Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Деловое общение – сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и о...полностью>>
'Документ'
Имитационное моделирование — метод, позволяющий строить , описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую можно «проиграть» в...полностью>>
'Документ'
РИА "Новости". Макроэкономика и регулирование, 09.03.2010, Правительство разрешило НПФ в 1,5 раза увеличить вложения в бумаги одного эмитен...полностью>>
'Документ'
И.О. Королев Александр Владимирович Должность. Учитель Образование. Высшее Преподаваемый предмет. Технология,ОБЖ. Общий стаж. 1 лет Педагогический ста...полностью>>

Обліку (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 519.246

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ

ДІЯЛЬНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Пастух О.А., к.т.н., зав. каф. МДІ

Європейський університет Тернопільська філія

Чернух О.В., викл., каф. МДІ

Європейський університет Тернопільська філія

В даний час український ринок автоматизованих систем (АС) обліку діяльності хірургічних відділень представлений не великою кількістю. До найбільш відомих АС можна віднести ”Стаціонар”, ”ЕлПро-Мед”, ”TherDep”, ”ТАЛАН”. Недоліком цих АС є складність діалогового інтерфейсу, що спричиняє незручності в їх прикладному використанню не професійними фахівцями інформаційних технологій. У зв’язку з цим було розроблено програмне забезпечення (ПЗ) для автоматизації обліку хірургічного відділення, що виконує наступні задачі: внесення та збереження первинних даних, формування вихідних даних, збереження вихідних даних на магнітних носіях, виведення даних на зовнішні пристрої, пошук інформації у базі даних (БД), маніпулювання даними БД, аутентифікація користувача системи, наглядна доступність діалогового інтерфейсу, документування системи.

Структурна схема розробленої АС наведена на рис.1. 1 – ІС лікувально-профілактичного закладу, 2 – автоматизована система обліку, 3 – аутентифікація, 4 – введення даних, 5 – обробка даних, 6 – маніпулювання даними, 7 – довідка.

Рис.1. Структурна схема модулів

автоматизованої системи обліку.

З рис.1. видно, що розроблена автоматизована система обліку діяльності хірургічного відділення складається з модулів 3, 4, 5, 6, 7 і взаємодіє з ІС лікувально-профілактичного закладу. Цей взаємозв’язок слід розглядати, як загальний інтерфейс перетворення потоків даних між модулями 1 і 2. Модуль 3 відповідає за аутентифікацію користувача системи. Модуль 4 реалізує ввід первинних та додаткових даних у БД. Модуль 5 відповідає за статистичну оброку даних і формування звітних таблиць. Модуль 6 реалізує операції пошуку, сортування, фільтрацію та маніпулювання даними у БД. Модуль 7 відповідає за документування автоматизованої системи.

Алгоритм перетворення вхідних даних у вихідні дані реалізований згідно методики заповнення звіту хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу.

Загалом розроблена автоматизована система обліку діяльності хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу реалізує автоматизацію процесу перетворення вхідних документів у вихідні звітні документи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку

  Документ
  Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 квіт­ня 2 р.
 2. Обліку (2)

  Документ
  Запити щодо надання публічної інформації приймаються міською радою у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.
 3. Обліку кадрів

  Документ
  У роботі наведені результати дослідження предметної області: автоматизація обліку наявності та руху кадрiв, описана інформаційна система предметної області ( характеристика інформаційної системи, функціональна та організаційна структура ).
 4. Облік запасів. 1 Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів

  Документ
  У процесі діяльності бюджетних установ у складі інших їхніх оборотних активів у кругообігу беруть участь запаси — комплексна категорія, певна частина об’єктів якої з очікуваним терміном використання, що становить один рік, забезпечує
 5. Му обліку І складанні фінансової звітності зокрема, Звіту про фінансові результати, події, пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за видами діяльності

  Документ
  У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків за-сновників).

Другие похожие документы..