Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При лечении различных повреждений в ЦНС из очага травмированных тканей и иммобилизированой конечности непрерывно поступают афферентные импульсы больши...полностью>>
'Доклад'
1 год. Долгов А.К. – учитель физической культуры, лауреат V республиканского конкурса «Мастер педагогического труда по внеурочной и внеклассной формам...полностью>>
'Программа'
Рафтинг на Уксе – это находка для тех, кто готов испытать впечатляющую мощь бурной воды, получить заряд энергии на все лето! Рафтинг на Уксе во время ...полностью>>
'Документ'
В отношении вохомского индивидуального предпринимателя, нарушившего трудовое законодательство, прокурором района вынесено постановление о возбуждении ...полностью>>

Уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних зв’язків між компонентами природи, між природою та людиною

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Передмова

Відповідно до «Методичних рекомендацій до вивчення географії у 2010 -2011 навчальному році» вивчення «Географії материків та океанів» є важливим етапом у формуванні регіональних уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних зв’язків між компонентами природи, між природою та людиною. Учні отримують знання про просторову неоднорідність природи материків та океанів. Одним із головних завдань курсу «Географії материків та океанів» є розширення уявлень про природні закономірності на основі роботи з різними за змістом і масштабом картами, уміння складати описи природи різних територій та ін. Програма передбачає виконання 12-ти практичних робіт, які проводяться з використанням атласу, контурних карт і підручника у класі. Саме цим практична частина курсу географії в 7-му класі істотно відрізняється від початкового курсу географії. Для якісного виконання практичних робіт учні мають оволодіти прийомами, які в сукупності й складають уміння читати різні види карт і працювати з ними..

Посібник для вчителя « Географія материків і океанів . 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

Посібник для вчителя « Географія материків і океанів . 7 клас» ставить на меті надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Конспекти усіх уроків курсу географії для 7 класу містять «Шапку уроку» мета, обладнання, очікувані результати тощо. Кожен урок містить стислий опис усіх етапів, завдання для актуалізації, закріплення, матеріали для мотивації навчальної діяльності. За потреби після конспекту наведені додаткові матеріали, які можуть бути використані вчителем. Приклади запитань до контрольних і самостійних робіт наведені після конспектів. До роботи додаються комп’ютерні презентації для унаочнення матеріалу уроків.

Також передбачене місце для власних записів вчителя, що зробить розробку заняття по-справжньому авторською, але заощадить час для планування і оформлення.

Зміст

Передмова _____________________________________________________1

Урок 1. Що вивчає курс «Географія материків і океанів». Географічні карти_________________5

Урок 2. Практична робота №1 Аналіз карти годинних поясів______________________________9

Урок 3. Географічні закономірності. Практична робота №2 Виявлення взаємозв’язків між будовою земної кори і рельєфом____________________________________________________10

Урок 4. Практична робота №3 Особливості розміщення і характеристика кліматичних поясів_11

Урок 5. Практична робота №4 Аналіз розміщення географічних поясів за тематичними картами_________________________________________________________________________12

Тема Світовий океан

Урок 6. Тихий океан – найбільший океан Землі. Практична робота №5 Нанесення на карту географічної номенклатури Світового океану__________________________________________14

Урок 7. Океанія___________________________________________________________________17

Урок 8. Розміщення і рельєф дна Атлантичного океану__________________________________18

Урок 9. Води Атлантичного океану__________________________________________________22

Урок 10. Індійський океан__________________________________________________________24

Урок 11. Північний Льодовитий океан________________________________________________28

Урок 12. Практична робота №6 Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів_________________________________________________________________________31

Тема Африка

Урок 13. Географічне положення та історія досліджень Африки__________________________32

Урок 14. Практична робота №7 Визначення координат крайніх точок Африки . Практична робота №8 Позначення на карті номенклатури Африки_________________________________35

Урок 15. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини Африки________________________37

Урок 16. Клімат Африки____________________________________________________________40

Урок 17. Води суходолу____________________________________________________________43

Урок 18. Екологічні проблеми і охорона природи. Практична робота №9 Складання порівняльної характеристики двох природних зон_____________________________________47

Урок №19 . Населення Африки. Політична карта_______________________________________49

Тема Австралія

Урок 20. Географічне положення, рельєф та історія досліджень Австралії. №8 Позначення на карті номенклатури Австралії_______________________________________________________53

Урок 21. Клімат і води Австралії_____________________________________________________56

Урок 22. Природні зони, населення і політична карта Австралії___________________________59

Тема Південна Америка

Урок 23. Географічне положення та історія досліджень Південної Америки. №8 Позначення на карті номенклатури Південної Америки______________________________________________61

Урок 24. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини Південної Америки________________64

Урок 25. Клімат Південної Америки__________________________________________________66

Урок 26. Природні зони Південної Америки. Населення і політична карта Південної

Америки_________________________________________________________________________69

Тема Антарктида

Урок 27. Географічне положення та історія досліджень Антарктиди. №8 Позначення на карті номенклатури Антарктиди_________________________________________________________72

Урок 28. Природа Антарктиди, охорона природи______________________________________75

Тема Північна Америка.

Урок 29. Географічне положення та історія досліджень Північної Америки. №8 Позначення на карті номенклатури Південної Америки______________________________________________78

Урок 30. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки_________________81

Урок 31. Клімат Північної Америки___________________________________________________85

Урок 32. Води суходолу. Практична робота №10. Складання комплексної характеристики однієї з річок_____________________________________________________________________88

Урок 33. Природні зони Північної Америки___________________________________________91

Урок 34. Охорона природи і екологічні проблеми______________________________________94

Урок 35. Населення і політична карта Північної Америки _______________________________97

Тема Євразія

Урок 36. Географічне положення та історія досліджень Євразії. №8 Позначення на карті номенклатури Євразії_____________________________________________________________100

Урок 37. Геологічна будова материка. Рельєф і корисні копалини Євразії________________103

Урок 38. Загальна характеристика клімату Євразії. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії.

Практична робота №11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу___107

Урок 39. Внутрішні води Євразії. Річки. Інші види внутрішніх вод________________________108

Урок 40. Природні зони Євразії_____________________________________________________109

Урок 41. Населення Євразії. Сучасна політична карта__________________________________115

Тема Земля - наш спільний дім.

Урок 42. Взаємодія природи і людини на Землі_______________________________________118

Урок 43. Екологічні проблеми материків і океанів. Практична робота №12 Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища______________________________________121

Матеріали до самостійних і контрольних робіт_______________________________________124

Список літератури________________________________________________________________134

Презентація з теми «Органічний світ Північної Америки» (додаток до уроку 33) __________135

Урок 1

Тема. Що вивчає курс «Географія материків і океанів». Джерела географічних знань. Карти материків і океанів. Методи географічних досліджень.

Мета: Н: сформувати в учнів загальні уявлення про зміст та структуру курсу; поглибити систему знань учнів про джерела географічних знань та методи роботи з ними; ознайомити учнів з картами материків та океанів та їх відмінностями;

Р: сформувати пізнавальний інтерес та націлити учнів на вивчення курсу.

В: Виховувати мовну, екологічну культуру, культуру праці.

Обладнання: фізична карта світу (півкуль), портрети мандрівників, глобус, атласи, підручники, дидактичний роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.

1. Що вивчає наука географія?

2. Які джерела географічних знань вам відомі?

3. Як географію вивчали у давні часи?

4. Чому в наш час знання географії є важливим?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Колись у давнину зустрілися на дорозі два мандрівники: перший — старий, сивий, другий — зовсім юнак. Привіталися та вирішили разом відпочити від довгої подорожі. Стали розмовляти про те, про інше... Ось і каже молодший: «Чув я, що як йти цією дорогою довго-довго, можна дійти краю землі та побачити, як небо із землею зустрічаються...» «Та ні, — засміявся старий. — Якщо йти цією дорогою довго-довго, горами та рівнинами, перепливаючи моря та океани, усе одним напрямком, то потрапиш знову на те саме місце, бо Земля — це куля...»

Довго ще сперечалися старий досвід та молода запальність, але жоден не зрікся своєї думки. Так і розійшлися вони. А багато років потому згадував уже зістарілий юнак цю розмову та посміхався: обійшов він усю землю, багато побачив людей та країн, а от краю землі — не бачив... За ті часи, що минули, люди відкрили багато нових земель, перепливали моря та океани, складали карти, писали книжки.

Ось і ми з вами у нашому курсі «Географія материків і океанів» мандруватимемо шляхами великих дослідників, підійматимемося на гори та опускатимемося до глибоких западин, переходитимемо пустелі та перепливатимемо океани. А на сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся про наші майбутні шляхи та дослідження, пригадаєте, як працювати з географічними картами та іншими джерелами географічних знань.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План :

 1. Предмет, джерела знань, методи досліджень.

 2. Географічні карти і їх класифікація

Розповідь учителя.

Вам відомо, що слово «географія» перекладається як «опис Землі», бо давньогрецькою «гео» — це земля, а «графос» — пишу. Географію залежно від особливостей досліджуваних об'єктів поділяють на фізичну та економічну, до назви останньої у наш час додають слово соціальна.

Фізична географія являє собою систему наук, до якої входить велика кількість нерозривно пов'язаних між собою наук: землезнавство, геоморфологія, кліматологія, океанологія, гідрологія, географія ґрунтів, геоботаніка, зоогеографія, гляціологія, геокриологія та інші.

Економічна і соціальна географія вивчає територіальне розміщення суспільного виробництва, умови і особливості його розвитку і розміщення у різних країнах та регіонах світу. До складу соціально-економічної географії теж входить ряд економіко-географічних наук: географія промисловості, географія сільського господарства, географія транспорту тощо.

Яким же саме чином людство накопичувало і передавало географічні знання? У географії наочністю й інформаційним джерелом «номер один» є карта. Карта доповнить будь-яку розповідь, поширить будь-який текст, без неї взагалі складно уявити собі географію.

Давні греки позначали географічні карти за допомогою словосполучення, яке дослівно перекладається так: «лист папіруса для письма» .

Географічні карти — це зменшені узагальнені зображення земної поверхні на площині, на яких відбито розміщення природних і суспільних явищ та процесів: материків, океанів, країн, областей, міст, районів, каналів, гідротехнічних споруд тощо.

Карти є різні: світу та окремих його регіонів, політико-адміністративні, кліматичні, карти рослинного і тваринного світу, геологічні, ґрунтів, морські карти тощо.

Специфіка карт визначається трьома їхніми особливостями.

По-перше, це закон побудови: він дозволяє одержати з карти правильні дані щодо положення, планових розмірів і форм зображуваних географічних об'єктів.

По-друге, це використання умовних позначень, тобто схематичних зображень певних об'єктів та явищ.

По-третє, це відбір та узагальнення зображених об'єктів та явищ, які дозволяють за допомогою умовних позначень підкреслити на карті загальні та істотні ознаки цих явищ та об'єктів.

Які групи карт існують?

За об'єктами, що зображені, виділяються три групи карт:

1) карти світу чи півкуль;

2) карти материків і океанів та їхніх частин;

3) карти держав.

Оскільки розміри об'єктів дуже різні, карти розрізняються також за масштабом.

 1. дрібномасштабні (не більш ніж 1: 1 000 000),

 2. середньомасштабні (від 1 : 1 000 000 до 1 : 200 000) та

 3. великомасштабні (не менш ніж 1 : 200 000).

Останньою ознакою, за якою виділяють групи карт, є їхній зміст, виділяються 1). загальногеографічні (різні географічні об'єкти подані на них з однаковою мірою детальності),

2). тематичні (або спеціальні, що присвячені висвітленню певної теми).

Усі карти, якими ми користуватимемося, вивчаючи курс географії материків і океанів, будуть розрізнятися за цими трьома ознаками — охоплення території, масштаб та зміст.

Якими же способами передають на картах їх основний зміст? Деякі з них ви знаєте: це спосіб якісних фонів, ареалів тощо.

Карти є втіленням картографічного методу дослідження.

Взагалі, географія використовує як загальнонаукові (спостереження, аналіз, експеримент тощо), так і географічні (палеогеографічні, картографічні) методи дослідження. Зібрані за допомогою фізичного, хімічного та аерокосмічного методів дані обробляються зо допомогою математичного методу, зокрема шяхом відтворення моделей у комп'ютері.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Що вивчає курс «Географія материків і океанів»?

2. Яку роль у вивченні нашої планети відіграли мандрівники?

3. Чим відрізняється даний курс від тих, що вивчалися у попередніх класах? Наведіть приклади значення цього курсу для практичної діяльності людини.

4. Якими картами ви будете користуватися при вивченні цього курсу? Покажіть на карті материки і океани.

5. Що означає слово «географія»?

6. Які два різновиди географії існують?

7. Що таке географічна карта? Які види географічних карт існують? Яке їхнє значення у житті людини?

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

— цікавий змістовний курс «Географія материків і океанів» дозволяє отримати практичні знання про природу материків і океанів, визначити завдання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних багатств;

— різноманітні карти материків і океанів відрізняються законом побудови, використанням умовних позначень та відбором і узагальненням зображуваних явищ й об'єктів;

— карти, якими ми будемо користуватися при вивченні курсу «Географія материків і океанів», поділяються на три групи: карти світу чи півкуль, карти материків і океанів та їхніх частин, карти країн;

— географічні об'єкти вивчаються за допомогою загальнонаукових та географічних методів дослідження.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст у підручнику.

Р 4 Навести з атласу приклади карт трьох груп, за якими вивчається курс «Географія материків і океанів».

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 2

Практична робота №1 Тема: Аналіз карти часових поясів із метою виявлення закономірностей у зміні часу.

Мета: Н: формувати знання про зміну часу на земній кулі й причини, що обумовлюють ці зміни; дати уявлення про місцевий і поясний час, навчити їх визначати.

В: Виховувати цікавість до предмету, формувати мовну культуру

Р: Розвивати увагу, вміння практично застосовувати набуті знання, використовувати джерела інформації

Обладнання: карта часових поясів, зошит для практичних робіт з друкованими основами.

Хід уроку

 1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом на стор. 1 зошита для практичних робіт.

 2. 2. Власне виконання завдань практичної роботи.

ЗАВДАННЯ

 1. На малюнку (стор. 2 зашита для практичних робіт) вказати в якій із точок Землі буде полудень, а в якій північ.

 2. На основі аналізу карти часових поясів заповнити пропуски в тексті.

 3. Використовуючи карту часових поясів, підписати на схемі поясний час, що відповідає кожному з поясів. Розпочати із нульового меридіану, зважаючи, що зараз там 0 годин.

 4. Визначити розходження в географічній довготі між двома пунктами, якщо відомо різницю в місцевому часі: в Києві місцевий час 12 годин 00 хвилин, а в Харкові 12 годин 24 хвилини.

 5. Розрахуйте, яка година в Сіднеї, якщо в Києві 12-та година дня (місяць – серпень).

ВИСНОВОК.

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ (стор 3 зошита для практичних робіт).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 3

Практична робота №2

Тема: Аналіз карти будови земної кори з метою виявлення закономірностей у розміщення стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають.

Мета: Н: роботи: закріпити знання про літосферні плити, сейсмічні пояси, платформи, області складчастості й форми рельєфу; розвивати вміння комплексного використання карти атласу для виявлення закономірностей у розміщенні стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають;

В: Виховувати мовну, розумову культуру, трудові навички.

Р: закріпити знання про причини, що зумовлюють ці закономірності.

Обладнання: карта будови земної кори, фізична карта світу.

ХІД УРОКУ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Ознайомлення учнів з основними поняттями і термінами, які будуть використані у ході виконання практичної роботи.

Літосферні плити – величезні блоки земної кори й верхньої мантії, обмежені з усіх боків сейсмічно активними зонами (поясами).

Платформа – велика, стійка, відносно рівна ділянка земної кори.

Області складчастості – зони взаємодії літосферних плит, у яких земна кора зминається у складки.

Форми рельєфу – окремі нерівності літосфери, які розрізняються за висотою й утворенням.

Карта будови земної кори – карта, що відображає розташування основних структур земної кори, їхнє походження й вік.

ЗАВДАННЯ за практикумом

ВИСНОВОК

Укажіть причини закономірностей у розміщенні стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають.

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ (стор. 5 зошит для практичних робіт) виконується за бажанням учнів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Урок 4

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Аналіз карти кліматичних поясів і областей із метою виявлення закономірностей у розміщення типів клімату Землі.

Мета: Н: закріпити поняття „тип клімату”, „кліматичний пояс”, „кліматична область”; розвивати знання про закономірності в розміщенні основних типів клімату по території Землі й причини, що їх обумовлюють;

В: Виховувати культуру праці, розумову культуру.

Р: розвивати вміння користуватися картами кліматичних поясів і областей.

Обладнання: карта кліматичних поясів, Контурна карта (стор. 50-51)

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВИКРНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Ознайомлення учнів з основними поняттями і термінами, що будуть використані при виконання практичної роботи.

Клімат – багаторічний режим погоди характерний для даної місцевості.

Тип клімату – сукупність кліматичних показників, характерних для даної території.

Кліматичний пояс – територія земної поверхні, що має характер широтного поясу з однорідним кліматом.

Кліматична область – частина кліматичного поясу, що має певний тип клімату.

Карта кліматичних поясів – карта, що відображає кліматичне районування території, із нанесеними кордонами кліматичних поясів і областей (типів клімату).

ЗАВДАННЯ

 1. Використовуючи карту кліматичних поясів, підпишіть на картосхемі назви основних кліматичних поясів у межах територій, які вони займають. Визначте особливості розташування основних кліматичних поясів і назвіть основний чинник їх формування.

 1. Використовуючи карту кліматичних поясів, виберіть пояс, у межах якого виділяють кліматичні області. Назвіть його та вкажіть кліматичні області, які в ньому розташовані, і причини формування цих областей.

 1. На основі аналізу карти кліматичних поясів і областей заповніть пропуски в тексті.

На земній кулі виділяють (сім)----------------основних кліматичних поясів. Основний чинник формування кліматичних поясів – зміна (кута падіння сонячних променів)-----------------------------, а оскільки він залежить від географічної широти, то можна сказати: клімат цієї місцевості залежить від (географічної широти)-------------------------------------------, на якій вона розташована. Кожному кліматичному поясу відповідає певний тип (або кілька типів) (клімату)----------------------------.

В межах багатьох поясів виділяють кліматичні області, що утворюються в результаті чергування на земній поверхні (материків та океанів) ---------------------

ВИСНОВОК

Укажіть причини існування закономірностей у розміщенні основних типів клімату Землі.

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ виконується за бажанням учнів

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 5

Практична робота №4

Тема: Аналіз карти географічних поясів і природних зон з метою виявлення

закономірностей у розміщенні географічних поясів і природних зон Землі.

Мета: Н: закріпити поняття „ географічний пояс ”, „природна зона”, зясувати особливості формування і розміщення природних зон.

В: Виховувати культуру співпраці, розумову і мовну культуру.

Р: розвивати знання про закономірності в розміщенні географічних поясів і природних зон по території Землі й причини, що їх обумовлюють; розвивати вміння користуватися картами географічних поясів і природних зон.

Обладнання: карта географічних поясів і природних зон.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Повторення теоретичного матеріалу, необхідного для виконання практичної роботи.

Географічні пояси – найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів.

Природна зона – великий природний комплекс суходолу або Світового океану, із подібними кліматичними умовами, рослинним і тваринним світом, однорідними ґрунтами.

Природний комплекс – поєднання компонентів природи (гірських порід, води, повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світу), що взаємодіють між собою й утворюють єдину систему.

Карта географічних поясів і природних зон – карта, що відображає розміщення географічних поясів і природних зон по території земної кулі (материка).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (14)

  Документ
  Програми з природознавства, біології та географії розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової освіти (освітня галузь «Природознавство»)
 2. Авторські права на текст програми "Географія. Економіка, 6-11 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення)
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

  Документ
  Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
 4. Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх

  Документ
  Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”.
 5. Програма географія для 6-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка

  Документ
  Навчальні програми з географії для 6-9 класу школи інтенсивної педагогічної корекції розроблені на основі навчальних програм з географії загальноосвітньої школи.

Другие похожие документы..