Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
С бурным развитием банковской системы в РФ и появлением новых банков, получивших лицензии на осуществление валютных операций, возникает необходимость...полностью>>
'Реферат'
Екатерина II, до брака принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, родилась 21 апреля 1729 г. в немецком городе Штеттине. Её отец принц Хри...полностью>>
'Документ'
Передериев Е.П.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СТАНДАРТИЗАЦИЮ УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В М...полностью>>
'Документ'
В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 24.02.2009 N 252 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Реформирован...полностью>>

Уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних зв’язків між компонентами природи, між природою та людиною

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Річки

 • Інші види поверхневих вод

 • Екологічні проблеми

  Завдання.

  За допомогою карт атласу визначте належність великих річок до відповідних басейнів. Заповніть таблицю.

  Басейн Тихого океану

  Басейн Індійського океану

  Басейн Атлантичного океану

  Басейн Північного Льодовитого океану

  Басейн внутрішнього стоку

  Розповідь учителя.

  Річки Євразії відрізняються великою різноманітністю, яка обумовлена не тільки кліматичними умовами,а й формами рельєфу

  Завдання.

  1. Встановіть відмінності у типах живлення річок. Поясніть ці відмінності.
  2. Складіть характеристику річки за відомим вам планом:
  1. Назва;
  2. В якій частині материка протікає;
  3. Звідки бере початок (виток);
  4. Якою місцевістю протікає (форми рельєфу);
  5. В якому напрямку тече?
  6. Довжина річки (без приток);
  7. Куди впадає?
  8. До басейну якого океану відноситься?
  9. Типи живлення річки;
  10. Господарське значення.

  Розповідь учителя.

  Зрозуміло, що у господарській діяльності людини велике значення мають не тільки річки, але й озера, болота тощо. Озера Євразії розташовані дуже нерівномірно та мають різне походження озерних улоговин.
  Саме на території Євразії розташоване найглибше озеро світу – Байкал, і найбільше за площею водної поверхні озеро – Каспійське море-озеро. Але майже всі озера материка забруднені, деякі з них, (наприклад Аральське) перебувають у стані екологічної катастрофи. Вирішення екологічних проблем, пов’язаних з озерами і річками, найважливіше завдання населення Євразії.

  Завдання.

  1. За допомогою фізичної карти Євразії визначте розташування великих озер материка.
  2. Нанесіть на контурну картуназви найбільших озер Євразії ( з списку географічного мінімуму).

  Розповідь учителя.

  Цінним природним багатством є підземні води, особливо великі запаси яких в Євразії залягають під Західносибірською рівниною. Підземні води не тільки живлять річки та озера, саме їх у якості питних споживає населення.
  Болота поширені на півночі Євразії, у районах тундри та тайги. Сучасне зледеніння займає значні площі на багатьох островах (Ісландія, Шпіцберген, Нова Земля), а також у горах (Альпи, Гімалаї, Тянь-Шань, Памір).

  Екологічні проблеми внутрішніх вод Євразії потребують постійної уваги, бо забруднення таких великих резервуарів прісної води, якими є Байкал, річки Сибіру, Далекого Сходу, Китаю, Індії, є небезпечним для всього живиго на материку

  ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ.

  Бесіда за запитаннями і завданнями.

  1. У якій частині Євразії річки живляться тільки дощовими водами?
  2. Назвіть річку (річки) з льодовиковим типом живленння.
  3. Де на території Євразії повінь річок припадає на зиму? Чому?
  4. Покажіть на карті найбільші річки Євразії.
  5. Назвіть великі озера Євразії та покажіть їх на карті.
  6. Де на території Євразії поширена вічна мерзлота? Як вона впливає на господарську діяльність людини?
  7. Яку роль відіграють льодовики у живленні річок?
  8. Які райони Євразії відчувають дефіцит води? Чим це обумовлено?
  9. Наведіть приклади нераціонального використання внутрішніх вод Євразії.

  ПІДСУМОК УРОКУ

  Заключне слово вчителя:
   річки Євразії належать до басейнів чотирьох океанів та найбільшого в світі басейну внутрішнього стоку;
   на території Євразії багато озер;
   внутрішні води Євразії потребують охорони.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Опрацювати відповідний текст у підручнику, виконати завдання в зошиті.

  Повідомлення про озера за вибором.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Урок 40

  ТЕМА: ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ.

  МЕТА:Н: сформувати в учнів поняття про особливості розташування природних зон Євразії; розглянути взаємозв’язкиприродних компонентів у природних зонах;

  В: Виховувати екологічну культуру, навички співпраці, мовну культуру.

  Р: удосконалити навички учнів працювати з картами атласу.

  Обладнання: карта природних зон світу, фізична карта Євразії, картини рослинності і тваринного світу , інший ілюстративний матеріал, атласи, підручники.

  Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

  ХІД УРОКУ

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

  Бесіда за запитаннями і завданнями.

  1. Що таке природна зона?
  2. За якими законами змінюються природні комплекси рівнинних районів? Гірських?
  3. Які чинники обумовлюють простягання природних комплексів?
  4. Які основні причини порушення широтної зональності?
  5. За допомогою яких карт вивчають природні зони?

  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  План

  1. Аналіз карти природних зон Євразії

  2. Характеристика природних зон

  3. Висотна поясність

  В Євразії представлені всі природні зони Північної півкулі. У західній частині материка переважаючий вплив Атлантичного океану зумовив зміну природних зон у напрямку з північного заходу на південний схід. У східній частині Євразії природні зони мають меридіональне простягання, що обумовлене мусонною циркуляцією повітряних мас на притихоокеанській території. Природні зони внутрішньої частини материка змінюються у широтному напрямі завдяки зміні температури та режиму зволоження в напрямку з півночі на південь.

  Зона арктичних пустель із вкрай суворими природно-кліматичними умовами займає арктичні острови. Тут відсутній суцільний ґрунтовий покрив, а бідна рослинність представлена невибагливими до тепла видами, що виживають в умовах багаторічної мерзлоти. З тварин тут поширені білі ведмеді, моржі, тюлені, північні олені.

  Завдяки пом'якшуючому впливу Північноатлантичної течії зони тундри і лісотундри мають відмінності у своїх західних і східних частинах. Біля європейського узбережжя материка клімат помірно холодний, а тундра тут простягається на північ далі, ніж будь-де на планеті. З просуванням на схід природно-кліматичні умови стають більш суворими, а тундра та лісотундра займають більші площі. По гірських пасмах Сибіру тундрова рослинність проникає далеко на південь. Серед рослин тут переважають мохи і лишайники, які ростуть на тундрово-глейових ґрунтах. Через багаторічну мерзлоту волога тут не проходить углиб, тому тут багато боліт. Основні тварини: північні олені, песці, деякі види птахів.

  Далі на південь лісотундра переходить у тайгу. В умовах більш теплого і волого клімату тут на підзолистих ґрунтах сформувалися величезні масиви хвойних лісів з ялини, сосни та модрини (єдине хвойне дерево, що на зиму скидає хвою). Остання переважає в азійській тайзі, в умовах холоднішого різко континентального клімату. Місцями тайга дуже заболочена, багато тут торфових та осокових боліт. Надзвичайно різноманітний тут тваринний світ (бурий ведмідь, лось, тетерук, вовк, глухар).

  Зони мішаних і широколистих лісів найбільш поширені в західній частині Євразії. Тут в умовах значного зволоження на дерново-підзолистих ґрунтах ростуть ялиново-дубові та сосново-дубові ліси, в Західному Сибіру – хвойні і березово-осикові ліси. Далі на схід мішані ліси зникають і з'являються знову тільки на узбережжі Тихого океану. Широколисті ліси сформовані, переважно, з дуба та бука, а також із граба, клена, липи.

  Для зони лісостепів і степів характерні певні зональні відмінності, що обумовлені суттєвою зміною клімату з просуванням із заходу на схід материка. В умовах теплого клімату та недостатнього зволоження півдня Східноєвропейської рівнини сформувались родючі чорноземи, а також сірі лісові ґрунти. Рослинний світ тут представлений невеликими ділянками лісу (дуб, береза, липа, клен). У східній частині материка за умови збільшення амплітуди температур та зростаючої сухості клімату ґрунти часто засолені. Рослинний світ тут бідніший і представлений переважно травами та чагарниками. Найбільш характерними представниками тваринного світу степів та лісостепів є вовки, лисиці, ховрахи, полівки, тушканчики та степові птахи.  Лісостепи та степи майже повністю розорані, а природна рослинність збереглась тільки в природоохоронних територіях та місцях, непридатних для оранки.

  Великі території центральної та південно-західної частини материка займають зони напівпустель та пустель. Зона пустель простягається через три географічні пояси. Спільним для всіх пустель є незначна кількість опадів, бідні ґрунти та рослинність, що добре пристосована до суворих умов. Пустелі Аравійського півострова виділяються високими впродовж року температурами, незначною (до 100 мм на рік) кількістю опадів та переважно рівнинною поверхнею. Пустелі субтропіків (Іранське нагір'я, Центральна Азія, частина пустелі Ґобі) характеризуються значним перепадом температур, багатшою рослинністю, значною кількістю видів тварин. Вкриті пісками або камінням пустелі помірного поясу Каракуми, Такла-Макан, частина Ґобі виділяються великою спекою влітку та сильними морозами взимку.

  Зона саван і рідколісся займає більшу частину півострова Індостан, а також значні території півострова Індокитай. У сформованих в умовах мусонного клімату саванах серед високих трав ростуть поодинокі пальми та акації, що місцями змінюються ділянками лісів. Деякі дерева в сухий сезон на декілька місяців скидають листя. Тваринний світ тут представлений слонами, тиграми, носорогами, великою кількістю плазунів.

  Зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників (середземноморська) займає район Середземномор'я. В умовах теплої і вологої зими та жаркого літа тут ростуть вічнозелені дерева і чагарники, найтиповішими серед яких є корковий та кам'яний дуби, лаврове та суничне дерево, сосни. Проте, внаслідок інтенсивного господарського освоєння цієї території первинний рослинний покрив тут сильно змінений. Звичайними елементами тутешніх ландшафтів є виноградники, маслинові насадження, поля пшениці та інших сільськогосподарських культур, що розкинулись на місці колишніх середземноморських лісів.

  Зона перемінно вологих (у тому числі мусонних) лісів простягається на сході та півдні Євразії. Рослинність тут представлена як хвойними та листяними деревами (кедр, сосна, дуб, горіх, гінгко), так і вічнозеленими (пальмами, фікусами, бамбуком та магноліями), що ростуть переважно на червоно-жовтих ґрунтах. Тваринний світ також характеризується значним видовим різноманіттям: мавпи, тигри, леопарди, а також ендеміки – бамбуковий ведмідь (панда), гібон тощо.

  Багатство флори та фауни характерне для зони вологих екваторіальних лісів Євразії. Лише пальм тут налічується до 300 видів, багато видів бамбука, який широко використовується в роботі та побуті. Ліси формують високі (до 70 м) дерева, деякі з яких мають цінну деревину. Серед непрохідних хащів тут можна зустріти орангутангів, леопардів, тапірів. Багато плазунів і рептилій, а також різних комах.

  Через значну кількість гірських систем, що мають різну висоту та віддаленість від океанів, висотна поясність Євразії характеризується різною кількістю поясів. У горах північної частини материка тільки чотири пояси змінюють один одного. Далі на південь кількість поясів зростає до п'яти в Альпах і семи на південних схилах Гімалаїв. Велика кількість поясів тут пояснюється найбільшою висотою Гімалаїв, хоча на північних схилах цих гір через надзвичайну сухість клімату сформувалось тільки два пояси.

  ЗАВДАННЯ

  Заповніть таблицю „Характеристика природних зон Євразії”

  Природна зона

  Грунти

  Рослинність

  Тваринний світ

  1. Зона арктичних пустель

  2. Тундра та лісотундра

  3. Тайга

  4. Ліси помірного поясу

  5. Степи

  6. Напівпустелі та пустелі

  7. Савани

  8. Субекваторіальні та екваторіальні ліси

  Слухаємо доповіді учнів про природоохоронні території Євразії. (випереджальне завдання)

  ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

  Бесіда за запитаннями і завданнями.

  1. Покажіть на карті зони арктичних пустель, тундри та лісотундри. Розкажіть про кліматичні особливості цих зон.
  2. Які грунти наявні на території зон арктичних пустель, тундри та лісотундри? Які пристосування рослин і тварин для існування у цих зонах ви можете назвати?
  3. Покажіть на карті тропічну зону та зону екваторіальних лісів. Коротко охарактеризуйте їхнє географічне положення, клімат, органічний світ.
  4. Охарактеризуйте загальний екологічний стан Євразії.
  5. Чому вплив людини на природу частіше має негативний характер?
  6. Наведіть приклади позитивного впливу людини на збереження природи Євразії.
  ПІДСУМОК УРОКУ

  Заключне слово вчителя:
   на території Євразії спостерігається повний спектр природних зон Північної півкулі;
   екологічний стан Євразії потребує нагального поліпшення;
   природа Євразії у відносно первісному стані збереглася практично тільки на природоохоронних триторіях.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати відповідний текст у підручнику.
  2. Позначити на контурній карті:
  а). Природні зони Євразії; б) Природоохоронні території Євразії.

  За вибором.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Урок 41

  ТЕМА: Населення та сучасна політична карта Євразії.

  МЕТА: Н: сформувати в учнів уявлення про особливості населення Євразії; систематизувати знання учнів про сучасну політичну карту Євразії.

  В: Виховувати цікавість до предмету, повагу до культури і побуту інших народів.

  Р:.поглибити практичні навички учнів аналізувати причининерівномірності розселення населення.
  Обладнання: фізична карта Євразії, політична карта Євразії, атласи, підручники.

  Тип уроку: комбінований.

  ХІД УРОКУ

  І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

  Бесіда за запитаннями і завданнями.

  1. Назвіть головні особливості природних зон Євразії.
  2. Які природні зони материка найбільше змінені людиною?
  3. Чому людина суттєво впливає на природу материка?
  4. Які наслідки господарської діяльності на природу материка ви можете назвати?
  5. Наведіть приклади позитивного впливу людини на природу.
  6. Які заходи вирішення екологічних проблем вам відомі?

  ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

  Розповідь учителя.

  Грандіозність Євразії виявляє себе безліччю способів. Це і величезні розміри материка, і кількість євразійського населення, і кількість країн. За цим та багатьма іншими показниками Євразія стабільно утримує світову першість.

  На материку мешкає понад 4 млрд. чоловік ( це приблизно 2\3 усього населення Землі), на його території розташовано 99 країн з понад 200 існуючих. Серед цих країн є Китай та Індія – держави, кількість населення яких перевищила 1 млрд. чоловік.

  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  План

  1. Населення

  2. Політична карта

  Розповідь учителя.

  На території Євразії проживають представники трьох рас – європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Євразія має найвищий в світі показник середньої густоти населення – 77 чол./км2.

  Запитання.

  1. У яких частинах Євразії спостерігається відносна одноманітність расового складу?
  2. Які країни Євразії входять до десятки держав світу з найбільшою кількістю населення?

  Розповідь учителя.

  Оскільки політична карта Євразії позначає державні кордонимайже половини сучасних країн світу, пропоную вам ознайомитись з нею під час гри-вікторини.

  Завдання.

  1 За допомогою політичної карти Євразії в атласі напишіть у стовпчик ліворуч країни назви яких починаються на „І”, праворуч назви їхніх столиць.

  Країна

  Столиця

  Індія

  Делі

  Іорданія

  Амман

  Індонезія

  Джакарта

  Ірак

  Багдад

  Іран

  Тегеран

  Ірландія

  Дублін

  Ісландія

  Рейк’явік

  Іспанія

  Мадрид

  Італія

  Рим

  2. Визначте країни, столицями яких є міста: Баку, Мінськ, Лондон, Софія, Токіо, Пекін, Париж, Москва, Берлін, Прага.

  ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

  Бесіда за запитаннями і завданнями.
  1. Дайте загальну характеристику політичній карті Євразії.
  2. Коротко охарактеризуйте населення Євразії: расовий склад, мови, кількість та густота.
  3. У чому ви бачите причини неоднакового економічного розвитку Євразії?
  4. Покажіть на політичній карті Євразії найбільші країни материка. Назвіть їхні столиці.

  ПІДСУМОК УРОКУ

  Заключне слово вчителя:
   населення Євразії є найчисленнішимпорівняно з населенням інших материків;
   на території Євразії мешкають представники трьох рас, у Європі переважає європеоїдна, в Азії – монголоїдна;
   природні умови та рівень економічного розвитку обумовили нерівномірне розселення населення Євразії по території материка.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Опрацювати відповідний текст у підручнику.
  Нанести на контурну карту найбільші країни Євразії. Надписати назви їхніх столиць
  Підготувати повідомлення про Велику Британію, Німеччину, Китай та Японію, Індію, Росію.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Урок 42

  Тема: Взаємодія суспільства і природи

  Мета: Н: Вивчити і систематизувати поняття про природні ресурси; надати знання про використання основних видів природних ресурсів; сформувати первинні вміня учнів розробляти раціональний підхід до використання природних умов і природних ресурсів. Ознайомитись із впливом діяльності людини на прирожні ресурси. Вивчити поняття «Антропогенні комплекси».

  В: Виховувати екологічну культуру.

  Р: Розвивати вміння оцінювати ресурсозабезпеченість, вміння працювати з підручником і картою

  Обладнання: Карта корисні копалини світу, політична карта світу, підручники.

  Тип уроку: уроу засвоєння нових знань і умінь

  ХІД УРОКУ

  І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

  Бесіда за запитаннями.
  1. Чим відрізняються природні умови від природних ресурсів?
  2. Як впливають природні умови на господарську діяльність людини?
  3. З якими видами природних ресурсів ви познайомились при вивченні фізичної географії України?

  ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

  Розповідь учителя.

  Природні умови – це певне поєднання елементів природи, в яких розвивається органічний світ, живе і господарює людина.

  Природні ресурси – це компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані для виробництва чи задоволення потреб людини.

  Геоекологічна ситуація в Україні тісно пов’язана зі станом природних умов і природних ресурсів, з технологіями їх використання і добування, переробки і охорони.

  Наша країна має сприятливі природні умови та значні й різноманітні природні ресурси, що великою мірою визначає високий ступінь господарського освоєння її території. Але внаслідок активного використання природних багатств, виникає проблема їх збереження, раціонального використання иа відновлення. Глибоке дослідження антропогенного впливудозволяє розробити систему природоохоронних заходів, спрямованих на покращення стану навколишнього середовища.

  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  План.

  1.. природні ресурси, види природних ресурсів: (мінерально-сировинні, кліматичні, водні,
  земельні, біологічні, рекреаційні) .

  2. Вплив господарської діяльності людини

  3. Антропогенні комплекси

  1

  Природні ресурси

  Вичерпні : Невичерпні

  1. Відновлювані 2. Невідновлювані

   грунти Корисні копалини Енергія Сонця,
   рослинність тепло Землі,
   тваринний світ кліматичні.

  Завдання.Самостійно складіть характеристики певних видів природних ресурсів за таким планом: (готують доповіді шість учнів – по кожному виду природних ресурсів, випереджальне завдання)
  1. Забезпеченність ;
  2. Наслідки використання та вплив на навколишнє середовище користуванняцим видом природних ресурсів;
  3. Ваші ідеї щодо вирішення проблем раціонального використання певного виду ресурсів.

  Зразок доповіді.

  Україна характеризується великою різноманітністю мінеральних ресурсів. У її надрах розвідано більш як 200 видів корисних копалин, найбільше промислове значення серед яких належить залізним, марганцевим, урановим рудам, вугіллю, титану, сірці, каоліну, ртуті, графіту, нафті, газу, будівельним матеріалам, мінеральним водам.
  Використання мінеральних ресурсів негативно впливає на навколишнє середовище через недосконалі технології видобування та переробки. Утворюються терикони, відвали з пустих та використаних порід, які займають тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Металургійні шлаки та відходи спаленого вугілля містять містять токсичні елементи, що потрапляють у повітря, грунт, підземні води.

  Їдеї щодо раціонального використання природних ресурсів:
   переобладнання гірничодобувних підприємств з метою повнішої переробки сировини;
   комплексне використання сировини: наприклад, з відходів доцільно виготовляти будівельні матеріали, можна заповнювати ними кар’єри чи шахти;
   зменшення кількості сировини, що видобувається, за рахунок використання нових синтетичних матеріалів;
   використання екологічно чистих альтернативних джерел енергії – Сонця, вітру, тепла Землі тощо.

  2Лекція з елементами бесіди.

  Вплив людини умовео можна поділити на раціональний і нераціональний. Раціональним природокористування вважають у тих випадках, коли при отриманні максимальної користі людина завдає мінімальної шкоди природі. Нераціональне природокористування призводить до появи небажаних змін у середовищі . Їх називають забрудненнями.

  Забруднення є хімічні, фізичні, біологічні (навести приклади)

  Галузі діяльності людини, які приводять до виникнення забруднень називають забрудниками. Серед них: (мозковий штурм)

  • Промисловість

  • Сільське господарство

  • Транспорт

  • Комунальне господарство

  • Військово-промисловий комплекс.

  3

  Прийом «від відомого до невідомого».

  Учням пропонуємо пригадати визначення «природний комплекс», назвати компоненти природи. Питання: Чи можна називати природним комплекс, якщо компоненти прроди змінені? Ні. Природний комплекс, компоненти якого змінені людиною називаємо антропогенним. Приклади: сад, поле, сквер.

  ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

  Бесіда за запитаннями.

  1. Які види господарської діяльності мають найбільший вплив на природні умови?

  2. Які існують загальні проблеми раціонального використання й охорони природних ресурсів ?

  3. Що таке антропогенні комплекси?

  4. На які групи поділяються природні ресурси?

  ПІДСУМОК УРОКУ

  Взаємоопитування. Учні по парам готують запитання і відповіді відповідно основним поняттям уроку.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Опрацювати відповідний матеріал у підручнику. Скласти логічні ланцюжки : Природні ресурси ----- вплив людини-----способи заощадження. За вибором

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Урок 43

  Тема: Екологічні проблеми материків і океанів. Практична робота №12

  Визначення основних видів забруднення та встановлення джерел їх надходження.

  Мета: Н: Дати комплексну характеристику проблемі забруднення навколишнього середовища, ознайомити учнів із основними джерелами надходження забруднень, роллю міжнародних організацій у вирішенні екологічних проблем.

  В: Виховувати екологічну, мовну, розумову і трудову культуру.

  Р: Розвивати вміння висловлювати, доводити власну думку, працювати із джерелами знань, практично застосовувати набуті знання.

  Обладнання: Учнівські повідомлення, практикуми, фізична карта світу, підручник.

  Тип уроку: Урок практичного застосування знань, умінь, навичок.

  Хід уроку

  Організаційний момент

  Актуалізація опорних знань та умінь учнів

  Природні ресурси – визначення і класифікація (6 балів) усно

  Заповнити таблицю

  Характеристика природних ресурсів

  вплив людини

  (9 балів)

  Таблиця + логічні ланцюжки (12 балів)

  Мотивація навчальної діяльності

  Прийом « Дивуй».

  Чи відомо вам, що скло і пластик, попадаючи у природу не руйнуються пртягом сотень років;що нафта, попадаючи у воду здатна розтікатись шаром, товщиною в одну молекулу; що людство стало причиною повного зникнення десятків біологічних видів. Щороку кожна особа продукує більше 100кілограмів сміття і екологи називають нашу цивілізацію сміттєвою.

  Вивчення нового матеріалу

  План

  1. Екологічні проблеми материків і океанів

  2. Практична робота 12

  1

  Тільки об’єднавши зусилля людство зможе гармонізувати відносини з природою. Про значні проблеми і міжнародні організації, які охороняють природу ми дізнаємось, прослухавши повідомлення. Теми

  • Проблема Світового океану.

  • Проблема знищення лісів

  • Міжнародні екологічні організації і їх діяльність.

  Учні слухають повідомлення, формулюють і задають запитання. Роблять висновки про необхідність підвищення екологічної свідомості людства.

  2

  Практична робота №12 Визначення основних видів забруднення та встановлення джерел їх надходження.

  Опорні поняття:

  Забруднення – небажана зміна властивостей навколишньогоо середовища внаслідок діяльності людини.

  Забруднення є хімічні, фізичні (радіаційне, механічне, шумове, електромагнітне, теплове), біологічні

  Галузі діяльності людини, які приводять до виникнення забруднень називають забрудниками.

  • Промисловість

  • Сільське господарство

  • Транспорт

  • Комунальне господарство

  • Військово-промисловий комплекс.

  Завдання практичної роботи згідно практикума.

  ВИСНОВОК.

  Для вирішення проблем навколишнього середовища необхідно обєднати зусилля людства. Раціональне природокористування і підвищення екологічної культури - основні шляхи вирішення проблеми.

  ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ виконуються за бажанням учнів.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Самостійна робота за темою «Вступ»

  Варіант 1
  1 рівень
  1).Господарська діяльність людини позначена на картах:
  а) тематичних;
  б) фізичних;
  в) комплексних.

  2) Виберіть материки територія яких повністю знаходиться у Північній півкулі.

  3) Що таке поясний час ?

  2 рівень

  1) Назвіть чинники під впливом яких відбувається формування клімату будь-якої території.
  2) Виберіть правильне твердження:
  а)характерною особливістю океанічної земної кори є відсутність гранітного шару;
  б) Внаслідок руху Землі навколо осі відбувається зміна пір року.
  3) Що таке циклони та антициклони?
  3 рівень
  1). У чому полягає суть теорії Вегенера ? Назвіть її переваги та недоліки.
  2) Поясніть походження поясів низького атмосферного тиску на екваторі та у помірних широтах, поясів високого тиску - на полюсах та у тропічних широтах.
  3) Назвіть основні кліматичні відмінності помірного поясу.
  4 рівень.
  1) Чи можна обчислити масштаб карти, якщо він на ній не позначений? Відповідь обґрунтуйте.
  2). Доведіть конкретними прикладами, що формування рельєфу є результатом сукупної дії внутрішніх та зовнішніх сил Землі.
  3) Чому на високогірних курортах можна водночас засмагати та кататися на лижах?
  2 варіант
  1 рівень
  1).Найбільшим за площею є материк:
  а) Африка ;б) Євразія; в) Антарктида; г) Північна Америка.
  2) Виберіть планетарні форми рельєфу:
  а) рівнини; б) материки; в) гори; г) океанічні западини.
  3) Що таке місцевий час?
  2 рівень
  1) Назвіть які розрізняють типи повітряних мас:
  а) за температурою;
  б) за вологістю.
  2) Виберіть правильне твердження:
  а) основні форми рельєфу - це гори та рівнини;
  б) дрібні форми рельєфу – це гори та рівнини
  3) Що таке пасати і мусони?
  3 рівень
  1) Які процеси відбуваються під час зіткнення та розходження літосферних плит?
  2) За якою ознакою розрізняють циклони та антициклони?
  3) Як би відбувався розподіл атмосферного тиску біля земної поверхні за умови її однорідності?

  4 рівень
  1) За підрахунками вчених , щороку Тихий океан розширюється на 12-16 см. На скільки він став ширшим відтоді як його перетнув Магеллан?
  2) Чи можна стверджувати, що молоді гори завжди високі, а старі - низькі?
  3) Уявіть собі ,що ви вирушили у подорож з Києва на повітряній кулі. У якому напрямі ви будете рухатись - на захід чи схід? Чому?

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою «Вступ»

  1 Варіант

  1. Що собою являє карта часових поясів?

  2. Дайте визначення поясному часу.

  3. На скільки часових поясів поділена земна куля?

  4. Дайте визначення літосферним плитам.

  5. Які існують закономірності у розміщенні стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають?

  6. Перерахуйте основні кліматичні пояси, що виділяють на земній кулі.

  7. Що є основним чинником формування кліматичних поясів?

  8. Улітку за північним полярним колом Сонце може не заходити за горизонт протягом півроку. Чому навіть у цей період там спостерігаються низькі температури повітря?

  9. Дайте визначення природній зоні.

  10. Дайте визначення природному комплексу.

  2 Варіант

  1. Дайте визначення місцевому часу.

  2. Який час називають літнім і чому?

  3. Визначте розходження в географічній довготі між двома пунктами. Якщо відомо різницю в місцевому часі: в Києві місцевий час 15 годин 00 хвилин, а в Луганську 15 годин 36 хвилин.

  4. Що таке платформа, дайте визначення.

  5. Які форми рельєфу характерні для території України?

  6. Укажіть причини закономірностей у розміщенні стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають.

  7. Відомо, що в межах багатьох кліматичних поясів виділяють кліматичні області. В результаті чого виникла можливість для утворення цих кліматичних областей?

  8. Дайте визначення клімату.

  9. Дайте визначення географічним поясам.

  10. Укажіть причини існування закономірностей у розміщенні географічних поясів і природних зон.

  Самостійна робота за темою «Світовий океан»

  ВАРІАНТ І

  I рівень

  Нанесіть на контурну карту Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий океани.

  II рівень

  Знайдіть в атласі та нанесіть на контурну карту: Беринґове море, Карибське море, Бенгальську затоку, Баренцево море, Саргасове море, Маріанський жолоб, острів Мадагаскар, острів Ньюфаундленд, о. Великобританію, о. Шрі-Ланка, течію Західних вітрів.

  III рівень

  Порівняйте за типовим планом географічне положення Атлантичного та Індійського океанів.

  IV рівень

  Визначте спільні та відмінні рельєфу дна Тихого та Атлантичного океанів.

  ВАРІАНТ II

  I рівень

  Нанесіть на контурну карту назви материків, які омиває Індійський океан.

  II рівень

  Знайдіть в атласі та нанесіть на контурну карту: Охотське море, Північне море, Аравійське море, море Лаптєвих, Тасманове море, Коралове море, Берингову протоку, протоку Дрейка, Мозамбіцьку протоку, Філіппінський жолоб, острів Нова Зеландія, течію Куросіо,

  III рівень

  Порівняйте географічне положення Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.

  IV рівень

  Визначте спільні та відмінні риси рельєфу дна Тихого та Індійського океану.

  ВАРІАНТ І

  I рівень

  Нанесіть на контурну карту Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий океани.

  II рівень

  Знайдіть в атласі та нанесіть на контурну карту: Беринґове море, Карибське море, Бенгальську затоку, Баренцево море, Саргасове море, Маріанський жолоб, острів Мадагаскар, острів Ньюфаундленд, о. Великобританію, о. Шрі-Ланка, течію Західних вітрів.

  III рівень

  Порівняйте за типовим планом географічне положення Атлантичного та Індійського океанів.

  IV рівень

  Визначте спільні та відмінні рельєфу дна Тихого та Атлантичного океанів.

  ВАРІАНТ II

  I рівень

  Нанесіть на контурну карту назви материків, які омиває Індійський океан.

  II рівень

  Знайдіть в атласі та нанесіть на контурну карту: Охотське море, Північне море, Аравійське море, море Лаптєвих, Тасманове море, Коралове море, Берингову протоку, протоку Дрейка, Мозамбіцьку протоку, Філіппінський жолоб, острів Нова Зеландія, течію Куросіо,

  III рівень

  Порівняйте географічне положення Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.

  IV рівень

  Визначте спільні та відмінні риси рельєфу дна Тихого та Індійського океанів.

  Самостійна робота за темою «Африка»

  ВАРІАНТ 1

  1 рівень

  1. В основі материка Африка лежить:

  а) область альпійської складчастості;

  б) вулканічне плато;

  в) давня платформа.

  2. Крайньою південною точкою материка є мис:

  а) Голковий; б) Лопес; в) Доброї Надії.

  3. Найдовша річка Африки – це:

  а) Ніл; б) Конго; в) Амазонка.

  ІІ рівень

  1. Назвіть тварин, що мешкають у саваннах Африки.

  2. Над територією Африки переважають такі повітряні маси:

  а) екваторіальні;

  б) тропічні;

  в) субекваторіальні;

  г) помірні.

  3. За допомогою фізичної карти Африки встановіть найвищі гори серед наведених: Атлас, Драконові, Капські.

  ІІІ рівень

  1. Які чинники зумовлюють сухий клімат півострова Сомалі?

  2. Чому на східному узбережжі Африки немає вологих екваторіальних лісів?

  3. Поясніть причини нерівномірного розміщення населення Африки.

  4 рівень

  1. Назвіть найвідоміші національні парки Африки.

  2. Куди бажано взяти парасольку у січні – на мис Голковий чи на мис Рас-Енгела? Чому?

  3. Які зміни в природі Африки викликала господарська діяльність людини?

  ІІ ВАРІАНТ

  1 рівень

  1. Більша частина Африки розташована у такій півкулі:

  а) Північній; б) Південній.

  2. Крайньою північною точкою материка Африка є:

  а) Альмаді; б) Рас- Ангела; в) Рас – Гафун.

  3. Водоспад Вікторія знаходиться на річці:

  а) Ніл; б) Конго; в) Замбезі.

  2 рівень

  1. Поясніть як тварини африканських пустель пристосовані до жаркого клімату.

  2. У яких географічних поясах розташована територія Африки?

  3. До яких басейнів належать африканські річки?

  3 рівень

  1. На якому схилі Драконових гір випадає більше опадів? Чому?

  2. Завдяки чому річка Ніл доносить свої води до Середземного моря, хоча її шлях і пролягає через найбільшу пустелю світу?

  3. На які групи за рівнем розвитку можна поділити країни Африки?

  4 рівень

  1. Чому зона пустель у Північній Африці займає більші площі, ніж у Південній?

  2. Дослідження території Африки закінчились зовсім недавно. Якими чинниками можна пояснити цей факт?

  3. Чи випадає на території Африки сніг? Якщо так, то де? Поясніть чому.

  Самостійна робота за темою Африка

  варіант 1

  1 рівень

  1. В основі материка Африка лежить :
  а) область альпійської складчатості;
  б) вулканічне плато;
  в) давня платформа.

  2. Крайньою південною точкою материка Африка є мис:
  а) Голковий; б) Лопес; в) Доброї Надії.

  3. Найдовша річка Африки-це:
  а) Ніл; б) Конго; в) Амазонка.

  2 рівень

  1. Назвіть тварин, що мешкають у саваннах Африки.
  2. Над територією Африки переважають такі повітряні маси:
  а) екваторіальні; б) тропічні; в) субекваторіальні; г) помірні.
  3. За допомогою фізичної карти Африки встановіть найвищі гори серед наведених: Атлас, Драконові, Капські.

  3 рівень

  1. Чому волога не надходить у Сахару з Атлантичного океану?
  2. Чому на східному узбережжі Африки немає вологих екваторіальних лісів?
  3. Поясніть причини нерівномірного розміщення населення Африки.

  4 рівень

  1. Назвіть найвідоміші національні парки Африки. Які природні комплекси охороняються на їхній тариторії?
  2. Куди бажано взяти парасольку у січні- на мис Голковий чи на мис Рас-Енгела? Чому?
  3. Які зміни у природі Африки викликала господарська діяльність людини?

  ВАРІАНТ 2

  1 рівень

  1.Більша частина Африки розташована у такій півкулі:
  а) Північній; б) Південній.
  2. Крайньою північною точкою материка Африка є мис:
  а) Альмаді; б) Рас-Енгела; г) Рас-Гафун.
  3) Водоспад Вікторія знаходиться на річці:
  а) Ніл; б) Конго; в) Замбезі.

  2 рівень

  1. Поясніть , як тварини африканських пустель пристосовані до жаркого клімату?
  2. У яких географічних поясах розташована територія Африки?
  3) До яких басейнів належать африканські річки?

  3 рівень

  1. На якому схилі Драконових гір випадає більше опадів ? Чому?
  2 Завдяки чому річка Ніл доносить свої води до Середземного моря, хоча тече через Сахару?
  3. На які групи за рівнем розвитку можна поділити країни Африки?

  4 рівень

  1. Чому зона пустель у Північній Африці займає більшу площу , ніж у Південній?
   2. Дослідженя території Африки закінчилися зовсім недавно. Якими чинниками можна пояснити цей факт?
   3. Чи є снігові вершини в Африці? Якщо так , то де? Поясніть причину.

  Самостійна робота за темами «Антарктида», «Австралія»

  1. Що собою являють антарктичні оази?
  2. Які корисні копалини найбільш поширені в Австралії?
  3. З яких груп складається населення Австралії?

  ІІІ рівень

  1. Поясніть вплив географічного положення Австралії на її природу.
  2. Чому життя тварин Антарктиди пов’язано з океаном?
  3. Чому Антарктида – пустеля?

  ІV рівень

  1. Коли буде збільшуватись льодовиковий покрив Антарктиди – під час потепління чи похолодання клімату Землі? Відповідь обгрунтуйте.
  2. У якому випадку, на вашу думку, відбудуться серйозні зміни в природі Австралії: за умов руйнування Великого Вододільного хребта чи Західно- Австралійського плоскогір’я? Відповідь обгрунтуйте.
  3. Поясніть, чому кролики стали стихійним лихом для природи Австралії.

  ВАРІАНТ ІІ

  І рівень

  1. Австралія розташована у такій півкулі:

  а) Північна; б) Південна.
  2. Південний полюс відкрив:
  а) Руаль Амундсен; б) Роберт Скотт.
  3. Найвищі гори Австралії:
  а) Великий Вододільний хребет;
  б) Австралійські Альпи.

  ІІ рівень

  1. Що таке „шельфовий льодовик Антарктиди”?
  2. Назвіть природні зони Австралії.
  3. Якими водами живляться річки Австралії?

  ІІІ рівень

  1. Назвіть головні чинники, що обумовлюють клімат Антарктиди.
  2. Доведіть, що Австралія – найсухіший материк Землі.
  3. Чому Антарктида – найвищий материк планети?

  ІV рівень

  1. Поясніть механізм утворення стокових вітрів. Намалюйте схему.
   2. Порівняйте природу саванн Африки та Австралії. Визначте спільні та відмінні риси.
   3. Чи зупинилися б ви на ночівлю у криці, мандруючи Австралією?

  Самостійна робота за темою «Південна Америка»

  І ВАРІАНТ

  1 рівень

  1. Найвищою точкою Анд є гора:
  а) Котопахі; б) Аконкагуа; в) Ільямпу.

  2. Крайньою північною точкою Південної Америки є мис:
  а) Гальінас; б) Паріньяс; в) Фроуерд.

  3. Південна Америка відокремлена від Північної Америки:
  а) Панамським каналом; б) протокою Дрейка; в) Суецьким каналом.

  2 рівень

  1. За допомогою карти назвіть низовини Південної Америки.

  2. У межах яких географічних поясів розташована територія Південної Америки?

  3. До басейнів яких морів та океанів належать річки Південної Америки? Наведіть приклади.

  3 рівень

  1. Як називається платформа, що лежить під материком Південна Америка?

  2. Охарактеризуйте зону екваторіальних лісів Південної Америки за таким планом:
  а) географічне положення;
  б) грунтовий покрив;
  в) рослинний та тваринний світ.

  3. Якою мовою (мовами) говорять народи Південної Америки?

  4 рівень

  1. Коротко охарактеризуйте одну із країн материка (за вибором) за таким планом: географічне положення, столиця, господарська діяльність населення.

  2. Поясніть причини утворення пустелі Атакама в Південній Америці.

  ІІ ВАРІАНТ

  1 рівень

  1. Найнижчою точкою Південної Америки є:
  а) п-ів Вальдес; б) г. Бандейра; в) г. Рорайма.

  2. Крайньою південною точкою Південної Америки є мис:
  а) Паріньяс; б) Кабу-Бранку; в) Фроуерд.

  3. Південна Америка відокремлена від Антарктиди:
  а) Панамським каналом; б) протокою Дрейка; в) Суецьким каналом.

  2 рівень

  1. За допомогою карти назвіть плоскогір’я Південної Америки.

  2. Хто такі мулати?

  3. Як називаються савани басейну річки Оріноко?

  3 рівень

  1. Охарактеризуйте природну зону тропічних пустель Південної Америки за таким планом:
  а) географічне положення;
  б) грунтовий покрив;
  в) рослинність та тваринний світ.

  2. Чому пасати приносять до Південної Америки більше вологи ніж до Африки та Австралії?

  3. Перерахуйте найбільші за площею країни Південної Америки.

  4 рівень

  1. Які спільні риси має тектонічна будова Південної Америки та Австралії? Які відмінні риси?

  2. Як змінився б клімат Південної Америки за умов, що Анди були б розташовані на сході материка?

  Список літератури

  1. Варакута О.М. Географія. Тестові завдання для підготовки до ЗНО. Тернополь. «Підручники і посібники» 2010.

  2. Географія. Зовнішнє оцінювання: Довідник. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан, 2008.

  3. Географія. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К. 2010

  4. Довгань Г.Д. « Інтерактивні технології на уроках географії». – Харків: Видавнича група «Основа», 2005.

  5. Заставецька О.В. Збірник географічних задач із фізичної географії: Навчальний посібник для учнів 6-8 класів. . - Тернополь. «Підручники і посібники» 2005.

  6. Календарно-тематичне планування. Географія 6-9 класи. - Тернополь. «Підручники і посібники» 2010.

  7. . Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Навчальна книга, 2005.

  8. Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. - К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003.

  9. Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. серед. шк. - К.: Абрис, 2003.

  10. Програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів..- К.: , 2001. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (14)

   Документ
   Програми з природознавства, біології та географії розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової освіти (освітня галузь «Природознавство»)
  2. Авторські права на текст програми "Географія. Економіка, 6-11 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

   Документ
   Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення)
  3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

   Документ
   Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
  4. Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх

   Документ
   Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”.
  5. Програма географія для 6-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка

   Документ
   Навчальні програми з географії для 6-9 класу школи інтенсивної педагогічної корекції розроблені на основі навчальних програм з географії загальноосвітньої школи.

  Другие похожие документы..