Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится 19 ноября 2009 года в 14.30 часов на заседании диссертационного совета Д 20.01.07 по защите диссертаций на соискание ученой степени ...полностью>>
'Документ'
Ежедневно подразделения МВД России выявляют не менее 600 экономических преступлений, а суды в среднем приговаривают более 100 человек за различные пр...полностью>>
'Тесты'
В условиях современного общества ни один человек не может потреблять только то, что он сам производит. Для наиболее полного удовлетворения своих потр...полностью>>
'Документ'
Статистическое наблюдение в туризме - важнейший раздел стати­стики туризма. Знание существующих форм федерального наблюде­ния в области туризма, стат...полностью>>

Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної

державної адміністрації

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

СИСТЕМИ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК

46

Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського

обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

Кіровоград

2 010

ББК 74.212

М 54

Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник № 46. – Кіровоград: 2010. – 296 с.

У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року. Стрижнева ідея усіх чотирьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації, формування сучасного освітнього середовища.

Видання адресоване районним (міським) методичним кабінетам (центрам), начальникам відділів (управлінь) освіти, керівникам районних (міських) методичних об’єднань, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, вихователям, практичним психологам, класним керівникам.

Редакційна колегія:

Бик А.С.канд.пед.наук, доцент (заст.голови ред. колегії).

Василенко В.А. – доктор пед.наук, професор.

Величко С.П.доктор пед.наук, професор.

Іванко А.Б. – канд. пед. наук (секретар ред. колегії).

Кендюхова А.А. – канд. пед.наук, доцент.

Лушин П.В. – доктор психол. наук, професор.

Мельничук С.Г. – доктор пед.наук, професор.

Радул В.В.доктор пед.наук, професор (голова ред. кол.).

Рецензенти:

Тарапака Н.В. – канд. пед.наук, доцент.

Голодюк Л.С. – канд. пед .наук.

Мантула Т.І. – канд.пед. наук.

Укладачі – Іванко А.Б., Бик А.С.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.

ISBN __________

З М І С Т

Управлінська діяльність, методична робота

Іванко А.Б. Про підсумки проведення І та ІІ турів Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року-2010» на Кіровоградщині …………………..…….. 5

Половенко О.В., Постельняк А.І. Діяльність районних (міських)

методичних кабінетів (центрів) з питань вивчення, узагальнення

і впровадження перспективного педагогічного досвіду……………………..… 17

Ткаченко В.П. Сучасні тенденції в практиці управління закладами

освіти ………………………………………………………………....................... 30

Дошкілля та школа І ступеня

Тарапака Н.В., Гагаріна Н. П. Методичне забезпечення

навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі…..….. 41

Кашуба Л.В. Урок, якого чекають молодші школярі……………………….. 50

Модернізація освіти: компетентнісний підхід

Нудний В.М., Мінич Г.В. Методичні рекомендації щодо вивчення

української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році…………………………………………………………………. 58

Коса І.Т. Про вивчення іноземних мов у 2010-2011 навчальному році……… 77

Ревнивцева О.В. Особливості викладання зарубіжної літератури

у 2010-2011 навчальному році…………………………………………………. 83

Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Суспільствознавча освіти

Кіровоградщини в контексті профілізації старшої школи…………………….. 92

Хлань Л.М. Шкільна географічна освіта: проблеми та перспективи………..... 107

Литвин С.М. Особливості роботи вчителя біології в умовах

компетентнісного підходу до організації навчального процесу………………. 116

Шевчук В.П. Забезпечення якісної хімічної освіти на засадах

компетентнісного підходу до формування змісту та організації

навчально-пізнавального процесу на уроках хімії…………………….……... 121

Ткаченко Л.А. Організація та впровадження профільного навчання

З математики у загальноосвітніх закладах області………………………..…. 128

Ткаченко Л.А. Сільський учитель і сучасність:

особистісний вимір……………………………………………………………….. 138

Гончарук О.В. Проектно-технологічна система трудового навчання

в 12-річній школі (економічний аспект) ………………………………………. 152

Коробов М.Г. Методичні рекомендації щодо проведення державної

підсумкової атестації з фізичної культури для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів…………………………………………... 158

Кондратова В.В. Викладання художньої культури в 10 класах

(Методичні рекомендації) ………………………………………………………. 165

Черненко С.В. Запровадження інтегрованого курсу «Художня культура»

в загальноосвітніх навчальних закладах області …………………………….. 182

Чала М.С., Литвиненко О.В. Цілі і зміст навчання інформатики в умовах профільного навчання ……………………………………………………….…... 196

Балютіна К.М. Методичні рекомендації щодо планування

та організації роботи шкільних методоб'єднань педагогічних працівників

спеціальних навчальних закладів ……………..................................................... 207

Федірко Ж.В. Проблеми якісного підручника ………………………………... 212

Гайда Л.А. Презентація музейної кімнати з історії освіти

Кіровоградщини …………………………………………………………………. 217

Тараненко Р.К. Експрес-діагностика соматичного здоров'я учнів

та вчителів спеціальних навчальних закладів ………………………………… 225

Жосан О.Е. Стан інноваційної діяльності та роботи з обдарованими

учнями в загальноосвітніх навчальних закладах м.Кіровограда…….……… 228

Дяченко Н.І. Сучасна модель бібліотеки загальноосвітнього

навчального закладу: реалії функціонування, перспективи розвитку……….. 239

Чебоненко В.Ф. Психологічний супровід профільного навчання

(Методичні рекомендації для практичних психологів) ………….………….. 251

Виховна робота у вимірах сьогодення

Міцай Ю.В. Громадсько-активні школи регіону: перші кроки ………..…... 259

Кірішко Л.М. Патріотичне виховання учнівської молоді в умовах

сучасного навчального закладу …………………………………………….…. 270

Желєзнова Т.П. Впровадження превентивного проекту

«Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю

і наркотиків (ХОУП) ………………………………………………………..…… 280

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕТОДИЧНА РОБОТА

А.Б.Іванко,

заступник директора КОІППО

з навчально-методичної роботи

Про підсумки проведення І та ІІ турів Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року-2010» на Кіровоградщині

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 900 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказу Міністерства освіти і науки від 7 грудня 2009 року №1094 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 8 грудня 2009 року №494 «Про проведення в 2009-2010 навчальному році обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у грудні 2009 - лютому 2010 року в області проведено І та ІІ тури Всеукраїнського конкурсу.

У грудні 2009 року у 20 районах і чотирьох містах області відбулися районні (міські) конкурси «Учитель року», в яких взяли участь 220 педагогів вищої та першої кваліфікаційних категорій. Ця інформація ґрунтується на підставі даних, які містяться у звітах з районних, міських відділів (управлінь) освіти та методичних кабінетів (центрів). Відповідно до п. 4.2 наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 08.12.2009 р. №494 своєчасно, до 15 січня, надійшли звіти з 16 районів і міст області. Водночас такі звіти отримані із значним запізненням з Гайворонського, Компаніївського, Новгородківського, Олександрівського, Ульяновського, Устинівського, Онуфріївського районів та м.Знам’янки.

Зі звіту відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації випливає, що в цьому районі конкурс не проводився. Попри виданий наказ, розроблене Положення, програму фінального туру, попри запрошення, надіслані в усі школи району, індивідуальні співбесіди з учителями-претендентами на участь у районному конкурсі на тему «Професійна компетентність – відображення цілісності суті результату педагогічної майстерності», до оргкомітету конкурсу не надійшло жодного (!) матеріалу від освітян району. А це вже показник ефективності методичної роботи: паперів багато, а результат – нульовий.

Є питання і до відділів освіти та методичних служб Долинського, Знам'янського, Новгородківського, Новомиргородського, Онуфріївського районів та м.Знам'янки. Тут конкурс проводився лише в двох номінаціях. У трьох номінаціях змагалися освітяни Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, Компаніївського, Маловисківського, Олександрівського, Світловодського районів та м.Світловодська. Та є і позитивні приклади. Незважаючи на всі кризи, проблеми, негаразди в Бобринецькому районі у конкурсі взяли участь 21 педагог, в Кіровоградському – 22 у всіх п’яти номінаціях; в м.Олександрії та м.Кіровограді – по 20 вчителів. 18 педагогів змагалися в Олександрійському, 16 – в Новоукраїнському районах. Варто відзначити підготовчу роботу, яка проводилася районними (міськими) методичними кабінетами. Зокрема, методистами Кіровоградського ЦМСПС було надано індивідуальні консультації, методичні поради щодо підготовки матеріалів для участі в міському та обласному турах, рекомендації щодо підготовки моделей уроків для захисту на міському конкурсі, здійснювалося спільне напрацювання презентацій педагогічних ідей конкурсантів. В Олександрійському районі конкурс проводився в два етапи. В номінації «Правознавство» крім членів фахового журі оцінити роботу конкурсантів було запропоновано учням 9-х класів за такими критеріями: «Хотілося б продовжити спілкування з цим учителем», «На уроці було цікаво», «Отримали корисні знання». А вчителі правознавства повинні були скласти психологічну характеристику класного колективу, яку оцінювали вчителі, що працюють в даних класах. У номінації «Трудове навчання» відбулись такі конкурсні випробування:

* «Розумова розминка» – письмова робота, яка дала змогу журі оцінити рівень фахової підготовки конкурсантів;

* «Від теорії до практики» – захист уроку на задану тему;

* «Із скарбниці вчителя» – майстер-клас;

* Виставка учнівських робіт «Моє продовження в учнях», де були представлені роботи учнів, виконані в позаурочний час.

Безперечно, позитивним аспектом проведення конкурсу було висвітлення його ходу на шпальтах районної газети «Сільський вісник» та оголошений відділом освіти та методкабінетом намір видати збірку «Панорама творчих уроків – 2010».

В Добровеличківському районі хід конкурсу висвітлювався на сторінках газети «Сільське життя». У Петрівському районі підсумки конкурсу висвітлювалися на місцевому радіо в «Хроніці освітянських подій» та газеті «Трудова слава» (стаття Г.Москальця «Ви – справжня еліта освітянської галузі»).

З метою оптимізації підготовки до подальшої участі у другому (обласному) та третьому (заключному) турах Всеукраїнського конкурсу для переможців районних та міських конкурсів 12-13 січня 2010 року було проведено обласний семінар, у якому взяли участь 39 педагогів із 18 районів і міст області. Його учасниками стали 5 педагогів зі шкіл м.Кіровограда, 4 – від м.Олександрія, по 3 – від Добровеличківського, Олександрійського районів. Решта регіонів області була представлена 1-2 вчителями. Проігнорували семінар відділи освіти та методичні служби Гайворонського, Голованівського, Новгородківського, Новоархангельського, Онуфріївського, Ульяновського, Устинівського районів. З такої ситуації необхідно зробити відповідні висновки.

У рамках обласного семінару відбулися творчі зустрічі з переможцями Всеукраїнського та обласного конкурсів, майстер-класи та презентації кращих освітян області: Мельник А.М., Бирзул О.В., Горобець О.В., Котляренко Н.М., Ретунської В.В., Шверненко І.Е., Філіп І.В., Митрофаненка Ю.С., Панкевич В.І., Жаруна М.Є, Хоменко Н.Г.

У заочному турі обласного конкурсу взяли участь 42 педагоги, у тому числі: вчителів математики – 13, вчителів правознавства – 5, географії – 8, хімії – 8, трудового навчання – 8.

На основі аналізу представлених матеріалів оргкомітетом та фаховими журі до участі в очному турі конкурсу запрошено 25 педагогів (по 5 у кожній з номінацій).

В очному турі обласного конкурсу, проведеного 17-18 лютого 2010 року, взяли участь 24 вчителі з 12 районів і міст області. 10 конкурсантів представляли навчальні заклади міст – Кіровограда (6), Олександрії (3), Знам'янки (1); 14 вчителів – сільські та райцентрові школи.

До роботи у складі фахових журі ІІ туру конкурсу було залучено 18 науковців Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та КОІППО імені Василя Сухомлинського, 7 досвідчених методистів, 19 майстрів педагогічної праці, 10 з яких є переможцями попередніх конкурсів «Учитель року». Серед голів фахових журі – 1 доктор педагогічних наук, професор (Калініченко Н.А.), 3 кандидати наук, доценти (Голодюк Л.С., Семенюк Л.Л., Лопатенко Л.М.), а також начальник Кіровоградського міського управління юстиції Гуріна Л.В.

Матеріали, подані учасниками конкурсу для розгляду та оцінювання журі, відзначалися актуальністю ідей та аргументованим викладом сутності технологій їхньої реалізації.

Зміст очного етапу конкурсу складали:

 • письмова робота;

 • презентація досвіду роботи (майстер-клас «Я роблю це так»);

 • співбесіда, творча дискусія;

 • конкурсний урок та його самоаналіз;

 • представлення власного хобі, захоплення.

Результати виконаних письмових робіт засвідчили високий рівень професійної підготовки вчителів з педагогіки, психології, методики викладання предмета, а також загальної ерудиції. Презентуючи здобутки педагогічної практики, конкурсанти прагнули забезпечити обґрунтування актуальності досвіду, висвітлення його провідних ідей, розкриття технологій їх реалізації, аналіз ефективності професійної діяльності.

Проведені учасниками конкурсу уроки відзначалися високим рівнем педагогічної майстерності, оригінальністю підходів до використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, доцільним залученням ІКТ-підтримки, атмосферою доброзичливості та творчої співпраці.

Оцінювання якості виконання конкурсних завдань здійснювалося за розробленими фаховими журі критеріями.

В номінації «Математика» на заочний тур конкурсу було представлено 13 матеріалів з Компаніївського, Олександрівського, Маловисківського, Долинського, Бобринецького, Олександрійського, Добровеличківського, Устинівського районів та міст Кіровограда, Олександрії, Знам’янки. Усі учасники талановиті люди творчі педагоги. У процесі відбору аналізувались розробки циклу уроків різних типів, використання сучасних технологій, реалізація міжпредметних зв’язків. Опрацювавши подані матеріали та оцінивши їх згідно з вимогами листа МОНУ, журі конкурсу до участі у другому (очному) турі допустило п’ять учасників, які набрали найбільшу кількість балів.

Наймолодша учасниця, Людмила Вікторівна Левенець (стаж роботи 10 років), має ІІ кваліфікаційну категорію. У всіх інших учасників стаж від 17 до 25 років та вища кваліфікаційна категорія.

16-17 лютого 2010 р. на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 м.Кіровограда (директор Міщенко М.Г.) відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу. Презентуючи власний досвід роботи, конкурсанти показали нові методичні знахідки, оригінальні педагогічні ідеї, вміння використовувати власні новації у доборі змісту матеріалу, у формах, методах і прийомах навчання.

Головою журі, Голодюк Л.С., було розроблено Пам’ятки для членів журі та для учасників конкурсу. Це дало можливість швидко перевірити роботи, дати об’єктивну оцінку.

Під час конкурсного випробовування «Майстер-клас «Я роблю так» кожен з учасників демонстрував свою педагогічну майстерність, звертаючи особливу увагу на надбання власної педагогічної технології, елементи та прийоми, що виробились в індивідуальній професійній діяльності.

Дробот Тетяна Володимирівна

Цукрозаводський навчально-виховний комплекс Олександрійської районної ради Кіровоградської області

Гладка Тетяна Михайлівна

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №15 Олександрійської міської ради Кіровоградської області

Ануфрієва Тетяна Василівна

Навчально-виховний комплекс "Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання" Кіровоградської міської ради

Левенець Людмила Вікторівна

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Свириденко Олена Леонідівна

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю гімназія-інтернат – школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради

При перегляді конкурсних уроків членами журі зверталась увага на глибину розкриття теми, відбір матеріалу, організацію роботи учнів та їх спільної діяльності з учителем. Використовуючи відповідні критерії оцінювання конкурсантів, важко було визначити переможця, адже кожен учасник - це особистість, яка, крім знань, віддає учням частинку свого серця, вчить їх добра, справедливості, людської гідності.

Переможцем стала Олена Леонідівна Свириденко. Поряд з тим, не всі представлені на конкурс матеріали відповідали вимогам, визначеним листом Міністерства освіти і науки України «Про умови та порядок проведення Всеукраїнського конкурсу». Опис власного педагогічного досвіду, що передбачає розкриття індивідуальних особливостей вчителя, перебільшував зазначений обсяг (5 сторінок) і часто ґрунтувався на відомих педагогічних технологіях визнаних науковців сучасності й минулого. Оскільки час роботи журі обмежений, то надлишок матеріалів ускладнював роботу. Деякі роботи потребували значного редакторського втручання.

У ІІ турі заочного етапу конкурсу «Учитель року – 2010» у номінації «Хімія» взяли участь 8 учителів. За його результатами до участі в заключному етапі ІІ туру допущено 5 осіб. Переможцем стала Оксана Володимирівна Жукова (вчителька хімії Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської райдержадміністрації), лауреатами – Мироненко Олена Миколаївна (вчитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради), Шульга Руслан Юрійович (вчитель хімії, заступник директора ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради), Горобець Людмила Миколаївна (вчитель хімії Туріянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської райдержадміністрації), Бучацька Оксана Миколаївна (вчитель хімії Побузької селищної ради Голованівського району).

Свій досвід, досягнення багаторічної практики конкурсанти презентували, виконуючи такі завдання конкурсу: письмова робота, «Майстер-клас», співбесіда, проведення уроку та самоаналіз уроку. Виконуючи письмову роботу, учасники конкурсу засвідчили високий рівень підготовки з педагогіки, психології, методики викладання та знань шкільного курсу хімії.

Практична робота передбачала виконання уявного хімічного експерименту. Але не всі учасники зуміли виконати відповідний аналіз досліджуваного явища та довести наявність іонів Fe 3+ у харчових продуктах, описати методику проведення досліду.

У ході співбесіди конкурсанти дістали можливість не лише відповідати на запитання, а й дискутувати з членами журі. Під час виконання цього виду роботи вони демонстрували знання та вміння практичного застосування методичного інструментарію – методів, прийомів, засобів навчання, освітніх технології тощо.

За результатами оцінювання проведених уроків усі 5 учасників ІІ етапу підтвердили вірність обраній ними професії, показали вміння організовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів та застосовувати такі способи навчання, які збагачують учнів не лише знаннями з хімії, а й сприяють розвиткові їхньої особистості.

Варто відзначити, що всі матеріали, представлені на конкурсі, заслуговують на увагу. Зокрема, Жукова О.В., вчитель І категорії, працюючи над проблемою «Активізація розумової діяльності учнів як умова формування інтересу до навчання», першорядне місце відводить інтересові – його появі та стимулюванню протягом вивчення курсу хімії. Тому серед незліченної кількості методів, прийомів, форм та засобів навчання учасниця конкурсу обирає найбільш ефективні, які спонукають дітей до активного навчання, – проблемний метод з елементами інтерактивних технологій. З метою кращого засвоєння та закріплення вивченого матеріалу використовує наочність – малюнки, діаграми, графіки, таблиці. Активна пізнавальна діяльність здійснюється на засадах співробітництва, співтворчості, гуманного емоційного контакту вчителя та учнів.

Мироненко О.М., досліджуючи проблему «Розвиток екологічного мислення та предметних компетентностей як умова формування наукового світогляду», на уроках звертається до методів формування екологічного мислення школярів, їх емоційно-ціннісного ставлення до природи, розвиває предметні компетенції. Для колег-учителів проводить «майстер-клас», на якому ділиться своїми надбаннями. Протягом декількох років була керівником гуртка «Екологічна стежина», що працював за програмою, розробленою педагогом.

Шульга Р.Ю. значну увагу приділяє використанню на уроках хімічного відеоексперименту, таким чином забезпечуючи розвиток уяви. Застосування електронних засобів навчання, елементів інноваційних освітніх технологій допомагає чітко та раціонально планувати діяльність учителя та учнів на заняттях. Запровадження диференційованого підходу під час повторення та закріплення вивченого, індивідуальних, групових, фронтальних форм роботи учнів у процесі вивчення нового матеріалу сприяє розвитку індивідуальних якостей кожного школяра. Використання завдань і вправ практичного характеру з опорою на міжпредметні зв’язки сприяє формуванню наукового світогляду, а також забезпечує мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Бучацька О.М. займається розробкою проблеми «Використання інтерактивних технологій навчання на засадах розвитку життєвих навичок». Її уроки відзначаються максимальною оптимізацією процесу навчання, чітким відбором програмного матеріалу, логічною завершеністю. Вчителька не лише формує знання з предмета, а й учить школярів застосовувати їх для пояснення хімічних явищ, що спостерігаються у природі («кислотні дощі», «озонові діри», «парниковий ефект»). Досягненням власної педагогічної практики вважає розробку методики, що допомагає навчити навіть «запеклого трієчника». З цією метою звертається до таких видів роботи, як складання формул за валентностями (гра «Хрест-навхрест»), робота з таблицею розчинностей солей, основ, кислот («Знаки-прилипали») тощо.

Пояснюючи учням нові терміни і поняття, використовує підручні матеріали (шматок крейди – «атоми», розрізане навпіл яблуко символізує будову атома, а його насіннєве гніздо – «ядро атома», м’якуш – «орбіталь атома»).

Горобець Л.М. на своїх уроках розвиває здібності учнів, закладає основи екологічного мислення. Формуючи полікультурні компетентності школярів, педагог звертається до елементів інноваційних технологій навчання. Значну увагу приділяє мотивації навчальної діяльності, використовуючи проблемний підхід та стимулюючи ситуацію успіху.

Аналіз матеріалів, надісланих відділами, управліннями освіти райдержадміністрацій та міських рад на конкурс «Учитель року – 2010», засвідчує, що у змісті опису досвіду відсутнє обґрунтування його актуальності; висвітлення провідної ідеї досвіду, його інноваційної значущості, наукових концепцій та теорій, на які спирається викладацька практика конкурсантів. Серед іншого також бракує переліку наукових праць і практичних досліджень, що унаочнюють їхні здобутки. Автори робіт, запропонованих до розгляду та оцінки журі конкурсу, обмежуються здебільшого викладом елементів педагогічних технологій, що є візитівкою їхньої практики, оминаючи питання власного бачення використання методів, прийомів та форм навчання.

Доцільно звернути належну увагу на підготовку презентації, з допомогою якої педагогічний досвід вчителя розкривається як системне явище.

В номінації «Правознавство» до участі в ІІ турі фаховим журі було запрошено 5 конкурсантів, взяли участь – 4 (через хворобу не брала участі Кривенець Л.М. , вчитель вищої кваліфікаційної категорії Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 2. Наукових праць (5)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – Ч.
 3. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 4. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій

Другие похожие документы..