Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
НОВЫЕ РУССКИЕ ВО ГЛАВЕ ВАВИЛОНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. Российские СМИ как неудачный текстократический проект. Дмитрий Юрьев, Елена Чилингир. Русский журнал. 2...полностью>>
'Документ'
В соответствии с пунктом 5.2 Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на поставку товаров для государственных нужд С...полностью>>
'Программа'
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенци...полностью>>
'Исследование'
Настоящая работа представляет собой психологическое исследование одного из труднейших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психолог...полностью>>

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 13.12.1. Інформація про хід виконання Програми забезпечення населення Івано-Франківської області якісною питною водою за 2008 рік

п/п

Назва заходу, що виконувався у звітному році

Загальна вартість тис. грн.

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Стан виконання (реалізації) програми

З початку реалізації заходу

Заплановано на звітний рік

Початок і кінець виконання

% вик. за звітний рік

% виконання з початку реалізації заходу

Коментарі та проблемні пмтання

Коштів держав ного бюдже ту

Коштів місцевого бюдже ту

Інші кошти

Коштів державного бюджету

Коштів місцевого бюдже ту

Інші кошти

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

2007р.

Програма забезпечення населення Івано-Франківської області якісною питною водою

353058,5

15900

6253

7066

9,0

4,2

1,2

2006-2020

95,8

8,2

2008р.

Програма забезпечення населення Івано-Франківської області якісною питною водою

353058,5

20352

16874

21731,4

12400

5635

1846

2006-2020

149,6

16,7

Таблиця 13.12.2. Інформація про хід виконання державної цільової програми 2401450 ˝Реструктуризація та ліквідація об’єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності˝

№ п/п

Найменування заходу

Передбачене фінансування з державного бюджету на 2007 рік.

Профінансовано, станом на 01.01.2009р.

Очікувані результати

1

2

3

4

5

1

Проведення робіт з ліквідації екологічних наслідків діяльності ДП ˝Калійний завод˝ ВАТ ˝Оріана˝ (м.Калуш)

5000,0

5000,0

Запобігання негативних екологічних наслідків в зоні діяльності ДП ˝Калійний завод˝ ВАТ ˝Оріана˝ (м.Калуш)

13.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля.

13.13.1. Співробітництво з Європейським Союзом.

13.13.2. Залучення зовнішньої допомоги та координація діяльності щодо програм/проектів зовнішньої допомоги.

13.13.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво.

В січні місяці 2009 року відбувся семінар по Програмі Прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.

Метою Програми є посилення та поглиблення екологічного, соціального, економічного співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України із суміжними регіонами Угорщини, Словаччини та Румунії. Одним із пріоритетів Програми є захист навколишнього середовища, сталий розвиток та управління природними ресурсами, відповідно до якого Держуправлінням запропоновано ідею проекту прикордонного співробітництва, а саме: «Створення Верховинського національного природного парку з перспективою трансформації парку в спільний україно-румунський міжнародний біосферний заповідник».

Умовою реалізації даного проекту є партнерство із суміжним регіоном України, у даному випадку із румунської сторони (повіт Maramures). Район створення проектованого парку знаходиться у центральній, важкодоступній частині Карпат, є прикордонною смугою кордону з Румунією, має унікальні природні ресурси, які є основою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку, що відповідає вимогам рамкової Конвенції про сталий розвиток Карпат, ратифікованої українським парламентом. Крім того, є письмова згода Міністерства водних ресурсів, лісів та охорони середовища Румунії щодо співпраці в рамках створення транскордонного природоохоронного об’єкту в даному районі.

Створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату на території Верховинського району та Марамуреського повіту крім збереження унікального біотичного та ландшафтного різноманіття сприятиме економічному розвитку регіону, в основному, за рахунок екотуризму, транспортних інфраструктур і розвитку традиційних методів ведення господарства.

Для забезпечення управління водними ресурсами за басейновим принципом для річки Дністер обговорено та прийнято Угоду про співробітництво в галузі інформаційного обміну між суб’єктами моніторингу якості поверхневих вод в басейні річки Дністер між Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою, Чернівецькою, Одеською, Вінницькою та Республікою Молдови.

Стратегічною метою у басейні річки Дністер є:

 • досягнення безпечного для здоров’я людей екологічного стану і доброї якості води;

 • забезпечення раціонального і безпечного водокористування як фактора стійкого розвитку регіону в межах території України із урахуванням транскордонних аспектів;

 • збереження біологічного різноманіття і заповідних територій, стійкого екологічного стану у басейні.

На базі Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу проведено спільний семінар-навчання за участю представників Університету Норд м. Бая Маре, Румунія, Держуправління ОНПС та ТУНГ. Семінар проведено по проекту “РУТЕМ” “Менеджмент і моніторинг середовища”.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Атмосферне повітря

Основними забруднювачами повітря є підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу і води, діяльності транспорту та зв’язку. Від них у довкілля потрапило 241,7 тис.т. шкідливих речовин, що на 10,5 тис. т або на 10,5% менше, ніж у попередньому році. Збільшення викидів відбулося на території Коломийської, Калуської і Івано-Франківської міських радах, Богородчанському, Городенківському, Долинському районах. Зменшення шкідливих викидів в атмосферу відбулося найбільш суттєво у Галицькому районі (у 1,6 раз).

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в області залишаються:

Бурштинська ТЕС,

ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»,

УМГ «Прикарпаттрансгаз»,

ВАТ «Івано-Франківськцемент».

Пропозиції щодо вирішення проблем забруднення атмосферного повітря.

Основними пропозиціями спрямованими на покращення якості атмосферного повітря, є:

 • заміна електрофільтрів на блоках №2,3 та впровадження технологій сіркоочистки - термін до 2015 року. Вартість- 484 млн.грн.;

 • заміна електрофільтрів на блоках №5-8 та впровадження технологій сіркоочистки. Термін до 2015 року. Вартість- 968 млн.грн.

 • заміна електрофільтрів на блоках №1,4 та впровадження технологій сірко очистки на блоках №1,4,9-12 Термін до 2015 року. Вартість- 1284 млн.грн.

 • оптимізація режиму спалювання в котлах за рахунок ущільнення топкових камер 1710 тис. грн.;

 • встановлення газоочисної установки після обертової печі №2 цеху утилізації відходів виробництва - термін до 2010 року. Вартість – 900 тис.грн.

 • встановлення газоочисної установки після обертової печі №3 цеху утилізації відходів виробництва - термін до 2011 року. Вартість – 900 тис.грн.

Зменшення викидів парникових газів в атмосферу за рахунок будівництва лінії переробки осаду стічних вод на КП «Івано-Франківськводоекотехпром з використанням біогазу». Термін до 2012 р. Вартість 6,4 млн. доларів.

Водні ресурси

На території Івано-Франківської області налічується 134 комплекс очисних споруд загальною потужністю 131 млн. м3/рік. 52 комплекси працюють в режимі штучної біологічної очистки з подальшим скидом очищених стічних вод.

Сучасний стан поверхневих водойм області характеризується антропогенним тиском суб’єктів господарювання. Біля 20,65 млн. м3 недостатньо очищених стоків щорічно надходить до них. Причиною незадовільної роботи очисних споруд є фізична та моральна застарілість обладнання, несвоєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів.

На вирішення проблем, пов’язаних з забрудненням поверхневих та підземних вод у 2009 році заплановано з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 9,1 млн. грн. Першочергові заходи спрямовувались на проектування, реконструкцію та будівництво очисних споруд і каналізаційних систем в басейнах річок Прут, Лімниця та інших приток Дністра. Зокрема, у 2008 році розпочато проектування будівництва чи реконструкції очисних споруд і каналізаційних систем в с. Задністрянськ Галицького району, с. Угорники Івано-Франківської міської ради, с. Годи-Добровідка Коломийського району, с. Ковалівка Коломийського району, с. Шешори Косівького району. Завершено будівництво очисних споруд в м. Рогатин, смт. Отинія Коломийського району. Продовжувались роботи по реконструкції очисних споруд м. Коломия, м. Надвірна.

Основними шляхами вирішення проблем в галузі охорони водних ресурсів є:

- забезпечення економного використання води, шляхом налагодження інструментального обліку свіжої води та вжиття дієвих заходів для її економії;

- забезпечення раціонального водоспоживання на НГВУ "Долинанафтогаз", НГВУ "Надвірнанафтогаз", Долинському газопереробному заводу, Бурштинській ТЕС, Калуській ТЕС, ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" шляхом удосконалення діючих систем оборотного водопостачання;

- забезпечення будівництво нових та реконструкцію діючих водопровідних і каналізаційних мережа.

- налагодження ефективної роботи діючих та будівництво нових очисних споруд у містах та населених пунктах області;

- забезпечення дотримання вимог чинного водоохоронного законодавства при проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів туристично-оздоровчого призначення.

Поводження з відходами.

У 2008 році обсяги утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки зменшилась в порівнянні з 2007 роком на 2,8 тис.тонн

Протягом 2008 року в результаті виробничої діяльності підприємств області утворилось 7 028,01 тис. тонн відходів 1-3 класу небезпеки.

Станом на 01.01.2009 року. у сховищах організованого складування та на території підприємств знаходилось 56,8 тис. тонн відходів 1-3 класів небезпеки, що на 1,8 тис. тонн ( на 3,3 %) більше ніж на початок 2008 року.

Протягом 2008 року в області накопичилось 202,29 тис. тонн твердих побутових відходів (4-ого класу небезпеки).

На даний час в області є близько 500 деревообробних об’єктів. В результаті виробничої діяльності яких утворюється понад 40 тис.м3 тирси, та більше 100 тис.м3 кускових відходів, які практично повністю реалізуються заготівельним підприємствам та місцевому населенню для опалювання особистого житла та ведення господарської діяльності.

Для зменшення техногенного впливу відходів на навколишнє природне середовище з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2008 рік передбачено фінансування у обсягах:

- 51,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у смт.Богородчани (для виробничого ремонтно житлово-експлуатаційного підприємства);

- 156,0 тис.грн. - придбання спецмашини для збору та перевезення рідких побутових відходів в смт.Богородчани;

- 55,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Болехові;

- 160,3 тис.грн. - придбання спецавтомобіля для збору та перевезення побутових відходів у м.Болехові;

- 1011,5 тис.грн. - придбання спецтехніки для знешкодження та складування побутових відходів на полігон ТПВ (для Верховинського ККП);

- 68,0 тис.грн. - придбання обладнання для подрібнювання петпляшки (для Верховинського ККП);

- 360,0 тис.грн. - придбання машини та обладнання (контейнерів) для збору та перевезення побутових відходів (для КП Більшівцівської селищної ради);

- 191,0 тис.грн. - придбання машини для збору, транспортування та складування побутових відходів (для Городенківського ЖРЕП);

- 80,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору ресурсоцінних відходів (для Городенківського ЖРЕП);

- 192,0 тис.грн. - пПридбання обладнання та машини для збору та перевезення побутових рідких відходів (для Вигодського ККП);

- 310,0 тис.грн. - придбання сміттєвозного автомобіля для збору та перевезення побутових відходів у м.Коломия;

- 450,0 тис.грн. - придбання сміттєвозного автомобіля для збору та перевезення побутових відходів у м.Коломия;

- 270,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Коломия (для комунального підприємства по експлуатації житла);

- 160,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на території Коломийського району;

- 250,0 тис.грн. - придбання спецтранспорту для збору та перевезення побутових відходів у м.Косові;

- 30,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Косові

- 130,0 тис.грн. - придбання спецтранспорту для збору та перевезення рідких побутових відходів у м.Косові;

- 250,0 тис.грн. - придбання екскаватора для складування побутових відходів на полігоні ТПВ м. Надвірна;

- 198,0 тис.грн. - придбання машини для збору, транспортування побутових рідких відходів у м. Надвірна;

- 389,0 тис.грн. - придбання спецтехніки (сміттєвозного автомобіля) для збору та вивезення побутових відходів у Надвірнянському районі;

- 195,0 тис.грн. - придбання контейнерів для збору побутових відходів в м.Надвірна (для КП ˝Надвірнянський житловик);

- 280,0 тис.грн. - придбання машини (сміттєвоза) для збору та перевезення побутових відходів у с-щі Брошнів-Осада Рожнятівського району (для КП Брошнів-Осадської селищної ради);

- 268,0 тис.грн. - придбання машини та обладнання (контейнерів) для збору та перевезення побутових відходів в с-щі Перегінськ Рожнятівського району (для КП Перегінської селищної ради);

- 258,0 тис.грн. – придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів у смт.Заболотів (для Заболотівського ККП);

- 169,8 тис.грн. - придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів у м.Снятині (для КП ˝Снятинське будинкоуправління˝);

- 779,0 тис.грн. -придбання бульдозера Б-10.1111-ЕН для проведення робіт із захоронення побутових відходів на сміттєзвалищі м.Тлумачі (для Тлумацького міського комунального господарства);

- 360,0 тис.грн. - придбання спецтехніки для збору побутових відходів на території Черніївської сільської ради Тисменицького району;

- 450,0 тис.грн. - придбання сміттєвоза для збору та перевезення побутових відходів у м.Тисмениця;

- 4,896 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Косові (для фтизіопульмонологічного диспансеру);

- 9,6 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у смт.Ворохта (для обласного кістково-туберкульозного дитячого санаторію ˝Смерічка˝);

- 6,0 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Івано-Франківську (для обласної психіатричної клінічної лікарні №1);

- 7,205 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Яремчі (для обласного дитячого санаторію ˝Сніжинка˝);

- 6,48 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Івано-Франківську (для лікарні з надання медичної допомоги невиліковним хворим ˝Хоспіс˝);

- 7,205 тис.грн. - придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м.Івано-Франківську (для обласної клінічної дерматовенерологічного диспансеру);

- 1493,029 тис.грн. - знешкодження непридатних для використання пестицидів у населених пунктах Івано-Франківської області;

- 70,06 тис.грн. - проведення робіт по знешкодженню заборонених і непридатних для використання пестицидів в Надвірнянському районі;

- 220,580 тис.грн. - розширення та реконструкція споруд знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та промислових відходів виробництва на полігоні ТПВ в м.Тлумачі.

Всього: 9346,655 тис.грн.

Земельні ресурси

Площа області складає 1392,7 тис. га, що становить 2,3 % від території України. В Івано-Франківській області площа еродованих земель складає понад 138,67 тис. га. (це 9,9% загальної площі).

Одним з основних природних чинників розвитку підтоплення є наявність великих плоских безстічних вододільних просторів, які характеризуються дуже низькою природною дренованістю та ускладненням численними балками і ярами.

Заходи щодо зменшення еродованих, підтоплених земель та зсувонебезпечних ділянок

Комплексною програмою захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні на 2008 рік заплановано проведення заходів на загальну суму 21,9 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету, головним розпорядником яких Держводгосп. Відповідальним за виконання програми є Івано-Франківське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства.

Природно-заповідний фонд

Станом на 01.01.2008 року в області нараховувалося 456 заповідних територій та об’єктів загальною площею 195,6 тис.га, що становить 14 % її території, 2-ге місце в Україні.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області підготовлені матеріали на створення 9 нових об’єктів місцевого значення загальною площею 300,56 га, які рішенням сесії обласної ради від 17.01.2008 р. № 490-18/2008 включено до складу природно-заповідного фонду області, а саме 3 ландшафтних заказників, 1 орнітологічного заказника, 2 ботанічних пам’ятки природи, 2 дендрологічних парки, 1 заповідного урочища. Крім того, цим же рішенням обласної ради збільшено площу ботанічного заказника місцевого значення “Вістова” на 8,5 га.

На даний час в області нараховується 464 заповідних територій та об’єктів загальною площею 195,9 тис.га. 55% займають заповідні об’єкти загальнодержавного значення (всього 30 об’єктів загальною площею 108,7 тис.га). Заповідних об’єктів місцевого значення є 434 площею 87,2 тис.га, що становить 45% відсотків площі природно-заповідного фонду області.

Пропозиції щодо збереження та збільшення природно-заповідного фонду

За участю спеціалістів Державного управління охорони навколишнього природного середовища науковцями області опрацьовано матеріали на створення нових природно-заповідних об’єктів.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в області зібрано матеріали погодження щодо створення національного природного парку «Верховинський», а саме: лист-погодження обласної державної адміністрації, лист-погодження Верховинської райдержадміністрації, рішення Зеленської та Голошинської сільських рад Верховинського району, листи погодження ДП «Верховинське лісове господарство» та ДП «Гринявське лісове господарство» та направлено Мінприроди України з метою підготовки відповідного Указу Президента України.

Підготовлено узгоджені пропозиції зі створення національного природного парку «Синьогора» із відповідними планово-картографічними матеріалами.

В області здійснено ряд заходів щодо зміни (оптимізації) меж Карпатського НПП за умови недопущення зменшення загальної площі парку.

До складу Карпатського НПП пропонується включити землі лісового фонду ДП «Делятинське лісове господарство» загальною площею 1080,0 га, які мають значну природоохоронну цінність, зокрема 174 га заповідних урочищ, 43 га пам’яток природи місцевого значення, лісів вище 1000 м над рівнем моря та інші землі, що утворюють водоохоронну зону річки Жонка.

До земель, запропонованих на вилучення зі складу Карпатського НПП, загальною площею 1025,7 га, входять:

садиби – 54,3 га; рілля – 1,0 га;біополяни – 13,9 га; пасовища – 594,8 га; сіножаті – 247,4 га; рідини – 21,2 га; ЛЕП – 18,1 га; зруби – 4,3 га; плантації – 1,5 га; вкриті лісовою рослинністю землі – 10,8 га; лісові культури – 0,2 га; декоративні галявини – 41,4 га; стави – 0,5 га; місця відпочинку – 3,1 га; господарські будівлі – 0,1 га; кам’янисті розсипи – 4,1 га; інші землі – 9,0 га.

Оптимізація території Карпатського національного природного парку дозволить:

 • створити єдиний екологічний цілісний коридор: природний заповідник «Горгани» – Карпатський національний природний парк – проектований Верховинський національний природний парк;

 • встановити водоохоронну зону річки Жонка – основного джерела водопостачання м. Яремче;

 • врегулювати питання ефективного співфункціонування між Карпатським національним природним парком та територіальними громадами.

Лісове господарство

Стрімкий розвиток туристичної галузі в області зумовив незначне зменшення площі лісів, в основному за рахунок лісових земель не зайнятих лісовою рослинністю. Лісовідновлення забезпечує вчасне заліснення вирубок та інших не покритих лісом лісових земель. Низький рівень лісорозведення пояснюється складністю передачі земельних ділянок не придатних у сільськогосподарському виробництві до лісового фонду та недостатністю бюджетного фінансування лісокультурних заходів по створенню нових лісів.

Посадка і посів лісу в порядку лісовідновлення проводиться за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств. Низький рівень підготовки лісосік до розробки, відсутність дієвого контролю з боку державної лісової охорони за ходом їх розробки, допущення до лісозаготівельних робіт фахівців низької кваліфікації, що працюють на умовах договорів підряду по освоєнню обсягів лісокористування та недостатня кількість природозберігаючих технологій і механізмів, в повній мірі не дозволяють зберегти наявний підріст та природне поновлення лісоутворюючих порід.

Пропозиції щодо збереження та відновлення лісів:

- збільшити обсяги лісовідновлення пропорційно до площі суцільних зрубів, частку природного поновлення лісосік та обсяги лісорозведення за рахунок земель не придатних для використання у сільськогосподарському виробництві ;

- функції державного контролю в частині перевірки на державному кордоні достовірності сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів передати постам екологічного контролю територіальних органів Мінприроди України;

- з метою недопущення вирубки здорових насаджень посилити контроль за наміченими санітарно-оздоровчими заходами у лісах області;

- посилити державний контроль за розробкою лісосік у частині впровадження природозберігаючих технологій і механізмів на виконання Закону України “Про мораторій на суцільну вирубку у буково – ялицевих лісах Карпатського регіону”;

- вивчення та впровадження у сферу лісових відносин передового досвіду європейських країн;

- економічне стимулювання підприємств галузі при застосуванні прогресивних технологій лісокористування, переведення лісового насінництва на генетично-селекційну основу з відповідним рівнем лісовідновлення та лісорозведення;

- збільшення бюджетного фінансування лісогосподарських підприємств, використовуючи диференційований підхід, відповідно до характеристик лісосічного фонду та можливостей госпрозрахункової діяльності;

- проведення лісової сертифікації, як шлях до європейських стандартів галузі;

- покращення нормативно-законодавчої бази у сфері охорони, відтворення та раціонального використання лісових ресурсів;

- виділення та охорона пралісових екосистем;

- значне збільшення сітки лісових доріг, що значно зменшить кількісні та якісні втрати лісового ресурсу.

ПРОПОЗИЦІЇ

1. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання про внесення змін до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 р. №1147, а саме, запропонувати внести в зазначений Перелік заходи, пов’язані із винесенням в натуру (на місцевість) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду та нанесення їх на планово-картографічні матеріали.

2. З метою недопущення екологічної катастрофи передбачити на загальнодержавному рівні збільшення фінансування природоохоронних робіт та затвердити відповідні заходи для поліпшення техногенно-екологічної ситуації в зоні діяльності ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана”.

3. Розробити та затвердити стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року.

4. Забезпечити виконання Карпатської Конвенції щодо сталого розвитку регіону.

5. Передбачити зменшення лісокористування в гірських лісах Карпат та збільшення площі природо - заповідного фонду.

6. Провести моніторингові дослідження щодо зміни водності рік, розробити загальнодержавну та регіональну програми для їх водонаповнення.

7. Передбачити на загальнодержавному рівні кошти для фінансування науково-дослідних розробок щодо очищення промислових викидів підприємств від окисів азоту та сірки, передусім для Бурштинської ТЕС.

8. Вилучити з інтенсивного обробітку деградовані землі, крутосхили, ерозійно-небезпечні ділянки з метою їх заліснення, залуження чи істотного покращення.

9. Розробити та затвердити план дій з охорони навколишнього природного середовища на регіональному та загальнодержавному рівнях.

10. Розширити міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля.

11. Забезпечити покращення матеріально-технічної бази суб’єктів моніторингу довкілля.

12. Забезпечити створення єдиної нормативно-правової бази для проведення державного екологічного моніторингу.

13. Забезпечити виконання робіт щодо перенесення в натуру (на місцевість) меж територій та об’єктів природозаповідного фонду та нанесення їх на планово - картографічні матеріали, а також визначити джерела фінансування цих заходів.

Начальник Держуправління А. Троценко

Додаток

Виконавці розділів і підрозділів доповіді, відповідальні за її підготовку

Вступ

Перший заступник начальника Держуправління

В. Головчак

Розділ 1.

Загальні відомості.

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ М.Клюйко

В. о. начальника відділу комплексного управління та координації природоохоронної діяльності

А. Пліхтяк

Розділ 2.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заступник начальника відділу регулювання техногенних навантажень, державної екологічної експертизи та регуляторної діяльності Б. Радченко

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

М. Клюйко

Розділ 3.

Зміна клімату

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ М. Клюйко

Розділ 4.

Водні ресурси

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ М. Клюйко

Розділ 5.

Збереження біорізноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду

Начальник відділу розвитку екологічної мережі, заповідної справи та біологічних ресурсів В.Семчук.

Головні спеціалісти відділу розвитку екологічної мережі, заповідної справи та біологічних ресурсів Л.Золотарьова, В.Сопушунський, І.Жирик.

Розділ 6.

Земельні ресурси і грунти

Начальник відділу регулювання техногенних навантажень, державної екологічної експертизи та регуляторної діяльності В. Ціховський

Розділ 7.

Надра

Заступник начальника Держуправління П. Кульба

Розділ 8.

Відходи

Головний спеціаліст відділу регулювання техногенних навантажень, державної екологічної експертизи та регуляторної діяльності Л.Гнатів

Розділ 9.

Екологічна безпека

Завідуючий сектором економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ М. Тимчишин

Розділ10.

Сільське господарство

Начальник відділу регулювання техногенних навантажень, державної екологічної експертизи та регуляторної діяльності В. Ціховський

Розділ 11.

Енергетика

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ М. Клюйко

Розділ 12.

Транспорт

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ І.Куцинда

Розділ 13.

Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

Завідуючий сектором економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

М. Тимчишин

В. о. начальника відділу комплексного управління та координації природоохоронної діяльності А. Пліхтяк

Головний спеціаліст відділу регулювання техногенних навантажень, державної екологічної експертизи та регуляторної діяльності Б.Боришкевич

Головний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ І.Куцинда

Головний спеціаліст юридичного сектору М.Водвуд

Провідний спеціаліст сектору економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ І.Матічин

Завідуючий юридичного сектору М.Пославський

Висновки

Перший заступник начальника Держуправління

В. Головчак

14
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Охорони навколишнього природного середовища україни Державне управління охорони навколишнього природного середовища

  Документ
  Подана характеристика стану навколишнього природного середовища в 2006 р. Відображено динаміку показників за 2004-2006 роки. У матеріалах використані дані Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Списки кандидатів у депутати по одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради

  Документ
  Список кандидатів у депутати в Городенківському одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 10 з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. Про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік

  Документ
  про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік.

Другие похожие документы..