Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Вільгельм Конрад Рентген народився 17 березня 1845 р. у прикордонній з Голландією області Німеччини, у м. Ленепе. Він одержав технічну освіту в Цюріх...полностью>>
'Рабочая программа'
Теоретическая лекция: «Закономерности изменения водно-физических, физико-химических и биологических свойств почвы при переходе на ресурсосберегающие т...полностью>>
'Документ'
1)Программу Администрации Юргамышского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года согласно приложению 1 к настоящему...полностью>>
'Документ'
Результатом финансовых контрольных правоотношений может стать возникновение охранительного финансового правоотношения по привлечению виновных в наруш...полностью>>

12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів до 1 травня 2009 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

" 12 " 09 2008 №_848_

Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

З метою організованого завершення 2008/2009 навчального року, якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

 1. повне завершення вивчення навчального матеріалу учнями 11-х
  (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів до 1 травня 2009 року;

 2. організацію індивідуально-групових занять для учнів 11-х (12-х) класів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації протягом травня 2009 року;

 3. проведення зовнішнього незалежного оцінювання у травні - червні 2009 року;

 4. організоване проведення державної підсумкової атестації для учнів, які не проходитимуть зовнішнього незалежного оцінювання, у червні 2009 року;

 5. завершення навчального року не пізніше 1 липня 2009 року;

1.6 виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки
України щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів
інваріантної складової навчального плану;

1.7 проведення загальноосвітніми навчальними закладами корегування календарного планування вивчення предметів інваріантної складової навчального план.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо вивчення предметів в 11-му (12-му) класі загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П.Б.Полянського.

Міністр І.О.Вакарчук

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від 17.09.08 № _19-599___

від на №

Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної

педагогічної освіти

Загальноосвітні навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році.

Додаток 23 стор.

Заступник Міністра П.Б.Полянський

Хоменко О.В.

486-28-25

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану
в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та від 12.09.2008 № 848 «Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану учнями 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів завершуватиметься 30 квітня 2009 року.

Можуть бути застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме:

 • за рахунок об’єднання навчальних тем;

 • використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

 • зміни у часі проведення навчальних екскурсій;

 • використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами.

Методичні рекомендації з конкретних навчальних предметів використовуються учителями при календарному плануванні навчального матеріалу та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів – при складанні розкладу навчальних занять.

Українська мова

Вивчення української мови в 11 класі спрямоване передусім на підвищення культури мовлення і рівня грамотності учнів. У методичних рекомендаціях щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 18-19-20 за 2008 р.) передбачено орієнтовний перерозподіл навчальних годин на проведення фронтальних видів контрольних робіт.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виставляються один раз на рік в колонки без дати.

Таблиця 1

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

11 клас

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми*

2

2

Письмо:

переказ

1

1

твір

1

Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*

1

Читання мовчки*

1

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

З метою виконання навчальної програми в повному обсязі рекомендуємо скласти календарно-тематичний план з української мови для 11 класу з розрахунку на 62 навчальні години. Зменшити кількість навчальних годин слід за рахунок вилучення годин на проведення різних форм контролю (таблиця 1). Рекомендуємо планувати на весь навчальний рік:

чотири контрольні роботи (а отже, і чотири уроки узагальнення й систематизації набутих знань, які їм передують);

одне контрольне читання мовчки;

одне контрольне аудіювання;

один контрольний письмовий твір (а отже, й один урок з роботи над помилками).

У класах з поглибленим вивченням української мови і літератури рекомендуємо також зменшити кількість годин на вивчення риторики, а також тем, вибір і вивчення яких вчитель визначає самостійно.

Українська література

Рекомендуємо внести зміни в календарно-тематичний план з української літератури для 11 класу з розрахунку на 62 навчальні години. Зменшити кількість навчальних годин пропонуємо, перерозподіливши передбачене програмами текстуальне, самостійне або позакласне вивчення окремих творів.

Рекомендуємо вивчати оглядово творчість тих письменників, твори яких не внесено до програми зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: І. Кочерги, Олеся Гончара, Ю. Мушкетика, Б. Олійника.

На самостійне опрацювання рекомендуємо винести твори таких письменників: О. Коломійця, М. Рильського та поетів нью-йоркської групи.

Зарубіжна література

Програмами 1998 (2003) років для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи та програмами для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання заплановано 4 резервних години на рік. Ці години дають можливість вчителю закріпити знання учнів з певної теми чи розділу, ввести до вивчення той чи інший новий твір, що не потрапив до переліку обов’язкових для текстуального вивчення, провести додатковий урок-вікторину, презентацію власного чи колективного проекту, урок-дослідження (представлене усно чи письмово) тощо.

Враховуючи, що програми 11 класу (1998 (2003) р.) подають систематичний курс як послідовність монографічних і оглядових тем, логічним є скорочення певних тем, а не ущільнення їх за рахунок резервних годин, які вчитель може використати на власний розсуд, у тому числі й розширивши рекомендовану в орієнтовному тематичному плануванні кількість годин на вивчення розділів (таблиця 2).

Таблиця 2

Орієнтовне тематичне планування вивчення зарубіжної літератури в класах універсального/загальноосвітнього, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілю

(Програми 1998 (2003) р. за редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко)

Назва розділу

Кількість годин

універсальний/загальноосвітній, суспільно-гумані­тарний, художньо-естетич­ний профіль

(2/2,5 год. на тиждень*)

філологічний

профіль

(3 год. на тиждень)

фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний

профіль

(1,5 год. на тиждень)

Вступ

2

2

1

Із літератури першої половини XX ст.

32/39*

53

28

Із літератури другої половини XX ст.

20/28

27

14

Із літератури постмодернізму

(Із сучасної зарубіжної літератури**)

3/4

6

3

Підсумок

1

1

1

Резервний час

4

4

Кількість годин разом

62/78

93

47

* В 11-х класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється протягом 2,5 годин на тиждень ( 88 год.). Друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю.

** Назва розділу в програмі для класів філологічного профілю.

Рекомендуємо також конкретизувати і ущільнювати не текстуальне вивчення художніх творів, а навчальний матеріал щодо вивчення оглядових тем. У разі необхідності слід скоротити саме опрацювання тем за творчістю певного письменника. Так, пропонуємо винести на оглядове вивчення або самостійне опрацювання: в розділі “Із літератури першої половини XX ст.” вивчення творчості Т.С. Еліота, Ф.Г. Лорки, В. Незвала; у розділі “Із літератури другої половини XX ст.” вивчення творчості Г. Белля, В. Бикова (або творчість О. Солженіцина, О. Твардовського – в класах філологічного профілю).

В програмах (2001 р.) для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи та в програмах для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання передбачено 4 години на рік на проведення тематичного оцінювання, за рахунок яких відбувається ущільнення змісту навчальної програми. Окрім того скоротити кількість навчальних годин слід за рахунок зменшення уроків розвитку мовлення і позакласного читання, не зменшуючи час на текстуальне вивчення творів (таблиця 3).

Таблиця 3

Орієнтовне тематичне планування вивчення зарубіжної літератури в класах універсального/загальноосвітнього, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілю

(Програми 2001 р. за редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, авторський колектив Б.Б. Шалагінов, Л.Ф. Мірошниченко та ін.)

Назва розділу

Кількість годин

універсальний/загальноосвітній, суспільно-гумані­тарний, художньо-естетич­ний профіль

(2 год. на тиждень)

філологічний

профіль

(3/2,5 год. на тиждень*)

фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний

профіль

(1,5 год. на тиждень)

Література першої половини XX ст.

40

60/49*

23

Література другої половини XX ст.

12

22/22

15

Уроки розвитку мовлення

6

7/3

3

Уроки повторення і узагальнення

2

2/2

4

Уроки позакласного читання

2

2/2

2

Кількість годин разом

62

93/78

47

* В 11-х класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється протягом 2,5 годин на тиждень. Друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

  Документ
  Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", на виконання  підпункту "і" пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
 2. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році Лист мон №1/9-73 від 30. 01. 09 року

  Документ
  Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році
 3. Стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області Інформаційно-методичні матеріали

  Диплом
  Стан викладання математики та рівень математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області: Інформаційно-методичні матеріали.
 4. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (1)

  Документ
  Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створеними іншими народами.
 5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (2)

  Документ
  Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами.

Другие похожие документы..