Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Приглашаем Вас, принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» совместно с...полностью>>
'Закон'
Інститут юридичної відповідальності за порушення Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) є однією з гарантій належної його...полностью>>
'Конспект'
Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, ...полностью>>
'Программа курса'
Программа учебной дисциплины "Налоговое право" подготовлена старшим преподавателем кафедры административного и финансового права института ...полностью>>

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.09.2011 № 258

м. Вознесенськ

Про створення відділу економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

Відповідно до рішення ХІІ сесії Вознесенської міської ради VІ скликання від 16.09.2011 № 22 «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Вознесенської міської ради VІ скликання від 30.12.2010 № 3 «Про впорядкування структури виконавчих органів міської ради та затвердження граничної чисельності її штату», п.4.2 Положення про Виконавчий комітет Вознесенської міської ради, затвердженого рішенням ХLV сесії Вознесенської міської ради V скликання від 22.05.2009 №1 (зі змінами внесеними рішеннями від 23.03.2010 № 15, від 25.06.2010 №8, від 16.09.2011 №23), керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Створити відділ економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради шляхом об’єднання відділу економічного розвитку, підтримки підприємництва та туризму апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради з відділом державної реєстрації, адміністрування дозвільного центру та системи управління якістю апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

2.Затвердити Положення про відділ економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради (додається).

Міський голова /підпис/ Ю.І.Гержов

Вірно:

Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

27.09.2011

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 27.09.2011 № 258

Положення

про відділ економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців апарату Виконавчого комітету міської ради

І. Загальні положення

  1. Відділ економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців апарату Виконавчого комітету міської ради (надалі – відділ) є структурним підрозділом Виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Місцезнаходження відділу: м.Вознесенськ, пл. Центральна,1.

1.2. Відділ очолює начальник відділу – державний реєстратор , який приймається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою і звільняється з посади міським головою відповідно до вимог діючого законодавства . Повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

1.2.1. Начальник відділу – державний реєстратор :

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

- планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи;

- визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує опрацювання і підготовку документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- розглядає звернення, заяви, скарги та інші документи від замовників, що відноситься до компетенції відділу, підготовку та надання відповідей на них;

- готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу;

- здійснює контроль за дотриманням працівниками правил діловодства;

- залучає за узгодженням керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради або за їх вказівкою працівників для участі у вирішені завдань відділу і доручень міського голови;

- координує роботу виконавчих органів міської ради з питань реалізації регуляторної політики;

- відповідає за ефективне функціонування СУЯ в відділі;

- здійснює в межах власних повноважень інші доручення міського голови та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.2.2 На час відсутності начальника відділу – державного реєстратора заміщує головний спеціаліст відділу відповідно розпорядження міського голови.

1.3. Відділ підпорядкований та підконтрольний міському голові та першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.4.Відділ керується Конституцією України, Законами України, актами президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України, рішеннями Вознесенської міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, стандартом ISO 9001, настановою з якості, а також цим Положенням.

ІІ. Призначення, основні завдання відділу:

  1. Призначенням відділу є реалізація повноважень органів місцевого самоврядування в сфері соціально – економічного розвитку міста, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

  2. Основними завданнями відділу є:

№ п/п

Повноваження

ст. Закону

Законодавчі акти

1.

Підготовка програми соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань
самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм

ст.27 «а» п.1

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2.

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів

ст.27 «а» п.2

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань

ст.27 «а» п.5

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4.

Подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста, задоволенням потреб населення

ст.27 «а» п.6

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи в місті.

ст.27 «а» п.7

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6.

Встановлення відповідно до законодавства правил з питань торгівлі на ринках.

ст.26 п.44

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

7.

Управління об'єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста, забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню.

Ст30 «а» п.1

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

8.

Здійснення контролю за діяльністю стоянок автомобільного транспорту відповідно до закону

ст.30 «а» п.4

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

9.

Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі

ст.30 «а» п.8

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

10.

Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності.

ст.30 «а» п.9

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

11.

Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством .

ст.30 «а» п.10

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

12.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку

ст.30 «а» п.12

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

13.

Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку

ст.30 «б» п.1

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

14.

Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку.

ст.30 «б» п.2

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

15.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів

ст.30 «б» п.3

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

16.

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

ст.30 «б» п.4

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

17.

Формування мережі міських
автобусних маршрутів загального користування і здійснення контролю
за виконанням транспортного законодавства в місті згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

ст.6

Закон України « Про автомобільний транспорт»

18.

Забезпечення формування автобусної маршрутної мережі загального користування

ст.7

Закон України « Про автомобільний транспорт»

19.

Забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів
загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху.

ст.7

Закон України « Про автомобільний транспорт»

20.

Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

ст.7

Закон України « Про автомобільний транспорт»

21.

Забезпечення укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування та забезпечення контролю за виконанням ним умов договору чи дозволу

ст.7

Закон України « Про автомобільний транспорт»

22.

Забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

ст.7

Закон України « Про автомобільний транспорт»

23.

Призначення тимчасового автомобільного перевізника на термін до трьох місяців у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта, після чого за результатами функціонування маршруту прийняття рішення щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу

ст.7

Закон України « Про автомобільний транспорт»

24.

Вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг

ст.8

Закон України « Про туризм»

25.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму та підтримки туристичних ресурсів

ст.11

Закон України « Про туризм»

26.

Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму

ст.11

Закон України « Про туризм»

27.

Сприяння діяльності об'єднань суб'єктів малого підприємництва

ст.6

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»

28.

Сприяння залученню суб'єктів малого підприємництва до виконання соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для місцевих потреб

ст.6

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»

29.

Здійснення державного контролю за операціями з металобрухтом

ст.14

Закон України « Про металобрухт»

30.

Повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики про виявлені порушення ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом

ст.15

Закон України « Про металобрухт»

31.

Участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на території міста

ст.10

Закон України « Про електроенергетику»

32.

Сприяння розвитку енергетики в регіоні

ст.10

Закон України « Про електроенергетику»

33.

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики

ст.31

Закон України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

34.

Надання суб»єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

35

Прийняття від суб»єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

36.

Видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

37.

Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

38.

Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об»єкта, на який видається документ дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

39.

Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

40.

Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

41.

Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

42.

Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

43.

Подання інформації на веб- сторінку міста, яка необхідна для отримання документів дозвільного характеру.

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

44.

Координація діяльності дозвільного центру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

45.

Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

46.

Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом

ст.5 , п.4

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

47.

Державна реєстрація юридичної особи

ст.24,25

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

48.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

ст .29

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

49.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі (далі ЄДР)

ст.19

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

50.

Внесення до ЄДР запису щодо підтвердження відомостей про юридичну особу

ст.19

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

51.

Внесення відомостей до ЄДР про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

ст.28

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

52

Внесення відомостей до ЄДР про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

ст.28

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

53.

Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

ст.31

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

54.

Внесення до ЄДР запису про подання юридичною особою фінансової звітності

ст.17, ч.2

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

55.

Внесення до ЄДР запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

ст.19, ч.14

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

56.

Внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

ст.19, ч.14

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

57.

Внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

ст.34, 35

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

58.

Внесення до ЄДР рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо виділу

ст.32

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

59.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

ст.37

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

60.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

ст.36

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

61.

Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв»язку із визнанням її банкрутом

ст.39

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

62.

Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов»язане з банкрутством юридичної особи.

ст.38

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

63.

Проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

ст.38-1

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

64.

Включення відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця до ЄДР

р.8

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

65.

Внесення запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

ст19, ч.15

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

66.

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

ст.42,43

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

67.

Внесення до ЄДР запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення підприємницької діяльності

ст.47

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

68.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР

ст.45

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

69.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням

ст.46,47

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

70.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою

ст.48

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

71.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням, що не пов»язано з банкрутством фізичної особи - підприємця

ст.49

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

72.

Проведення спрощенох процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

ст.49-1

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

73.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

ст.50

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

74.

Внесення до ЄДР судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця

ст.52

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

75.

Внесення до ЄДР судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи

ст.41

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

76.

Передача органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій

ст.6

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

77.

Надання витягу з ЄДР

ст.20

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

78.

Надання довідки про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується

ст.20

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

79.

Видача виписки з ЄДР

ст.21

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

80.

Надання засновникам (учасникам) юридичної особи, фізичній особі – підприємцю, а також уповноваженим ними особам та контролюючим і правоохоронним органам, у випадках передбачених законом, документів для ознайомлення

ст.11, п.6

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

81.

Надання контролюючим і правоохоронним органам, у випадках передбачених законом, документів з реєстраційної справи у разі виїмки документів

ст.12

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

82.

Надання контролюючим і правоохоронним органам, у випадках передбачених законом, документів з реєстраційної справи у разі витребування документів

ст.13

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

83.

Ведення реєстраційних справ

ст.11

ст.7, п.6

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

84.

Зберігання реєстраційних справ

ст.15

ст.7, п.6

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

85.

Передача реєстраційних справ в разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи-підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця розташоване на території іншої адміністративно – територіальної одиниці

ст.14 п.1

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

86.

Передача реєстраційних справ в разі утворення, зміни меж або ліквідації адміністративно – територіальної одиниці

ст.14 п.1

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

87.

Отримання реєстраційних справ

ст.14 п.6

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб»

88.

Координація роботи усіх структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань:

 • розроблення документації СУЯ і відстеження змін в ній;

 • організації моніторингу процесів СУЯ;

 • планування та проведення внутрішніх аудитів та документування їх результатів;

 • організації нарад Уповноваженого СУЯ та ведення протоколів;

 • внутрішнього інформування та навчання персоналу працівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань СУЯ;

 • методичної допомоги працівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань СУЯ

-

Стандарт ISO 9001
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (7)

  Документ
  Заслухавши щорічний проміжний звіт начальника Управління освіти Вознесенської міської ради Кисільової С.В. про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки, схвалений експертною групою, керуючись п.
 2. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (5)

  Документ
  Заслухавши звіт начальника Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради Сорокіної А.В. (додається), виконавчий комітет Вознесенської міської ради відзначає, що в 2009 році Відділом культури, сім'ї, молоді та
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (2)

  Документ
  Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року
 4. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (12)

  Документ
  З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р.
 5. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (1)

  Документ
  Щорічно в місті проводяться будівельні і ремонтні роботи, пов’язані з необхідністю виконання земляних робіт. В той же час, через безвідповідальність ряду керівників організацій, що ведуть земляні роботи, порушуються терміни відновлення

Другие похожие документы..