Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 8 мая 2012 г. № 41 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/25441 от 15.05.2012 г.)...полностью>>
'Конкурс'
«На каникулах мне довелось гостить у бабушки. Однажды мы с ней затеяли генеральную уборку. Я стала протирать пыль в шкафах, переплеты многотомных изда...полностью>>
'Документ'
имеющих среднее профессиональное образование № п/п Должность Фамилия, имя, отчество Наименование учебного заведения, дата его окончания, факультет, с...полностью>>
'Урок'
Мета: ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, формувати почуття особистої відповідальності за долю своєї...полностью>>

Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва реферату: Облік запасних частин
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік запасних частин

Поняття запасних частин та їх облік

Особливе місце в складі запасів АТП займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, транспортних засобів та інших видів обладнання під час їх ремонтів, а також автомобільні шини, що знаходяться в запасі та обороті.

Запасні частини – це окремі вузли, агрегати і деталі транспортних засобів, призначені для заміни частин основних засобів, які зносилися.

Автомобільні двигуни, коробки передач та інші вузли, автомобільні шини в запасі та в обороті, агрегати і деталі, призначені для заміни при ремонтах тих вузлів, агрегатів і деталей, які входять до складу автомобілів, не є самостійними інвентарними об’єктами, обліковуються на рахунку 20 “Виробничі запаси” субрахунку 207 “Запасні частини”. Даний субрахунок призначений для обліку придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку здійснюється облік обмінного фонду повно комплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

По дебету субрахунку відображаються залишок і надходження запчастин, по кредиту – витрачання, реалізація та інше їх вибуття.

Вертикальну структуру субрахунку 207 “Запасні частини” за розрізами їх аналітичного обліку можна представити за допомогою схеми (див. рис.1).

Автомобільні шини, що встановлені на колесах та в запасі при автомобілі, включаються до його інвентарної вартості та обліковуються у складі основних засобів. Автомобільні шини, акумулятори і запасні частини, що знаходяться на складі, не можуть самостійно виконувати будь-які функції або роботу, тому вони не включаються до складу основних засобів (за виключенням, коли вони надходять в комплекті з новим автомобілем) незалежно від ціни їх придбання.

Рис. 1. Вертикальна структура субрахунку 207 “Запасні частини”

Запасні частини нові та такі, що були у використанні, але придатні до використання без ремонту, обліковуються за їх первісною вартістю, відремонтовані – в розмірі 50% вартості і такі, що потребують ремонту – за ціною їх можливої реалізації, але не більше 10% їх первісної вартості.

Усі запасні частини, отримані від постачальника або з інших джерел, оприбутковуються на склад. При передачі в ремонтні цехи, дільниці вони списуються на вартість ремонтів в міру їх використання.

Рух запасних частин, що передаються в ремонт і для відновлення, здійснюється без відображення в бухгалтерському обліку. При цьому матеріально відповідальна особа підрозділу-відправника виписує накладну у двох примірниках. Перший примірник після здачі частин в ремонт залишається у матеріально відповідальної особи і після отримання запасних частин з ремонту передається до бухгалтерії.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що знаходяться в ремонті.

В процесі експлуатації вузли і деталі, що входять до комплекту автомобіля, зношуються і підлягають заміні або ремонту. Вузли, у тому числі двигуни, зняті з автомобілів під час ремонтів, але придатні після їх ремонту для подальшої експлуатації, відображаються на рахунку 207 “Запасні частини” за вартістю їх можливої реалізації.

Витрати на ремонт цих запасних частин відносяться на збільшення їх вартості, а після встановлення їх на автомобіль, що ремонтується, - до складу вартості ремонту.

Запасні частини, зняті з автомобілів, не придатні для подальшої експлуатації (як правило, це брухт), оприбутковуються на субрахунок 209 “Інші матеріали” за ціною можливого використання (за ціною брухту).

Списання запчастин на ремонт транспортних засобів проводиться тільки на підставі акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів і відображаються проводкою: дебет рахунку 15 “Капітальні інвестиції” кредит субрахунку 207 “Запасні частини”.

Контроль за списанням запасних частин здійснюється на підставі документації, яка ведеться ремонтними службами цехів відповідно до положень про планово-попереджувальні ремонти.

Видачу зі складу запасних частин та агрегатів для технічного обслуговування і капітальних ремонтів автомобілів проводять в обмін на зняті з автомобілів. На складі підприємства придатні запасні частини, що були у використанні, на відміну від нових, маркуються кольоровою фарбою.

Непридатні запасні частини, що прийняті в обмін на видані зі складу, зберігаються окремо і по закінченні місяця оприбутковуються як металобрухт.

Відображення операцій з руху запасних частин на рахунках бухгалтерського обліку наведено нижче:

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1.

Оприбутковано зняті з автомобіля частини

207

23,15, 92

2.

Оприбутковано зняті з автомобіля агрегати (двигуни, коробки передач, передні та задні мости та ін.):

- придатні для використання так, що потребують ремонту

207

15

- непридатні до використання (за вагою і ціною металобрухту)

209

15

3.

Оприбутковано агрегати зі списаних автомобілів

201,207

746

4.

Видано зі складу нові агрегати для їх встановлення на автомобілі

15

207

5.

Оприбутковано на склад знятий з автомобіля оборотний агрегат, що підлягає ремонту

207

746

6.

Повернуто на склад після ремонту запасні частини

207

15

На АТП можуть створюватись окремі склади для запасних частин, які були зняті з автомобілів. Вартість таких запасних частин визначається за ціною їх можливого використання чи реалізації.

Нові запасні частини видаються зі складу за вимогою гаража або ремонтного цеху в обмін на зношені, у випадку втрати – за актом про втрату, завіреним підписом керівника, начальника колони або головного інженера.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських операцій підприємств І організацій

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року N 1012, від 12 грудня 2003 року N 671, від 24 вересня 2004 року N 591,
 3. Бухгалтерський облік

  Документ
  Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природне запитання: чому? На наш погляд, серед найбільш очевидних причин такого становища слід назвати єдину - недостатнє
 4. План облікові регістри, техніка І форми бухгалтерського обліку Облікові регістри, їх види

  Реферат
  Господарські операції, оформлені відповідними документами, для одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські процеси і фінансові результати діяльності підлягають групуванню і відображенню
 5. "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі

Другие похожие документы..