Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита диссертации состоится 27 мая 2008 г. в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 215.009.02 при Государственном институте усовершенствовани...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Периодизация литературного процесса. Литература Средних веков. Предвозрождение. Литература Возрождения. Литература XVII в.: барокко, классицизм. Лите...полностью>>
'Документ'
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. Под. Ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой.- М.: ...полностью>>
'Документ'
предназначенные для продажи 1510 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 15 0 Группа на выбытие, предназначенная для продажи 1 00 Прочие кра...полностью>>

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4. СТАН ВОДНИХ РУСУРСІВ

4.1. Водні ресурси та їх використання

Водні ресурси області представлені поверхневими та підземними водами. За загальними запасами поверхневих вод область посідає 3-є місце в Україні. На території області протікає 8294 річки, загальною довжиною 15756 км, у тому числі: 4688 річок в басейні р. Дністер довжиною 9111 км і 3606 річок в басейні р. Прут довжиною 6645 км. З яких: 8103 – малі річки з площею водозбору менше 10 км2 довжиною – 4496 км; 141 – річки з площею водозбору від 10 до 100 км2 довжиною – 3762 км; 42 – річки з площею водозбору від 100 до 1000 км2 довжиною – 5554 км; 9 – річки з площею водозбору понад 1000 км2 довжиною – 1944км.

Загальна їх густота в середньому по області становить 0,2 – 0,4 км/км2; в окремих басейнах вона вища, наприклад, в басейнах Лімниці і Бистриці дорівнює 1,3 км/км2, а басейнах Білого і Чорного Черемошів досягає 1,7 – 2,5 км/км2.

Поверхневі водні ресурси формуються в межах басейнів річок Дністра і Пруту та їх головних приток. Відомості про водні ресурси Івано-Франківської області показано в таблиці № 4.1.1.

Таблиця4.1.1. Водні ресурси Івано-Франківської області у 2008 році

Райони

Поверхневі води (місцевий річковий сток)

Підземні води

всього, млн. 

м3/рік

всього, млн 

м3/рік

1

2

3

Богородчанський

344,9

9,40

Верховинський

545,5

4,52

Галицький

155,8

123,98

Городенківський

114,4

18,95

Долинський

668,6

13,35

Калуський

245,7

19,74

Коломийський

259,2

12,49

Косівський

275,6

6,60

Надвірнянський

829,5

7,18

Рогатинський

118,3

11,63

Рожнятівський

545,6

8,90

Снятинський

87,1

11,49

Тисменицький

234,0

16,08

Тлумацький

120,1

5,69

Всього по області

4544,34

270,00

Поверхневі водні ресурси, що формуються в межах області, у середній по водності рік складають 4544,34 млн.м3, в рік 75% забезпеченості – 3317,59 і в рік 50% забезпеченості – 2182,29 млн.м3. Сумарні водні запаси (з водами сусідніх областей) складають відповідно 9050,83, 6562,64 і 4299,30 млн.м3.

Фактично в 2008 році запасів водних ресурсів у межах області було 6842,67, а із стоком сусідніх областей 13787,53 млн.м3 (8% забезпеченість в бас. р. Дністер і 12% забезпеченість в бас. р. Прут). Водність визначена на основі фактичних даних водомірних постів Заліщики і Чернівці. Фактичні запаси поверхневих і підземних вод у 2008 році показано в таблиці № 4.1.1.

Всі води, які знаходяться нижче земної поверхні, відносяться до підземних вод. Згідно “Довідника з водних ресурсів” видавництва “Урожай”, 1987 року, прогнозні запаси підземних вод у області складають 270 млн.м3, а затверджені ДКЗ – 100 млн.м3. За підземними водами, запаси яких складають 270 млн.м3 в рік, область знаходиться на 19-ому місці в Україні.

За даними державного обліку, в 2008 році забір свіжої води в області складав 111,7 млн. м3, із них поверхневих вод – 103,1 млн. м3, підземних – 8,6 млн. м3. Використання води склало 100,4 млн. м3/рік. На виробничі потреби використано – 72,04 млн. м3, господарсько-питні – 21,1 млн. м3, на потреби сільського господарства – 0,3 млн. м3 води. Порівняно з 1990 р. загальне водоспоживання по області зменшилось на 191,9 млн. м3.

Загальне по області зменшення забору свіжої води пройшло за рахунок галузі промисловості та житлово-комунального господарства.

Обсяг річного використання води, встановлений в дозволах на спецводокористування, в цілому по області складав 157,7 млн.м3 при фактичному заборі 111,7 млн.м3. Використання водних ресурсів показано в таблиці 4.1.2.

Аналіз звітності за формою 2-ТП (водгосп) показав, що ні один водокористувач з тих, які мають дозвіл на спецводокористування, не допустив перевитрат встановлених лімітів, так як дозволи на спецводокористування розробляються і затверджуються на максимум виробництва на довготривалий період і тому встановлені в дозволах ліміти в більшості випадків значно більші, ніж необхідні для цьогорічного виробництва. Це не служить важелем до економного раціонального використання води і зводить нанівець боротьбу за економію витрат води на одиницю продукції.

Таблиця 4.1.2. Основні показники використання і відведення води по Івано-Франківській області

млн. м3

Показники

1990

2000

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

Забрано води з природних вод­них об'єктів - всього

303,6

130,2

117,6

116,1

117,6

111,7

у тому числі для використання

Спожито свіжої води ( включаючи морську) з неї на

289,1

110,7

103,6

101,1

103,3

100,4

виробничі потреби

166,9

63,5

76,0

75,8

75,7

72,0

побутово-питні потреби

60,9

40,3

25,4

23,7

21,8

21,1

зрошення

0,1

0,1

0,1

0,01

0,1

0,05

сільськогосподарські потреби

22,2

1,7

0,3

0,3

0,3

0,3

ставково-рибне господарство

36,0

4,6

1,3

0,5

4,8

6.2

Втрати води при транспортуванні

13,0

19,5

14,0

13,4

12,9

9,7

Загальне водовідведення з нього:

187,0

112,1

90,6

87,1

90,2

94,2

у поверхневі водні об'єкти

187,0

112,1

902

86,2

89,1

92,97

у тому числі:

забруднених зворотних вод

72,1

67,9

30,4

26,3

20,8

18,6

з них без очищення

7,2

5,8

1,7

0,2

0,1

0,15

нормативно очищених

23,0

25,5

41,7

42,7

45,2

47,9

нормативно чистих без очистки

85,0

12,9

18,06

17,05

23,03

26,43

Обсяг оборотної та послі­довно використаної води

3777,0

1165,5

2228,1

2249,9

2188,0

2104,0

Частка оборотної та послідовно використаної води, %

8,0

11

5,2

5,2

5,3

5,3

Потужність очисних споруд

118,0

134,1

131,2

132,0

131,4

131,2

Рис.4.1.1. Динаміка забору води з природних обєктів

Таблиця 4.1.3. Забір, використання та відведення води по Івано-Франківській області у 2008 році

млн. м3

Назва водного об’єкту

Забрано води із природних водних об’єктів - всього

Використано води

Водовідведення у поверхневі водні об’єкти

всього

з них забруднених зворотних вод

1

2

3

4

5

р. Дністер

102,4

92,13

82,16

18,375

р. Тлумачик

1,721

1,591

1,517

0,072

р. Бистриця

32,64

25,77

46,61

16,63

р. Б. Надвірнянська

27,13

21,60

10,53

4,305

р. Б. Солотвинська

4,528

3,187

0,317

-

р. Ворона

5,093

4,830

8,134

4,305

р. Гнила Липа

42,21

41,83

7,039

-

р. Лімниця

15,62

14,09

3,040

0,008

р. Чечва

6,631

6,124

0,014

-

р. Сівка

0,949

0,878

1,694

0,128

р. Свірж

0,921

0,743

0,732

-

р. Свіча

5,482

4,931

4,706

1,281

р. Сукіль

1,738

1,680

1,724

0,152

р. Саджава

0,081

0,073

2,447

0,999

р. Дунай

9,33

8,294

10,80

0,235

р. Прут

9,33

8,294

10,80

0,235

р. Коломийка

0,480

0,229

0,036

-

р. Черемош

0,303

0,299

0,036

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Охорони навколишнього природного середовища україни Державне управління охорони навколишнього природного середовища

  Документ
  Подана характеристика стану навколишнього природного середовища в 2006 р. Відображено динаміку показників за 2004-2006 роки. У матеріалах використані дані Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Списки кандидатів у депутати по одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради

  Документ
  Список кандидатів у депутати в Городенківському одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 10 з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. Про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік

  Документ
  про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік.

Другие похожие документы..