Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основная их часть – учащиеся школ (их 10 в городе) и Томусинского горноэнерготранспортного колледжа (ТУГЭТК). Библиотеками ЦБС пользуются 3583 челове...полностью>>
'Документ'
Минеральная вода добывается из минерального источника прибалтийского артезианского бассейна, богатого целебными хлоридными натриево-кальциевыми водам...полностью>>
'Анализ'
Стратегия социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 года (далее – Стратегия) разработана с учетом современного геополитического и с...полностью>>
'Доклад'
Работа над текстом доклада осуществлялась под руководством Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронова на ...полностью>>

Уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних зв’язків між компонентами природи, між природою та людиною

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Якщо дозволяє час, можливі доповіді учнів, що одержали відповідне випереджальне завдання.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Дайте загальну характеристику екологічних умов Північної Америки.

2. Які причини погіршення екологічного стану материка?

 1. Які заходи збереження природи Північної Америки вживаються на материку?

 2. Які відомі заповідні території Північної Америки ви можете назвати? Покажіть їх на карті.

ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

- головною причиною виникнення екологічних проблем на території Північної Америки є нераціональне господарювання у багатьох країнах материка;

- найбільшим забруднювачем довкілля Північної Америки є чадний газ;

- збереження природних багатств материка підтримується урядами розташованих на ньому країн, одним із заходів охорони є створення заповідних територій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал у підручнику. Характеристика національних парків за вибором.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 35

ТЕМА: Населення та політична карта Північної Америки.

МЕТА: Н: поглибити систему знань учнів про формування та склад населення Північної Америки; сформувати в учнів уявлення про особливості політичної карти материка; В: Виховувати цікавість до предмету, мовну культуру.

Р: удосконалити практичні навички учнів працювати з картами атласу.

Обладнання: політична карта Північної Америки, атласи, підручники.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.
1. Яка сучасна кількість населення світу?
2. Як формувалося населення Північної Америкия?
3. Що відображує політична карта?

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Населення Північної Америки, як і Південної, сформувалося внаслідок європейської колонізації материка. Але склад населення цих двох материків дуже різний: якщо у Південній Америці переселенці змішувалися з корінним населенням, то у Північній Америці більша частина індіанців була винищена колонізаторами чи витиснена у резервації, вихід за межі яких ще на початку 20 ст. вважався злочином. Інші особливості населення Північної Америки, ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Народи Північної Америки

 2. США – найрозвинутіша країна материка

Розповідь учителя.

У наш час на території Північної Америки мешкає близько 460 млн. чол., причому переважна більшість у США, а також на півдні материка. Саме з цих районів почалася європейська колонізація Північної Америки.

найменш заселені північні частини материка, да мешкають преважно аборигени – індіанці, ескімоси, алеути (представник монголоїдної раси).

Основна маса населення Північної Америки вихідці з європейських країн, тому на материку переважає англійська мова, у Канаді розмовляють ще французькою, у Мексиці державною мовою є іспанська.

20 млн чол. (5%) населення материка представник негроїдної раси.

Аборигенів індіанців дуже мало – 1%

Найбільша густота населення на островах Карибського моря та на материковій частині Центральної Америки – понад 200 тис на км2. Густо заселені також східна частина материка та район Великих озер.

На території самого материка розташовані три великі країни – США, Канада, Мексика і близько 20 невеликих – Панама, Гватемала, Куба, Нікарагуа, Трінідад і Тобаго тощо – на перешийку та прилеглих островах.

Докладніше розглянемо деякі з цих країн.

Сполучені Штати Америки – найрозвиненіша країна світу. Площа одна з найбільших – 9,373 млн км2.
Населення 277 млн чол.,які носять спільну назву „американці”, хоча є вихідцями з різних країн світу, насамперед із Європи (існує досить численна українська діаспора).
Міське населення складає приблизно77% від загальної кількості.
Міст-„мільйонерів” у США 6, міських агломерацій (злиття міст одне з одним та з передмістям) – понад 40

Державний лад США – федеративна республіка у складі 50 штатів та федерального (столичного) округу Колумбія. Столиця – Вашингтон. Офіційна мова – англійська.

За економічними показниками США міцно утримують світове лідерство.

Промисловість відрізняється високим рівнем розвитку, випускає як масову, так і унікальну, складну продукцію.
Найрозвиненіші галузі промисловості – автомобільна, нафтова та нафтопереробна, авіакосмічна та інші. Промисловість контролюють гігантські об’єднання – транснаціональні корпорації (ТНК), представництва та філії яких розповсюджені далеко за межами країни.

Сільське господарство США також має високий рівень розвитку, основною формою ведення сільськогосподарського виробництва є ферми, що виробляють продукцію на продаж. Сільське господарство США багатогалузеве, забезпечує не тільки внутрішні потреби країни, а й вивезення за межі держави для продажу на світових ринках. Вивозять пшеницю, кукурудзу, рис тощо.

Транспотр США також високорозвинений, представлений усіма видами. Основну роль відіграє автомобільний транспотр (найбільший автомобільний парк світу)

Завдання.

За допомогою карт атласу та тексту підручника складіть аналогічну характеристику Канади.

Розповідь учителя.

Значну роль у житті Канади відіграє українська діаспора, яка нараховує понад 1 млн чол. Українці почали переїжджати до Канади на початку 20 ст.,насамперед із земель, що тоді перебували у складі Австро-Угорщини. Компактне розселення дозволило українцям зберегти звичаї та мову. Українці зробили великий внесок в освоєння канадських прерій, зараз значний вплив на політичне життя країни має Союз українців Канади, що об’єднує понад 30 тис. чол. Функціонують навчальні та дослідницькі, культурні та музейні українські заклади, проводяться щорічні національні фестивалі тощо.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями та завданнями.

1. Скільки людей проживає на території Північної Америки?
2. Яка густота населення материка?
3. Які країни розташовані в Північній Америці? Покажіть їх на карті.
4. Порівняйте географічне положення США та Канади.
5. Чим відрізняється політична карта Північної Америки від політичної карти Південної Америки?

ПІДСУМОК УРОКУ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст у підручнику.
Скласти за планом характеристику Мексики.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 36

ТЕМА: Географічне положення Євразії. Історія відкриття та освоєння материка.

МЕТА: Н: сформувати в учнів систему знань про основні риси географічного положення Євразії, вивчити номенклатуру, охарактеризувати дослідження окремих районів Євразії.

В: Виховувати точність і уважність, трудову і мовну культуру

Р:закріпити практичні вміння учнів складати географічну характеристику материка за допомогою карти; поглибити та систематизуватизнання учнів про відкриття та дослідження у світі.

Обладнання: фізична карта Євразії , атласи, підручники, каритни природи материка

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

ХІД УРОКУ:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.

1. За яким планом вивчають материк?
2. Які материки ви вже вивчали? Покажіть їх на карті.
3. Які епітети можуть охарактеризувати кожен із вивчених материків?
4. Чому правильне визначення географічного положення материка є таким важливим?

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Материк Євразія колиска нашої культури і цивілізації. Чи відомо вам, що на нашому материку є місця, де не ступала нога людини. Де вони? Дослідження у Євразії продовжуються. Сьогодні ми подорожуватимемо малодоступними районами Євразії.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Географічне положення

 2. Номенклатура

 3. Історія досліджень

Завдання.

1. За допомогою фізичної карти Євразії охарактеризуйте географічне положення материка за типовим планом. Зокрема визначте назви та географічні координати крайніх точок материка.

Північна – мис Челюскін.;
Південна – мис Піай.,
Західна – мис Рока.;
Східна – мис Дежньова.

2. Нанесіть на контурну карту знайдені географічні об’єкти.

3. Визначіть протяжність материка із заходу на схід та з півночі на південь.

4. Порівняйте географічне положення Євразії і Північної Америки.

2 Номенклатуру вивчаємо у вигляді гри. Учні показують об’єкти за завданнями класу. Список об’єктів із Практичної роботи

І Географічне положення

 західна – м. Рока; східна – м. Дєжньова; північна – м. Челюскіна; південна – м Піай.

2. Моря:

Азовське; Чорне, Середземне, Балтійське, Баренцове, Карське, море Лаптєвих, Східно-Сибірське, Північне, Берингове, Охотське, Японське, Жовте, Східно-Китайське, Південно-Китайське, Андаманське, Аравійське, Червоне.

3. Затоки:

Біскайська, Перська, Бенгальська.

4 Протоки:

Ла-Манш, Гібралтарська, Босфор, Берінгова, Малаккська.

5. Острови:

Великобританія, Ірландія, Сицилія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські острови, Тайвань, Зондські острови, Філіппінські острови, Молуккські острови, Шрі-Ланка, Кіпр, Сардінія, Корсіка.

6. Півострови:

Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, Мала Азія, Балканський, Піренейський.

За допомогою тексту підручника заповнити таблицю

Дослідники

Дослідження

Прослухати повідомлення про дослідників. Учням пропонується підготувати і задати запитання до повідомлень.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями та завданнями.
1. Назвіть головні особливості географічного положеня Євразії.
2. Назвіть дослідників материка.4. Які дослідники увічнили імена у назвах географічних об’єктів?
5. Покажіть на карті географічні об’єкти, що названі на честь їх відкривачів та дослідників.

ПІДСУМОК УРОКУ

Міні – практикум

Учням пропонується показати на карті

 • Об’єкти номенклатури

 • Райони, які вивчали мандрівники

 • Крайні точки

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст у підручнику. Скласти словник понять з теми рельєф і будова земної кори за бажанням.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 37

ТЕМА: Євразія: особливості будови поверхні, формування рельєфу.

МЕТА: Н: сформувати в учнів поняття про відмінність будови поверхні Євразії порівняно з іншим материками; підвести учнів до розуміння основних чинників формування рельєфу материка;

В: Виховувати цікавість до предмету, екологічну культуру.

Р: удосконалити практичні навички учнів працювати з тематичними картами атласу.

Обладнання: фізична карта Євразії, картини форм рельєфу материка, підручники, атласи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бліц-опитування
1. Назвіть і покажіть на карті материки;
2. Підберіть епітети з префіксон „най” для кожного з материків.
3. Як ви вважаєте, чому Євразію, материк, на якому ми живемо, вивчають останнім у курсі „Географія материків і океанів”?

Запитання і завдання

1. Які основні особливості географічного положення Євразії?
2. З яких частин світу складається Євразія? Покажіть на карті умовну межу між Європою та Азією.

3. У яких географічних поясах і півкулях лежить Євразія?
4. У чому подібність і відмінність географічного положення Євразії та Північної Америки?
5. Назвіть імена мандрівників, що досліджували материк.
6. Природні умови якого материка, на ваш погляд, найбільш подібні до природних умов Євразії. Відповідь обгрунтуйте.

Тести
1. Найбільший півострів Євразії:

а) Піренейський;
б) Аравійський;
г) Скандинавський.
2. Євразію та Північну Америку розділяє протока:
а) Гібралтарська; б) Малаккська; в) Берінгова.
3. Чорне море належить до басейну океану:
а) Атлантичного; б) Тихого; в) Індійського.
4. Видатним дослідником важкодоступних територій Центральної Азії вважається:
а) Є. П. Хабаров; б) С. І. Дєжньов; в) М. М. Пржевальский.

Географічний міні-практикум.
Визначте, до басейнів яких океанів належать моря, що омивають береги Євразії: Японське, Андаманське, Балтійське, Жовте, Північне, Лаптєвих, Аравійське, Охотське, Баренцове.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Розповідь учителя.

Порівняно з іншими материками Євразія виділяється найбільш різноманітним та контрастним рельєфом. Саме тут розташовані найвищі гірські системи світу та найбільші плоскогір’я, просторі низовини та найглибші континентальні западини. Такий рельєф утворився в Євразії внаслідок тривалої взаємодії внутрішніх та зовнішніх сил Землі. Щоб зрозуміти закономірності розташування форм рельєфу на території Євразії, треба уважно простежити хід геологічного розвитку материка, звернувши увагу на зовнішні процеси, що також приймали участь у формуванні рельєфу. Вирішенню цієї задачі і буде присвячений наш сьогоднішній урок.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Формування рельєфу.
2. Корисні копалини.

1.

Формування території материка почалося понад 500 млн років тому, близько 225 млн років тому територія суходолу поділилася на дві частини внаслідок утврення океану Тетіс. Пізніше Євразія та Північна Америки зазнали великого зледеніння, яке також вплинуло на формування рельєфу.

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТФОРМИ ЄВРАЗІЇ:
В Європі – Східноєвропейська;

В Азії – Сибірська;
Китайсько-Корейська;
Індостанська;
Аравійська;
Західно- Сибірська та інші менші за розмірами.

Таким чином, ви бачите, що на відміну від інших материків, що сформувалися переважно навколо одного платформенного ядра, Євразія формувалася навколо кількох таких ядер, досить давніх за віком

Між платформами утворювалися гігантські складчасті області, формувалися гірські системи, що „зв’язали платформи між собою.

З плином часу гори руйнувалися та знов оновлювалися з активізацією тектонічних процесів.

Деякі складчасті споруди не оновлювалися, тому, поступово руйнуючись, перетворювались на плоскогір’я та хвилясті рівнини.

Крім тривалих тектонічних рухів значну роль у формуванні рельєфу Євразії відіграють вулканізм та землетруси, переважно пов’язані з сучасними областями кайнозойської складчатості – Альпійсько-Гімалайською та Тихоокеанською.

Велику роль у формуванні рельєфу відіграли четвертинне зледеніння та кайнозойські трансгресії (наступ моря на суходіл).
Приблизно 1,8 млн. років тому почалося велике зледеніння Північної півкулі.
 морени – наноси льодовика з валунів, піску, глини;
 леси – ущільнений пил льодовикової епохи з якого утворювалися гірські породи (Кварц, польовий шпат, слюда тощо).

ПОЯСИ СКЛАДЧАТОСТІ ЄВРАЗІЇ:
1. Альпійсько-Гімалайський;
2. Тихоокеанський.

Завдання.

1. Знайдіть на карті і покажіть великі рівнини материка.
2. Знайдіть на карті і назвіть найвищі гірські системи Євразії.
3. У яких горах знаходиться найвища вершина Євразії?
4. Знайдіть місце на материку з найменшою абсолютною висотою.
5. Установіть різницю висот на материку (8848+395=9243м.)
6. Доведіть, що рельєф Євразії продовжує формуватись і в наш час.
7. Які зовнішні процеси істотно впливали на формування рельєфу?
8. Чим рельєф Євразії відрізняється від інших материків?

Тести

1. Найвища гірська система Євразії і світу:
а) Гімалаї; б) Альпи; в) Тібет.
2. Найвищий діючий вулкан Євразії:
а) Етна; б) Везувій; в) Ключевська Сопка.
3. Територія України розташована на платформі:
а) Сибірській;
б) Східноєвропейській;
в) Західноєвропейській.
4. Гори Карпати входять до складу такого сейсмічного поясу:
а) Тихоокеанського;
б) Альпійсько-Гімалайського;
в) Північноатлантичного.
5. Вулкан, розташований на острові Сицилія, називається:
а) Везувій; б) Фудзіяма; в) Етна.
6. Найвища точка Європи, гора Монблан розташована в горах:
а) Альпи; б) Кавказькі; в) Карпати.
7. У районі Перської затоки знаходиться одне з найбільших у світі родовищ:
а) вугілля; б) селітри; в) нафти.
8. У Донецькому басейні України зосереджені запаси:
а) газу; б) селітри; в) кам’яного вугілля.

ПІДСУМОК УРОКУ

 Євразія має складну геологічну будову та давню геологічну історію;
 рельєф Євразії формувався протягом тривалого геологічного часу під сукупною дією внутрішніх та зовнішніх сил Землі;
 процес формування рельєфу материка триває і в наш час;
 рельєф Євразії складний та різноманітний, до його складу входять величезні за розмірами рівнини та найвищі гірські системи світу;
 Євразія багата на різноманітні корисні копалини;
 євразійські родовища вугілля та деяких металічних руд мають світове значення.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати відповідний текст у підручнику (пар.43,44);
  2. Позначити на контурній карті форми рельєфу, що є в списку географічного мінімуму.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 38

Тема: КЛІМАТ ЄВРАЗІЇ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ.

Мета: Н: сформувати в учнів систему знань про загальні властивості клімату Євразії та кліматотворні чинники; поглибити уявлення учнів про типи клімату;

В: Виховувати культуру праці, екологічне мислення.

Р: закріпити вміння учнів аналізувати кліматичні карти та діаграми.

Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична карта Євразії, кліматичні схеми та діаграми, атласи, підручники.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.
1. Які особливості поверхні Євразії?
2. Покажіть молоді та старі гори Євразії на карті.
3. Під дією яких сил відбуваються зміни земної поверхні та її повільні коливання?
4. Покажіть на карті області землетрусів та коротко охарактеризуйте їх.
5. Покажіть на карті області вулканічної діяльності. Поясніть причини активних тектонічних рухів у цій місцевості.
6. Які корисні копалини є на території Євразії, покажіть найбільші родовища на карті.

МОТИВАЦЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Як і інші природні компоненти, клімат Євразії надзвичайно різноманітний: на півнчі материка – дуже холодний, на півдні – жаркий, на сході та південому сході – дуже вологий, у центроальних районах – посушливий. Головними чинниками цього різноманіття є розміри Євразії та складний рельєф поверхні. Нам, мешканцям Євразії буде дуже цікаво визначити риси клімату нашого материка, прослідкувати його зміни у різних напрямках, пояснити його відмінності у різних місцевостях. Допоможуть нам у цьому, як завжди, кліматичні карти, схеми підручника та кліматодіаграми.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Загальна характеристика клімату

 2. Кліматичні пояси і області

1. Внаслідок великої протяжності материка з півночі на південь, Євразія лежить в усіх кліматичних поясах Землі, над її територією утворюються всі типи повітряних мас. Клімат Євразії дуже різноманітний.
2. Влітку територія Азії дуже прогрівається і над нею формується область зниженого тиску. Взимку суходіл охолоджується і над ним утворюється високий атмосферний тиск.
3. На клімат Євразії дуже впливають повітряні маси з Атлантичного океану.
4. На клімат Південної і Східної Азії впливають мусони.
5. Найменше опадів випадає в центральній частині Азії, найбільше – в Південній та Південно-Східній, де панують екваторіальні повітряні маси. Полюс дощу земної кулі знаходиться в поселенні Черапунджі (Індія).
6. Для гірських областей Євразії характерна висотна кліматична поясність.

Завдання.

Нанести на контурну карту кліматичні пояси та області Євразії, відмітити полюс холоду Північної півкулі (Оймякон), „полюс дощу” – Черапунджі.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Робота з картою

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
Опрацювати текст підручника, повторити географічний мінімум. Презентація «Кліматичні області за вибором.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 39

ТЕМА: Внутрішні води Євразії. Головні річкові системи. Озера та інші водойми.

МЕТА: Н: сформувати в учнів загальні поняття про розподіл внутрішніх вод Євразії,

В: Виховувати екологічну культуру, поглиблювати ерудицію, формувати науковий світогляд

Р: закріпити та поглибити практичні вміння складати характеристики річок; систематизувати знання учнів про особливі риси поверхневих вод Євразії.

Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична карта Євразії, атласи, підручники.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.
1. Який зміст поняття „води суходолу”?
2. Від чого залежить поширення вод суходолу?
3. Які види річок розрізняють за характером течії?
4. За яким планом характеризують річки?
5. Що таке озеро? На які групи поділяються озера за походженням озерних улоговин?

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.
На території Євразії наявні всі види вод суходолу. Є повноводні річки, глибокі озера, потужні льодовики гірських та полярних районів, великі площі боліт та вічної мерзлоти, значні резервуари підземних вод. Води Євразії – багатство материка, які потребують ощадливого ставлення. Води поширені на території Євразії нерівномірно через, насамперед, особливості кліматичних умов материка. Найбільший обсяг води зосереджений у річках материка, які несуть їх до усіх чотирьох океанів Землі. При цьому в Євразії є великі площі внутрішнього стоку. Отже, на сьогоднішньому уроці ми детально розглянемо внутрішні води Євразії.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

 1. Загальна характеристика поверхневих водСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (14)

  Документ
  Програми з природознавства, біології та географії розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової освіти (освітня галузь «Природознавство»)
 2. Авторські права на текст програми "Географія. Економіка, 6-11 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення)
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

  Документ
  Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
 4. Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх

  Документ
  Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”.
 5. Програма географія для 6-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка

  Документ
  Навчальні програми з географії для 6-9 класу школи інтенсивної педагогічної корекції розроблені на основі навчальних програм з географії загальноосвітньої школи.

Другие похожие документы..