Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Экономический рост национальной экономики среднегодовым темпом около 7 % в течение 8 лет означает, что Россия, в основном преодолев стадию восстановл...полностью>>
'Документ'
Перед высшей школой, помимо задач, связанных с формированием научного мировоззрения, овладением теоретической базой и практическими умениями в той ил...полностью>>
'Темы рефератов'
Особенности работы менеджера спортивно-оздоровительной анимации с различными категориями туристов (профессиональными спортсменами, любителями, балельщ...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Значение материала в пластическом прочтении формы. Особенности пластического решения объемных форм. Использование приемов бумагопластики при создании...полностью>>

Реферат на тему (24)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Велесова книга

Зміст

1 Історія тексту

2 Наукові експертизи Велесової Книги

2.1 Перша експертиза

2.2 Друга експертиза

3 Аналіз Велесової книги

3.1 Графіка

3.2 Палеографія

4 Прихильники та противники справжності ВК

4.1 Прихильники справжності ВК

4.2 Противники справжності ВК.

5 Інші дерев’яні письмові пам’ятки.

6 Посилання

Велесова Книга (Книга Велеса, Влес книга, Veles Book) — за однією з версій найдавніша писемна пам’ятка, а за іншою версією — фальсифікація — ст. книга це збірник , , оповідань про давню . Була написана (чи то зведена воєдино з декількох менших текстів) на дерев’яних дощечках ранньою , різними авторами у різний час у кінці — на початку ст. (якщо є оригіналом), в . Події, що описані у ВК охоплюють період приблизно від 7 ст. до н. д. до кінця ст. н. д. Назва книги пов’язана з іменем слов’янського бога . Останнім часом отримало розвиток , в якому ВК вважається святим письмом (волховником).

Історія тексту

книга була знайдена у році білої армії Алі Ізенбеком у розгромленій поміщицький садибі Великий Бурлук на . Текст ВК був надряпаний чи випалений на березових (за іншими даними дубових) дощечках розміром 38 на 22 см, товщиною до 1 см; вони були нанизані на ремінець. У році Ізенбек оселився у , де познайомився з Юрієм Петровичем Миролюбовим — білоемігрантом з . За освітою був -, але дуже цікавився старожитностями. Подальша доля Велесової Книги тісно пов’язана саме з цією постаттю. З р. по р. переписував текст ВК. Ізенбек не дозволяв виносити дощечки зі свого приміщення та відхилив пропозиції вчених, які хотіли займатися вивченням дощечок. вдалося зробити лише одне якісне фото та й то не з оригіналу а з прорисів 16 дощечки, яке й дало назву книзі (текст цієї дощечки починається словами: «Влес книгу сію»). Окрім дощечок ВК ніхто не бачив. У р. в прийшли німці, а в у р. помер Алі Ізенбек. Подальша доля дощечок невідома.
У - рр. частина ВК була опублікована в журналі «Жар-птица» в . Редактор журналу А. А. Куренков отримав тексти ВК від . Після цього дослідженням ВК почав займатись М. Ф. Скрипник, який також отримав копії переписаних текстів. Він опублікував тексти ВК в , у 70-х роках 20 ст. Саме це видання Скрипника вважається найбільш повним та точним.

Наукові експертизи Велесової Книги

Перша експертиза

За посередництва () емігрант з С. Лісний в кінці 50-х рр. надіслав до Академії наук СРСР і Слов’янського Комітету свої статті про ВК і фотографію прорисів 16-ої дощечки, закликавши спеціалістів визнати важливість вивчення «дощечок Ізенбека», в яких він бачив оригінал давньоруського рукопису ст. Але С. Лісний не зробив ні , ні аналізу тексту, а його міркування мали лише загальний оглядовий характер. Він підкреслив, перш за все, оригінальність і неповторність як техніки написання ВК, так і її змісту. На його думку, виготовлення дерев’яних книг — особливе мистецтво. І фальсифікатор не наважився би на таку підробку, та ще й в обсязі понад три друковані аркуші; своєрідний, схожий на , але без грецизмів; мова теж неповторна, але в усьому має чіткі слов’янські форми; вражають й історичні знання авторів.

На початку року С. Лісний отримав з відповідь, що ВК — підробка. Експертний висновок Академії наук СРСР про ВК, як підробку, був підготовлений Лідією Петрівною Жуковською. Відзначивши, що накреслень досить давня, докирилівська, вона все ж зауважила, що вимова звуків, окремі риси «свідчать про явища, співіснування яких, з погляду сучасного слов’янського мовознавства, абсурдне». Тобто в тексті д. 16 було зафіксовано немало таких форм, які виникли в слов’янських мовах пізніше ст. На цій підставі і був зроблений висновок про підробку.

Згодом, аналізуючи результати цієї експертизи, С. Лісний дещо змінив свою позицію і зауважив, що пам’ятка могла дійти до нас в більш пізніших копіях, як і майже всі інші давньоруські пам’ятки. Але і ця думка не була взята до уваги в наукових колах.

Друга експертиза

Новий етап у дослідженні ВК розпочався з публікаціями Олега Вікторовича Творогова, який опрацював матеріали по ВК, надіслані в російської літератури Борисом Ребіндером (). Це були тексти з архіву Ю. Миролюбова, надруковані М. Скрипником в українських виданнях та . О. Творогов не повертався вже до тексту д.16, лише зазначив, що лінгвістам (тобто Л. П. Жуковській) виявилося достатнім і незначного уривку тексту, щоб серйозно й обґрунтовано сумніватися в автентичності «Влесової книги». Він робив вже аналіз всього тексту, але доволі поверхневий, з тієї причини, що, як він сам зазначив, висновки очевидні і при поверхневому аналізі тексту. Він також прийшов до висновку, що ВК фальсифікат, також на основі та пам’ятки, як і Л. П. Жуковська. Думка, про те, що це більш пізніша копія була також не врахована, пояснивши це тим, що якби була переписана у 16-17 ст., то вона неодмінно була б переписана на папері, а не на дощечках.

З кінця 80-х. років 20 ст. дослідженням ВК почав займатись український вчений — Борис Яценко, який намагався опонувати Творогову та Жуковській і доводивши те, що ВК не фальсифікат. Морфологічні та фонетичні недоліки тексту він пояснював тим, що до рук Ізенбека потрапила копія кінця 17 ст., яка в свою чергу була зроблена з копії 15 ст.

Аналіз Велесової книги

Л. П. Жуковська, розглянувши Велесової книги, зазначила, що близький до , але відсутні літери, які позначають носові голосні, а також літери ч, и, ъ, ь, ю. Немає й специфічних букв грецького алфавіту. У тексті фотокопії прорисів 16-ї дощечки використано 27 букв, причому, нема жодної специфічної грецької літери. Порівнявши абетку Велесової книги з абеткою з софійського собору, датованою 9 ст., а також з абетками 11-13 ст. можна зробити висновок, що абетка Велесової книги молодша за софійську абетку, але старша за абетки. Отже Велесової книги датується кінцем 9 — початком 10 ст.
Потрібно зазначити, що у софійській абетці 4 слов’янських літери, в абетці Велесової книги — 9, в новгородській абетці 11 ст. — 12, а в новгородській абетці 13 ст. — 14, в повній — 19.

Палеографія

Текст Велесової книги написаний так званим «підвішеним» письмом, в якому букви ніби підвішуються до лінії рядка, а не розташовуються на ній. Схоже на це у «Київські глаголичні листки» на кількох аркушах літери вирівнюються по верхній лінії. Суттєвою різницею є те що Київські глаголичні листки на відміну від Велесової книги написані . У тексті порівняно добре витримана сигнальна лінія, що проходить у всіх знаків по середині їхньої висоти.

Букви Р, Х, ять розташовані в рядку і не виходять за міжрядкові поля. Буква Щ у деяких випадках теж розміщена в рядку. Древніми є симетричне Ж і буква М з овалом, який провисає до середини висоти букви, що зближує її з відповідною буквою в написі царя Самуїла р. Накреслення букви Д відповідає грецьким уставним формам. Накреслення букви С схоже з латинським S. Накреслення літери Н з горизонтальною лінією. Накреслення літери Л схоже на грецьке лямда і зустрічається також в ранніх болгарських пам’ятках (наприклад напис на могилі Мостича). Дуже цікаве накреслення літери, що позначала обидва редукованих: вона зображається як О з двома «рогами» зверху (так інколи зображалась потім літера ОУ), ця графема також використовувалась з І для позначення літери Ы. Таке накреслення для позначення редукованих зустрічається на давньоруських монетах кінця ст.

Прихильники та противники справжності ВК

Прихильники справжності ВК

Можна скласти достатньо солідний список учених, які відстоюють автентичність ВК: доктор наук, академік Ю.К. Бєгунов (); професор і університетів, співробітник Інституту ранньослов’янських досліджень у Радивой Пєшич, переклад сербохорватською мовою якого був виданий у . у ; , наук Радоміл Міроєвіч; Володимир Шаян; , історичних наук, Петро Панченко; наук, Олесь Білодід наук, Григорій Клочек; наук, Василь Яременко; - Іван Ющук; -перекладач Борис Яценко; Валерій Шевчук, Володимир Коломієць, Микола Костенко, Микола Карпенко; сходознавець- Степан Наливайко, наук Галина Лозко. Потрібно зазначити, що в ВК включена до програми з української літератури для середніх та вищих навчальних закладів.

Противники справжності ВК.

Противники справжності ВК вважають її або підробкою Сулакадзєва А. І. початку 19 ст. (Л. П. Жуковська), або творчістю самого Миролюбова (О. В. Творогов). Окрім зазначених вище д.ф.н. Творогова О. В. та Жуковської Л. П. фальсифікацією ВК вважають цілий ряд вчених: лінгвіст і джерелознавець, спеціаліст у області давнослов'янських мов А. А. Алєксєєв, член-кореспондент РАН В. І. Буганов, академік Б. А. Рибаков, історик Н. Н. Данилевський, дослідниця слов'янської писемності І. В. Уханова, історик та архівіст, член РАН В. П. Козлов, автор дисертації ""Велесова книга" у світлі історіографії фальсифікацій та видавничої практики ХХ століття" В. А. Соболев, Ф. П. Філін, д.ф.н. Грабович Григорій, Г. П. Півторак, Л. Шульман, І. Лучук, історик і академік НАНУ Петро Толочко, журналіст Юрій Рудницький (ст. "Містифікатори мимоволі", ) та інші.

Інші дерев’яні письмові пам’ятки.

 • В відомі тексти, які звуться Трипітака Кореана. Вони написані на 80 тисячах дерев’яних табличок в 13-му столітті.

 • Античні воскові таблички

 • Новгородські берестяні грамоти.

 • Новгородський кодекс (кінець 10 ст.)

Посилання

 • Публікація О. В. Творогова у ТОДРЛ.

 • Статті вчених-лингвістів про Влесову книгу.

 • Велесова книга: переклад Б. Яценка.

 • Статті з книги: Что думают ученые о "Велесовой книге".

 • Стаття Б. Яценка про Велесову книгу

 • Сайт перекладача Велесової книги Н. В. Слатіна.

 • Фрагмент книги Уханової.

 • Стаття Г. Лозко про Велесову книгу.

 • Стаття Г. Грабовича про Велесову книгу.

 • Стаття Л. П. Жуковської про Велесову книгу.

 • Стаття А.А. Тюняева "Детектив о Велесовой книге" (рецензия на статтю Л.П. Жуковської).

 • Григорій Клочек. Світ "Велесової книги".

 • Стаття А.А. Тюняева "Почему Библия против Велесовой книги?"

 • Стаття А.А. Тюняева "Правда о Велесовой книге" (рецензия на статтю Л.П. Жуковської и Б.А. Рыбакова).

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему (168)

  Реферат
  Міжнародний валютний фонд — це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва. Його політика та діяльні* регулюються статутом, який має назву Статті угоди МВФ.
 2. Реферат на тему (14)

  Реферат
  Формула винного, или этилового, спирта (этанола) , несомненно, знакома многим даже совершенно далёким от химии людям. Это соединение, которое образуется при ферментативном брожении крахмала, глюкозы и фруктозы, в быту называют просто спиртом.
 3. Реферат на тему (29)

  Реферат
  Шлях до розвиненої і стабільно зростаючої економічної системи в Україні пролягає через комплекс радикальних реформ, покликаних якомога швидше подолати брак достатніх знань, досвіду і повноцінної законодавчої бази з проблем комерційного
 4. Реферат на тему (171)

  Реферат
  Постановка проблеми. Як свідчить практика, проблема кредитних ризиків щодо неповернення кредитів є для комерційних банків однією з найважливіших проблем.
 5. Реферат на тему (257)

  Реферат
  Суть захисної функції власного капіталу полягає у тому, що він слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття можливих збитків від банківської діяльності.
 6. Реферат на тему (39)

  Реферат
  Будемо користуватися нормованими величинами: - для падаючої хвилі, - для відбитої. , - амплітуди падаючої та відбитої хвиль, , - відповідні потужності.

Другие похожие документы..