Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Комедiя "Хазяїн" (1900) слушно вважається вершиною творчостi Iвана Карповича Тобiлевича (Карпенка-Карого). "Зла сатира на чоло-вiчу люб...полностью>>
'Решение'
На территории Челябинской области остаются актуальными природно-очаговые заболевания такие как: бешенство, распространенное на всей территории Челяби...полностью>>
'Документ'
(желчекаменная болезнь, хронические воспаления желчного пузыря и желчных протоков, функциональные нарушения печени, последствия перенесенного гепатит...полностью>>
'Документ'
Для освоения такого трудного предмета как математика необходимо уметь абстрагировать, то есть необходимо иметь хорошее воображение и абстрактное мышл...полностью>>

Уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних зв’язків між компонентами природи, між природою та людиною

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Аналіз кліматичної карти

 2. Причини різноманітності клімату

 3. Несприятливі процеси і явища

Завдання.

За допомогою кліматичної карти світу дайте відповіді на такі запитання:

1. У межах яких кліматичних поясів розташована Північна Америка?

2. Які типи повітряних мас впливають на клімат материка?

3. Чому на Тихоокеанському узбережжі у межах помірного поясу багато опадів?

 1. Який тип клімату на Каліфорнійському півострові?

 2. Який клімат переважає у Північній Америці?

Розповідь учителя.

Ви з'ясували, що клімат Північної Америки є різноманітним через велику протяжність материка з півночі на південь, витягнутість гір (низькі на сході — високі на заході), вплив Північного Льодовитого океану на півночі та теплої Мексиканської затоки на півдні. Тому територія Північної Америки розташована у межах шести кліматичних поясів.

Північне узбережжя та острови, що прилягають до материка, розташовані у межах арктичного кліматичного поясу. Тут весь рік панує холодне арктичне повітря, взимку поверхня землі не одержує сонячного тепла, а влітку температури близькі до нуля чи мінусові. Саме за цих умов утворюються льодовики.

На південь від Полярного кола до 60 ° пн. ш. розташований субарктичний кліматичний пояс з характерною суворою зимою, яка змінюється прохолодним літом з дощовою погодою.

Більша частина материка (60 °—40 ° пн. ш.) розташована у межах помірного кліматичного поясу з холодною зимою та порівняно теплим літом. Взимку випадає сніг, влітку йдуть дощі, хмарна погода швидко змінюється теплою сонячною. У цьому поясі наявні помітні відмінності у різних його частинах.

На території Північної Америки спостерігаються несприятливі погодні явища — урагани та торнадо (американська назва смерчу). Унаслідок переміщення циклонів у поясі від 10 ° до ЗО ° пн. ш. утворюються шторми, які рухаються на захід і, діставшись узбережжя, відхиляються на північ. Коли швидкість цих тропічних циклонів перевищує 120 км/год., вони перетворюються на урагани. Формуючись на південному узбережжі Мексики, урагани рухаються на північ, значно впливають на погодні умови материка, бо охоплюють площі у сотні квадратних кілометрів та можуть тривати багато днів.

Торнадо мають велику руйнівну силу, їхнє походження досі точно не відоме, але найвірогідніше воно пов'язане з грозами. Подібні До торнадо смерчі спостерігаються і в інших ділянках земної кулі, але там вони не мають такої сили. На території США на рік може відбуватися понад 700 торнадо, найчастіше — над Великими рівнинами та Середньому Заході навесні та на початку літа.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Назвіть повітряні маси, що значно впливають на формування клімату Північної Америки.

 1. Чим можна пояснити різке зниження температур на рівнинах материка?

 2. Схарактеризуйте вплив морських течій на формування клімату узбереж Північної Америки.

 3. Уявіть, що Кордильєри розташовані на сході материка. Як би у такому випадку розподілялися опади?

 4. Покажіть на карті розташування кліматичних поясів Північної Америки.

ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

 • клімат Північної Америки характеризується надзвичайною різноманітністю внаслідок великої протяжності материка з півночі на південь та особливостей форм рельєфу;

 • меридіональне простягання гірських хребтів зменшує кліматотвірний вплив повітряних мас з Тихого та Атлантичного океанів;

 • повітряні маси, що приходять з півночі та півдня, обумовлюють різку зміну погоди у внутрішніх частинах Північної Америки.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст у підручнику.(39)

Зробити повідомлення на тему «Несприятливі погодні процеси і їх вплив на життя і діяльність людини»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Урок 32

Тема: Північна Америка: води суходолу.

Практична робота № 7 «Складання характеристики однієї з річок за типовим планом».

Мета: Н: сформувати в учнів систему знань про внутрішні води Північної Америки;

В: сприяти поглибленню екологічного мислення учнів;

Р: закріпити практичні навички учнів складати характеристику водойми за типовим планом.

Обладнання: фізична карта Північної Америки, атласи, підручники.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Назвіть головні риси клімату Північної Америки.

2. Назвіть чинники, що впливають на формування клімату материка.

3. Які вітри панують над територією Північної Америки? Чому?

 1. Чому арктичне повітря часом сягає берегів Мексиканської затоки?

 2. Чому в південно-західній частині Північної Америки мало опадів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

На території Північної Америки наявні всі типи вод суходолу — це обумовлено різноманітністю природних умов материка. На півночі поширені вічна мерзлота та покривні льодовики, вершини Кордильєр вкриті товщею гірських льодовиків, великі площі на материку займають болота, а в надрах зосереджені значні запаси підземних вод. А найбільший об'єм вод суходолу міститься у повноводних річках та системі Великих озер Північної Америки. Тому робота на сьогоднішньому уроці буде складатися з двох етапів: спочатку ми дамо загальну характеристику поверхневим водам материка, після того — виконаємо практичну роботу зі складання характеристики річки за планом.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Загальна характеристика поверхневих вод

 2. Озера Північної Америки

 3. Характеристика річкової системи

Розповідь учителя.

Північна Америка багата на поверхневі та підземні води. Найбільші річки — це Міссісіпі (разом з найбільшою притокою Міссурі її довжина складає 6420 км) та Маккензі (довжина разом з притоками — 2200 км). Залежно від режиму живлення річки материка поділяються на 4 типи: переважно дощове живлення, снігово-дощове, льодовикове та підземними водами. Такі річки, як Юкон, Колумбія, Колорадо менш повноводні та є несудноплавними через швидку течію.

Озера Північної Америки мають великі розміри, а прісновода озера утворюють систему Великих озер.

Найбільше озеро цієї системи — Верхнє (за розмірами поступається лише Каспійському морю) найменше — Онтаріо. Озера Ері та Онтаріо з'єднані річкою Ніагара, на якій знаходиться уславлений водоспад.

Але зростання господарського використання вод суходолу спричинило їхнє забруднення — відходами промислових підприємств сільськогосподарськими добривами, викидами транспортних засобів (насамперед автомобілів). Ще зовсім недавно Великі озера відрізнялися дивною чистотою, але зараз забруднені й вони, особливо постраждало озеро Ері. Унаслідок забрудненості його вод тут розмножилися бактерії, а цінні породи риб зникли. Тому США прийняли спеціальну програму з очищення внутрішніх вод, але навіть за рахунок значних коштів, що їх виділила держава, не можна повністю очистити водойми суходолу.

Практична робота № 7

Складання характеристики річки за типовим планом:

а) назва річки;

б) частина материка, де протікає річка;

в) де річка бере початок, куди впадає;

г) напрям течії;

д) залежність характеру течії від рельєфу;

є) джерела живлення річки;

ж) режим річки та його залежність від клімату.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями та завданнями.

1. Назвіть найкрупніші річки Північної Америки. Покажіть їх на карті.

2. До басейнів яких океанів належать річки материка?

 1. Покажіть на карті вододіл між басейнами Тихого та Атлантичного океанів.

 2. Коротко схарактеризуйте озера Північної Америки. Покажіть їх на карті.

ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

- Північна Америка багата на внутрішні води, що обумовлено різноманіттям природних умов материка;

- річки Північної Америки належать до басейнів трьох океанів, - більшість — до басейну Атлантичного океану;

- на території материка розташована система Великих озер — найбільше на Землі сховище прісних вод;

- внутрішні води Північної Америки значно забруднені внаслідок господарської діяльності людини. Країни материка працюють над вирішенням цієї проблеми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст у підручнику.

2. Нанести на контурну карту найбільші водойми Північної Америки. Позначити Ніагарський водоспад. Скласти повідомлення про нього за бажанням.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 33

Тема. Природні зони та висотна поясність на території Північної Америки.

Мета: Н: сформувати в учнів систему знань про особливості природних комплексів Північної Америки; закріпити навички учнів складати характеристики природних зон;

В: Виховувати екологічну культуру, цікавість до предмету.

Р: удосконалити практичні вміння учнів працювати з картографічним матеріалом.

Обладнання: карта природних зон світу, фізична карта Північної Америки, картини природних комплексів материка, атласи, підручники.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.

1. Що таке природна зона? Від чого залежить розташування природних зон?

 1. Які природні зони наявні на території Південної Америки?

 2. За яким законом розподіляються природні комплекси Анд?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Природні зони Північної Америки, так само як і інших материків, розподіляються за законом широтної зональності. Але карТа природних зон Північної Америки свідчить про порушення широтного простягання природних зон, особливо це стосується внутріш ніх районів материка. Що є причиною такого явища? Чому набір природних зон у Північній Америці значно більший за такий у Південній Америці? Аналіз карти природних зон та використання набутих знань про природу материка допоможуть нам відповісти на це запитання. Ви вже знайомі з висотною поясністю Анд. Чи є висотні пояси в Кордильєрах? На це запитання ми також одержимо відповідь на сьогоднішньому уроці.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Карта природних зон

 2. 2. Характеристика природних зон

 3. Висотна поясність

Завдання.

За допомогою карти природних зон визначте особливості розміщення природних зон на території Північної Америки. Розповідь учителя.

Більша частина острова Гренландія та острови Канадського архіпелагу розташовані у зоні арктичних пустель. Ці райони вкриті материковими льодовиками та практично позбавлені ґрунтів і рослинності. Влітку лише в окремих місцях на кам'янистому ґрунті можна побачити бідні мохи та лишайники.

Північне узбережжя північної Америки та прилеглі до нього острови — це зона тундри, тобто безлісі площі субарктичного поясу. Мінімальні температури тут зберігаються протягом більшої частини року а через вічну мерзлоту ніколи не відтають ґрунти. Рослинність — мохи, лишайники, чагарники, карликові берези та іви. Тварини — північні олені (карібу), песці, вовки, гризуни (насамперед лемінги).

Запитання.

Чому в тундрі немає великих дерев?

Розповідь учителя.

Поступово тундра переходить у рідколісся — лісотундру, або тундролісся. Останнє у свою чергу змінюється хвойними лісами –тайгою. Північноамериканській тайзі притаманні значний відсоток як хвойних, так і широколистих дерев. Тут зростають численні види ялини, ялиці та сосни. Оскільки ґрунти цієї зони утворюються за умов холодної зими та прохолодного літа, органічні залишки розкладаються повільно, тобто перегною утворюється мало. Через те, що під перегноєм розташований білуватий шар, зовні схожий на ропіл (золу), такі ґрунти називаються підзолистими. У тайзі мешкають такі тварини, як американський лось, чорнохвостий олень, заєць, рись, ондатра, бобер, різні види дятлів, американський рябчик тощо.

Зона широколистяних та хвойно-широколистяних лісів простягається вздовж Атлантичного узбережжя в меридіональному напрямі, але ділянки таких лісів є і на Тихоокеанському узбережжі. Ґрунти під цими лісами — сірі лісні та бурі лісні, у яких перегною більше, ніж у ґрунтах тайги. У широколистих лісах зростають бук, дуб, липа, клен (широко знаний канадський клен, із соку якого одержують солодкий сироп та цукор). Поширені олень, лисиця, пума (кугуар або скелястий лев), опосум (представник сумчастих, «переселенець» з Південної Америки).

Зона степів тягнеться з півночі на південь у центрі материка від канадської тайги до Мексиканської затоки. Степи Північної Америки — це безлісий простір помірного та субтропічного поясів. Ця зона розташована у сприятливих кліматичних умовах (сухе тепле літо та холодна зима), тому тут зростає багата трав'яниста рослинність (типчак, бізонова трава, бородач) на чорноземних та каштанових ґрунтах.

Перехідна полоса між лісами та степами у Північній Америці називається преріями. У минулому прерії були багаті на різноманітні рослини та тварин. Але людина винищила бізонів, вовків-койотів, лисиць під час освоєння цих земель.

Завдання.

За допомогою карти природних зон порівняйте висотну поясність Кордильєр і Анд. Відзначте спільні та відмінні риси.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

 1. Назвіть природні зони Північної Америки. Покажіть їх на карті.

 2. Природні зони якого кліматичного поясу займають на материку найбільшу площу?

3. Чим обумовлено меридіональне чергування природних зон у внутрішніх районах Північної Америки?

4. Чому на півострові Каліфорнія утворилася пустеля?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

- природні зони Північної Америки різноманітні;

- природні зони арктичного та субарктичного поясів простягаються у широтному напрямі, помірного поясу — у меридіональному;

- набір висотних поясів західних та східних схилів Кордильєр відрізняється через різний температурний режим та неоднакову кількість вологи.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст у підручнику.

 1. Позначити на контурній карті природні зони Північної Америки.

Бажаючі одержують випереджальне завдання: підготувати повідомлення про один з природоохоронних закладів Північної Америки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 34

Тема: Екологічні проблеми Північної Америки. Заповідники та національні парки.

Мета: Н: сформувати в учнів систему знань про заповідні території Північної Америки; В: поглибити уявлення учнів про екологічні проблеми материка; підвести учнів до розуміння чинників екологічних проблем.

Р: Розвивати логічне мислення, формувати навички роботи із джерелами географічної інформації.

Обладнання: фізична карта Північної Америки, атласи, підручники, діафільми або слайди.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Назвіть природні зони Північної Америки. Покажіть їх на карті.

2. Які природні зони найбільш змінені людиною? Чому?

3. Які природоохоронні заходи, що допомагають зменшити екологічні проблеми, вам відомі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Господарська діяльність населення Північної Америки значно змінила усі природні комплекси материка. Особливо ці зміни позначилися на рівнинах та узбережжях, тобто там, де мешкає найбільше людей. Формування промислових районів та їхня діяльність призвели до забруднення вод річок та озер, зменшення, а іноді навіть вимирання деяких видів рослин та тварин чи катастрофічне розмноження інших, погіршення якості атмосферного повітря. Щоби зберегти та по можливості відтворити природні багатства, країни Північної Америки розробили систему заходів, серед яких одне з перших місць посідає створення заповідних територій. На сьогоднішньому уроці ми докладно розглянемо як екологічні проблеми Північної Америки, так і шляхи їх вирішення та заходи, що вже вживаються.

VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Сутність екологічної проблеми

 2. Природоохоронні території

Розповідь учителя.

Проблема охорони і можливого відновлення тих природних багатств, що ще збереглися, є гострою проблемою усіх материків. Не є виключенням і Північна Америка, де господарська діяльність людини торкнулася кожного компонента навколишнього середовища — атмосфери, гідросфери, ґрунтів, органічного світу. Оскільки всі компоненти природного середовища тісно пов'язані між собою, проблема набуває катастрофічних масштабів, бо змінюється усе довкілля — і ніхто не зможе з точністю передбачити, яким саме чином. Особливо великі проблеми в цьому питанні стоять перед США — високорозвиненою індустріальною країною Робота промислових підприємств та транспорту (насамперед авто, мобільного) призводить до викиду великої кількості шкідливих речовин, що забруднюють довкілля.

Першим забруднювачем є чадний газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива особливо у двигунах автомобілів. У місцях дії циклонів забруднення атмосфери нижче від інших районів, бо циклональні маси повітря (бурі, урагани, смерчі) виносять цей «бруд» до океанів. Але західні та південно-західні частини Північної Америки («індустріальне серце континенту») дуже потерпають від забруднення, гине рослинність, насамперед чутливі до чадного газу хвойні дерева.

Важливою екологічною проблемою є також зменшення водних ресурсів — наслідок використання води у самих різних галузях господарства. Поповнення запасів води, брак яких відчувається, є проблемою, яка ще більш загострюється забрудненням водоймищ.

Зменшується площа орних земель, бо міста, шляхи сполучення, смуги земель уздовж різноманітних трубопроводів, ліній електропередач та аеродромів займають все більші площі. Таким чином природні комплекси змішуються з антропогенними, тобто втручання

людини у природу збільшується. Це призводить до лісових пожеж, пилових бур, повеней тощо.

З метою збереження природи на материку створено десятки національних парків та заповідників, прийнято ряд законів про охорону та відновлення природи.

Найвідомішою природоохоронною територією Північної Америки є Йелоустонський національний парк, який щороку відвідують понад 2 млн. чол. (в окремі дні — до 25 тис. чол.). Йелоустон розташований у Кордильєрах, всесвітню славу йому створили чудові гейзери та різноманітні тварини. Кожний відвідувач дотримується суворих правил: не можна змінювати маршрут, виходити з машини без дозволу, рвати рослини, турбувати чи годувати тварин, залишати сміття. Порушника чекає швидке покарання: на території парку працюють дві судові дільниці, кожна з яких за півгодини визначає покарання залежно від ступеня припущеного порушення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (14)

  Документ
  Програми з природознавства, біології та географії розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової освіти (освітня галузь «Природознавство»)
 2. Авторські права на текст програми "Географія. Економіка, 6-11 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення)
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

  Документ
  Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
 4. Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх

  Документ
  Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”.
 5. Програма географія для 6-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка

  Документ
  Навчальні програми з географії для 6-9 класу школи інтенсивної педагогічної корекції розроблені на основі навчальних програм з географії загальноосвітньої школи.

Другие похожие документы..