Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка...полностью>>
'Закон'
1. В соответствии с законодательством о труде и охране труда работодатель обязан обеспечивать соблюдение требований по охране труда, принимать необхо...полностью>>
'Руководство'
Настоящее руководство разработано в качестве дальнейшего развития РД 37.009.015-98, согласованного Министерством Юстиции Российской Федерации (письмо...полностью>>
'Урок'
Роль детали в раскрытии характера. 9,10 Творческий практикум Человек в литературе (сочинение). 11 Беседа Былина «Богатырское слово»....полностью>>

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Педагоги високого рівня дидактичних умінь мали можливість поповнювати свої знання беручи участь у таких методичних формуваннях як творчих групах, опорних та авторських школах, майстер-класах, семінарах-практикумах керівників шкільних методичних об’єднань.

Такі форми методичної роботи значною мірою осучаснюють та урізноманітнюють співпрацю методистів педагогічних працівників, викликають жвавий інтерес у педагогів, сприяють покращенню справи підвищення їхньої кваліфікації, професійної компетентності. Важливу роль у їх проведенні відіграють ділові ігри, тренінги, практичні заняття.

Зокрема, на засіданнях керівників шкільних методичних об’єднань, вчителі не тільки розширили знання щодо понять «компетенція», «компетентність», «професійна майстерність», умови їх формування, а й завдяки практичній роботі в групах розробили методичний бюлетень «Професійна майстерність вчителя», що сприятиме широкому розумінню даних понять та використанню критеріїв компетентного вчителя.

Робота в групах членів семінарів-практикумів керівників шкільних методичних об’єднань як вчителів-філологів, так і іноземних мов, вчителів початкових класів дала можливість змоделювати уроки з використанням інтерактивних технологій.

Слід відмітити роботу авторського семінару вчителя української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №33, лауреата ІV етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2009» Котляренко Н.М. з проблеми: «Творче мислення учнів: формування розвиток, перспективи». Вчителі міста ознайомилися з основними методами та програмами використання колористики при здійсненні аналізу поетичного та прозового творів та схем-опор при вивчення творів.

Всього у 2009/2010 навчальному році працювало 13 творчих груп. До складу творчих груп включено вчителів, які наполегливо працюють над удосконаленням своєї теоретичної та практичної діяльності.

Творчі групи спрямовували свою роботу на поширення як передового педагогічного досвіду, так створеного самими педагогами.

Зокрема, вже третій рік плідно працює творча група вчителів зарубіжної літератури з проблеми: «Вдосконалення методики аналізу поетичного твору на уроках літератури» (керівник Туз Т.А., вчитель-методист ГНТН). Слід відмітити, що засідання даної творчої групи сприяло вирішенню таких завдань: освоєнню методики аналізу поетичного тексту, виробленню та апробації рекомендацій щодо практичного їх застосування.

Результатом роботи творчої групи вчителів початкових класів з проблеми: «Гуманно-особистісний підхід до учнів початкових класів» є розширення географії шкіл міста щодо впровадження досвіду Ш.Амоношвілі з даної проблеми. Виховуючи особистість, педагоги враховують її індивідуальні особливості, здібності, інтереси, здатність реагувати на події, що відбуваються навколо. Але для вчителя є важливим не тільки зовнішні прояви поведінки учнів, а й внутрішній світ вихованців, їх здатність бути людяними. Саме тому педагогіка на засадах гуманності є актуальною сьогодні.

Робота практичних психологів була спрямована на наукові соціально-психологічні дослідження з проблеми: «Подолання наслідків емоційної депривації дітей молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї». Практичні психологи, які працювали у творчій групі, мали можливість не тільки продіагностувати наслідки емоційної депривації у дітей раннього, дошкільного, молодшого шкільного, підліткового та старшого віку, але й провести корекційно-відновлювальні заняття, завдяки яким рівень емоційної депривації дітей різного віку знизився. Окрім безпосередньої роботи з дітьми, практичні психологи працювали з батьками, вихователями та вчителями, які працюють із дітьми з емоційними порушеннями. Таким чином, вони не тільки розробили корекційно-відновлювальні програми для дітей різного віку, які сприяли подоланню наслідків емоційної депривації у дітей, але й займалися психологічною просвітою батьків та вчителів з проблем розпізнавання та подолання відхилень та розладів в емоційній сфері дітей.

Результатом роботи кожної творчої групи є методичні рекомендації з таких питань: «Подолання наслідків емоційної деривації дітей різного віку в умовах навчального закладу», «Організація самоврядування молодшого школяра», «методика оцінювання учнів на інтерактивному уроці», «Методика проведення переказу в 11 класах», «Підготовка учнів до предметних олімпіад» та ін.

Ефективною формою компетентного професійного зростання педагогів зарекомендували себе опорні школи. Так, опорною школою з питань організації методичної роботи в загальноосвітній школі визначена Кіровоградська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 (керівник Сащенко С.А.). Свою діяльність здійснює відповідно до розробленого координаційного плану роботи. Основна мета опорної школи – здійснення підготовки заступників директорів до необхідності посилення інноваційного змісту науково-методичної роботи; впровадження сучасних особистісно орієнтованих методів і форм організації освітнього процесу. Тому перед учасниками семінару розкривались такі важливі питання, як: «Аналітично-діагностичне забезпечення роботи», «Аналіз стану методичної роботи в навчальних закладах міста», «Визначення структури методичної роботи з педагогічними кадрами».

Відвідуючи заняття опорної школи, слухачі мали змогу ознайомитись із авторами досвіду, формами і методами роботи через презентацію структури методичної роботи закладів. З метою формування у молодих заступників директорів з навчально-виховної роботи умінь активізації і розвитку потенціалу педагогічних працівників проводилась практична робота в групах:

 • здійснення аналізу методичної роботи;

 • напрацювання методичного забезпечення та його використання в організації та плануванні методичної роботи.

Розкриваючи питання “Інноваційні форми методичної роботи”, акцентували увагу на підготовку вчителя до інноваційної діяльності, зокрема, на індивідуально-психологічний аспект цієї проблеми; на підготовку вчителя через внутрішкільну систему неперервної післядипломної педагогічної освіти.

Отже, як і в минулому році методична робота на базі опорної школи ЗОШ І-ІІІ ст.. №20 сприяла підвищенню рівня творчості організаторів внутрішкільної методичної роботи.

Опорні навчальні заклади з питань творчого впровадження ідей В.О. Сухомлинського ознайомлюють педагогів з досвідом трансформації його спадщини в практику роботи. Так в ЗОШ І ст. «Мрія» (Титаренко Л.С.) для вчителів музики був проведений майстер-клас «Естетичне виховання на уроках музичного мистецтва» вчителем Калашніковою О.В. Вона презентувала досвід своєї роботи з проблеми «Інтеграція на уроках мистецтва як один із засобів розвитку особистості молодших школярів. Спільно із учасниками семінару проведено «круглий стіл» «В.О.Сухомлинський про естетичне виховання учнів».

Слід відмітити, що в порівнянні з минулим роком урізноманітнились форми роботи, які допомагають педагогам інших шкіл прилучитись до впровадження ідей В.Сухомлинського – це і педагогічні читання «Дорога до людини», виставка педагогічної літератури «Педагогічний феномен В.О.Сухомлинського», засідання батьківського лекторію «Використовуємо педагогічну спадщину В.Сухомлинського» тощо.

В цьому навчальному році в опорній ЗОШ І-ІІІ ст. №15 (Левченко Л.П.) проведено семінари в рамках Місячника молодого спеціаліста, зокрема, майстер-класи для вчителів хімії,фізики, математики та музики, на яких педагоги ознайомлювались з окремими надбаннями В.Сухомлинського та досвідом трансформування його педагогічних ідей в практику роботи. Така ефективна, результативна робота опорної школи позитивно впливає на підготовку молодих спеціалістів, на розвиток їх творчої активності.

Відповідно до координаційного плану роботи тут здійснюється відвідування та взаємовідвідування уроків, проводяться відкриті уроки, зокрема, нетрадиційні уроки з проблем реалізації педагогічних ідей В.Сухомлинського.

Отже, зміст роботи опорних шкіл з питань трансформування педагогічних ідей В.О.Сухомлинського впливає на реалізацію вчителями принципу наступності навчання і допомагає реалізувати поради земляка щодо навчання та виховання учнів.

Вже традиційним стало проведення конкурсів педагогічної майстерності серед творчо працюючих вчителів. Бо стати хорошими учителем, за словами В.О. Сухомлинського, - «… може , насамперед, справжній вихователь, людина, яка запалює перед вихованцями яскравий світоч знання, допомагає їм долати труднощі».

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 14 вересня 2005 року №900 «Про внесення змін до положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», рішення Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол№5/8-19) від 30 квітня 2009 року, 16-17 грудня 2009 року проходив міський конкурс «Учитель року -2010». Змагались педагоги у номінаціях: «Географія», «Правознавство», «Хімія», «Математика», «Трудове навчання».

В заочному етапі конкурсу брали участь 20 педагогів, з них: 4 – вчителі хімії, 8 – трудового навчання, 3 – математики, 2 – географії, 3 – правознавства.

Про високий професійний рівень конкурсантів свідчить те, що із 20 учасників міського туру конкурсу 14 – вчителі вищої категорії.

Всі матеріали, згідно з переліком, були представлені учасниками конкурсу у визначені терміни.

Аналіз методичних матеріалів учасників заочного етапу конкурсу засвідчив належний рівень їх підготовки, змістовну наповнюваність.

Вони були естетично оформлені, їх зміст свідчить про високий фаховий та методичний рівень вчителів.

Члени журі зазначили, що проблеми, над якими працюють вчителі, є актуальними, теоретично обґрунтованими та мають практичну значимість, що сприяє підвищенню рівня навченості учнів.

Особливої уваги заслуговують матеріали вчителів хімії Мироненко О.М. (НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів №16), Бойко І.А. (НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №31), Чеботарьової Н. Г. (НВК «Кіровоградський колегіум»); вчителів трудового навчання - Прибудченко О.М. (ЗОШ ІІІ ступенів №19), Бойчук С.Б. (НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №17), Маслюкової Т.О. (НВО ЗОШ I-III ступенів №31); вчителів географії - Пустовойта С.С. (НВО ЛШДНЗ «Вікторія - П»), Лісоти О.А.(ЗОШ І-ІІІ ступенів №18);.вчителів правознавства -Грищук Н.Л. (ЗОШ І-ІІІ ступенів №18), Тканової Т.П.(НВК «Кіровоградський колегіум).

За підсумками заочного туру конкурсанти, що набрали найбільшу кількість балів, стали учасниками очного туру міського Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2010». Вони засвідчили глибокі \ знання з питань педагогіки та психології, уміння застосовувати їх на практиці. Педагоги змогли дати чітку обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, продемонстрували свій професіоналізм при здійсненні захисту моделей уроків.

Переможцями міського етапу конкурсу стали: Ануфрієва Тетяна Іванівна, вчитель математики НВК «Кіровоградський колегіум»; Мироненко Олена Михайлівна, вчитель хімії НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16; Прибудченко Ганна Михайлівна, вчитель трудового навчання ЗОШ І-ІІІ ступенів №19; Грищук Наталія Леонідівна, вчитель правознавства ЗОШ І-ІІІ ступенів №18; Пустовойт Станіслав Сергійович, вчитель географії НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П».

Вони були учасниками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2010».

На підставі рішень фахових журі визнано переможцем і нагороджено грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації Пустовойта С.С., вчителя географії НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П».

Чотири інші учасники конкурсу стали його лауреатами. Пустовойт С.С. брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року -2010».

За наслідками конкурсу передбачено видання збірника «Методичні знахідки переможців конкурсу «Вчитель року – 2010».

Однак даний конкурс втрачає з року в рік актуальність через відсутність коштів щодо стимулювання переможців грошовими преміями.

Конкурс “Вчитель року”

2008/2009 2009/2010

Лауреати обласного

конкурсу 2 4

Переможці обласного

конкурсу 3 1

Лауреати

Всеукраїнського конкурсу 1 0

Переможці

Всеукраїнського конкурсу 0 0

Отже, всього за 2009/2010 навчальний рік центром методичної та соціально-психологічної служби проведено 372 засідання методичних заходів:

 • групових консультацій з використанням дистанційних форм навчання - 29;

 • загальних засідань методичних об’єднань - 34;

 • інструктивно-методичних нарад для директорів, для заступників директорів – 12;

 • інструктивно-методичні нарад – 24;

 • засідань міських методичних об’єднань – 78;

 • семінарів - практикумів - 43 ;

 • семінарів – практикумів для керівників шкільних МО – 24;

 • постійно діючих семінарів – 12;

 • засідань консультаційного пункту для бібліотекарів – 9;

 • засідань школи словесника – 9;

 • засідань школи управлінської майстерності – 4;

 • засідань творчих груп по впровадженню результатів наукових досліджень – 12;

 • засідань творчих груп по накопиченню досвіду, що склався – 16;

 • засідань творчих груп по вивченню та впровадженню вже відомого досвіду – 24;

 • майстер – класів – 21;

 • авторських семінарів – 9;

 • засідань опорних шкіл – 12 та 512 індивідуальних консультацій.

Крім цього, Центр методичної та соціально – психологічної служби проводить систематичну роботу по вдосконаленню стимуляційної ролі атестації в професійному рості педагогічних працівників.

Протягом навчального року членами експертних груп, які очолювали працівники Центру, були відвідані уроки, виховні заходи, розглянуто результати зрізів знань, проаналізовано шкільну документацію, напрацьовані матеріали щодо організації та проведення атестації.

На допомогу керівникам навчальних закладів Центром розроблені діагностична програма та тести вивчення професійної компетентності педагогів кожного фаху, інформаційні картки за результатами вивчення роботи педагога, який атестується; примірний план роботи атестаційної комісії, план-проспект вивчення досвіду педагогічної діяльності вчителя.

У 2010 році підвищили свій фаховий рівень та педагогічну майстерність 288 педагогів. З них:

встановили вищу кваліфікаційну категорію – 91,

підтвердили – 183;

присвоєно звання „Вчитель-методист” – 17,

„Вихователь – методист” – 9;

„Старший вчитель” – 60;

„Старший вихователь” – 7;

підтверджено звання „Вчитель - методист” – 33;

„Вихователь - методист” – 1;

„Старший вчитель” – 39 педагогам (див. таблиці 1-4)

Таблиця 1

Категорія

педпрацівників шкіл

Всього

Встанов-лення

вищої

категорії

Підтер- дження

вищої

категорії

Звання

Присвоєння

Підтверджен-ня

Старший

вчитель”

Вчи-тель

мето-дист”

Стар-ший

вчитель”

Вчитель

методист”

Англійська

мова

18

6

12

9

2

4

2

Німецька

мова

2

1

1

1

Біологія

9

1

8

4

1

3

Хімія

8

8

1

2

3

2

Історія

9

2

7

3

1

1

2

Економіка

2

1

1

1

Географія

4

2

2

1

Фізкультура

15

6

9

6

1

1

Початкові класи

52

15

37

11

3

12

3

Математика

32

6

29

9

2

6

6

Фізика

12

5

7

2

1

2

1

Інформатика

6

4

2

3

Трудове навчання

5

1

4

2

1

Російська мова та зарубіжна література

20

5

15

3

1

5

5

Українська мова та література

24

12

12

5

1

4

5

Педагог-організатор

1

1

Дефектолог, логопед

3

1

2

1

1

Музика

6

1

5

1

2

1

ОБЖД

1

1

Всього:

229

70

162

60

17

39

33Скачать документ

Похожие документы:

 1. План заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» від 14 січня 2004 р. №24

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою організаційного,
 2. Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001 2003 роки" від 06. 05. 2001 n 436 ( 436-2001-п ) та закон

  Закон
  Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (додається).
 3. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (1)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 4. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (2)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 5. Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року (протокол №31), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 закон

  Закон
  З метою якісної організації виконання в області Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство,

Другие похожие документы..