотаріус для обґрунтування необхідності внесення тимчасового застереження".

2.9.3. Підставами для вилучення Реєстратором з Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження є:

припинення існування підстав для відкладення нотаріальної дії;

припинення існування підстав для зупинення вчинення нотаріальної дії, передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України "Про нотаріат";

заява власника нерухомого майна про вилучення з Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна (додаток 3) до спливу місячного строку.

Заява про вилучення з Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо нерухомого майна може бути подана також спадкоємцями, правонаступниками власника нерухомого майна.

2.9.4. Під час подання заяви про внесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна заявник пред'являє паспорт або інший документ, за яким встановлюється особа, а у разі потреби - довіреність.

2.9.5. Реєстратор відмовляє у внесенні (вилученні) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна, якщо:

у заяві відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені відомості, передбачені цим Положенням;

не надано документів, що відповідно до діючого законодавства підтверджують наявність обставин, які визнаються підставою для унесення (вилучення) відомостей;

заявник не пред'явив документ, за яким встановлюється особа, чи довіреність.

Відмова у внесенні (вилученні) відомостей до (з) Реєстру заборон надається заявнику у 10-денний строк з дня отримання заяви в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

2.9.6. Реєстратор після внесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна протягом двох робочих днів надсилає про це витяг на адресу заявника.

2.9.7. Строк дії тимчасового застереження - до одного місяця.".

10. Абзац другий пункту 3.1 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.

11. Пункт 3.2 глави 3 викласти у такій редакції:

"3.2. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна на запит органу державної влади надаються державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональними філіями на запит суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства - у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, органам державної виконавчої служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження, а також Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.".

12. Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Витяги з Реєстру заборон містять таку інформацію:

номер витягу, дата;

дані про тип обтяження;

дані про об'єкт обтяження;

дані про особу (осіб), щодо майна якої (яких) встановлено обтяження;

дані про обтяжувача;

дані про підставу обтяження;

дані про Реєстратора та дату внесення обтяження;

параметри запиту;

відомості про особу, що надала витяг.".

13. Пункт 3.4 глави 3 викласти у такій редакції:

"3.4. Запит, зазначений у пункті 3.2 та складений в паперовій формі, подається за формою, наведеною у додатку 4, та/або на бланку встановленої форми з обов'язковим зазначенням номера справи/виконавчого провадження та проставленням гербової печатки відповідного органу".

14. В абзаці першому пункту 3.5 глави 3:

слова "та довідки" виключити;

слова "витяг/довідка" замінити словом "витяг".

15. У пункті 3.6 глави 3 слова "витяг/довідку" замінити словом "витяг".

16. Главу 4 доповнити пунктом 4.5 такого змісту:

"4.5. Відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) приватного нотаріуса при користуванні Реєстром заборон, несе приватний нотаріус-Реєстратор".

17. Додатки 1 та 4 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

 

В. о. директора Департаменту нотаріату
та реєстрації адвокатських об'єднань  

 
Т. І. Баранова 
 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів»

  Документ
  На виконання Плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.
 2. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року n 637 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 3. До законодавства про судочинство нормативно-правових актів

  Закон
  Затвердити Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (додається).
 4. Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р за №40/10320 Відповідно до статті 33 закон

  Закон
  Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 5. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних»

  Закон
  З 1 січня 2012 року запроваджується адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних. За допомогою ПОКРОКОВОГО АЛГОРИТМА ви зможете своєчасно та без помилок дотримати вимоги

Другие похожие документы..