Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Для сравнения я взял 3 иудейских текста: 103 псалом, Книга Екклесиаста и Книга Иова; 3 вавилонских: Разговор Господина с Рабом, Эпос о Гильгамеше, и П...полностью>>
'Программа дисциплины'
дисциплина аккредитована как курс по выбору для студентов 3 курса бакалавриата факультета экономики. Продолжительность курса составляет 36 аудиторных...полностью>>
'Документ'
Розроблення механізмів, що сприятимуть підвищенню мотивації роботодавців до створення та підтримки здорових та безпечних умов праці згідно із законом ...полностью>>
'Документ'
Невозможно преобразовать общество не поняв его. Психика, играя в общественной жизни человека во всех ее сознательных, подсознательных и бессознательн...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 1. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), №№ 1-4. / 11,9.

 2. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Педагогічні науки. – Т.1. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 252 с. (15,1).

 3. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Гуманітарні науки. – Т.2. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 276 с. (15,1).

 4. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Природничі науки. – Т.3. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 236 с. (15,1).

 5. Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра та БДПУ “Німецько-українські педагогічні студії” / За заг. ред. д.пед.н., проф. К.О.Баханова. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. –179 с.

 6. Збірник наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство” – Вип. 24, 25.

 7. Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”. – Вип. 4.

 8. Збірник статей студентів БДПУ “Філологічні студії”. – Вип. 4.

 9. Збірник тез наукових робіт студентів “Актуальні проблеми русистики”: матеріали науково-практичної конференції. [11-12 березня].

 10. Корфівські педагогічні читання.

 11. Слово про колегу: Кудліна Євгенія Ананіївна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 8 с.

 12. Слово про вченого:Баханов Костянтин Олексійович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 51 с.

 13. Слово про колегу: Матвєєва Ольга Вікторівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 14. Слово про вченого: Христіанінов Олександр Миколайович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 15 с.

 15. Слово про колегу: Федоренко Петро Петрович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 16. Слово про вченого: Попова Лариса Петрівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 17. Слово про вченого: Коваль Людмила Вікторівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 18. Слово про вченого: Дуденок Валентина Іванівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 19. Слово про вченого: Білошапка Валерій Якович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 20. Слово про вченого: Немченко Сергій Геннадійович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 21. Слово про вченого: Бондаренко Георгій Петрович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 22. Слово про вченого: Голік Олександр Борисович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 23. Слово про вченого: Захарова Наталя Миколаївна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 15 с.

 24. Слово про колегу: Захарченко Таїса Костянтинівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 25. Слово про вченого: Співак Ірина Едуардівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 15 с.

 26. Слово про колегу: Зубова Надія Сергіївна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 27. Слово про вченого: Кідалов Валерій Віталійович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 16 с.

 28. Слово про колегу: Дубінець Ірина Володимирівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 12 с.

МОНОГРАФІЇ

Автор (автори)

Назва

Обсяг др. арк.

Де опубліковано чи видане

1.

Гудзь М.П.

Потенціал приморської курортно-рекреаційної території: стан і перспективи використання

13,92

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 352 с.

Формирование сети туристических кластеров украино-российского Приазовья

18,6

Донецк: Юго-Восток, 2010. – 419 с.

2.

Ярощук Л.Г.

Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу: технологічний аспект

10,5

Луцьк, 2010. – 186 с.

3.

Томіч Л.М., Зрожевська А.Я., Ревуцька О.В.

Науково-теоретичні засади розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами

24,2

Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2010. –360 с.

4.

Бузова О.Д., Бурназова В.В., Григор’єва В.В., Омельченко А.І. та інш.

Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки

11,2

Донецьк: Вид. “Ноулідж”, 2010. – 251 с.

5.

Астаф’єв О.Г., Михед П.В., Нахлік Є.К., Домащенко О.В., Харлан О.Д., Циховська Е.Д.

Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція

8,91

Донецьк: Вид. “Ноулідж”, 2010. – 132 с.

6.

Кідалов В.В., Сукач Г.А., Сичікова Я.О.

Формирование пористой структуры фосфида индия с заданными свойствами

6,19

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 230 с.

7.

Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г.

Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління.

18

Харків: Бурун Книга, 2010. – 288 с.

8.

Халабузар О.А.

Культура логічного мислення педагога у контексті сучасної фахової підготовки

14

Бердянськ : Видавець “Ткачук О.В.”, 2010. – 284 с.

9.

Глазова С. М.

Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика

7

Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 176 с.

10.

Александрова Г.О.

Поетика художньої прози В. Будзиновського

9

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 149 с.

11.

Олійник Е. В.

Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень

7,9

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 136 с.

12.

Баханов К.О., Аксьонова О.П., Аксьонова О.П.

Андрущенко В.П. та ін.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Заорізька область.

19,2

К.: Знання України, 2009. – 431с.

13.

Баханов А.К.

Архієпископ Інокентій (Борисов): релігійно-філософські погляди

13,91

Донецьк: видавництво “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 224 с.

14.

Гайдаржийська Л.П.

Формирование элементов математических представлений у детей старшого дошкольного возраста

6,8

Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2010. – 153 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Автор (автори)

Назва

Обсяг др. арк.

Де опубліковано чи видане

Кафедра іноземних мов

1.

Ярова О.Б.

Англійська мова для дослідників

17,3

Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2010. – 175 с.

2.

Англійська мова:навчальний посібник для самостійної роботи магістрантів (Гриф МОН України)

12,3

Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2010. – 144 с.

3.

Колектив авторів за заг. ред. О.Б. Ярової: І.Я. Глазкова, О.Б. Ярова, І.В. Школа, Н.Г. Данукало, Р.В. Дорогих, К. Найт, В.Д. Зубенко, О.А. Халабузар, Л.К. Білозерова, І.О. Баранова, О.М. Ульянова

Тиждень іноземних мов: сценарії заходів

2

Бердянськ : БДПУ, 2010. – 74 с.

4.

Глазкова І.Я, Школа І.В

Позакласна робота з іноземної мови: інтерактивні методи

11

Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2010. – 123 с.

5.

Глазкова І.Я

Англійська мова. Кредитно-модульний курс (Гриф МОН України)

12,8

Бердянськ: Видавництво Ткачук О.В., 2010. – 296 с.

6.

Халабузар О.А.

Технічний переклад: завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 6.01.01.04 – Комп’ютерні системи та мережі (Гриф МОН України)

15,21

Донецьк: Вид. “Ноулідж”, 2010. – 239 с.

7.

Константінова В.М.

Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 1904 роки)

37,25

Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 596 с.

Кафедра романо-германської філології

8.

Володіна Н.В., Богданова О.І.

Німецька мова. – Ч. 1.

2,4

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 55 с.

9.

Німецька мова. – Ч. 2.

4,6

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 103 с.

10.

Німецька мова (кредитно-модульний курс для студентів-германістів)

11,4

Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2010. –256 с.

Кафедра української мови

11.

Попова О.І.

Українська діалектологія

6,9

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 156 с.

12.

Ліпич В.М.

Історична граматика української мови: модульний курс

5,5

Бердянськ, 2010. – 114 с.

13.

Павлик Н.В.

Зіставна стилістика української та російської мов

10,0

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 156 с.

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

14.

Солдатенко Т.Я.

Данте. «Божественна комедія»

1

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх закладах: теорія і практика. – Суми:
Вид-во СУМ ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 18-38

15.

Співак І.Е.

История русской литературы (конец ХХ – начало ХХ вв.)

7

Бердянськ : БДПУ, 2010. – 112 с.

Кафедра загального мовознавства та слов’янської філології

16.

Сердюк А.М.

Порівняльна граматика німецької та української мови

5,2

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 118 с.

17.

Вусик Г. Л.

Вступ до мовознавства: модульний курс

6

Донецьк: “Ноулідж”, 2010. – 120 с.

18.

Вступ до мовознавства (Гриф МОН України)

21,06

Донецьк: “Ноулідж”, 2010. – 358 с.

19.

Сєнічева О.А.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

4,4

Бердянськ: Вид-во “ПП Уорнієнко І.І.”, 2009. – 157 с.

Кафедра теорії та методики навчання мов

20.

Дороз В.Ф.

Методика вивчення лексикології ву мовах діалогу культур (Гриф МОН України)

16,5

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 292 с.

21.

Українська мова в діалозі культур : факультативний курс

26

К. : Ленвіт, 2010. – 360 с.

Кафедра філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів

22.

Греб М. М., Вусик Г.Л.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5

Бердянськ, 2009. – 184 с.

Кафедра історії України

23.

Мороз А. В.

Історіографія історії України

10

Бердянськ, 2010. – 226 с.

24.

Україна: 1900 – середина 1960-х рр.

8,6

Бердянськ, 2010. – 195 с.

25.

Україна в другій половині 1960-х – на початку ХХІ ст.

5,7

Бердянськ, 2010. – 128 с.

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

26.

Голік О.Б.

Педагогічна майстерніст: організаційно-управлінський аспект (Гриф МОН України)

14,98

Донецьк: вид-во “Ноулідж”, 2010. – 242 с.

27.

Немченко С.Г.

Рефлексивне управління загальноосвітньою школою (Гриф МОН України)

15,2

Донецьк: вид-во “ЛАНДОН-ХХІ”, 2010. – 230 с.

Кафедра філософії та соціології

28.

Алєксєєнко І.В., Воронкова Т.В., Кіндратець О.Л., Катаєв Н.С.

Регіонально-адміністративний менеджмент (Гриф МОН України)

21,6

Запоріжжя : [Вид-во ЗДІА], 2010 – 486.

29.

Політологія

15,7

Запоріжжя : [Вид-во ЗДІА], 2010 – 353 с.

Кафедра історії України

30.

Вєнцева Н.О.

Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 8 класі

11,4

Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 183 [1] с. (Б-ка журн. “Історія та правознавство”.

31.

Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі

7,94

Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 127 [1] с. (Б-ка журн. “Історія та правознавство”. Вип. 2 (74)).

Кафедра логопедії

32.

Томіч Л. М.

Клінічні основи РВД, ЗПР, ДЦП, РДА (Гриф МОН України)

13,06

Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2010. – 236 с.

33.

Невропатологія та неврологічні основи логопедії

10,0

Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 162 с.

34.

Педіатрія

15,8

Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 254 с.

35.

Ревуцька О.В., Томіч Л.М., Зрожевська А.Я.

Науково-теоретичні засади розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами

16,4

Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2010. – 370 с.

Кафедра фундаментальних та інженерних дисциплін

36.

Куделіна О.В.

Вища математика. – Ч. 1. Гриф МОН України)

8,6

К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 148 с.

Кафедра математики та методики викладання математики

37.

Вагіна Н.С.

Збірник тестів з математики

6

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 144 с.

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

38.

Овсянніков О.С.

Системи управління вмістом

6,85

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 171с.

Кафедра професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки

39.

Буянов П.Г., Корець М.С.,

Подольський В.І, Сиващенко С.І., Силохін Ю.В., Рогозіна О.В.

Практикум у навчальних майстернях

17,4

Бердянськ БДПУ, 2010

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

40.

Сосницька Н.Л.

Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Гриф МОН України)

11,68

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 201 с.

41.

Шавальова В.І., Красножон О.Б.

Аналітична геометрія і лінійна алгебра з комп’ютерною підтримкою. Гриф МОН України)

20,58

К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 362 с.

42.

Школа О.В.

Основи статистичної фізики та термодинаміки. Збірник задач (Гриф МОН України)

8

Донецьк: ТОВ “Юго-Восток”, 2010. – 170 с.

Кафедра педагогіки

43.

Ярощук В.Г.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти (Гриф МОН України)

16,7

Луцьк, 2010. – 308 с.

44.

Методика виховної роботи

16,05

Луцьк, 2010. – 306 с.

45.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. Курс лекцій

12,25

Луцьк, 2010. – 186 с.

46.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти (Гриф МОН України)

17,7

К.: Вид. Дім “Слово”, 2010. – 304 с.

47.

Ткач В.В., Бузова О.Д. Бурназова В.В., Григор’єва В.В. та ін.

Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі : проблеми, пошуки, знахідки

12

[за ред. А. І. Омельченко]. – Донецьк, 2010. – С. 210 – 229.

Кафедра соціальної педагогіки

48.

Котляр В.П.

Основи художнього виховання дітей (Гриф МОН України)

12,96

Донецьк: вид-во “Ноулідж”, 2010. – 223 с.

49.

Гуренко О.І.

Етнокультурне виховання дітей дошкільного віку

3,8

Бердянськ: БДПУ,2010. – 90 с

50.

Захарова Н.М.

Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору

12

Донецьк: вид-во “Ноулідж”, 2010. – 216 с.

Кафедра початкової освіти

51.

Крамаренко А.М., Донських К.І.

Методика трудового навчання та художньої праці (Гриф МОН України)

16,75

Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 285 с.

52.

Крамаренко А.М.

Методика викладання освітньої галузі “Людина і світ” (Гриф МОН України)

22,9

Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 394 с.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

53.

Трофимов В.А.

Теорія і методика викладання легкої атлетики. Техніка стрибків у довжину з розбігу

5,5

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 133 с.

Кафедра основ здоров’я та БЖД

54.

Воскобойнікова Г.Л

Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія

6

Камянець Подільський,2010. – 148с.

55.

Гігієна

10

Бердянськ:БДПУ, 2010. – 240с.

56.

Фізіологія ВНД

3,2

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 80с.

Кафедра екології та природознавства

57.

Мягченко О.П.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства (Гриф МОН України)

39,5

ПІДРУЧНИКИ

1.

Амелькін В.І., Зайончик В.М., Сидоренко В.К., Шмельов В.Є.

Технічна творчість учнів (Гриф МОН України)

26

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 458 с.

2.

Амелькін В.І., Зайончик В.М., Корець М.С., Шмельов В.Є.

Основи художнього проектування предметного середовища

Бердянськ БДПУ, 2010

3.

Мягченко О.П.

Основи екології (Гриф МОН України)

18,2

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

П.І.Б.

Курс, інститут, факультет

Спеціальність

Науковий керівник

Зайняте місце

Конкурс

Ю. Мусенко

3 курс Інституту філології та соціальних комунікаці

Романо-германські мови

Володіна Наталя Вікторівна

2 місце

А. Луб’янова

4 курс соціально-педагогічного факультету

Педагогіка та вікова психологія

Кот Надія Андріївна

2 місце

І.Негрій

6 курс соціально-педагогічного факультету

Педагогіка та вікова психологія

Зрожевська Алла Якимівна

3 місце

А. Холод

3 курс соціально-гуманітарного факультету

Історія

Федчиняк Артур Олександрович

3 місце

М. Гурбич

3 курс соціально-гуманітарного факультету

Політичні науки

Гармаш Наталя Сергіївна

3 місце

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

П.І.Б.

Курс, інститут, факультет

Науковий керівник

Зайняте місце

Кідалова В.

6 курс Інституту філології та соціальних комунікацій

Харлан Ольга Дмитрівна

1 місце

Нікішина Т.

6 курс Інституту філології та соціальних комунікацій

Сєнічева Ольга Анатоліївна

2 місце

СТУДЕНТИ-ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

П.І.Б.

Курс, факультет

Спеціальність

Науковий керівник

Зайняте місце

Олімпіада

Ю. Заплюсвічка

4 курс факультету початкової освіти та практичної психології

Початкова освіта

Коваль Людмила Вікторівна

2 місце

Д. Маврова

3 курс Інституту філології та соціальних комунікацій

Журналістика та інформація

Мельникова Юлія Олександрівна

3 місцеСкачать документ

Похожие документы:

 1. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 2. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (3)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

Другие похожие документы..