Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Соя, как растение свето- и влаголюбивое, со сравнительно не глубокой корневой системой, слабо конкурирует с сорными растениями на протяжении всего пе...полностью>>
'Документ'
Актуальность. В XX веке во многих регионах мира - в частности, можно назвать страны Африки, США, Россию, Швейцарию, Канаду, Индию — сложились условия ...полностью>>
'Публичный отчет'
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консул...полностью>>
'Документ'
Совершенствование организации питания туристов, проживающих в гостиницах (практика сотрудничества с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышле...полностью>>

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2.3. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля.

Велике використання озоноруйнівних речовин (фреонів) було на підприємствах Івано-Франківська (ВО “Карпати”, ВО “Родон”). Вище наведені підприємства більше п’яти років припинили свою діяльність і тому значно зменшився вплив на стан озонового шару .

2.2.4. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки).

Таблиця 2.2.4.8. Основні забруднювачів атмосферного повітря

п/п

Підприємство забруднювач

Відомча

приналежність

Валовий викид

Зменшення /збільшення

Причина

зменшення /збільшення

2008 р.

2007р.

1

Бурштинська ТЕС

Міненерго України

218243,231

246117,523

- 12 %

Введення в експлуатацію нового електрофільтра та зменшення потужності виробництва

2

ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"

ВАТ "Укрнафта"

291,784

641,269

- 45,0%

Зменшення обсягів виробництва

3

УМГ "Прикарпаттрансгаз"

ДП "Укргазпром"

9693.0

9522,2

+1,01 %

Збільшення перекачки газу

Таблиця 2.2.4.9. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

з/п

Види економічної діяльності

Кількість підприємств, які мали викиди, одиниць

Обсяги викидів по регіону

Викинуто в середньому одним підприємством тон

тис. т

у % до 2007 р.

1

2

3

4

5

6

1

Усі види економічної діяльності

229

241,673

100,0

1055,3

у тому числі:

1.1.

Енергетика

218,806

90,5

1.2

Сільське господароство, мисливство та лісове господарство

0,816

0,3

1.3

Добувної промисловості

4,518

1,9

1.4

Добування нафти

2,855

1,2

1.5

Добування природного газу

1,084

0,4

1.6

Оброблення деревини та виробів з деревини

0,601

0,2

1.7

Хімічне виробництво

0,349

0,1

2.3. Транскордонне забруднення атмосферного повітря

В значній мірі на стан атмосферного повітря впливають транскордонні перенесення шкідливих речовин з країн центральної Європи, однак відсутність мереж постів контролю не дає можливості реально оцінити величину впливу транскордонних забруднень до загальної оцінки стану атмосферного повітря області.

2.4. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття.

Згідно ст.36 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” визначення даної оцінки здійснюють наукові установи гігієнічного та епідеміологічного профілю.

Питанням впливу якості атмосферного повітря на здоров’я людини в Івано-Франківській області займається обласна санітарно-епідеміологічна станція.

2.5. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря.

Незадовільний стан атмосферного повітря населених пунктів обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, у тому числі внаслідок обмеження енергопостачання, яке не здатне працювати в межах екологічних і санітарних норм, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня, низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів, відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок, відсутністю нормативних санітарно-захисних зон між промисловими та житловими районами.

Впровадження нової системи регулювання викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, видача дозволів на викиди, встановлення нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел, ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, використання геоінформаційних систем та програмного забезпечення при здійсненні державного обліку видачі дозволів, встановлення жорстких технологічних нормативів та нормативів якості атмосферного повітря передбачає не тільки попередження забруднення атмосфери, але і боротьбу з ним.

Основними заходами, спрямованими на покращення якості атмосферного повітря, є:

Бурштинська ТЕС:

 • заміна електрофільтра на енергоблоці № 7 – термін до 2009 року;

 • заміна електрофільтрів на блоках № 2,3 та впровадження технологій сіркоочистки– термін до 31.12.2015 року;

 • заміна електрофільтрів на блоках № 5-8 та впровадження технологій сіркоочистки – термін до 31.12.2015 року;

 • заміна електрофільтрів на блоках № 1,4 та впровадження технологій сіркоочистки на блоках № 1, 4, 9-12 – термін до 31.12.2015 року.

ВАТ “Івано-Франківськцемент” - проведена реконструкція цементного виробництва, що суттєво зменшила викиди в атмосферу оксидів азоту та оксиду сірки, а викиди пилу становитимуть не більше 30 мг/м3.

ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” - встановлено гідроочистку дизельного палива, що зменшить викиди в атмосферу.

Рис. 2. Геоекологічні полігони Європейської комп’ютеризованої

системи екологічної безпеки (ECSES)

Рис. 3. Вміст оксиду азоту у атмосферному повітрі Карпатського регіону

3. ЗМІНА КЛІМАТУ

Зміна клімату це глобальна проблема один із основних постулатів Кіотського Протоколу.

Температура довкілля є одною з найважливіших умов існування життя. Головними механізмами, що забезпечують стабільність температури наповерхні Землі, є випромінювання Сонця та парниковий ефект.

Явище парникового ефекту полягає в тому, що після відбиття від поверхні Землі частина сонячної енергії не цілком розсіюється в космічному просторі. Значна доля теплового випромінювання утримується парниковими газами, що входять до складу атмосфери Землі. Завдяки цьому температура підвищується на 33°C. Без парникового ефекту температура біля поверхні Землі не перевищувала б -18°C, а це означає відсутність умов для життя, бо вода на земній поверхні існувала б тільки у вигляді льоду.

Багаторічний моніторинг виявив яскраво виражену тенденцію до підвищення

середньорічної температури. Більшість фахівців пов'язують це явище із збільшенням концентрації газів, що прийнято називати парниковими. Антропогенні викиди CO2, CH4 і N2O (що належать до групи парникових газів) здатні значною мірою збільшити парниковий ефект. Наслідком цього може бути підвищення середньорічної температури протягом наступного сторіччя на 2-5°C.

Цей процес не буде відбуватися рівномірно. В певних реґіонах температура змінюватиметься швидше, в інших повільніше. Наслідком цього буде зміна циркуляції вітрів і перерозподіл опадів. Це, у свою чергу, призведе до збільшення вологості в одних реґіонах і посух в інших. Зміни температури, кількості опадів і рівня моря позначаться на життєдіяльності людей.

Особливо істотним вплив глобального потепління буде в прибережних зонах.

Деякі з них просто зникнуть. Значно зросте ерозія ґрунту, почастішають паводки, затоплення прибережних земель, збільшиться кількість збитково зволожених земель. У сільському господарстві зросте необхідність в іригаційних заходах, зміниться врожайність і якісний склад культур, а це, у свою чергу, позначиться на тваринництві.

В енергетичному секторі найбільш уразливою буде гідроенергетика. Шляхи вирішення проблеми: зменшення викидів і збільшення поглиначів парникових газів.

Природний парниковий ефект на Землі підтримується завдяки віковому балансу між викидами парникових газів і утриманням їх поглиначами. Найбільшими поглиначами вуглекислого газу, доля якого становить близько 70% сукупних антропогенних викидів парникових газів, є океан і наземна біомаса.

Таким чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть у значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі. З іншого боку, зменшення викидів парникових газів за рахунок впровадження екологічно чистих технологій, підвищення ефективності використання енергоресурсів, а також застосування альтернативних (поновлюваних) джерел енергії може істотно вплинути на тенденцію зміни клімату.

3.1. Політика і заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання

Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992р. визначено систему заходів, спрямованих на стабілізацію концентрації парникових газів з метою уникнення негативного антропогенного впливу на кліматичну систему. Сторонами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату стали 189 країн.

У 1996 році Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) та у 2004 році Кіотський протокол до неї. Як країна з перехідною економікою, Україна стала стороною і взяла зобов’язання стабілізувати викиди ПГ у період 2008 – 2012 років на рівні 1990 року.

У 2005 році Кабінет Міністрів схвалив Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (Розпорядження № 346-р). Планом передбачено перелік заходів з наступними пріоритетними кроками: створення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів; проведення щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів; створення інфраструктури для реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів ПГ (проекти спільного впровадження); створення національної системи торгівлі дозволами на викиди.

Указом Президента (№ 1239, 2005) Мінприроди було визначено координатором заходів щодо виконання зобов’язань України за РКЗК ООН та її Кіотського протоколу. З метою забезпечення виконання цих зобов’язань постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2007р. № 612 утворено Національне агентство екологічних інвестиції України, як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Урядом через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Основним завданням Нацекоагентства є:

 • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату;

 • виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до неї, в тому числі в частині реалізації проектів, спрямованих на охорону довкілля, залучення інвестицій в охороні навколишнього природного середовища;

 • створення та забезпечення функціонування національної системи оцінки та обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Відповідальними за вжиття заходів, які б зменшували вплив суб’єктів господарювання на зміну клімату, є Національне агентство екологічних інвестицій України та місцеві державні адміністрації.

Скорочення викидів парникових газів – головний інструмент протидії. Не важливо, де відбувається скорочення викидів, ефект спостерігається для загальної концентрації парникових газів в атмосфері Землі.

3.2. Регіональна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

В Івано-Франківській області встановлюється перелік підприємств, які здійснюють викиди парникових газів та своєю діяльністю впливають на клімат. Це, насамперед. комунальні підприємства – Івано-Франківський полігон твердих побутових відходів, комунальні очисні споруди міст Івано-Франківська, Коломиї, Галича, Рогатина, Надвірної, Городенки; підприємства теплоенергетики (Бурштинська ТЕС), транспорту, сільське господарство, підприємства з видобування і транспортування газу, ВАТ “Івано-Франківськцемент”.

Із загальної кількості викидів в повітря області 89% хімічних речовин та їх сполук мають парниковий ефект та негативно впливають на зміну клімату.

Роботи із зменшенням викидів парникових газів розпочаті на КП «Івано-Франківськводоекотехпром», Бурштинській ТЕС та ВАТ «Івано-Франківськцемент».

Для прогнозування викидів парникових газів необхідно розробити спеціальну методику на рівні центральних органів виконавчої влади.

3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату

Відсутність «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях”, розробка якої передбачалась постановою КМУ від 13.03.2002р. № 301, не дає можливості ефективно проводити політику у сфері адаптації до зміни клімату.

В області для адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату здійснюються наступні заходи: зменшення вирубки лісів; насадження нових лісових масивів; впровадження екологічно чистих технологій; підвищення ефективності використання енергоресурсів; застосування альтернативних джерел енергії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Охорони навколишнього природного середовища україни Державне управління охорони навколишнього природного середовища

  Документ
  Подана характеристика стану навколишнього природного середовища в 2006 р. Відображено динаміку показників за 2004-2006 роки. У матеріалах використані дані Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Списки кандидатів у депутати по одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради

  Документ
  Список кандидатів у депутати в Городенківському одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 10 з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. Про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік

  Документ
  про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік.

Другие похожие документы..