Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня математического развития, глубины освоения учебного материала. Ребенок с первых дне...полностью>>
'Документ'
8.Политическая культура и её функции. 9.Средства массовой информации и их роль в условиях современного политического развития....полностью>>
'Документ'
Аннотация: На уроках физической культуры теории отводится мало времени. В основном это правила ведения игры, выполнения упражнения, техника безопасно...полностью>>
'Планы семинарских занятий'
Сальников В.П., Старовойтова О.Э, Никитина А.Е. и др. Биомедицинские технологии и право в третьем тысячелетии / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Сан...полностью>>

Дипломна робота (3)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Харківська національна юридична академія

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

АНАЛІЗ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

ЗА 2001 РІК

ТА ПРОГНОЗ НА 2002 РІК”

І. Фактори злочинності

Криміногенна ситуація в Україні в 2001 р. характеризувалась певним покращанням в порівнянні з минулими роками. Дія усталених криміногенних процесів та явищ, притаманних суспільству в кризовий період, була послаблена внаслідок позитивних зрушень, що відбулися в економічній, політичній та соціально-психологічній сферах життя країни. Фактори, що визначали стан, структуру та динаміку злочинності в 2001 р. виглядають наступним чином:

Економіка

1. Стан основних фондів, рівень їх науково-технічного розвитку

На більшості підприємств України всіх галузей виробництва спостерігається технічна відсталість основних фондів, зниження рівня науково-технічно­го потенціалу.

Абсолютна більшість підприємств працюють на морально застарілому обладнанні, яке не оновлюється десятиліттями. Від третини робітників в промисловості до 3/4 – в сільському господарстві як і раніше зайняті не кваліфікованою ручною працею.

Незначним є рівень інноваційної діяльності, запровадження нової техніки. За даними Державного інноваційного фонду України на грудень 2001 р. було завершено лише 610 інноваційних проектів, внаслідок реалізації яких було вироблено продукції на 476 млн. грн., або 0,3% від загального обсягу продукції, створено та збережено 22.5 тис. робочих місць. Обсяги коштів фонду, які спрямовуються на фінансування інноваційних проектів, зменшились з 403,9 млн.грн. в 1999 р. до 187.4 млн.грн. в 2001 р.

Рівень основних показників, що відбивають інноваційну діяльність, має стійку тенденцію до зменшення.

Таблиця 1

Інноваційна діяльність промислових підприємств

1997

1998

1999

2001

Комплексно механізовано та автоматизовано

129

101

102

96

Введено в дію механізованих потокових і автоматичних ліній

170

140

174

157

Нових прогресивних і технологічних процесів

2138

1905

1348

1081

Наявність цього фактору зумовлює низьку якість і високу енергомісткість вітчизняної продукції і відповідно не-конкурентоспроможність більшості видів товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Внаслідок цього 55% промислових та близько 90% сільськогосподарських підприємств працюють збитково.

За висновками Гарвардського інституту міжнародного розвитку в 2001 р. Україна посідала 58 місце з 59 охоплених країн щодо її конкурентоспроможності і 52 місце щодо потенціалу її економічного розвитку. За таких умов відбуваються спроби витіснення нашої країни зі світового ринку високотехнологічних товарів і набуття нею статусу постачальника сировини та продукції екологічно шкідливих виробництв.

Одним з показників технічної відсталості виробництва та конкурентоспроможності більшості українських товарів є динаміка експорту (див. табл.2).

Таблиця 2

Динаміка експорту товарів (в млн.дол. США)

1997

1998

1999

2001

Всього

14400,8

14231,9

12637,4

9983,6

Країни колишнього СРСР

7668,6

5810,2

4431,1

2547,9

Інші країни світу

6732,2

8421,7

8204,3

7435,7

Як видно з таблиці, експорт країни в останні 4 роки постійно скорочувався в результаті чого його рівень зменшився протягом зазначеного періоду на 30,7%. В даний час навіть галузі, в яких Україна досі утримує передові позиції – аерокосмічна індустрія, обробка металу, деякі оборонні підприємства, окремі галузі хімічної та добувної промисловості, – мають серйозні труднощі з реалізацією продукції.

Цей негативний чинник породжує ряд економічних та соціальних факторів криміногенного характеру. Послаблення його дії шляхом науково-технічного оновлення виробництва йде дуже повільно.

2. Інвестиції, спрямовані на модернізацію та оновлення виробництва, створення нових підприємств.

2.1. Обсяг інвестицій в економіку України є недостатнім. Як видно з таблиці 2, протягом 1997-1998 рр. він постійно скорочувався. В 1999 р. мало місце деяке збільшення кількості інвестицій в основний капітал, але в поточному році їх рівень зменшився приблизно на 12%.

Таблиця 3

Інвестиції в основний капітал (у порівняних цінах 1997 р.

в млрд.грн.)

1997

1998

1999

2001

Всього

12,6

11,5

12,0

10,6

+/- в % до попереднього року

-

- 8,7

4,3

-12,0

В країні зберігається досить високий ризик інвестування і низький рівень привабливості вкладень капіталів в економіку. Дуже істотно гальмують інвестування в економіку України такі чинники як політико-правова невизначеність її базових засад, коливання від соціалістичних до ринкових форм господарювання та розповсюдження корупції на всіх рівнях владної структури.

Зберігаються такі несприятливі умови для внутрішніх інвестицій як відсутність коштів у більшості підприємств та високий рівень банківської облікової ставки (на рівні 60% річних).

Продовжується процес вивозу капіталу за межі держави. Лише за офіційними даними близько 360 підприємств України мають більш ніж на 100 тис.дол.США неповернутих валютних та майнових цінностей за кордоном на суму біля 250 млн.дол. За оцінками експертів, з країни щороку вивозиться близько 3 млрд.грн. Під час перевірки, проведеної НБУ в 2001 р., були виявлені значні порушення у використанні кореспондентських рахунків комерційними банками. Ряд з них використовували ці рахунки як конвертаційні валютні центри, проводячи за ними значні обороти під виглядом експортно-імпортних операцій, які потім не отримали підтвердження митної статистики.

Можна констатувати збереження високого рівня дефіцитності інвестиційних коштів, що значно уповільнює процес оновлення основних фондів промисловості та сільського господарства, сприяє збереженню інших негативних явищ в економіці та соціальній сфері.

2.2. Необхідно зазначити певні успіхи в пошуку нових форм залучення інвестицій до країни. Це зокрема, створення вільних економічних зон. Були прийняті відповідні закони по Донецькій, Луганській, Закарпатській, Львівській областях, місту-курорту Трускавець, місту Славутич Київської області. Реалізація цих законів вже дає серйозні результати. Зокрема, на територіях пріоритетного розвитку у Донецькій області вже впроваджується 48 інвестиційних проектів на суму майже 500 млн.дол.США.

Слід відмітити позитивну динаміку обсягу прямих іноземних інвестицій в країну. Їх загальна кількість збільшилась з 896,9 млн.дол.США в 1997 р. до 2781,7 млн.дол.США в 2001 р., тобто більш ніж у 3 рази. Хоча сам рівень інвестицій залишається явно недостатнім для забезпечення економічного підйому.

Таблиця 4

Прямі іноземні інвестиції в Україну (млн.дол.США)

1997

1998

1999

2001

896,9

1438,2

2063,6

2781,7

Створення вільних економічних зон, а також Указ Президента України про запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності дозволяють перемістити основну інвестиційну діяльність в регіони, підвищити предметність та ефективність відповідних комерційних проектів. Цю тенденцію можна розглядати як показник початку відродження інвестиційного процесу в країні, яка опосередковано сприяє зниженню рівня злочинності.

3. Структура економіки

3.1. Інституційні відносини в економіці реформуються дуже повільно. Країна в значній мірі зберігає інституційну структуру господарства, що склалася ще за радянських часів. Структура зайнятості за формами власності виглядає наступним чином:

Таблиця 5

Середньорічна кількість працівників, зайнятих в економіці за формами власності (тис.)

1997

1998

1999

2001

тис.

% від загальної кількості зайнятих

тис.

% від загальної кількості зайнятих

тис.

% від загальної кількості зайнятих

тис.

% від загальної кількості зайнятих

Всього

17142,0

00,0

15853,1

100,0

15125,7

100,0

14491,5

100,0

у тому числі:

приватна

29,8*

0,2

28,0

0,2

70,4

0,5

115,6

0,8

колективна:

8175,6

7,7

880,6

49,7

7624,4

50,4

7391,0

1,0

- господарських товариств

3625,6

21,2

3845,2

24,3

4162,3

27,5

4304,0

29,7

- колективних сільськогосподарських підприємств

2922,4

17,0

2754,8

17,4

2634,3

17,4

2478,0

17,1

державна

8924,5

52,1

7933,6

50,1

7419,6

49,1

6984,9

8,2

міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

12,1

0,0

10,9

0,0

11,3

0,0

12,1

0,0

* Тут не врахована кількість зайнятих на малих підприємствах.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дипломна робота (22)

  Диплом
  Дипломна робота на тему „Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства” виконана з використанням практичних матеріалів підприємства ПМНВВП “Контингент”.
 2. Дипломна робота (25)

  Диплом
  Та ряд допоміжних: метод, який викликається, коли втрачається зв'язок із сервером, в цьому випадку всі назви семінарів видаляються і створюються, умови для повторного підключення до сервера (активується відповідна кнопка та пункт
 3. Дипломна робота (2)

  Диплом
  Особлива роль у формуванні особистості хлопчика або дівчинки належать гендерним установкам. Гендерні установки у взаємодії із ціннісними орієнтаціями як відомо зумовлюють характер засвоєння гендерних ролей.
 4. Дипломна робота (7)

  Диплом
  Прогресивні зміни у національній освіті, насамперед, гуманізація навчально-виховного процесу зумовили незнаний досі попит на психологічні знання. Метою нової школи є формування та розвиток особистості учня з урахуванням його індивідуально-психологічних
 5. Дипломна робота (12)

  Диплом
  Перелік ключових слів: ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ, ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ.
 6. Дипломна робота (24)

  Диплом
  Мета роботи – аналіз сучасного стану економіки Туреччини в контексті інтеграції до ЄС Методика (метод) дослідження – аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння, групування, шлях систематизації даних.

Другие похожие документы..