Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Большая часть страны расположена в тех же географических широтах, что и СНГ. Крайний юг Канады лежит на одной широте с Грузией, а острова Канадского ...полностью>>
'Документ'
Цель: показать значение реформ С. Ю. Витте и П. А. Столыпи­на для дальнейшего развития России по либеральному образцу, уяснить причины, по которым на...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 30 октября 2007 г. в 18 часов на заседании диссертационного совета К 212.009.05 при Астраханском государственном университете по адр...полностью>>
'Темы рефератов'
феодального поместья и города в развитии экономической мысли в период средневековья Гуманисты – первые критики церковного мировоззрения средневековья...полностью>>

Річний план роботи комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором №12» Харківської обласної ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні ради та адміністрації

комунального закладу

«Спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат для дітей зі

зниженим зором № 12»

Харківської обласної ради

від ______2011 р. протокол № ____

Директор школи

____________ Є.О.Чепіжко

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором № 12»

Харківської обласної ради

на 2011/2012 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

педагогічною радою комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором № 12» Харківської обласної ради

від ________2011 р. протокол № ____

ПЛАН РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ № 12»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

на 2011/2012 навчальний рік

Структура плану

І. Вступ. Аналіз стану навчально-виховної роботи школи-інтернату № 12 за 2010/2011 навчальний рік та пріоритетні завдання на 2011/2012 навчальний рік.

ІІ. План роботи Ради школи-інтернату

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу. Внутрішкільний контроль та управління школою.

IV. Виховна, позакласна та позашкільна робота з учнями.

V. Правова, право освітня та профілактична робота.

VІ. Соціальний захист учнів.

VІІ. Безпека життєдіяльності, охорона здоров’я та життя дітей.

VІІІ. Цивільний захист.

ІХ. Спортивно-оздоровча робота.

Х. Громадське самоврядування.

ХІ. Методична робота

ХІІ. Бухгалтерський облік.

ХІІІ. Фінансова діяльність

ХІV. Господарська діяльність

ХV. Зміст

І. Вступ

Аналіз стану навчально-виховної роботи школи-інтернату № 12 за 2010/2011 навчальний рік та пріоритетні завдання на 2011/2012 н.р.

Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором № 12» Харківської обласної ради є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно зі Статутом школи, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1. Відомості про штатних працівників і сумісників

Кількість педагогічних робітників

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Кількість вчителів

55

55

54

Кількість вихователів

26

24

23

в тому числі:

штатних працівників

79

76

74

сумісників

2

3

3

Керування школою здійснює Євген Олексійович Чепіжко – директор школи. Педагогічний стаж – 37 років, на посаді директора – 29 років.

До складу адміністрації входять:

 • Фісун Тамара Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 42 років, на посаді – 20 років.

 • Коломієць Тетяна Тимофіївна – заступник директора з навчально-виховної роботи в початкових класах. Стаж роботи – 27 років, на посаді – 11 років;

- Чапала Ганна Станіславівна – заступник директора з виховної роботи.

Стаж роботи - 27 років, на посаді – 10 років.

- Канібер Олександр Володимирович – заступник директора з адміністративно- господарської частини, на посаді - 10 років.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву. До кадрового резерву комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором № 12» Харківської обласної ради входять:

з/п

Посада, на яку

формується резерв

ПІБ

Резерв

ПІБ

Посада, яку обіймає

1.

Директор

Чепіжко Євген Олексійович

Дереглазова Наталія Миколаївна

Вчитель фізики

2.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

Фісун Тамара Василівна

Семененко Олена Вікторівна

Методист

3.

Заступник директора з навчально - виховної роботи в початкових класах

Коломієць Тетяна Тимофіївна

Щолокова Наталія В’ячеславівна

Вчитель початкових класів

4.

Заступник директора з виховної роботи.

Чапала Ганна Станиславівна

Андрієвська Олена Вікторівна

Вихователь

 • Протягом минулого навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади проведені заходи з вивчення нормативних документів. Вони залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. Щолокова Н.В., Семененко О.В. брали участь у перевірках різного рівня, підготовці до засідань педагогічної ради, складанні документів звітності. Андрієвська О.В. виконувала обов’язки заступника директора під час хвороби основного працівника.

Діяльність комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором № 12» Харківської обласної ради у 2010/2011 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» (2008), Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами, Державної програми розвитку і функціонування української мови, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Перед колективом було поставлено такі завдання:

 1. Гуманізація освіти, що сприятиме створенню таких умов, які допоможуть дітям з проблемами в розвитку задовольнити їх потреби, виходячи з реальних можливостей особистості і вимог суспільства.

 2. Створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини з максимальним використанням потенціалу компенсаторно-корекційних можливостей.

 3. Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру та 12-річний строк навчання, забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами.

 4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіти.

 5. Забезпечення корекції та розвитку психічних функцій, збереження і зміцнення фізичного здоров’я.

 6. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.

Всі учні 2-12 класів атестовані, учнів підготовчого - 11 класів переведено до наступного класу. 12 учні одержали Похвальні листи за високі досягнення в навчанні.

На виконання Закону України «Про мови» в школі скомплектовано 14 україномовних класів. Українською мовою навчається 162 учнів, щорічно проводиться низка заходів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.

Шкільний бібліотечний фонд поповнюється навчальною літературою з цього питання, виписуються україномовні журнали, газети.

На початок 2010/2011 навчального року навчалось у школі - 277 учнів.

Укомплектовано 28 класів, середня наповнюваність класів – 10-12 учнів.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами та поліпшенням стану здоров’я. За рік вибуло 8 учнів, прибуло 18 учнів.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів в 2010/2011 навчальному році були:

 • співпраця з обласною психолого-медико-педагогічною комісією;

- створення особливих умов для навчання, виховання, соціальної реабілітації та адаптації учнів.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (10-і та 12-і класи). З 26-ти випускників 10-их класів (2009/2010 н.р.) в поточному навчальному році продовжили навчання:

В 11-му класі СЗОШ-І №12 – 15 учнів;

В виших навчальних закладах І-ІІ ступеню акредитації 5 учнів;

Харківський професійний ліцей будівництва і реабілітації – 3 учні;

З 14 випускників 12-х класів (2009/2010 н.р.) 12 учнів продовжують навчання в вищих навчальних закладах І-ІV ступенів акредитації, 2 випускники працевлаштовані.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

 • Адміністрацією школи здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В навчальному закладі ведеться журнал обліку відвідування учнями школи, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з НВР, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорові. Класні керівники підтримують тісний контакт з батьками учнів, вчасно одержують інформацію про причини відсутності учнів на заняттях. В закладі відсутні випадки пропусків занять без поважних причин.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень.

2. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

у 2010-2011 н.р.

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

Підготовчий

12

Оцінювались вербально

10

12

13

2

6

5

15

1

7

5

2

14

4

9

1

11

1

5

3

2

10

5

5

12

8

3

1

Разом підг.-4

109

Разом 2-4

75

2

31

31

11

9

9

10

1

6

3

9

1

5

3

9

1

8

7

7

8

1

7

9

4

5

9

2

7

9

6

3

10

6

4

13

1

10

2

9

1

3

5

10а

8

4

4

10б

10

1

4

5

11а

10

1

6

3

11б

6

2

4

12

6

3

3

Разом 5-12

151

2

40

98

11

Разом підг.-12

226

4

71

129

22Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ (1)

  Документ
  На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.10 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2010-1015», у відповідності до Державних
 2. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів діяльність музеїв навчальних закладів харківської області харків 2011 Упорядник збірника: Пушкар І.

  Документ
  І. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 29.11.10 № 649 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах,
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (1)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 4. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (2)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 5. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,

Другие похожие документы..