Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Видання часопису повністю кольорове; папір крейдований, граматура блоку 150; обкладинка граматурою 300, покрита глянцевою плівкою з розворотом формат...полностью>>
'Конкурс'
Всероссийский открытый конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах призван всемерно способствовать развитию творчества молодых ...полностью>>
'Программа курса'
Через все различия человеческого разнообразия между расами, этническими группами и социальными классами проходит одно, которое первично в нашем созна...полностью>>
'Программа'
В разделе представлена заказная научная тематика, выполненная НИУ РАМН в рамках различных программ и проектов, финансируемых не из бюджета РАМН, выде...полностью>>

Рішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011р з питання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рішення Вченої ради СумДУ від 10.03.2011р. з питання

«Міжнародна науково-освітянська діяльність університету:

стан та перспективи розвитку»

Розглянувши питання «Міжнародна науково-освітянська діяльність університету: стан та перспективи розвитку» Вчена рада зазначає, що Сумський державний університет системно підходить до питання інтеграції в світовий науково-освітянський простір шляхом навчання іноземних громадян, сприяння академічній мобільності студентів, розвитку співробітництва з зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами і установами, а також активної участі у грантовій діяльності, роботі в рамках спільних міжнародних наукових та освітніх проектах, співпраці в гуманітарній сфері та участі в міжнародних спортивних заходах.

Сумський державний університет є членом авторитетних освітніх асоціацій: Міжнародна асоціація університетів; Європейська асоціація університетів; Євразійська асоціація університетів; Асоціація університетів Південної та Східної Європи і Регіону Чорного Моря; Всесвітня організація охорони здоров’я; Асоціація Слов’янських ВНЗ; Наукова спільнота Informatics Europe. Університетом підписано Велику Болонську Хартію Університетів.

За рахунок потужного розвитку ІТ – технологій, активного входження в Інтернет – простір підвищується міжнародне визнання Сумського державного університету, розширюються можливості співпраці в науковій та освітянській сферах.

Динаміка розвитку партнерських взаємовідносин (кількість угод про співробітництво) характеризується таблицею:

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

19

22

32

41

48

62

Але реальна співпраця проводиться у теперішній час лише за 27 угодами.

Університет співпрацює з провідними зарубіжними компаніями – Microsoft, CISCO, Netcracker та іншими шляхом створення на базі СумДУ відповідних навчальних центрів зі спеціалізованої підготовки фахівців. Функціонує філія кафедри ЮНЕСКО з інформаційних технологій навчання, ґендерний ресурсний центр, центр європейської та євроатлантичної інформації.

В навчальний процес для іноземних громадян впроваджені англомовні проекти для спеціальностей «Лікувальна справа», «Інформатика», «Менеджмент», в стадії готовності –для спеціальностей «Маркетинг», «Фізична та біомедична електроніка». Проводиться робота по збільшенню ліцензійного обсягу з підготовки іноземних громадян. У Сумському державному університеті навчаються іноземні студенти із 60-ти країн світу.

Динаміка зростання контингенту наступна:

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

230

350

520

620

870

990

Потребують вирішення проблемні питання: поширення переліку пропонуємих для навчання спеціальностей; не впроваджується дистанційна форма навчання на ринках пострадянських держав; технології академічної мобільності лише розпочато в якості пілотного проекту на факультеті електроніки та інформаційних технологій; потребує вивчення питання проведення міжнародної акредитації певних освітніх програм тощо.

Грантова діяльність характеризується наступними показниками (кількість грантів):

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

4

9

12

13

19

46

Основні напрямки грантової діяльності у 2010 році: створення мережі навчальних центрів на базі провідних регіональних університетів для перепідготовки державних службовців за напрямком сучасних інформаційних технологій (Темпус); академічна мобільність (програма Erasmus Mundus); створення лабораторії журналістської творчості та телеіндустрії за програмою Фонду США; питання реформування української армії відносно військових стандартів НАТО (за підтримки Центру інформації та документації НАТО); наукові грантові проекти в галузях наноелектроніки, прикладної фізики, економіки, технології машинобудування тощо.

Активну участь в грантовій діяльності беруть кафедри політології, соціології та психології; економіки; прикладної фізики; наноелектроніки; загальної та теоретичної фізики; загальної механіки і динаміки машин; журналістики та філології; технологій машинобудування, верстатів та інструментів.

За останні 3-4 місяці проведено значну роботу з 25 освітніх грантових проектів: 15 проектів за програмами Європейської Комісії підготував відділ міжнародних зв’язків, 6 – кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів; прикладної та обчислювальної математики; журналістики та філології; економічної теорії; економіки. Від кафедри економіки і кафедри політології, соціології та психології підготовлені заявки на участь у програмі ім. Жана Моне, відділ практики та інтеграційних зв’язків з замовниками кадрів направив заявку в фонд «Відродження», лабораторія Інтернет – пропозиції до участі в грантовій програмі Visby (Швеція).

Необхідно підвищувати активність з підготовки наукових грантів, більш повного використання наукового потенціалу університету для представлення на світовому рівні здобутків, для збільшення договорів на науково-технічну продукцію, дослідницьких проектів.

З метою подальшого розвитку міжнародної діяльності університету та підвищення її ефективності

Вчена рада постановляє:

 1. З метою розширення участі університету в міжнародному науково-освітянському просторі розглянути можливість вступу в нові асоціації та об’єднання університетів, у тому числі до Балтійської та інших університетських програм. Запропонувати механізми більш продуктивного використання членства в міжнародних асоціаціях.

Відповідальний - проректор з НПР Любчак В.О., директори інститутів, декани факультетів

Термін - до 1.11.2011р.

 1. Першому проректору Карпуші В.Д.:

- вивчити питання організації процесу визнання дипломів СумДУ за кордоном на системному рівні;

- провести реєстрацію університету в відповідних каталогах та базах освітянських установ;

- сумісно з проректором з НПР Любчаком В.О. вивчити можливості та механізми проведення міжнародної сертифікації навчальних програм (спеціальностей, курсів), в першу чергу магістерського рівня.

Обговорити перелічені питання на засіданні науково-методичної ради в жовтні-листопаді 2011р. та підготувати ректору інформацію щодо їх виконання.

 1. Розширювати практику підготовки фахівців, сертифікованих на міжнародному рівні за спеціальностями факультету економіки та менеджменту, і започаткувати аналогічну сертифікацію дипломів за спеціальностями факультетів ЕлІТ, ТеСЕТ, Іноземної філології та соціальних комунікацій.

Відповідальні - декани факультетів та завідувачі випускаючих кафедр

Термін – протягом 2011 р.

 1. Директорам інститутів, деканам факультетів вжити конкретних заходів до використання можливостей проекту ERASMUS MUNDUS щодо академічної мобільності студентів, аспірантів та докторантів, започатковувати сумісно із зарубіжними партнерами програми “подвійних” дипломів за технологіями “включених” семестрів, інтегрованих навчальних планів тощо.

Виконавці - директори інститутів, декани факультетів;

Термін проекту - 2011-2012 роки.

 1. Збільшення контингенту іноземних студентів в СумДУ передбачити передусім через:

 • поширення переліку спеціальностей, що пропонуються для навчання;

 • суттєве збільшення іноземних студентів на усіх факультетах;

 • запровадження презентацій спеціальностей інститутами, факультетами через фірми-партнери для залучення іноземних студентів;

 • використання ринку пострадянських країн в першу чергу шляхом організації російськомовного дистанційного навчання;

 • збільшення кількості фірм-партнерів для залучення іноземних студентів;

 • входження на ринок освітніх послуг для громадян Західної Європи, Латинської Америки;

 • створення англомовних груп на підготовчому відділенні;

 • подальше збільшення кількості спеціальностей, з яких навчальний процес проводиться англійською мовою.

 1. З метою побудови певної платформи для організації навчання студентів та аспірантів в університетах Європи (переважно Польща, Німеччина, Франція), а також для забезпечення поінформованості щодо існуючих можливостей навчання, отримання фінансової підтримки навчання, залучення закордонних фахівців для підготовки студентів СумДУ, забезпечити у 2011 році організаційні заходи щодо створення на базі СумДУ «Центру Європейського освітянського співробітництва», метою якого буде сприяння розвитку системної двосторонньої академічної мобільності.

Виконавці – проректор з НПР Любчак В.О.,

начальник відділу міжнародних зв’язків Кириченко К.І.

 1. Продовжувати розвиток web-системи університету, що передбачено відповідним пакетом наказів ректора, розширювати участь СумДУ у глобальних наукових та освітянських мережах .

Відповідальний - проректор з НПР Любчак В.О.

 1. Відкрити на базі факультету ЕлІТ міжнародний сертифікаційний центр за напрямами інформаційних технологій. При цьому Центру комп’ютерних технологій розпочати роботу навчального центру з підготовки до сертифікаційних іспитів за ІТ-напрямами, впровадити англомовну підготовку за відповідними профільними дисциплінами.

Виконавці – декан факультету ЕлІТ Проценко С.І.,

начальник ЦКТ Півень.

Термін – протягом 2011р.

 1. Проректору Чорноусу А.М. очолити роботу щодо реєстрації наукових напрямів університету в міжнародних наукових спільнотах та базах, створити робочі групи за науковими напрямами для реалізації конкретних дій щодо участі в РП7 та наступних проектах Європейської рамкової програми, використовувати можливості Інтернет-простору для представлення наукового потенціалу СумДУ.

Обговорити хід виконання цих завдань на Науковій раді СумДУ в травні-червні 2011р. та надати відповідний звіт ректору.

 1. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр підтримувати участь молодих вчених в індивідуальних грантових програмах, науковцям кафедр активно готувати заявки на гранти міжнародного наукового співробітництва, які оголошуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Державним фондом фундаментальних досліджень тощо.

 1. Організувати семінари з інформування про грантові проекти, методики пошуку грантів, пошуку партнерів, підготовки документів тощо.

Підготувати практичний курс «Основи грантової діяльності» та за узгодженням з першим проректором Карпушею В.Д. запропонувати цей курс, як дисципліну за вибором студентів.

Виконавці - декан факультету ПК та ПІ Купенко О.В.,

начальник ВМЗ Кириченко К.І.

Термін - до 1.10.2011р.

 1. Запропонувати проект реформування відділу міжнародних зв’язків, передбачити створення відділів: наукових грантових проектів, освітянських грантових проектів та програм, академічних обмінів, загально-організаційних питань.

Виконавці – проректор з НПР Любчак В.О.,

начальник відділу міжнародних зв’язків Кириченко К.І.

Термін - до 1.10.2011р.

 1. Розширювати діяльність Центру китайської культури та за необхідності відкрити на базі СумДУ осередки (філії) інших національних культурних центрів.

Відповідальний – директор департаменту міжнародної освіти

Божко М.О.

 1. Сприяти підготовці студентських команд для участі в міжнародних змаганнях та конкурсах (спортивних, культурних). Використовувати участь в таких заходах для реклами університету, підвищення його іміджу тощо.

Проректору з НПР Світайло Н.Д. вивчити можливість залучення міжнародних фінансових донорів для підтримки спортивних, студентських, громадських заходів.

Голова Вченої ради А.В. Васильєв

Секретар Вченої ради А.І. РубанСкачать документ

Похожие документы:

 1. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (2)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (12)

  Документ
  Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.
 3. Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету (1)

  Документ
  Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція особлива. Особливість полягає у тому, що вона перша, яку проводить юридичний факультет Сумського
 4. Науково-практичної інтернет-конференції економічна політика країн єс 17 жовтня 2011 р., Донецьк м. Донецьк 2011 р. Ббк 65. 050. 11 Е 40

  Документ
  Е 40 Економічна політика країн ЄС : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовт. 2011 р. м. Познань, Польша / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец.

Другие похожие документы..