Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мифы древней Греции – одни из самых известных мифов во всем мире. Они создавались в глубокой древности – несколько тысяч лет назад. Но многие писатели...полностью>>
'Конкурс'
Рабочая тетрадь «Правописание безударных окончаний имен существительных» представляет собой микрокурс по русскому языку для 4 класса, в котором даетс...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвыч...полностью>>
'Документ'
По его мнению, риторика учит мышлению и правильному поведению и воспитывает в людях практичность и жизнестойкость....полностью>>

І. О. Помазан історія зарубіжної літератури

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу:

 • удосконалення знань та навичок з зарубіжної літератури та теорії літератури, набутих у школі;

 • засвоєння науково-теоретичних основ історико-літературних та теоретико-літературних студій;

 • набуття навичок літературознавчого аналізу художніх текстів;

 • орієнтація у світовому літературному та культурному просторі.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з провідними етапами, напрямками
  і художніми течіями в європейській літературі XX століття;

 • сформувати стале уявлення про цілісність та тяглість світового літературного та культурного процесу;

 • засвоїти основні теоретико-літературні положення;

 • ознайомити з корпусом найбільш репрезентативних текстів європейської літератури окресленого періоду.

 • виробити навички літературознавчого аналізу художніх текстів.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Викладання дисципліни ведеться з опорою на шкільний курс зарубіжної літератури відповідно до розробленої на кафедрі інтеґрованої програми із зарубіжної літератури.

Окремі теми курсу перегукуються з дисциплінами «Латинська мова», «Культурологія», «Риторика», «Філософія», «Вступ до мовознавства» тощо.

Вивчення курсу розпочинається зі вступної організаційної поточної лекції на 2 години. На лекції висвітлюються наступні положення:

 1. Мета і завдання курсу «історія зарубіжної літератури».

 2. Предмет курсу «історія зарубіжної літератури» та його періодизація.

 3. Мотивація вибору текстового корпусу.

 4. Місце літератури серед інших видів мистецтва в контексті європейської цивілізації.

 5. Поняття культурного коду.

 6. Принципи організації аудиторної самостійної та індивідуальної роботи.

ПРОГРАМА ОПРАЦЮВАННЯ КУРСУ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Зміст модулів

Кільк. годин

Форми

контролю

усього

практ.

самост.

індивід.

МОДУЛЬ 1

1.1

Антимілітарність і гуманізм Ярослава Гашека.

1

1

Співбес.

1.2

«Степовий вовк»: проблема місця інтелігенції в сучасному світі.

3

1

1

1

Співбес.

1.3

Місце Агати Крісті в детективній літературі.

4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

1.4

Ернест Хемінгуей – совість століття.

4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

Модульний контроль № 1

3

1

1

1

МОДУЛЬ 2

2.1

Альбер Камю і література абсурду.

4

2

1

1

Співбес

2.2

Генріх Бель в літературі повоєнної Німеччини.

4

2

1

1

Співбес.

2.3

«Шпигунський роман» у творчості Грехема Гріна.

4

2

1

1

Співбес.

2.4

«Самотність» Габріеля Гарсії Маркеса.

4

2

1

1

Співбес.

Модульний контроль № 2

3

1

1

1

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1

Тема 1.1. Антимілітарність і гуманізм Ярослава Гашека.

 1. Ярослав Гашек – людина і легенда.

 2. Історія написання «Пригод бравого вояка Швейка».

 3. Система персонажів роману. Проблема позитивного героя.

 4. Прототипи Швейка у світовій літературі.

 5. «Мілітарність і патріотизм» Я. Гашека.

Тема 1.2. «Степовий вовк»: проблема місця інтелігенції у сучасному світі.

 1. Герман Гессе і німецька література ХХ століття.

 2. Фантасмагорія у «Степовому вовку».

 3. Образ «Степового вовка» як homo in se.

 4. Співвідношення масової та елітарної субкультур у баченні Германа Гессе.

 5. «Божевільність» як перепустка до…

Тема 1.3. Місце Агати Крісті в детективній літературі.

 1. Життя і творчість Агати Крісті. Жінки у детективній літературі.

 2. Еркюль Пуаро та міс Марпл серед інших детективів.

 3. Традиції та інновації Агати Крісті.

 4. Специфіка британськості у детективах Агати Крісті.

 5. Смерть як складник сюжету і як моральна катастрофа.

 6. Епігони Агати Крісті в сучасній детективній літературі.

Тема 1.4. Ернест Хемінгуей – совість століття.

 1. Життєвий і творчий шлях Хемінгуея в контексті історії XX ст.

 2. Причетність як життєве кредо Хемінгуея.

 3. «Прощавай, зброє», «І сонце сходить» і література «втраченого покоління».

 4. Літературний Париж у романі «Свято, що завжди з тобою».

 5. Відповідальність перед собою та перед історією за романом «По кому подзвін».

 6. Людина і природа: гармонія чи боротьба у повісті «Старий та море».

МОДУЛЬ 2

Тема 2.1. Альбер Камю і література абсурду.

 1. Життя Альбера Камю: абсурд чи позитив.

 2. Мікрокосм і макрокосм у повісті «Сторонній».

 3. Калігула: homo ludens чи homo in se.

 4. Символіка натуралізму в романі «Чума». Ідеалізм і скептицизм у творі.

 5. Абсурд світоглядний і мистецький.

Тема 2.2. Генріх Белль в літературі повоєнної Німеччини.

 1. Складність життєвого шляху Белля.

 2. Белль та «література руїн».

 3. Проблема батьків і дітей в романі «Більярд о пів на десяту».

 4. Суперечності і гармонія мікрокосму і макрокосму в «Ірландському щоденнику».

 5. Нонконформізм та особистісність Белля.

Тема 2.3. «Шпигунський роман» у творчості Грехема Гріна.

 1. Життєвий і творчий шлях Грехема Гріна.

 2. Американська «благодійність» у «Тихому американці». Жанр твору.

 3. Британсько-американські взаємини у баченні Гріна. Образи американців
  в англійській літературі.

 4. «Наш резидент в Гавані» у порівнянні із класичними зразками шпигунського роману (Флємінг, Маклін, Райнов, Семенов).

 5. Гуманізм і патріотизм Гріна.

Тема 2.4. «Самотність» Габріеля Гарсії Маркеса.

 1. Маркес і література Латинської Америки.

 2. «Сто років самотності». Стиль і жанр.

 3. Реалізм і містичний гротеск у романі «Сто років самотності».

 4. Смерть як якір земної реальності у творчості Маркеса.

 5. Кохання й ентальпія Всесвіту за романом «Кохання під час холери».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів з курсу «Історія зарубіжної літератури» включає підготовку до практичних занять, прочитання обов’язкових художніх творів, а також самостійне опрацювання деяких тем курсу
й окремих теоретичних питань.

МОДУЛЬ 1

Тема

Індивідуальні завдання

Кіль-кість годин

Літературне джерело

1.1

Модернізм та авангард в європейській літературі.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

3

1. Крючкова В. А. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений.

2. Куликова И. С. Философия и искусство модернизма.

3. Модернизм. Анализ и критика основных направлений.

1.2

Література Франції до Другої Світової війни.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

 1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / под ред.
  Л. Г. Андреева.

2. Андреев Л. Г., Козлова Н. П., Косиков Г. К. История французской литературы.

3. Андреева Л. Г. Современная литература Франции.

4. Шкунаева И. Д. Современная французская литература (очерки).

5. Евнина Е.Н. Современный французский роман 1940-1960.

1.3

Література Англії та Німеччини до Другої Світової війни.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / под ред.
Л. Г. Андреева.

2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков / под ред. Л. Г. Андреева.

3. История литературы ФРГ.

4. Фрадкин И. М. Литература новой Германии.

5. История английской литературы.

1.4

Література Скандинавії до Другої Світової війни.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / под ред.
Л. Г. Андреева.

2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков / под ред.. Л. Г. Андреева

МОДУЛЬ 2

2.1

Література США до Другої Світової війни.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / под ред.
Л. Г. Андреева.

2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков / под ред. Л. Г. Андреева.

3. Засурский Я. Н. Американская литература XX века.

2.2

Літературні рухи після Другої Світової війни.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / под ред.
Л. Г. Андреева.

2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков / под ред. Л. Г. Андреева.

4. Мендельсон М. Роман США сегодня. – М., 1977.

5. Писатели США. Краткие творческие биографии.

2.3

Масовість та елітарність сучасної літератури. Феномен творчості У. Еко.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / под ред.
Л. Г. Андреева.

2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков / под ред. Л. Г. Андреева

2.4

Література Латинської Америки. Загальний підсумковий огляд літератури
XX ст.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонованих тем за власним вибором.

2

1. История зарубежной литературы 1917–1945 годов / Под ред.
Л. Г. Андреева.

2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков / под ред. Л. Г. Андреева.

3. Художественное своеобразие литератур Латинской Америки. – М., 1986.

4. Кутейщикова В. Н. Роман Латинской Америки в XX веке.

5. Кутейщикова В. Н., Осповат Л. С. Новый латиноамериканский роман.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Антична міфологія як складник єврогенетичної художньої культури (на матеріалі романів Д. Джойса та Д. Апдайка).

 2. Принципи художньої реалізації антимілітаризму у творчості
  Я. Гашека.

 3. У пошуках «втраченого покоління» (Ремарк, Хемінгуей, Олдінгтон).

 4. Жанрові інновації роману Г. Г. Маркеса «Кохання під час холери».

 5. «Англійський гумор» як міфологема та її реалізація у красному письменстві (Г. Грін, І. Во).

 6. Празька весна через призму особистісного світосприйняття (за романом М. Кундери «Нестерпна легкість буття»).

 7. Апокрифічна белетристика М. Валтарі («Таємниця царствія»).

 8. Художньо-історичні містифікації O. Стампаса (за циклом романів «Тамплієри»).

 9. Р. Р. Толкін як батько сучасної креативної літератури.

 10. Художня есхатологія другого тисячоліття (цикл романів «Омен»).

 11. Новітнє відкриття Америки у романі А. Поссе «Райські пси».

 12. Реалізм і магічність у літературі Латинської Америки.

 13. Агата Крісті: вибір героя.

 14. Розважальність та елітарність у романістиці Умберто Еко.

 15. Герой нашого часу в інтерпретації Альбера Камю.

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

(обов’язкових)

 1. Амаду Ж. Капітан піску. (Крамниця див. Габріела. Безкраї землі).

 2. Апдайк Д. Кентавр. (Ферма).

 3. Белль Г. Більярд о пів на десяту. Ірландський щоденник. Оповідання.

 4. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти. (Життя Галілея. Добра людина із Сезуана).

 5. Во І. Мерзенна плоть. (Повернення у Брайнсхед). Оповідання.

 6. Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка.

 7. Гессе Г. Степовий вовк. (Сідхартха. Гра в бісер). Життя Кнульпа. (Останнє літо Клінгзора).

 8. Голсуорсі Д. Сага про Форсайтів.

 9. Грін Г. Наш резидент в Гавані. (Тихий американець. Відомство страху. Монсеньор Кіхот).

 10. Дойл А. К. Собака Баскервілів. Оповідання про Шерлока Холмса.

 11. Драйзер Т. Фінансист. Титан. Стоїк. Американська трагедія. Сестра Кері.

 12. Еко У. Ім’я троянди. (Маятник Фуко).

 13. Камю А. Чума. (Сторонній). Калігула.

 14. Кафка Ф. Процес. (Замок). Вирок. Перетворення.

 15. Кіплінг Р. Лірика. Оповідання.

 16. Крісті А. Роман за власним вибором.

 17. Лондон Дж. Мартін Іден. Оповідання.

 18. Маркес Г. Г. Сто років самотності. (Кохання під час холери). Полковникові ніхто не пише.

 19. Оруелл Д. Ферма. Рай для тварин. (1984).

 20. Ремарк Е. М. На західному фронті без змін. (Три товариші. Чорний обеліск).

 21. Сартр Ж. П. Нудота. Мухи. Стіна.

 22. Сент-Екзюпері А. Планета людей. Маленький принц. (Південний поштовий).

 23. Уелс Г. Машина часу.

 24. Хемінгуей Е. Прощавай, зброє. (По кому подзвін. Свято, що завжди з тобою. І сонце сходить). Старий і море. Сніги Кіліманджаро.

СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Валтарі М. Таємниця царствія. Імператорський вершник.

 2. Воннегут К. Сніданок для чемпіонів. Бійня № 5.

 3. Гакслі Ол. О дивний новий світ.

 4. Гамільтон Е. Зоряні королі.

 5. Гаррісон Г. Сталевий щур.

 6. Говард Ж. Демьєн (Омен-2).

 7. Говард Р. Година дракона. Пікти, народ тіні.

 8. Ґолдінґ В. Шпиль. Володар мух.

 9. Джойс Д. Улісс.

 10. Дю Гар Р. М. Родина Тібо.

 11. Желязни Р. Дев’ять принців Амбера.

 12. Жід А. Іммораліст. Підвали Ватікана. Повернення з СРСР.

 13. Зельцер Д. Знамення (Омен-1).

 14. Кінг С. за власним вибором.

 15. Кортассар Х. Про життя хронопів та фамів.

 16. Кундера М. Нестерпна легкість буття.

 17. Ле Гуїн У. Чарівник Земномор’я.

 18. Лоуренс Г. Коханець леді Чаттерлі.

 19. Льюїс К. Хроніки Нарнії.

 20. Льюїс С. Беббіт. У нас це неможливо.

 21. Мак Гіл Г. Останній бій (Омен-3).

 22. Манн Т. Будденброки. Доктор Фаустус. Смерть у Венеції. Тоніо Крегер.

 23. Міллер Г. Тропік рака.

 24. Моріак Ф. Гадючник. Дорога в нікуди.

 25. О’Нілл Ю. Кохання у затінку берестів.

 26. Олдінгтон Р. Смерть героя. Семеро проти Рівза.

 27. Поссе А. Райські пси.

 28. Пруст М. У бік Свану.

 29. Рід Д. Десять днів, що вразили світ.

 30. Рільке М. Лірика.

 31. Ролан Р. Зачарована душа.

 32. Синклер Еп. Джунглі.

 33. Стампас О. Тамплієри.

 34. Стаут Р. Роман за власним вибором.

 35. Тагор Р. Гора. Лірика.

 36. Толкін Д. Р. Р. Хоббіт. Володар кілець. Сільмаріліон.

 37. Флемінг Я. Роман за власним вибором.

 38. Фучік Ю. Репортаж із зашморгом на шиї.

 39. Чапек К. Війна з саламандрами.

 40. Шоу Б. Професія пані Уоррен. Дім, де розбиваються серця. Гірко, але правда.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або логічно завершених розділів чи модулів (проміжний контроль).

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю: співбесіда, написання літературних диктантів.

Під час вивчення курсу використовуються такі форми проміжного (модульного) контролю: написання підсумкового ессе.

Під час вивчення даної дисципліни використовується такі форми семестрового контролю: залік та екзамен.

Студентам пропонується відповісти на одне питання зі списку питань до заліку та проаналізувати за вибором викладача один твір
з індивідуального списку прочитаних творів. На екзамені студентам пропонується відповісти на два питання зі списку питань до екзамену та проаналізувати за вибором викладача один твір з індивідуального списку прочитаних творів

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Місце літератури серед інших видів мистецтва.

 2. Специфіка гумористичного у творах Г. Гріна.

 3. Латиноамериканська література як культурно-естетичний феномен.

 4. Співвідношення абсурду і гуманізму у творчості А. Камю.

 5. Американець як образ-тип в англійській літературі.

 6. Роман жахів: особливості жанрової форми.

 7. Кінематографічна екзистенція художньої літератури.

 8. Роман-притча у творчості Голдінга.

 9. Проблематика «національного» гумору в літературі ХХ ст.

 10. Всесвітня література між світовими війнами.

 11. Есхатологія в сучасній літературі.

 12. «Серйозність» і «цікавість» в літературі: проблеметика співвідношення.

 13. «Шпигунський роман» і його автори.

 14. Література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Загальна характеристика.

 15. Загальна характеристика детективної літератури як жанру.

 16. Специфіка елітарності красного письменства в ХХ ст.: від
  Д. Джойса до У. Еко.

 17. «Мечі та магія» у сучасній фантастиці.

 18. Складність та суперечності в літературі кінця ХХ століття.

 19. Феномен масової літератури та її головні напрямки.

 20. Схід і Захід у контексті світової літератури.

 21. Багатство уяви і поетична фантазія творів М. Метерлінка
  і С. Лагерлеф.

 22. Література «старого» і «нового» світу: єдність і суперечності.

 23. Завдання герменевтики в розумінні сучасної літератури.

 24. Місце творчості Е. Хемінгуея у світовій літературі повоєнного періоду.

 25. Феномен людини в літературі ХХ століття.

 26. Еволюція мілітарності в літературі: від Гомера до Гашека.

 27. Антимілітарні мотиви в літературі ХХ століття.

 28. «Райські пси» – проблематика жанру.

 29. «Чорний гумор» і тотальна література.

 30. Специфіка літературної творчості У. Еко.

 31. Міф як засіб художнього осмислення сучасності в літературі ХХ ст.

 32. Гуманізм А. Сент-Екзюпері.

 33. Антиутопічна література.

 34. Д. Р. Р. Толкін як майстер креативного жанру. Епігони Толкіна.

 35. Біблійні мотиви у світовій літературі.

 36. Фантастика і реальність у творах С. Кінга.

 37. Література «втраченого покоління».

 38. Науково-фантастичні ідеї у творах К. Чапека.

 39. Література і театр абсурду.

 40. Міфічний час у романі Г. Г. Маркеса «Сто років самотності».

 41. Модернізм у літературі ХХ століття.

 42. Парадоксальність внутрішнього світу людини у творах Г. Гессе.

 43. Лауреати Нобелівської премії з літератури.

 44. Проблема неординарності особистості у творах С. Моема.

 45. Літературні напрямки і стилі як пошук естетичної думки.

 46. А. Франс – майстер філософського роману.

 47. Періодизація літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Аналіз кожного періоду.

 48. Гармонія і антагонізм у повісті Е. Хемінгуея «Старий та море».

 49. Життевий і творчий шлях Грехема Гріна.

 50. Американська благодійність у «Тихому американці». Жанрова належність твору.

 51. Британськість і американськість у баченні Гр. Гріна.

 52. «Наш резидент в Гавані» у порівнянні із класичними зразками шпигунського роману (Флемінг, Маклін, Райнов, Семенов).

 53. Смерть як якір земної реальності у творчості Маркеса.

 54. Нарис життя і творчості І. Во.

 55. Життя й існування героїв «Мерзенної плоті».

 56. Трагічніть і комізм доль Адама та Ніни (за «Мерзенною плоттю» І. Во).

 57. Місце І. Во в англійській та європейській прозі ХХ ст.

 58. Маркес і література Латинської Америки.

 59. Життя і творчість Е. Хемінгуея в контексті історії ХХ ст.

 60. Напрямки розвитку фантастичної літератури у другій половині ХХ ст.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя / Н. Анастасьев. – М., 1981.

 2. Андреев Л. Г. Импрессионизм / Л. Г. Андреев. – М., 1980.

 3. Аникин Г. История английской литературы / Г. Аникин,
  М. Михальская. – М., 1985.

 4. Балтроп Г. Лондон: человек, писатель, бунтар / Г. Балтроп. – М., 1981.

 5. Богословский В. Н. История зарубежной литературы 1917–1945 гг. / В. Н. Богословський, З. Т. Гражданская. – М., 1990.

 6. Богословский В. Н. История зарубежной литературы ХХ века /
  В. Н. Богословский. – М., 1990.

 7. Гражданская З. Т. Б. Шоу / З. Т. Гражданская. – М., 1979.

 8. Грибачов В. Хемингуэй / В. Грибачов. – М., 1971.

 9. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гречаник. – К., 2007.

 10. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка – К., 2007.

 11. Денисова Т. Джек Лондон. Життя і творчість / Т. Денисова. – К., 1978.

 12. Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість / Т. Денисова. – К., 1972.

 13. Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе ХІХ–ХХ вв. – К., 1985.

 14. Зарубежная естетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987.

 15. Зарубіжна література ХХ ст. / за ред. Ніколенко О. М., Хоменко Н. В., Конєвої Т. М. – К., 1998.

 16. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века /
  Я. Н. Засурский. – М., 1984.

 17. Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ века /
  В. В. Ивашева. – М., 1984.

 18. Ивашева В. В. Судьбы английских писателей / В. В. Ивашева. – М., 1989.

 19. Импрессионисты, их современики, их соратники. – М., 1976.

 20. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века. / под ред. Л. Г. Андреева. – М., 1978.

 21. История зарубежной литературы конца ХІХ века – начала
  ХХ века : курс лекций / под ред. М. Е. Елизаровой и Н. П. Михальской. – М., 1970.

 22. История зарубежной литературы ХХ века. (1917–1945) / под ред. Л. Г. Андреева. – М., 1982.

 23. История зарубежной литературы ХХ века. (1917–1945) / под ред. З. Т. Гражданской. – М., 1987.

 24. История итальянской литературы ХІХ –ХХ веков. – М., 1990.

 25. Історія зарубіжної літератури. ХХ століття : конспект лекцій : для студ. ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. І. О. Помазан].– Х. : Вид-во НУА, 2004. – 318 с.

 26. Карельский А. В. От героя к человеку. Два века западноевропейской литературы / А. В. Карельский. – М., 1990.

 27. Кузьменко В. І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко. – К., 2010.

 28. Методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. ф-ту “Референт-перекладач” / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд.
  І. О. Помазан].– Х. : Вид-во НУА, 2003. – 28 с.

 29. Михальская Н. П. Английский роман ХХ века / Н. П. Михальская, Г. З. Аникин. – М., 1982.

 30. Моруа А. От Монтеня до Арагона / А. Моруа. – М., 1983.

 31. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили /
  Д. Наливайко. – К., 1985.

 32. Неустроев В. Л. Литература скандинавських стран /
  В. Л. Неустроев. – М., 1980.

 33. Плавскин З. Ж. Испанская литература ХІХ–ХХ векав /
  З. Ж. Плавскин. – М., 1982.

 34. Черневич М. Н. История французской литературы /
  М. Н. Черневич. – М.,1965.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ХГУ «НУА»

За шкалою ЕСТS

Визначення за національною шкалою

За національною

шкалою

За шкалою ХГУ

«НУА»

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5, відмінно

85 – 100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4, добре

75 – 84

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

65 – 74

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю

недоліків

3, задовільно

57 – 64

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50 – 56

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2, незадовільно

25 – 49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

0 – 24

85–100 балів ставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв теоретичний матеріал (допускаються окремі незначні неточності у визначеннях, формулюваннях) і вільно застосовує його на практиці при аналізі художнього тексту, описі окремого літературного періоду, потрактуванні творчості певного автора, при вмінні спілкуватися літературною українською мовою з незначними порушеннями культури мовлення.

65–84 бали ставиться при значних неточностях у викладі теоретичного матеріалу, але за наявності загального уявлення про предмет вивчення. При допущенні невправностей щодо аналізу поетики тексту, ідейно-тематичної структури твору, формулюванні мотивів, естетичних домінант тощо. Припускаються незначні стилістичні огріхи, логічні помилки.

50–64 бали ставиться, якщо студент частково володіє матеріалом, не завжди може застосувати отримані знання на практиці, не знайомий
з переважною кількістю текстів, рекомендованих для прочитання. Не здатний здійснити аналіз поетики тексту в повному обсязі. Припускається помилок при побудові відповіді.

25–49 балів ставиться, якщо студент майже не володіє матеріалом, припускається мовних і стилістичних помилок при укладанні відповіді. Не знайомий зі змістом текстів. Не здатний аналізувати текст за рекомендованою схемою, плутається в дефініціях. Студенту необхідно попрацювати перед тим, як скласти залік повторно.

01–24 бали ставиться за відсутності загального уявлення про предмет вивчення. При використанні в мовленні значної кількості русизмів, суржикових елементів; при нерозумінні літературного тексту як об’єкта аналізу, відсутності загального уявлення про поетику художнього твору.

Навчальне видання

ПОМАЗАН Ігор Олександрович

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

XX СТОЛІТТЯ

Підручник для студентів

факультету «Референт-перекладач»

Редактор О. В. Литовська

Комп’ютерний набір І. О. Помазан

Підписано до друку 12.11.2010. Формат 60×84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 14,88. Обл.-вид. арк. 16,13.

Тираж 100 пр.

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 3. Нан україни Павло Михед Слово художнє, слово сакральне

  Книга
  Книга містить низку досліджень з історії української, російської та методики викладання літератури, а також рецензії автора, присвячені сучаcній літе­ра­ту­рі та літературознавчим студіям.
 4. Життєвих досвідів пізнання!

  Документ
  Школо моя, радість моя, невпізнанною зробили тебе роки Та все ж ти така рідна, світла, дорога. Бо ти – колиска, ти – гавань, ти – рідний дім великої дружної сім’ї.
 5. Затверджую начальник відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації

  Документ
  У 2010 р. відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації, загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, позашкільними навчальними закладами району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної

Другие похожие документы..