Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Guten Morgen meine Liebe. Heute haben wir ein interessantes Thema auf unserer Stunde. Wir werden über unsere Sommerferien sprechen. Ihr bereiteten eur...полностью>>
'Лабораторная работа'
Основные понятия: коррозия: химическая, электрохимическая; коррозионный гальванический микроэлемент; анодные и катодные процессы; коррозия с водородно...полностью>>
'Анализ'
  Перечень ключевых слов: прибыль, рентабельность, себестоимость, управление, анализ, планирование, цена, продукция, рыночная экономика, эффективност...полностью>>
'Закон'
1) налог - установленный законом обязательный платеж в государственный бюджет или в бюджет самоуправлений (в основной бюджет или в специальный бюджет...полностью>>

Проект для студентів 2 курсу фізико-математичного факультету відділення «фізика»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект для студентів 2 курсу фізико-математичного факультету

(відділення «фізика»)

на тему «Робота з текстовим редактором MS WORD»

Створити документ в середовищі текстового редактору MS WORD у наступному вигляді та з наступним оформленням:

 1. Документ має мати оформлення як реферат :

  1. Титульна сторінка має містити інформацію про виконавця, курс, групу, та повинна бути вказана будь-яка тема реферату, наприклад «Контрольна робота з використання текстового редактору» (обов’язково потрібно вказати рік та місце виконання проекту)

 2. На другій сторінці реферату потрібно створити та вставити зміст всього реферату, в змісті обов’язково вказати номери сторінок кожного підрозділу реферату (зміст повинен бути автоматично побудований з використанням схеми документу).

 3. На кожній наступній сторінці обов’язково потрібно вказати розділ та тематику, до якої відноситься дана сторінка (використати поняття «Заголовок» різних рівнів)

 4. Наступні розділи та теми обов’язково повинні бути присутніми в рефераті :

  1. Малюнок з описом на геометричну тематику, малюнок повинен мати окрему нумерацію та повинен мати посилання на себе з змісту реферату;

  2. Оформлений фізичний закон з використанням формул та необхідних малюнків (малюнки повинні мати окремі нумерації та посилання з змісту реферату);

  3. Оформлена теорема з алгебри матриць (теорії чисел, лінійної алгебри) з доведенням з використанням формул;

  4. Створити оголошення з використанням фонового малюнку WORD ART та «бахромою» з вказуванням своєї контактної інформації.

 5. Кожна сторінка повинна мати нумерацію (нумерувати починаючи з другої сторінки реферату (титульна не нумеруються), нумерація сторінок розташовується справа-вгорі, внизу розмістити нижній колонтитул, який має містити «Прізвище, ім’я, та-по-батькові виконавця, тема реферату, номер групи виконавця, номер залікової книжки». Нижній колонтитул розмістити в декілька рядків та вирівняти по центру сторінки.

 6. Поля реферату для кожної сторінки встановити по 20 мм з кожного боку, для набору формул використати стандартні настройки MICROSOFT EQUATION, висота букв основного 14 пт, шрифт тексту , заголовків та змісту на вибір студента.

 7. Файл реферату обов’язково повинен бути збережений в форматі Word 2003. Повністю виконана робота оцінюється згідно з критеріями оцінювання з карточки виконання лабораторних робіт.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 1201 «Архітектура» (експериментальне навчання) харків 2005

  Курс лекцій
  Шубович С.О., Фондорко О.Є., Панова Л.П, Ю.В.Жмурко, Г.Л.Коптєва. Основи і методи архітектурного проектування (лекції для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 1201 «Архітектура» (експериментальне навчання).
 2. Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.
 3. Робоча навчальна програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація : «геологія»)

  Документ
  Дисципліна «Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин» є варіативною дисципліною, що викладається на IV курсі в VII і VIII семестрі в обсязі 214 годин, з них лекцій – 88 год.
 4. Практичний курс англійської мови навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу

  Документ
  Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курса спеціальності “Переклад”.
 5. Для студентів за фахом 080401 інформатика та прикладна математика Кривий Ріг 2010 ббк 32. 973

  Документ
  До рекомендацій увійшли загальні підходи до написання і захисту кваліфікаційної роботи і допомога студентам із розробки закінченої програми з виконанням необхідних етапів: постановки задачі – алгоритмізація – кодування – тестування – документування.

Другие похожие документы..