Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
Опытно-конструкторские (экспериментальные) разработки – это комплекс работ, осуществляемых с целью создания новых видов техники с заданными технико-э...полностью>>
'Программа'
05:00-12:00 Здравствуй, Орша! Заезд, размещение в номерах ТОК «ОРША». По желанию – встреча на вокзале и трансфер. Для тех, кто приедет  пораньше – за...полностью>>
'Документ'
01.1 .1 01.11. Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Эта группировка включа...полностью>>
'Документ'
Проблемы применения главы 8 «Обеспечительные меры арбитражного суда» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в рамках корпоративных...полностью>>

Дії населення при стихйних лихах, аваріях та катастрофах

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ СТИХЙНИХ ЛИХАХ, АВАРІЯХ ТА КАТАСТРОФАХ

Стихійні лиха - це різноманітні явища природи, що викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування і знищення матеріальних цінностей. Вони часто справляють негативний вплив на навколишнє середовище.

До стихійних лих звичайно належать: землетруси, повені, селеві потоки, зсуви, снігові замети, виверження вулканів, обвали, посухи, бурі і урагани. До таких лих у ряді випадків можуть бути віднесені також пожежі, особливо лісові і торфяні.

Небезпечними лихами є, крім того, великі аварії. У гірських районах при наявності снігового покриву людині загрожує ще одна небезпека - снігова лава. Значні втрати народному господарству наносять і такі явища, як займання і вибухиприродного газу.

Стихійні лиха, пожежі, аварії... По-різному можна зустріти їх. Розгублено, навіть при-речено, як століттями зустрічали люди різні лиха, або спокійно, з незламною вірою у власні сили, з надією на їх приборкання. Але впревнено прийняти виклик лих можуть лише ті, хто знаючи, як діяти у тій чи іншій обстановці, прийме єдино правильне рішення: врятує себе, надасть допомогу іншим, попередить, наскільки зуміє, руйнівну дію стихійних сил.

Землетруси - явища, що трапляються у певних ділянках земної кори. Це одне із страшних стихійних лих. Воно виникає раптово. І хоча тривалість головного поштовху не перевищує декількох секунд, його наслідки набувають величезних масштабів.

7 грудня 1988 року на території Вірменської Республіки трапився один з найбільших у світі за останнє століття землетрус, що забрав десятки тисяч людських життів, зруйнував дощенту ряд міст і населених пунктів.

Попередити землетрус неможливо, хоча останнім часом наука володіє відомостями про те, де може бути таке стихійне лихо тієї чи іншої сили, але не в усіх районах світу, та й передбачити день і час його поки що не може. Роботи по прогнозуванню землетрусів ведуться десятки років; в останній час у цьому напрямку намітилися певні успіхи.

Що необхідно для того, щоб звести до мінімуму наслідки руйнівного підземного поштовху?

- Завбачити його раптову появу.

- Суворо додержуватись правил будівництва сейсмостійких споруд.

- Навчити населення поведінці при підземних поштовхах. Організувати допомогу так, щоб вона виявилася ефективною.

Провісниками землетрусу, як це вже встановлено, можуть бути непрямі ознаки. У період, що передує землетрусу, наприклад, має місце підняття геодезичних реперів, змінюються параметри фізико-хімічного складу підземних вод. Ці ознаки реєструються спеціальними приладами геофізичних станцій. До провісників можливих землетрусів слід віднести також деякі ознаки, з якими особливо повинно бути ознойомлене населення сейсмічне небезпечних районів. Це - поява запаху газу у районах, де до цього повітря було чистим і раніше подібне явище не відзначалося;

занепокоєння птахів і домашніх тварин; спалахи у вигляді розсіяного світла блис-кавиць; іскріння близько розташованих, але не торкаючихся один одного дротів; блакитне світіння внутрішньої поверхні стін будинків; самочинне спалахування люмінісцентних ламп незадовго до підземних поштовхів. Всі ці ознаки можуть бути основою для оповіщення населення про можливий землетрус.

Землетруси завжди викликали у людей різного ступеня розлади психіки, що виявля-лися у невірній поведінці. Слідом за гострою руховою реакцією часто настає депресивний стан з загальною руховою загальмованістю. Внаслідок цього, як показує статистика, більша частина отриманих травм серед населення пояснюється несвідомими діями самих потерпілих, обумовленими панічним станом і страхом.

Чи існує можливість знизити психотравмуючу дію землетрусу на людину? Так, існує,


перш за все вихованням у кожної людини високої громадянської свідомості, мужності, самовладання, дисциплінованості, відповідальності за поведінку не лише самого себе і своїх близьких, але й оточуючих людей за місцем проживання, роботи чи навчання. швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. Вихованню цих якостей значною мірою сприяє гарно відпрацьована система підготовки населення з цивільної оборони, роз'ясню-вальна робота серед населення, всебічна агітаційно-масова робота.

У випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки.

При завчасному попереджені про загрозу землетрусу, перш ніж залишити квартиру (дім), необхідно вимкнути нагрівальні пристрої і газ, якщо топилася піч - затушити її; піс-ля цього слід одягти дітей, старих, одягтися самому, взяти необхідні речі, невеликий запас продуктів харчування, медикаменти, документи і вийти на вулицю. На вулиці слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скве-рів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встанов-леного громадського порядку.

Якщо землетрус почався раптово, коли зібратися і вийти з квартири (будинку) вияв-ляється неможливим, необхідно зайняти місце (встати) у дверному чи віконному прорізі; тільки-но стихнуть перші поштовхи землетрусу, слід швидко вийти на вулицю.

На підприємствах і в установах всі види робіт припиняються, виробниче і техноло-гічне обладнання зупиняється, вживаються заходи щодо відключення струму, зниженню тиску повітря, кисню, пари, води, газу тощо; робітники і службовці, що перебувають у формуваннях цивільної оборони, терміново вирушають у райони їх збору, інші робітники і службовці займають безпечні місця. Якщо за умов виробництва зупинити агрегат, піч, технологічну лінію, турбіну тощо у короткий час неможливо, то здійснюється переве-дення їх на ощадливий режим роботи.

При знаходженні під час землетрусу поза квартирою (будинком) або місцем роботи, наприклад, у магазині, театрі або просто на вулиці, не слід квапитися додому; слід спокійно вислухати вказівки відповідних посадових осіб по діям у ситуації, що склалася, і вчинити відповідно до цієї вказівки. У випадку знаходження у громадському транспорті не можна залишати його на ходу, треба дочекатися повної зупинки транспорту і вихо-дити з нього спокійно, пропускаючи вперед дітей, інвалідів, старих. Учні старших класів шкіл повинні допомогти дирекції і вчителям у підтриманні порядку серед школярів молодших класів.

Після змлетрусу або навіть у процесі його будуть вестись роботи по наданню допо-моги потерпілим, по ліквідації наслідків землетрусу. У першу чергу такі роботи будуть здійснювати особи, що перебувають у формуваннях цивільної оборони. Але і інші грома-дяни на заклик органів місцевої влади і органів управління ЦО повинні приймати участь у першочергових рятувальних і аварійно-відновлювальних роботах у районах руйнувань.

Повені - значне затоплення суші водою у результаті підйому її рівня вище звичайного унаслідок рясних опадів, швидкого танення снігів, утворення заторів льоду.

Причини повіні - в основному, весняні, літні і осінні паводки. Масштаби і початок їх можна спрогнозувати за місяць і більше, а так звані “нагінні” паводки (унаслідок припливної хвилі) – за декілька годин (діб), як це відбувалося не раз у Санкт-Петербурзі.

При значному часі попередження паводку здійснюються заходи по зведенню відповід-них гідротехнічних споруд на ріках і в інших місцях передбачуваного паводку, по підго-товці і проведенню завчасної евакуації населення і свійських тварин, по вивозу матеріаль-них цінностей із районів можливого затоплення.

Про евакуацію на випадок повіні, як правило, оголошується спеціальним розпоряджен-ням комісії по боротьбі з повінню. Населення про початок і порядок евакуації оповіщує-ться по місцевим радіотрансляційним мережам і місцевому телебаченню: працюючі, крім


того, оповіщуються через адміністрацію підприємств, установ і закладів освіти, а насе-лення, що не зайняте у виробництві і сфері обслуговування, - через житлово-експлуата-ційні контори і домоуправління. Населенню повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, строки прибуття на ці пункти, маршрути слідування під час евакуації пішим порядком, а також інші відомості, що співвідносяться з місцевою обстановкою, очіку-ваним масштабом лиха, часом його упередження.

За наявності достатнього часу населення із загрожуваних районів евакуюється разом із майном. З цією метою кожній родині надається автомобільний чи гужовий транспорт з зазначенням часу його подачі.

Евакуація здійснюється у найближчі населенні пункти, що знаходяться поза зонами затоплення. Розселення населення здійснюється у громадські будинки чи на житлові площі місцевих жителів.

На підприємствах і в установах, при загрозі затоплення, змінюється режим роботи, а в деяких випадках робота припиняється. Захист деякої частини матеріальних цінностей іно-ді передбачається на місці, для чого забиваються приямки, входи і вікневі прорізи підвалів і нижніх поверхів будинків.

У зонах можливого затоплення тимчасово припиняють роботу школи і дошкільні дитя-чі установи; дітей переводять у школи і дитячі установи, які знаходяться у безпечних міс-цях.

У випадку раптових повіней попередження населення провадиться всіма наявними тех-нічними засобами оповіщення, а також гучномовними і пересувними установками. Рапто-вість виникнення повіні викликає необхідність особливих дій і поведінки населення.

Якщо люди проживають на першому поверсі чи інших нижніх поверхах і на вулиці спостерігається підйом води, необхідно залишити квартиру, .піднятися на верхні поверхи; якщо будинокь одноповерховий-зайняти горищеві приміщення. Про знаходженні на робо-ті згідно до розпорядження алміністрації слід, дотримуючись встановленого порядку, зай-няти підвищені місця. Знаходячись у полі при раптовому затоплені слід зайняти підвище-ні місця або дерева, використати різного роду плаваючі предмети (камери шин сільсько-господарської техніки).

Пошук людей на затопленій території організується і здійснюється негайно, для чого залучаються екіпажі плаваючих засобів формувань ЦО і всі інші наявні сили і засоби.

При рятувальних роботах необхідно виявляти витримку і самовладання, суворо дотри-муватись вимог рятувальників. Не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, чов-ни, плоти і т.д.), оскільки це загрожує безпеці і рятованих, і рятувальників. Потрапивши у воду, слід скинути із себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи підви-щені над водою предмети, користуватися ними до отримання допомоги.

Урагани.

Вітер великої руйнівної сили і значної тривалості, швидкість якого 33 м/с і більше, зве-ться ураганом. Він є однією з найбільш могутніх сил стихії і за своєю руйнівною силою може бути порівняний з землетрусом.

Ураганний вітер руйнує міцні і зносить легкі будівлі, спустошує поля, обриває прово-ди, повалює стовпи ліній електропередач і зв'язку, ламає і вириває з корінням дерева, по-топлює судна, ушкоджує транспортні магістралі і мости, комунально-енергетичні мережі.

Смерч.

Висхідний вихор швидко обертаючогося повітря, що має вигляд темного стовпа діаметром від декількох десятків до сотен метрів з вертикальною, іноді вигнутою віссю обертан ня.

Смерч спостерігається в усіх районах земної кулі.

Ці стихійні лиха завдають чималих втрат людям і народному господарству.

Щоб зменшити втрати, установи Гідрометеослужби за декілька годин до наближення урагану передають штормове попередження. З цього моменту слід негайно удатися до


проведення запобіжних робіт: зміцнити недосить тривкі конструкції і крани. У будівлях зачинити двері, горищеві приміщення, слухові вікна, вентиляційні отвори. Великі вікна і вітрини необхідно обшити дошками. Шибки заклеїти смужками паперу або тканини, а якщо можливо, вийняти. Двері і вікна з підвітряної сторони залишити відкритими, щоб урівноважити внутрішній тиск у будівлі. З дахів, балконів, лоджій прибрати предмети, які при падінні можуть заподіяти людям травмувань.

Якщо є можливість і необхідність, треба вимкнути комунально-енергетичні мережі, відкрити допоміжні люки для пропускання води. З легких споруд людей перевести у більш міцні будівлі або укрити у захисних спорудах ЦО.

Зовнішні будівельні, вантажно-розвантажувальні роботи припиняються, вживаються заходи до безаварійного функціонування підприємств. Населенню рекомендується потур-буватись про аварійні світильники: електричні ліхтарі, гасові лампи, свічки. Доцільно створити запаси води на 2-3 діб, підготувати похідні плитки, гасівки, примуси. Не забу-вати запастися продуктами харчування і медикаментами, особливо перев'язочними мате-ріалами; автомобілі і мотоцикли довести до ладу, радіоприймачі і телевізори тримати постійно ввімкнутими, оскільки можуть передаватися необхідні повідомлення, розпо-рядження і пояснюватись правила поведінки.

Знаходячись у будинку, слід стерегтися поранень осколками розлітаючогося скла. Для цього треба відійти від вікон і встати впритул до простінку. Можна використовувати також міцні меблі. Найбільш безпечним місцем під час урагану є сховища ЦО, підвали або внутрішні приміщення перших поверхів цегляних будинків. Не можна виходити на вули-цю одразу ж після послаблення вітру, тому що через кілька хвилин порив може повторитися. Якщо це все ж необхідно, треба триматися подалі від будівель і споруд, високих парканів, стовпів, дерев, щогол, опор, проводів.

Заборонено знаходитись на шляхопроводах, наближатися до місць зберігання легко-займистих або сильнодіючих отруйних речовин.

Слід пам'ятати, що частіше всього в таких умовах люди зазнають травмувань від улам-ків скла, шиферу, черепиці, покрівельного заліза, зірваних шляхових знаків, від деталей оздоблень фасадів і карнизів, від предметів, що зберігаються на балконах і лоджіях.

Якщо ураган або смерч застиг вас на відкритій місцевості, ліпше за все сховатись у канаві, ямі, яру, будь-якій виємці: лягти на дно заглиблення і щільно притулитися до землі. Знаходитись у пошкодженій будівлі небезпечно: вона можуть обвалитися під новим натиском вітру.

Особливо слід стерегтися розірваних електропроводів: не виключена імівірність того, що вони під напругою.

Головна умова - не піддаватися паніці, діяти грамотно і свідомо, утримуватись від нерозумних вчинків, надавати допомогу потерпілим.

Зсуви.

Сковзаюче зміщення грунтових мас під дією своєї ваги означають як зсуви. Виникають вони звичайно на схилах чи укісах, на берегах рік і ярів, там де під верхнім водонепро-никним шаром знаходиться водотривкий, частіше за все глина. Причина – інфільтрація утворюючих схил порід, їх перезволоження, підвищення пластичності водотривкого ша-ру, збільшення крутості схилу.

Дуже часто зсуви з'являються тоді, коли необережно,а часом і бездумно, без урахуван-ня геологічних умов місцевості, ведеться господарська діяльність. Наприклад, якщо при будівництві різноманітних споруд збільшується вага верхнього шару грунту; якщо при ритті котлованів і ям руйнується схил; якщо вирубуються ліси і чагарники; якщо вода із водопроводу і каналізації потрапляє у шар грунту; якщо закупорюються місця виходу підземних вод.

Звичайно зсув починається не раптово. Спочатку з'являються щілини у грунті, розко-


лини доріг і берегових укріплень, зміщуються будівлі, споруди, дерева, телеграфні стов-пи, руйнуються підземні комунікації. І дуже важливо вчасно помітити ці перші ознаки, скласти правильний прогноз, як далі буде розвиватися зсув. Слід також враховувати, що зсуви рухаються із максимальною швидкістю лише у початковий період, далі вона поступово знижується.

Допоможе відвернути зсуви, у першу чергу, контроль за станом схилів і додержання протизсувового режиму.

Якщо ж зсув почався, то, як свідчить досвід, слід негайно розв'язати дві задачі.

Перша - зупинити його, для чого терміново звести тимчасові споруди.

Друга - провести комплекс капітальних інженерних робіт, щоб не припустити у подальшому розвиток подібних явищ.

Так, на тих укісах, де можливий розвиток зсуву, споруджують рови, дренажні системи, гарні, постійно діючі водостоки. Весною, перед початком бурхливого танення, сніг обов'язково прибирають із зсувових схилів і прилеглих до них ділянок, організують про-пускання талих і зливневих вод. Коли причина зсувів - вплив підземних вод, то краще зробити загороджувальний дренаж, який би повністю перехопив цей потік води.

Обмежить їх також планування укосів, зменшення крутизни, вирівнювання пагорбів, зарівнювання тріщин. Ефективне озеленення схилів. Впливають на зміну водного балан-су покривних грунтів дерева, наприклад, хвойні затримують у собі до 68 процентів опадів, листяні - до 38 процентів.

На зсувавих ділянках слід постійно спостерігати за переміщенням грунтів, рівнем води у колодязях, дренажних спорудах, системах відведення стічних вод, бурових свердло-винах, ріках, водосховищах, озерах, за технічним станом водозабірних колонок у житло-вих будинках і водопроводах, за випаданням і стоком атмосферних опадів. Особливо ретельно - у весняно-осінній період, коли більш за все дощів.

Навіть при самих незначних відхиленнях терміново провадять запобіжні роботи. У першу чергу відводять воду і влаштовують підпірні стінки різноманітних конструкцій, задля чого у грунт забивають залізобетонні палі чи металеві труби, які потім заповнюють розчином. Якщо завчасно провести такі заходи, можна стабілізувати зсувові ділянки.

Вивіз зі схилів зсунутих мас породи, ремонт відвідних канав, насадження дерев ' і кущів, будівництво підпірних споруд контролюють органи ЦО, захисту населення і територій від НС разом з місцевими державними адміністраціями та виконавчими орга-нами місцевих органів самоврядування. До проведення таких робіт можуть залучатися і формування ЦО, особливо у період навчань.

Що робити у випадку зсувового зміщення?

Перш за все, оповістити населення даного району і прилеглих до нього ділянок. Люди повинні знати, що відбувається, як слід діяти, що необхідно зробити удома, на подвір'ї.

Можливо, виникне потреба організувати евакуацію людей, вивід тварин і вивіз мате-ріальних цінностей. Привести у готовність органи управління і служби ЦО, викликати керівників підприємств і установ, розташованих у зсувовій зоні, при необхідності по тривозі підняти формування.

У першу чергу надається допомога потерпілим, яких рятувальники відшукують і звіль-няють із зруйнованих будівель і завалів. Вони також проробляють проходи і проїзди, допомагають вивезти людей у безпечні зони, зберегти матеріальні цінності. Не менш важлива задача - відвернути подальше руйнування будівель і споруд, локалізувати і ліквідувати пожежі, що виникли від ушкоджень газових і електричних мереж.

Навіть при частковому руйнуванні вже на початку зсувових зміщень будівлі можуть обвалитися. Тому особовий склад формувань при виконанні робіт повинен суворо дот-римуватись застережних заходів. Щоб уникнути нещасних випадків, небезпечні ділянки огороджують і виставляють спеціальні попереджувальні знаки.


Селеві потоки.

Це потоки з гір піску, глини, щебеню, уламків каміння і навіть валунів. Великий вплив на поведінку і дії населення при селевих потоках і зсувах справляє організація своєчасного виявлення і врахування ознак цих стихійних лих, організації оповіщення (попередження) про лихо.

У селенебезпечних районах прямими ознаками можливого проникнення селевих потоків є надмірні (зливові) атмосферні опади (селеві потоки унаслідок зливових опадів звичайно формуються після посухи), швидке танення снігів і льодовиків у горах, переповнення гірських озер і водоймищ, порушення природного стоку вод гірських рік і струмків, із зміною річищ і утворенням загат. Непрямими ознаками можливого селю є підвищена ерозія грунтів, знищення травяного покриву і лісонасаджень на схилах гір.

У більшості випадків населення про небезпеку селевого потоку може бути попередже-но всього лише за десятки хвилин і рідше за 1-2 години і більше. Наближення такого потоку можна чути по характерному звуку перекочуючихся і зіштовхуючихся один з одним валунів і уламків каміння, що нагадує гуркіт наближуючогося з великою швидкіс-тю потягу.

Найбільш ефективним у боротьбі із селевими потоками е завчасне здійснення комп-лексу організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів.

Снігові замети.

Зимові прояви стихійних сил природи нерідко виявляються у снігових заметах унаслідок снігопадів і хуртовин.

Снігопади, тривалість яких може бути від 16 до 24 годин, дуже впливають на госпо-дарську діяльність населення, особливо у сільській місцевості.

Негативний вплив цього явища посилюється хуртовинами (віхолою, сніговими буре-віями), при яких різко погіршується видимість, переривається транспортне сполучення як внутрішньоміське, так і міжміське. Випадання снігу з дощем при зниженій температурі і ураганному вітрі створює умови для зледеніння ліній електропередач, зв'язку, контактних мереж електротранспорту, а також покрівель будівель, різного роду опор і конструкцій, що нерідко викликає їх руйнування.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для всех специальностей Усть-Каменогорск, 2005

    Учебно-методический комплекс
    Аннотация УМК «Основы безопасности жизнедеятельности » - курс высшей школы, изучающий способы безопасного взаимодействия человека со средой обитания, устойчивого функционирования объектов хозяйствования в условиях чрезвычайных ситуаций,

Другие похожие документы..