Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Актуальність теми дослідження. Право - реґулятор суспільних відносин. Тому зміни в структурі та змісті суспільних відносин повинні знаходити відображ...полностью>>
'Регламент'
10:00–13:00 Секция 1.  Нормативно-правовые, санитарно-экологические, экономические и организационные аспекты проблемы управления отходами (конференц-з...полностью>>
'Сказка'
«Он говорил, всё больше воодушевляясь, точно стремился объяснить Нине азы архитектурного мастерства. В тот момент он походил на поэта, выносившего на...полностью>>
'Решение'
1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного районного соревнования за достижение наилучших результатов на проведении весенне-полевых ...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (1)

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про металобрухт: Закон України від 5.05.1999 р. в редакції від 16 листопада 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 • Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 • Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про поштовий зв’язок: Закон України від 4.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 • Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02. 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про приватизаційні папери: Закон України від 6.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про приватизацію державного майна: Закон України від 4.03.1992 р. в редакції від 19.02.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон України від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23.03.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Інструкція про здійснення державного експортно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затверджена наказом Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 • Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів від 26.12.1992 р. в редакції від 31 березня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Про перелік відомостей, які не становлять комерційну таємницю: Постанова Кабінету Міністрів від 9.08.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Правила користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затвердженні наказом Державного комітету стандартизації та сертифікації від 24.12.2001 р.

 • Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

 • Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 13.10.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 • Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 8.10.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.crime. /e-library/pvsu/pvsu_15_8102004.htm

 • Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

 • Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 12.04.1996 р. //. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004). Офіційне видання / За ред. В.Т. Маляренко. – К.: Ін Юре, – 2004.

 • Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.04.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

 • Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 3 червень 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 • Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004). Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Ін Юре, – 2004.

 • Правила надання послуг поштового зв'язку та постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009р. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws

  Розділу VIII

        1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  1. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /Depts/los /convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

  2. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  4. Кодекс законів України про надра від 27.07.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  5. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  6. Повітряний кодекс України від 4.05.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  7. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  8. Про відходи: Закон України від 5.03.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  9. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16.05.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  10. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws

  11. Про екологічну експертизу: Закон України від 9.02.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  12. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  13. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  14. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  15. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  16. Про охорону археологічної спадщини: Закон України від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  17. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  18. Про охрону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  19. Про планування і забудову території: Закон України від 20.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  20. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  21. Про рослинний світ: Закон України від 9.04.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  22. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  23. Про Червону книгу України: Закон України від 7.02.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  24. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 17 від 10.12.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua /clients/vs.nsf

  Розділу IX

  1. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 27.01.1977 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  2. Про відходи: Закон України від 5.03.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  3. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8.02. 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws

  4. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11.02. 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  5. Про залізничний транспорт: Закон України від 4.07.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  6. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  7. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  8. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30.06.1995р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  9. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  10. Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням: Закон України від 1.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  11. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  1. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями та радіактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

  2. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  Розділу X

  1. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8.02.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws

  2. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11.01.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  3. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  5. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  6. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7.

  Розділу XI

  1. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /Depts /los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

  2. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  4. Повітряний кодекс України від 4.05.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  5. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  6. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  7. Про залізничний транспорт: Закон України від 4.07.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  8. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  9. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  1. О практике применения судами Украины законодательства по делам о некоторых преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об административных правонарушениях на транспорте: Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 23.12.2005 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

  Розділу XII

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  2. Основи законодавство про культуру від 14.02.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  3. Про видавничу справу: Закон України від 5.06.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  4. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/ laws

  5. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  6. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  7. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  8. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  9. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  10. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  11. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 27.02.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  12. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws

  13. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного суду України №10 від 22.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  Розділу XIII

  1. Декларація міжнародної конференції з боротьби із зловживанням наркотичними речовинами та їх незаконним обігом. – Нью-Йорк, 1988. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : document/tpart 01/isx01213.htm

  2. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. (ратифікована Україною в 1989 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_096

  3. Міжнародна єдина конвенція про наркотичні речовини // Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, укладених СРСР з іноземними державами. – Вип. 12. – М., 1970.

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  1. Про антидопінговий контроль у спорті: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  2. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  4. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  5. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: Закон України від 26.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic-chernobyl.kiev.ua/nd/zu/z_15.htm

  6. Про лікарські засоби: Закон України від 4.04.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  7. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Закон України від 15.02.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  8. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  9. Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" Закон України від 24.10.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  10. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : .ua/chem/prozatv.htm – Ст. 789.

  11. Положення про порядок здійснення діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3.01.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vi-leghas.ua/content/view/229/36/

  12. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4. від 26.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : .nsf/link1/VS02021.html

  13. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 3.06.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pvsu/pvsu_8_03062005.htm

  Розділу XIV

  1. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  2. Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  3. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. в редакції від 21 серпня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

  4. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  5. Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу": Закон України від 24.04.2006р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  6. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10. 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  7. Про оборону України: Закон України від 6.12.1991 р. (в редакції Закону України від 16.04.2009 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  8. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  9. Про затвердження Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова Кабінету Міністрів України № 1074 від 29.12.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  10. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України: Постанова Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  Розділу XV

  1. Про Державний герб України: постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  2. Про Державний прапор України: постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4.12. 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws

  6. Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні": Закон України від 5.02.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  7. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  8. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  9. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  10. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9.04.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  11. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  13. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  14. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  15. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  16. Про Службу безпеки України: Закон Украины від 25.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  17. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сім’ї: Закон України від 20.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  18. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  19. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  20. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затверджене постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 р. (в редакції Закону України від 23.02.2007 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  21. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 26.06.1992 р. (зі змінами, внесеними постановами від 26 червня 1992 року № 8 та від 3 грудня 1997 року № 12). [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  Розділу XVI

  1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5.07.1994 р. (в редакції від 30.04.2009 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  2. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  3. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  Розділу XVII

  1. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України від 7.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  3. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  1. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 26.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  1. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  Розділу XVIII

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон України від 28.12.1960р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  4. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.12.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  6. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  7. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  8. Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  9. Про судоустрій України: Закон України від 7.02.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  10. Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  11. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24.10. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  12. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.06.1992 р. № 8 (зі змінами, внесеними постановами від 26 червня 1992 року № 8 та від 3 грудня 1997 року № 12). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws

  13. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 25.04. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws

  14. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 2.07. 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  15. Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р. № 3 (зі змінами, внесеними постановами від 4 червня 1993 року № 3 та від 26 жовтня 1995 року № 19). [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  16. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. № 2 (зі змінами, внесеними постановами від 13 січня 1995 року № 3 та від 3 грудня 1997 року № 12). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  Розділу XIX

  1. Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : .Com/big/text 418/pg1.htm

  2. Конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : .Com/big/text 418/pg1.htm

  3. Конвенція про покращення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р.

  4. Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  5. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  6. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. в редакції від 21 серпня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  7. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03. 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  8. Про Збройні Сили України: Закон України від 6.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  9. Про оборону України: Закон України від 6.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  10. Про правовий режим майна у Збройних Силах України: Закон України від 21.09.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  11. Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців: Указ Президента України від 7.11.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

  12. Про внесення змін до Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 15.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  13. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: затв. Законом України від 24.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  14. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: затв. Законом України від 24.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws

  15. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 26.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  Розділу XX

        1. Женевська „Конвенція про захист цивільного населення під час війни” від 12.08.1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .ua /l_doc2.nsf/link1/MU49007.html

        2. Женевська „Конвенція про поводження з військовополоненими” від 12.08.1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . ua/l_doc2.nsf/link1/MU49007.html

        3. Женевська „Конвенція про покращення долі поранених і хворих у діючих арміях” 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /l_doc2.nsf/link1/MU49007.html

        4. Римський Статут Міжнародного кримінального суду 17.07.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_588

        5. Статут Нюрнберзького військового трибуналу 1945 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: printable_ article?art_id=66802

        6. Статут Токійського військового трибуналу 1946 р.

        7. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні: Закон України від 8.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (2)

   Навчально-методичний посібник
   Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
  2. План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

   Документ
   Розділ 5. Наукові основи комплексної методики розслідування злочинів, які посягають на (авторські) права (та права) інтелектуальної власності в Україні
  3. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

   Документ
   Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
  4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

   Документ
   Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
  5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

   Документ
   Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.

  Другие похожие документы..