Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Педагогічний експеримент : Навчально-методичний посібник. – Кіровоград : Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...полностью>>
'Документ'
Класифікація ти види інформаційних систем. Структура інформаційної системи. Головні компоненти компютерної інформаційної системи. Головні рівні інфор...полностью>>
'Документ'
Агрессия (в наиболее общем определении) - это поведение, причиняющее ущерб. Агрессия по форме подразделяется на физическую (избиение, ранение) и верб...полностью>>
'Экзаменационные вопросы'
43.Повреждения твердых тканей зуба химическими и физическими агентами (эрозия, некроз). Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы ле...полностью>>

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У ЦМСПС створена інформаційно-аналітична система управління методичною роботою, яка включає:

- вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педпрацівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- проведення моніторингу рівня професійної компетентності педагогічних працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів. Так, з метою реалізації завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти, підвищення якості навчальної літератури, створення сучасного фонду підручників для 12 – річної школи працівниками ЦМСПС проводилось моніторингове дослідження якості навчальної літератури підручників для 8 класу, організоване Міністерством освіти і науки України. Дане дослідження було спрямоване на з’ясування суспільної думки стосовно якості структури, змісту, рівня науковості та доступності, виховного впливу на учнів навчального матеріалу новостворених підручників для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Протягом навчального року також були проведені моніторингові дослідження:

 • стану впровадження профільного навчання у загальноосвітніх школах;

 • якості знань, умінь і навичок учнів 4-х класів з курсу «Я і Україна»;

 • стану дошкільного виховання.

Для якісного проведення моніторингових досліджень працівниками ЦМСПС надані методичні рекомендації заступникам директорів щодо їх здійснення та проведено вступні інструктажі для педагогів, де зверталася їхня увага на правила заповнення анкет для вчителів, учнів, батьків. Результати досліджень були узагальнені та надані до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського. Аналіз матеріалів моніторингових досліджень дадуть змогу покращити результативність з даних питань;

 • участь у ліцензуванні навчальних закладів міста;

 • підготовка та розгляд питань стану організації навчально-виховної роботи, методичної роботи на колегіях гуманітарного департаменту, засіданнях методичної ради ЦМСПС, нарадах керівників навчальних закладів.

З метою дослідження ефективності впровадження та виконання програм Міністерства освіти і науки України з проблем збереження репродуктивного здоров’я нації, профілактики ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, виховання безпечного материнства та відповідального батьківства, проведення роботи з дітьми трудових мігрантів, організації профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження суїцидальної поведінки та ін. працівниками ЦМСПС надавалися методичні рекомендації щодо їх проведення, аналізувалась та узагальнювалася інформація щодо роботи з даних питань навчальних закладів міста.

Також працівниками ЦМСПС готувалися завдання для проведення вимірів навчальних досягнень учнів у період атестації загальноосвітніх навчальних закладів, для проведення шкільних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, різних конкурсів.

Одним із основних напрямків діяльності ЦМСПС є робота з обдарованими дітьми. З цією метою розроблена система заходів, яка включає:

 • виконання міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2008 -2010 роки;

 • групові, індивідуальні консультації для членів оргкомітетів, журі (шкільних, міських) предметних олімпіад, учнів щодо проведення предметних олімпіад;

 • семінари-практикуми для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на яких розглядалися питання удосконалення роботи з обдарованими дітьми; контроль і управління щодо організації проведення предметних олімпіад;

 • наради-консультації для членів оргкомітетів, членів журі різноманітних конкурсів та змагань;

 • спільна робота з педагогами навчальних закладів міста, науковцями з педагогічного ліцею по підготовці школярів до участі в міських та обласних олімпіадах;

 • семінари-практикуми та тренінги для директорів, педагогів різних фахів;

 • моніторинг участі учнів в олімпіадах різних рівнів;

 • постійне поновлення міського банку даних «Обдарованість» та створення банку різноманітних тестових та корекційних програм.

В 2009/2010 навчальному році було залучено 538 школярів до участі в МАН.

Організовано та проведено:

 • міських предметних олімпіад - 17;

 • різноманітних міських конкурсів - 59;

 • спортивно-масових заходів - 448;

 • міських фестивалів дитячої творчості – 2;

 • історико-краєзнавчі експедиції – 3;

 • міських етапів Всеукраїнських Акцій – 5.

Відрадно, що результати міських (ІІ етапу Всеукраїнських) предметних олімпіад засвідчили, що в багатьох навчальних закладах міста приділяється належна увага викладанню основ наук, поглибленому вивченню базових дисциплін, індивідуальній роботі із здібними учнями, формуванню творчої особистості, розвитку критичного мислення.

Свідченням цього є 371 учень-переможець міських предметних олімпіад (ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад), а це майже на 10 відсотків (34 учні) більше у порівнянні з минулим навчальним роком.

Порівняльна таблиця переможців міського етапу предметних олімпіад за 2008/2009 та 2009/2010 н. р.

І місця

ІІ місця

ІІІ місця

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

64

77

106

112

167

182

Слід відмітити, що безумовними лідерами міських олімпіад є учні навчальних закладів нового типу, які в порівнянні з 2008/2009 навчальним роком, в цьому навчальному році здобули на 30 призових місць більше.

Кількість призових місць закладів нового типу

в 2008/2009 та 2009/2010 н.р.

п/п

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у міських олімпіадах

2008/2009

2009/2010

1

Гімназія імені Т.Шевченка

17

18

2

СЗОШ №6

29

34

3

НВО «школа-ліцей» №8

39

40

4

Гімназія№9

28

31

5

НВК «Кіровоградський колегіум»

22

21

6

СЗОШ №14

6

12

7

НВК №25

25

20

8

СЗОШ №32

7

14

9

НВК №34

4

5

10

ГНТН

9

15

11

НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»

25

30

12

КТК

1

6

13

Педагогічнийліцей

15

13

14

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1

6

5

15

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16

16

15

16

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №17

7

5

18

НВО ЗНЗ І-ІІІ №20 ступенів

5

8

19

НВКСЗНЗІ-ІІІ ступенів №26

13

10

21

Школа-інтернат

4

3

22

НВК №21

1

1

23

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №31

7

9

24

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №24

1

2

25

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №15

1

1

Всього:

288

318

Слід відмітити, що протягом п’яти останніх років, педагогічний колектив НВО «школа-ліцей №8» готує найбільшу кількість переможців міських олімпіад, в цьому навчальному році їх - 40. Стабільно високі результати демонструють команди гімназії №9 (31 переможець), НВК «Кіровоградський колегіум» (21 переможець), СЗОШ №6 (34 переможці), НВК №25 (20 переможців). Приємно відзначити результативність виступів школярів НВО ЛШДНЗ «Вікторія - П». Вони здобули на 5 призових місць більше, ніж в минулому році (30 переможців). Покращили свої показники і учні ГНТН, в цьому році вони здобули 15 призових місць, а учні СЗОШ І – ІІІ ступенів №14 та 32 покращили свою результативність вдвічі.

Успішні виступи учнів цих навчальних закладів є результатом впровадження профільного навчання в поєднанні з ефективною системою роботи з обдарованими дітьми.

Варто відзначити те, що в загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 18 також приділяється увага підготовці учнів до участі у предметних олімпіадах.

В цьому році їх учасники здобули 9 перемог.

Однак, прослідковується зменшення кількості переможців предметних олімпіад ЗОШ І – ІІІ ступенів №2, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19.

Кількість призових місць у міських олімпіадах

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

у 2008/2009 та 2009/2010 н.р.

п/п

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у міських олімпіадах

2008/2009

2009/2010

1

ЗОШ №2

1

-

2

ЗОШ №3

1

4

3

ЗОШ №4

11

7

4

ЗОШ №7

1

2

5

ЗОШ №10

10

5

6

ЗОШ №13

1

2

7

ЗОШ №18

9

9

8

ЗОШ №19

7

4

9

ЗОШ №22

1

1

10

ЗОШ №23

1

2

11

ЗОШ №29

2

5

12

ЗОШ №35

7

10


Слід зазначити, що учні ЗОШ І – ІІІ ступенів №2, ЗОШ І – ІІІ ступенів №12, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 33, НВО«Ор-Авнер» в цьому році не зайняли ні одного призового місця, а учні ЗОШ І – ІІ ступенів № 12 вже четвертий навчальний рік не мають жодного призового місця на міських олімпіадах. Це свідчить про недостатній рівень роботи з обдарованими учнями.

Традиційним є проведення олімпіади з математики серед учнів початкових класів. В цьому році шість учнів додали до призового фонду навчальних закладів і свою перемогу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» від 14 січня 2004 р. №24

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою організаційного,
 2. Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001 2003 роки" від 06. 05. 2001 n 436 ( 436-2001-п ) та закон

  Закон
  Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (додається).
 3. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (1)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 4. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (2)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 5. Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року (протокол №31), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 закон

  Закон
  З метою якісної організації виконання в області Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство,

Другие похожие документы..