Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Школа является зеркальным отображением общества. Все про­блемы политической и экономической жизни страны находят свое отражение в образовательном уч­...полностью>>
'Документ'
Выходили девы в поле, Выходили без одёжы Хороводы всё водили, Да о миленьком тужили Припев: Будем в звёздах мы кружиться, Да с Любимым веселиться, Буд...полностью>>
'Регламент'
республиканского семинара-совещания «Совершенствование системы физического воспитания и преподавания физической культуры в общеобразовательных учрежд...полностью>>
'Документ'
Какой отрывок из сказки-были «Кладовая солнца» можно сопроводить этой музыкальной иллюстрацией? (Утренний лес перед восходом солнца гл. 3,с. 11-14.) П...полностью>>

Порядок денний асоціації Україна –єс для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Порядок денний асоціації Україна –ЄС

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію

І. Стратегічна частина

Відносини Україна – ЄС

Починаючи з 1991 року, коли Україна здобула незалежність, Україна та ЄС започаткували відносини, що динамічно розвивалися. Поштовхом для цього було спільне розуміння того, що процвітання, стабільність і безпека як України, так і ЄС можуть бути значно посилені тісним співробітництвом.

У наступних роках, амбіції як України, так і ЄС щодо розвитку цих відносин зросли. Відносини України з ЄС від початкових політичних декларацій та надання технічної і фінансової допомоги ЄС перетворилися на співробітництво, яке охоплює широке коло питань у різних сферах діяльності із залученням значної кількості урядових та ділових партнерів, представників громадськості.

У 1998 році Україна і ЄС зробили рішучий крок до покращення своїх відносин шляхом укладення Угоди про партнерство та співробітництво. Розрахована на 10-річний період УПС разом із Планом дій Україна – ЄС забезпечили правову і практичну основу для подальшого розвитку стосунків Україна – ЄС.

Події 2004 року допомогли прискорити зближення між Україною та ЄС.
З одного боку, “Помаранчева революція” продемонструвала прагнення України поглиблювати процес проведення внутрішніх демократичних реформ. З іншого боку, в результаті подальшого розширення ЄС, яке відбулось 1 травня 2004 року, між Україною та ЄС було встановлено безпосередній кордон. Обидві ці події надали можливість Україні та ЄС, вийшовши за рамки співробітництва, рухатися у напрямку поступової економічної інтеграції та поглиблення політичної асоціації.

У березні 2007 року було розпочато переговори щодо укладення нової угоди на заміну Угоди про партнерство та співробітництво. Після вступу України до Світової Організації Торгівлі у травні 2008 року в новій угоді були закладені перспективи створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Щорічний Саміт Україна – ЄС, що відбувся 9 вересня 2008 року, був важливим приводом для України і ЄС дати оцінку їх поглибленим відносинам та подивитися у майбутнє. Під час зустрічі у Парижі лідери визнали, що Україна як європейська країна поділяє з країнами ЄС спільні історію та цінності. ЄС визнав європейські прагнення України та привітав її європейський вибір. Щодо укладення нової Угоди про асоціацію – лідери відзначили прогрес у переговорах. Вони зазначили, що нова Угода про асоціацію оновить спільні інституційні рамки співпраці України та ЄС, сприятиме поглибленню стосунків у всіх сферах та посилить політичну асоціацію й економічну інтеграцію шляхом спільних прав і зобов'язань. Дивлячись у майбутнє, вони зазначили, що поступове наближення України до ЄС у політичній, економічній та правовій сферах сприятиме подальшому розвиткові відносин між Україною та ЄС.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС

Переговори та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС займе трохи більше років, перш ніж усі положення Угоди набудуть чинності. Проте передбачається, що Тимчасова Угода, яка охоплює положення Угоди про асоціацію щодо ЄС, набуде чинності значно раніше. Водночас, необхідно вжити заходів, щоб як Україна, так і ЄС могли користуватися усіма перевагами першої Тимчасової Угоди, а згодом Угоди про асоціацію, після їх ратифікації. У зв’язку з цим, під час Саміту Україна – ЄС у Парижі лідери закликали до розроблення нового практичного інструмента на заміну Плану дій Україна – ЄС.

Цей інструмент, Порядок денний асоціації, підготує до та сприятиме процесові набуття чинності Угоди про асоціацію.

Нова Угода про асоціацію та Порядок денний асоціації сприятимуть подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України до ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного співробітництва, завдяки якому ці основні завдання можуть бути реалізовані.

Здебільшого вони сприятимуть консолідації демократичних реформ, зокрема реформі судової системи, повазі до верховенства права та прав людини, прозорості та демократичній відповідальності, боротьбі з корупцією, а також збільшенню участі громадян у публічному прийнятті рішень в Україні.

Створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС призведе до поступової і більш поглибленої інтеграції України до внутрішнього ринку паралельно з впровадженням відповідних елементів acquis communautaire.

Порядок денний асоціації розроблено на загальних принципах, як це викладено у нижчезазначеному Розділі ІІ. Його метою не є створення всеохоплюючого переліку пріоритетів для дій, оскільки такий перелік буде визначено Угодою про асоціацію, як тільки вона набере чинності. Порядок денний асоціації чітко визначає на секторальній основі ті пріоритети на галузевій основі, які вимагають негайних дій до набуття чинності Угоди про асоціацію.

ІІ. Принципи та інструменти імплементації Порядку денного асоціації

(і) Порядок денний асоціації буде імплементовано відповідно до таких спільних керівних принципів:

Дотримання загальної мети досягнення політичної асоціації та більшої економічної інтеграції України з ЄС: визнання того, що всі заходи, вжиті в рамках Порядку денного асоціації, повинні реалізовуватись відповідно до цієї загальної мети;

Дотримання особливої мети „сприяння та підготовка до” імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: пріоритети, погоджені в Порядку денному асоціації, доповнюватимуть зобов’язання України та ЄС виконувати у повному обсязі положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, як тільки вона набере чинності. Пріоритети, викладені в Порядку денному асоціації, можуть бути змінені або оновлені (у тому числі шляхом внесення нових пріоритетів) у будь-який час у разі необхідності за згодою між Україною та ЄС, з метою досягнення цієї особливої мети. Як тільки тимчасова угода набере чинності, Україна та ЄС здійснять масштабний перегляд відповідних частин Порядку денного асоціації;

Дотримання принципів прозорості, відповідальності та всеохоплюваності;

Спільна власність та спільна відповідальність: визнання того, що Порядок денний асоціації передбачає залучення обох сторін до імплементації положень Порядку денного асоціації;

Досягнення суттєвих результатів шляхом прогресивної імплементації практичних заходів: визнання того, що Порядок денний асоціації спрямований на досягнення значних та конкретних результатів шляхом прогресивної імплементації низки конкретних та практичних заходів;

Стійкість та достатність інструментів: визнання важливості підтримки погоджених пріоритетів через належні та достатні політичні, технічні і фінансові інструменти. В рамках фінансової допомоги ЄС, яка надається Україні, ресурси можуть бути спрямовані на підтримку заходів, визначених у Порядку денному асоціації;

Поетапна реалізація: визнання того, що пріоритети та заходи, погоджені в рамках Порядку денного асоціації, будуть імплементовані з різною швидкістю виконання з року в рік у поетапному порядку;

Спільне оцінювання: визнання того, що імплементація Порядку денного асоціації буде предметом щорічного звітування, моніторингу та оцінювання, а також, що у цьому процесі Сторони ставитимуть за мету здійснення, наскільки це можливо, загального спільного оцінювання щорічного прогресу (окремі положення щодо механізмів здійснення моніторингу викладені нижче у розділі 9);

Переговори: зміст Порядку денного асоціації жодним чином не впливатиме на переговорний процес щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проте, переговори щодо Угоди про асоціацію можуть бути взяті до відома під час щорічного перегляду Порядку денного асоціації;

Факт, що Порядок денний асоціації визначає обмежену кількість пріоритетів, не повинен впливати на мету чи мандат існуючого діалогу в рамках Угоди про партнерство та співробітництво чи інші відповідні Угоди.

(іі) Інструменти імплементації:

Європейський Союз підтримуватиме Україну в імплементації цілей та пріоритетів (викладених нижче). За необхідності це буде здійснено ЄС за допомогою різноманітних інструментів, включаючи: обмін технічними експертними оцінками і рекомендаціями, найкращими практиками та ноу-хау; обмін інформацією; підтримку у розбудові та посиленні інституційної спроможності. За необхідності це також може передбачати консультативну допомогу та структурований процес наближення законодавства до законодавства ЄС. Сторони можуть також розглянути можливість започаткування секторальних діалогів, як визначено нижче в окремих секторах. На додаток в рамках Спільного Комітету старших посадових осіб, зазначеного в частині ІІІ.9, вони можуть розглянути питання про створення, у разі наявної потреби, інших діалогів за взаємною згодою, коли започаткування такого діалогу принесе чітку додану вартість до вже існуючих форматів. За потреби Європейська Комісія заохочуватиме міжнародних, урядових, ділових та громадських партнерів до реалізації цих цілей та пріоритетів, а також, за потреби, сприятиме їм у реалізації цих завдань. Інструменти Східного Партнерства також будуть доступними для імплементації Порядку денного асоціації.

ІІІ. Операційна частина

1. Пріоритети Дій

Спільний Комітет старших посадових осіб визначить пріоритети для дій та забезпечить супроводження імплементації Порядку денного асоціації відповідно до положень, визначених у нижчезазначеній частині ІІІ.9.

2. Політичний діалог

2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

Сторони погодилися підтримувати діалог та співпрацювати з метою посилення поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного управління, прав людини та основних свобод, включаючи права осіб, які належать до національних меншин, як це зазначено в основних Конвенціях ООН і Ради Європи та їх відповідних протоколах. Такий діалог та співробітництво охоплюватимуть наступні сфери:

 1. Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократії та верховенства права, зокрема:

 • просування процесу всеохоплюючої конституційної реформи, розробленої для подальшого розвитку ефективної конституційної системи стримувань і противаг між органами державної влади згідно з відповідними рекомендаціями Венеціанської Комісії;

 • зміцнення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, з урахуванням відповідних стандартів, що містяться в Європейській Хартії місцевого самоврядування;

 • тісна співпраця у реформуванні та посиленні спроможності системи державного управління в Україні на основі оцінювання SIGMA, включаючи ефективну боротьбу з корупцією;

 • забезпечення ефективності виборчої системи та середовища з метою проведення президентських та парламентських виборів відповідно до міжнародних стандартів демократичних виборів та рекомендацій ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів з прав людини;

 • надання допомоги у забезпеченні незалежності та ефективності Омбудсмана. Принципи, пов’язані із визначенням статусу національних інституцій (Паризькі Принципи)1, будуть важливими для цього пріоритету.

 1. Забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів і прокуратури, а також правоохоронних органів, зокрема:

 • продовження реформування судоустрою та судової системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судової гілки влади і судів, зокрема шляхом збільшення навчальних програм для суддів, співробітників судів та прокуратури, а також персоналу цих установ і співробітників правоохоронних органів;

 • ефективна імплементація та запровадження європейських стандартів у цивільному, кримінальному й адміністративному кодексах та їх відповідних процесуальних кодексах.

 1. Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод, охоплюючи як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини. Це співробітництво включає, між іншим:

(а.) Сприяння імплементації міжнародних і регіональних стандартів прав людини

 • продовження виконання рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС;

 • покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах шляхом спільних заходів щодо проведення навчань з питань прав людини, а також, зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів;

 • імплементація Конвенції ООН про права осіб з фізичними вадами і додаткового Протоколу до неї.

(b.) Свобода Вираження поглядів, Зібрання та Об’єднання

Вираження поглядів:

Посилення правових та адміністративних рамок, необхідних для забезпечення свободи вираження поглядів, приділяючи при цьому особливу увагу засобам масової інформації та правам журналістів, зокрема шляхом:

 • співробітництва щодо розвитку системи суспільного телерадіомовлення, включаючи обмін найкращими практиками, встановлення правових рамок та їх імплементацію відповідно до європейських та міжнародних стандартів;

 • співробітництва щодо створення умов, необхідних для вільної роботи журналістів та їх захисту від погроз або фактичного насильства. Це включатиме обмін найкращими практиками стосовно ефективного захисту журналістів правоохоронними органами.

Зібрання:

Розширення співробітництва з метою подальшого посилення обізнаності правоохоронних органів та судів щодо поваги до права на свободу мирного зібрання, зокрема шляхом обміну найкращими практиками, навчання та співробітництва стосовно імплементації норм законодавства.

Об’єднання:

Сприяння залученню громадян до процесу прийняття рішень, зокрема через діяльність організацій громадянського суспільства, здебільшого шляхом співробітництва щодо правових рамок та практики, що спрощує роботу організацій громадянського суспільства.

(c.) Забезпечення дотримання прав осіб, які належать до меншин

 • обмін найкращими практиками стосовно заходів захисту меншин від дискримінації та утисків відповідно до європейських і міжнародних стандартів, з метою створення сучасних правових рамок. Розвиток тісного співробітництва між органами влади та представниками груп меншин;

 • співпрацювати щодо заходів з боротьби із збільшенням злочинів, пов’язаних із проявами нетерпимості та ненависті (расизм, ксенофобія, антисемітизм або гомофобія).

(d.) Боротьба проти тортур, нелюдського та принизливого поводження

 • подальше зміцнення зусиль щодо вдосконалення законодавчої бази і поліпшення практики тримання під вартою, зокрема стосовно досудового та адміністративного утримання, з метою ефективного вирішення проблем свавільного тримання під вартою;

 • поліпшення умов тримання під вартою усіх ув'язнених, як у місцях досудового утримання, так і утримання після засудження, з метою усунення випадків неналежного поводження з ув’язненими та імплементація рекомендацій Комітету ООН проти тортур і Європейського Комітету з питань запобігання тортурам;

 • вивчення можливості запровадження незалежного механізму подання скарг до міліції.

(e.) Забезпечення Однакового Ставлення

 • обмін найкращими практиками з метою забезпечення рівності чоловіків і жінок у соціальному й економічному житті та сприяння активній участі жінок у суспільному житті та процесі ухвалення рішень;

 • боротьба з побутовим насильством шляхом підтримки зміцнення правових рамок та діяльності правоохоронних органів у подоланні побутового насильства та через підвищення обізнаності і навчання.

(f.) Забезпечення дотримання Прав Дітей

 • у контексті зобов’язань в рамках Факультативного Протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії2, посилити співробітництво щодо запобігання продажу, незаконному переміщенню та експлуатації дітей;

 • розроблення стандартів ювенальної юстиції згідно з відповідними міжнародними стандартами.

(g.) Забезпечення дотримання прав профспілок і основних трудових стандартів

 • подальша консолідація зусиль, включаючи обмін кращими практиками, з метою сприяння дотриманню у повному обсязі прав профспілок і основних трудових стандартів, основаних на конвенціях Міжнародної організації праці, та ефективному застосуванню колективного договору.

2.2. Боротьба з корупцією

 • сприяння співробітництву в рамках Групи держав Ради Європи проти корупції та подальшій імплементації її відповідних рекомендацій;

 • завершення процесу ратифікації Конвенції ООН проти корупції та Кримінальної конвенції Ради Європи проти корупції;

 • імплементація Національного Плану дій щодо боротьби з корупцією у співпраці з відповідними установами ЄС.

2.3. Зовнішня політика та політика безпеки

Регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, нерозповсюдження ЗМЗ та роззброєння, запобігання конфліктам та врегулювання кризових ситуацій

 1. Подальше посилення конвергенції з регіональних та міжнародних питаннях, запобіганні конфліктам та врегулюванні кризових ситуацій; співробітництво щодо покращення ефективності багатосторонніх установ та конвенцій, з метою посилення глобального управління, координації у боротьбі із загрозами безпеці та зосередженні зусиль на питаннях, пов’язаних із розвитком

 • інтенсифікація консультацій та координації через наявні дипломатичні та військові канали з метою зосередження зусиль на міжнародних питаннях загального значення, включаючи передусім виклики загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами, а також з огляду на практику України щодо приєднання до заяв і спільних позицій ЄС у сфері СЗБП;

 • продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпеки;

 • пожвавлення консультацій між Україною та ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій;

 • продовження практики спільного визначення можливостей для України щодо участі у майбутніх операціях ЄПБО, використовуючи позитивний досвід участі України в операціях ЄС на Балканах, а також з огляду на поточні дискусії стосовно можливої участі України у військово-морській операції ЄС Аталанта;

 • подальша імплементація „Севільських” Домовленостей щодо консультацій та співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних з ЄПБО;

 • збільшення взаємосумісності, де це необхідно, між українськими миротворчими підрозділами та військовими силами ЄС шляхом використання досвіду, здобутого в відповідних операціях із врегулювання криз ЄС у яких брала участь Україна. Україна висловила зацікавленість вивчити на двосторонньому рівні можливість залучення підрозділів Збройних Сил України до формування багатонаціональних бойових тактичних груп ЄС;

 • Україна та ЄС посилять спільні зусилля у рамках співробітництва 5+2 з метою дієвого врегулювання Придністровського конфлікту у Республіці Молдова;

 • Україна та ЄС продовжать співробітництво з Республікою Молдова з прикордонних питань;

 • продовження консультацій щодо санкцій, які застосовуються ЄС;

 • визначення подальших конкретних шляхів досягнення конвергенції у сфері зовнішньої політики та політики безпеки;

 • вжиття заходів з метою стимулювання військового та технологічного співробітництва між Україною та ЄС;

 • заохочення та сприяння безпосередньому співробітництву щодо конкретних заходів, спільно визначених сторонами, між відповідними установами України та агентствами СЗБП/ЄПБО і такими органами, як Європейське оборонне агентство, Інститут ЄС досліджень безпеки, Супутниковий центр ЄС та Європейський безпековий та оборонний коледж.

 1. Подальший розвиток співробітництва щодо протидії спільним загрозам безпеці, включаючи боротьбу з тероризмом, нерозповсюдженням зброї масового знищення та незаконного експорту зброї

 • продовження співробітництва у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, включаючи аспекти, пов’язані з приєднанням та імплементацією на національному рівні відповідних міжнародних інструментів, таких як КХЗ, КБТЗ та ДНЯЗ, та режимів експортного контролю;

 • подальше удосконалення ефективної системи національного експортного контролю, контролю експорту та транзиту товарів, пов’язаних із ЗМЗ, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів та технологій подвійного використання ЗМЗ, відповідно до Регламенту ЄС щодо експортного контролю товарів подвійного використання, прийнятого у 2000 році та відповідно до його оновленої версії, подальше співробітництво у розробленні національних переліків товарів подвійного використання, контроль над нематеріальними передачами технологій, посиленні системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення, та взаємодію з промисловістю;

 • продовження співробітництва щодо боротьби проти незаконної торгівлі ядерними матеріалами;

 • продовження співробітництва, спрямованого на досягнення цілей Глобального партнерства В-8 у всіх його аспектах;

 • співробітництво з метою покращення стандартів біобезпеки та біозахисту в лабораторіях, інших приміщеннях та під час транспортування небезпечних біоагентів, зокрема відповідно до поточного діалогу щодо можливого співробітництва у сфері біобезпеки та біозахисту в Українській санепідеміологічної станції (АР Крим, м. Сімферополь);

 • співробітництво щодо посилення безпеки діяльності у космічному просторі, шляхом вироблення заходів довіри, таких, що запропоновані проектом Кодексу поведінки ЄС;

 • подальше співробітництво у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначено загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у спільній підтримці процесу щодо обговорення Угоди про торгівлю зброєю;

 • подальший розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами;

 • спільне протистояння загрозам безпеці, що можуть бути спричинені українськими запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін.

2.4. Міжнародний Кримінальний Суд

Посилення співробітництва з метою сприяння міжнародному правосуддю та боротьбі з безкарністю, в тому числі шляхом:

 • подальшої підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС) та створення консультаційного механізму щодо діяльності і функціонування МКС;

 • ефективної імплементації усіх заходів, необхідних для набуття чинності в Україні Римського Статуту, яким засновано МКС;

 • подальшого співробітництва в рамках Спеціальної робочої групи з питань злочину агресії та інших спеціальних груп.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Порядок денний асоціації Україна – єс для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію

  Документ
  Починаючи з 1991 року, коли Україна здобула незалежність, Україна та ЄС започаткували відносини, що динамічно розвивалися. Поштовхом для цього було спільне розуміння того, що процвітання, стабільність і безпека як України, так і ЄС
 2. Текст Порядку денного асоціації Україна єс додається

  Документ
  Починаючи з 1991 року, коли Україна здобула незалежність, Україна та ЄС започаткували відносини, що динамічно розвивалися. Поштовхом для цього було спільне розуміння того, що процвітання, стабільність і безпека як України, так і ЄС
 3. For over 50 years the Common Agricultural Policy (cap) has been a cornerstone of eu policy relating to farming and the rural areas

  Документ
  For over 50 years the Common Agricultural Policy (CAP) has been a cornerstone of EU policy relating to farming and the rural areas. Proposed by the European Commission in 1960, it aimed to provide a harmonized framework to maintain
 4. Кабінету Міністрів України про визначення Державної митної служби України уповноваженим органом з видачі та верифікації сертифікатів походження форми eur. 1 регламент

  Регламент
  підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про визначення Державної митної служби України уповноваженим органом з видачі та верифікації сертифікатів походження форми EUR.
 5. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.

Другие похожие документы..