Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Стороны до учреждения третейской группы проводят консультации. Консультации должны быть начаты в течение 30 дней с момента получения просьбы с целью ...полностью>>
'Пояснительная записка'
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технич...полностью>>
'Документ'
1. Какая профессия у человека, который утверждает, что слова «нарвал», «марал», «гну», «рой» являются не глаголами, а именами существительными. Как э...полностью>>
'Документ'
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для – харчової промисловості, та...полностью>>

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів ат “імексбанк”на фондовій біржі від 23. 12. 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів

АТ “ІМЕКСБАНК”на фондовій біржі від 23.12.2011

23 грудня 2011 року Публічним акціонерним товариством „Фондова біржа „ПФТС” прийнято рішення (№ 2312/2011/02 від 23.12.2011) про делістинг облігацій АТ „ІМЕКСБАНК” серії А.

05 грудня 2011 року рішення про делістинг облігацій банку було прийнято Правлінням АТ „ІМЕКСБАНК” (протокол № 90.1 від 05.12.2011).

Облігації АТ „ІМЕКСБАНК” серії А виключені за заявою емітента з 26 грудня 2011 року з Котирувального списку 2-го рівня лістингу з наступним припиненням торгівлі на ПАТ „Фондова біржа „ПФТС” у кількості 100 000 шт., що у співвідношенні до загальної кількості цінних паперів даного випуску складає 100%.

Характеристики випуску: облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування – бездокументарна, номінальна вартість 1 000 грн., обсяг випуску – 100 000 шт. Випуск зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: свідоцтво про реєстрацію № 215/2/07, дата реєстрації випуску – 14.05.2007, дата видачі свідоцтва – 11.05.2010.

Права, що надаються власникам облігацій: купувати та продавати облігації на вторинному ринку, отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки, пред'являти банку облігації для викупу, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Інші цінні папери банку не знаходяться у лістингу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна інформація про діяльність банку (5)

  Документ
  У своїй діяльності Банк керується Конституцією, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Державної
 2. О. М. Соляник корпоративне управління для бакалаврів конспект

  Конспект
  Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є надання комплексу знань економіко-правового характеру про особливості взаємовідносин між учасниками у системі корпоративного управління, для якої характерно відокремлення функцій власника та менеджера.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Квартальна інформація

  Документ
  Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язані з ризиками, описаними у квартальній інформації, а саме у розділі ІІ "Фактори ризику".
 5. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (3)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..