Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Лечение пиявками имеет несколько научных названий: гирудотерапия, деллотерапия и бделлотерапия. Наиболее часто из них используется первое, т. е. гируд...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа учебной дисциплины «Математический анализ». Специальность «Математические методы в экономике». ― СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. ― 12 с...полностью>>
'Практикум'
Учебное пособие посвящено актуальным вопросам стилистики и культуры речи. Издание состоит из двух частей. Первая часть – «Практикум» – содержит преди...полностью>>
'Документ'
3.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при ...полностью>>

Тя І здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАКАЗ

20.06.2008 м.Київ № 479

Про затвердження Інструкції з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

      

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 493 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"
НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) (далі – Інструкція), що додається.

 

2. Начальникам ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь:

до 20 червня 2008 року організувати вивчення начальницьким складом вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 493 та цієї Інструкції з прийняттям заліків;

до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, забезпечити складання щоквартальних планів інспекторських та інших перевірок з питань цивільного захисту, техногенної безпеки та цивільної оборони з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 493, цієї Інструкції та Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, затвердженої наказом МНС від 15.08.2007 № 558, зареєстрованим у Мін`юсті 11.10.2007 за № 1162/14429, та інших нормативно-правових актів;

 

забезпечити розміщення в мережі Інтернет на сайтах головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та уніфікованих форм актів, у яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

 

3. Покласти на територіальні органи Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Стоєцького В.Ф.

 

Міністр                                                               В.Шандра

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Міністра

В.М.Антонець

Заступник Міністра

В.М.Третьяков

Заступник директора Департаменту організаційно-контрольної роботи

А.П.Бойко

Начальник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки

В.Ф.Стоєцький

Начальник Державного департаменту пожежної безпеки

Е.М.Улинець

Начальник Управління

правового забезпечення

О.М.Сухомлин

В.о. начальника відділу документального
забезпечення Департаменту

організаційно-контрольної роботи

Т.П.Кальніченко

 

                                                       

 

                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

__________   № ___________

 

ІНСТРУКЦІЯ

з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику

від провадження господарської діяльності для безпеки

життя і здоров'я населення, навколишнього природного

середовища та періодичності здійснення заходів

державного нагляду (контролю)

 

1.    Загальні положення

 

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1446 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки" та від 28 травня 2008 року № 493 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (далі – Критерії).

 

2.    Терміни і визначення

 

Терміни і визначення, що застосовуються у цій Інструкції, наведені у значеннях, визначених у законах та інших нормативно-правових актах.

        

3.    Сфера застосування Інструкції

 

3.1.          Інструкція призначена для використання територіальними органами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (далі – Інспекція) з метою розподілу суб`єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та складання планів перевірок суб`єктів господарювання залежно від періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

3.2. Переліки питань для здійснення планового заходу державного нагляду, залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, наведені у додатках 1, 2 і 3.

3.3. Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік основних питань перевірок суб`єктів господарювання залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, затверджуються Інспекцією.

На підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення порушень, виявлених під час перевірки (додаток 4).

 

4.     Розподіл суб`єктів господарювання від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища

 

4.1.          Розподіл суб`єктів господарювання від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища здійснюється територіальними органами Інспекції відповідно до пунктів 3, 4, 5 і 6 Критеріїв з урахуванням:

 

даних Державного реєстру потенційно небезпечних об`єктів, які безкоштовно надаються Державним департаментом страхового фонду документації за запитом територіальних органів Інспекції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів";

 

даних Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України веде Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 "Про ідентифікацію та декларування об`єктів підвищеної небезпеки";

 

результатів класифікації хімічно небезпечних об`єктів, перелік яких затверджено рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до наказу МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекоресурсів від 27.03.2001 № 73/81/64/122, зареєстрованого у Мін`юсті 10.04.2001 за № 326/5517;

 

узагальнених переліків потенційно небезпечних об`єктів, затверджених  рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до пункту 14 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об`єктів (далі – Положення), затвердженого наказом МНС від 18.12.2000 № 338 у редакції наказу МНС від 16.08.2005 № 140, "Про внесення змін до наказу МНС від 18.12.2000 № 338", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 01.09.2005 за № 970/11250, та галузевих переліків потенційно небезпечних об`єктів, які складаються відповідними центральними органами виконавчої влади, відповідно до пункту 15 Положення;

іншої інформації, отриманої в ході інспекторської діяльності територіальними органами Інспекції.

 

4.2.          Розподіл суб`єктів господарювання здійснюється щороку станом на 25 грудня року, що передує плановому, і ведеться в спеціальному журналі обліку суб`єктів господарювання від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища залежно від визначеного ступеня ризику (далі – Журнал обліку).  Зразок Журналу обліку наведено у додатку 5.

4.2.1.   Журнал обліку зберігається у територіальних органах управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

4.2.2.   За результатами розподілу суб`єктів господарювання від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища територіальні органи Інспекції за запитом суб`єктів господарювання та інших державних органів виконавчої влади безкоштовно видають довідки про віднесення суб`єктів господарювання до відповідного ступеня ризику від провадження господарської діяльності.

 

4.3.          Відповідність внесення суб'єктів господарювання до Журналу обліку перевіряється Інспекцією під час перевірок готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують створення функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (далі – ЄСЦЗ) відповідно до Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, затвердженої наказом МНС від 15.08.2007 № 558, зареєстрованим у Мін`юсті 11.10.2007 за № 1162/14429.

 

5.     Оскарження результатів розподілу суб`єктів господарювання

 

5.1.          Оскарження результатів розподілу суб`єктів господарювання щодо невірного визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища здійснюється шляхом звернення суб`єкта господарювання до Інспекції у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян" з наданням обґрунтованого висновку, який готує територіальний орган Інспекції із визначенням вичерпних підстав для віднесення суб`єкта господарювання до відповідного ступеня ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища.

  

6.     Виключення суб`єктів господарювання з Журналу обліку або його  віднесення до іншого ступеня ризику

6.1.          Виключення суб`єкта господарювання з Журналу обліку здійснюється на підставі звернення суб`єкта господарювання до територіального органу Інспекції, або за рішенням Інспекції.

 

6.2.          Для визначення підстав щодо виключення суб`єкта господарювання з Журналу обліку територіальний орган Інспекції з виїздом на місце вивчає документи, надані суб`єктом господарювання та стан справ на підприємстві і, з урахуванням пункту 4.1 Інструкції, робить відмітку про виключення суб`єкта господарювання з Журналу обліку або його віднесення до суб`єкта господарювання з іншим ступенем ризику від провадження господарської діяльності.

 

6.3.          Термін розгляду звернення суб`єкта господарювання про прийняття відповідного рішення не може перевищувати 30 днів.

 

6.4.          У разі припинення суб`єктом господарювання своєї діяльності суб’єкт господарської діяльності виключається з Журналу обліку, про що в Журналі обліку робиться відмітка, а всі матеріали стосовно цього суб’єкта господарювання зберігаються в територіальному органі Інспекції впродовж 3 трьох років.

 

 

___________________

 

 

 

                  Додаток 1

                                                                                                до підпункту 3.2 Інструкції з розподілу суб'єктів        

                                                                                                господарювання за ступенем ризику від провадження

                                                                                                господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я

                                                                                                населення, навколишнього природного середовища та

                                                                                                періодичності здійснення заходів державного нагляду

                                                                                                (контролю)

 

ПЕРЕЛІК

питань для здійснення планового заходу державного нагляду
у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки для _______________________________________ з високим ступенем

                            (найменування суб`єкта господарювання)

ризику від провадження господарської діяльності для безпеки
життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища в _____________________________ області

 

1. Стан виконання актів перевірок стану цивільного захисту та техногенної безпеки за попередній період, приписів посадових осіб Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

2. Стан виконання вимог техногенної безпеки, визначених у Правилах техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС від 15.08.2007 № 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273.

3. Стан реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, а саме:

розроблення та затвердження положень, посадових інструкцій та інших організаційно-розпорядчих документів, що стосуються заходів забезпечення цивільного захисту та техногенної безпеки на об`єктах, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;

організація навчання персоналу діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій;

організація спланованих заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

планування та організація евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації;

наявність режимів радіаційного захисту на об`єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення;

проведення ідентифікації та паспортизації відповідно до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС від 18.12.2000 № 338, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 62/5253 (у редакції наказу МНС від 16.08.2005 № 140, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.09.2005 за № 970/11250);

проведення ідентифікації та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки";

наявність та стан технічної документації на технологічне обладнання, наявність дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;

створення матеріальних (об’єктових) резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків;

забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200, технічний стан цих засобів;

стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин;

наявність планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі – ПЛАС);

розробка спеціальних заходів протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС;

впровадження, експлуатація та технічне обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, стан їх готовності;

стан готовності органів управління, аварійних сил реагування та диспетчерських служб об`єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

створення відповідно до чинного законодавства аварійно-рятувальних служб та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази;

впровадження та утримання у робочому стані засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання і використання їх за призначенням;

стан готовності щодо інформування органів, які відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу, та плани взаємодії з ними;

наявність та стан готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту);

фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;

наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів.

 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 2. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 3. Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напов київ 1997 передмов а правила безпеки при виробництві солоду, пива та безал

  Документ
  ТОВ "НТЦхарчопром" Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом Ук- раїни по харчовій промисловості Редакційна комісія: (голова комісії) - А.
 4. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 5. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації

Другие похожие документы..