Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
у супермаркета. а до этого и по телевизору видел. Ты просто хамелеон какой-то. Да только о чём нам говорить? Больше десяти лет прошло. Да и прощать я ...полностью>>
'Документ'
16 Назарет - см. Мф II, 23. - Был воспитан - см. II, 51 и сл. - По обыкновению своему. Во время Своей открытой деятельности Христос имел обыкновение ...полностью>>
'Документ'
Последние достижения в области квантовой электроники, голографической техники и техники оптических сред, обеспечившие создание оптических управляемых...полностью>>
'Классный час'
«В одной сказочной стране на берегу прекрасного моря стоял дворец. В нем жил правитель, у которого было три сына. Отец любил своих сыновей, и они отв...полностью>>

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

* У разі внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів, на які посилаються дані Повноваження, останні застосовуються у частині , що не суперечать діючим законодавчим та нормативно-правовим актам.

ІІІ. Структура відділу:

Начальник відділу – державний реєстратор
Державний реєстратор - 2

Головний спеціаліст - 2

Державний адміністратор - 1


ІV. Права:

Надавати:

1.Замовникам:

- інформацію, документи та інші матеріали, які має право надавати відділ відповідно покладених на нього завдань.

2.Управлінням та відділам виконавчих органів міської ради:

- інформацію, документи та інші матеріали, які необхідні для виконання покладених на них завдань.

Вимагати:

1.Від замовників:

- інформацію, документи та інші матеріали, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

2.Від місцевих дозвільних органів:

- інформацію щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами.

3. Від управлінь та відділів виконавчих органів міської ради:

- інформацію, документи та інші матеріали, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

Пропонувати:

1.Місцевим дозвільним органам:

- пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

2. Управлінням та відділам виконавчих органів міської ради:

- пропозиції щодо удосконалення функціонування СУЯ.

Залучати до роботи:

1.Місцеві дозвільні органи:

- щодо видачі документів дозвільного характеру;

2. Управління, відділи виконавчих органів міської ради, спеціалістів підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками):

- для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

Скликати:

- наради з питань, що належать до компетенції відділу, в установленому порядку.

Контролювати:

1. Місцеві дозвільні органи:

- щодо додержання строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

2.Юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за дотриманням законодавства:

- щодо обслуговування населення у сфері торгівлі, громадського харчування, побуту, туризму, транспорту та зв’язку;

- щодо захисту прав споживачів.

2. Управління та відділи виконавчих органів міської ради:

- щодо функціонування СУЯ.

V.Матриця відповідальності:

№ п/п

Функції

Вихід процесу

1

2

3

4

5

6

1.

Здійснення керівництва за діяльністю відділом

Виконання покладених на відділ завдань

В

-

-

-

-

-

2.

Планування роботи відділу

Виконання перспективних і поточних планів роботи

В, І

-

-

-

-

-

3.

Розподіл обов'язків між працівниками відділу

Виконання обов'язків працівниками відділу

В

-

-

-

-

-

4.

Розроблення посадових інструкції працівників відділу

Посадові інструкції працівників відділу

В, І

-

-

-

-

-

5.

Опрацювання і підготовка документів з питань, віднесених до компетенції відділу

Документи

В, І

У

У

У

У

У

6.

Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг та інших документів від замовників, що відноситься до компетенції відділу

Надання відповідей замовникам

В, І

У

У

У

У

У

7.

Аналіз виконання планів роботи відділу

Протокол

В, І

-

-

-

-

-

8.

Підготовка програми соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань
самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм

Проекти програм;

Звіти про хід виконання програм

У

У

В,І

-

-

-

9.

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів

Інформація щодо використання природних, трудових і фінансових ресурсів

У

У

В,І

-

-

-

10.

Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань

Проекти планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста

У

У

В,І

-

-

-

11.

Подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку області, а також до планів, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста, задоволенням потреб населення

Звіт щодо показників та пропозиції до обласної ради та підприємств на території міста щодо соціально – економічного розвитку

У

У

В,І

-

-

-

12.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи в місті.

Проекти договорів

У

У

В,І

-

-

-

13.

Встановлення відповідно до законодавства правил з питань торгівлі на ринках.

Правила з питань торгівлі на ринках.

У

В,І

-

-

-

-

14.

Управління об'єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста, забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню.

Надання якісних послуг населення

У

В,І

-

-

-

-

15.

Здійснення контролю за діяльністю стоянок автомобільного транспорту відповідно до закону

Надання якісних послуг власникам автомобільного трансворту

У

В,І

-

-

-

-

16.

Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі

Проведення ярмарків

У

В,І

-

-

-

-

17.

Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності.

Встановлений зручний для населення режим роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності.

У

В,І

-

-

-

-

18.

Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством .

Затверджений маршрут і графік руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності

У

В,І

-

-

-

-

19.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку

Проекти договорів

У

В,І

-

-

-

-

20.

Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку

Затверджені заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку

У

В,І

-

-

-

-

21.

Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку

Якісне обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку

У

В,І

-

-

-

-

22.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів

Захист прав споживачів

У

В,І

-

-

-

-

23.

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Встановлений зручний режим роботи для населення

У

В,І

-

-

-

-

24..

Формування мережі міських
автобусних маршрутів загального користування і здійснення контролю
за виконанням транспортного законодавства в місті згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

Мережа міських
автобусних маршрутів загального користування

У

В,І

-

-

-

-

25.

Забезпечення формування автобусної маршрутної мережі загального користування

Мережа
автобусних маршрутів загального користування

У

В,І

-

-

-

-

26.

Забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів
загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху.

Проекти паспортів автобусних маршрутів
загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху.

У

В,І

-

-

-

-

27.

Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

У

В,І

-

-

-

-

28.

Забезпечення укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування та забезпечення контролю за виконанням ним умов договору чи дозволу

Проект договору

У

В,І

-

-

-

-

29.

Забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

Якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

У

В,І

-

-

-

-

30.

Призначення тимчасового автомобільного перевізника на термін до трьох місяців у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта, після чого за результатами функціонування маршруту прийняття рішення щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу

Проект договору на призначення тимчасового автомобільного перевізника на термін до трьох місяців у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта

У

В,І

-

-

-

-

31.

Вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг

Затверджені заходи для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг

У

-

В,І

-

-

-

32.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму та підтримки туристичних ресурсів

Проекти договорів

У

-

В,І

-

-

-

33.

Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму

Наявність в місті різних видів туризму

У

-

В,І

-

-

-

34.

Сприяння діяльності об'єднань суб'єктів малого підприємництва

Програма розвитку малого підприємництва в місті

У

-

В,І

-

-

-

35.

Сприяння залученню суб'єктів малого підприємництва до виконання соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для місцевих потреб

Програма соціально – економічного розвитку з урахуванням пропозицій від суб'єктів малого підприємництва

У

-

В,І

-

-

-

36.

Здійснення державного контролю за операціями з металобрухтом

Акти обстежень пунктів прийому металобрухту

У

В,І

-

-

-

-

37.

Повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики про виявлені порушення ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом

Лист про виявлені порушення ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом

У

В,І

-

-

-

-

38.

Участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на території міста

Проект планів постачання енергії споживачам на території міста

У

В,І

-

-

-

-

39.

Сприяння розвитку енергетики в регіоні

Організація проведення нарад з керівництвом Вознесенської філії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо стабільного енергопостачання

У

В,І

-

-

-

-

40.

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики

Реєстр регуляторних актів

У

У

В,І

-

-

-

41.

Надання суб»єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру

Надання інформації

У

-

-

-

-

В, І

42.

Прийняття від суб»єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам

Заява та необхідний перелік документів

У

-

-

-

-

В, І

43.

Видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру

Документ дозвільного характеру

У

-

-

-

-

В, І

44.

Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу

Нарада дозвільного центру

У

-

-

-

-

В, І

45.

Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об»єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Протокол щодо спільного обстеження об»єкта, на який видається документ дозвільного характеру

У

-

-

-

-

В, І

46.

Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру

Рєстраційно-контрольна картка

У

-

-

-

-

В, І

47.

Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру

Реєстр документів дозвільного характеру

-

-

-

-

-

В, І

48.

Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу

Лист щодо порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу

У

-

-

-

-

В, І

49.

Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру

Пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру

У

-

-

-

-

В, І

50.

Подання інформації на веб- сторінку міста, яка необхідна для отримання документів дозвільного характеру.

Інформація в мережі Інтернет веб-сторінки

У

-

-

-

-

В, І

51.

Координація діяльності дозвільного центру

Протокол

У

-

-

-

-

В, І

52.

Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру

Довідка

-

-

-

-

-

В, І

53.

Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом

Протокол

У

-

-

-

-

В, І

54.

Державна реєстрація юридичної особи

Запис в ЄДР «Державна реєстрація юридичної особи»

Виписка з ЄДР

У

-

-

В, І

В, І

-

55.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Запис в ЄДР «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»

Установчі документи в новій редакції або у вигляді додатку.

У разі зміни місцезнаходження юридичної особи

ще і виписка з ЄДР

У

-

-

В, І

В, І

-

56.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі (далі ЄДР)

Запис в ЄДР «Внесення змін до відомостей про юридичну особу»

У

-

-

В, І

В, І

-

57.

Внесення до ЄДР запису щодо підтвердження відомостей про юридичну особу

Запис в ЄДР щодо підтвердження відомостей про юридичну особу.

-

-

-

В, І

В, І

-

58.

Внесення відомостей до ЄДР про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

Запис в ЄДР про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

59.

Внесення відомостей до ЄДР про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

Запис в ЄДР про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

60.

Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

Запис в ЄДР про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

61.

Внесення до ЄДР запису про подання юридичною особою фінансової звітності

Запис в ЄДР про подання юридичною особою фінансової звітності

-

-

-

В, І

В, І

-

62.

Внесення до ЄДР запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

Запис в ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

-

-

-

В, І

В, І

-

63.

Внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

Запис в ЄДР про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

-

-

-

В, І

В, І

-

64.

Внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Запис в ЄДР про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

65.

Внесення до ЄДР рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо виділу

Запис в ЄДР про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо виділу

У

-

-

В, І

В, І

-

66.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Запис в ЄДР «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення»

Повідомлення про державну реєстрацію припинення юридичної особи

та

оригінал установчих документів з відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

67.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Запис в ЄДР «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації»

Повідомлення про державну реєстрацію припинення юридичної особи та

оригінал установчих документів з відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

68.

Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв»язку із визнанням її банкрутом

Запис в ЄДР «Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв»язку із визнанням її банкрутом»

У

-

-

В, І

В, І

-

69.

Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов»язане з банкрутством юридичної особи.

Запис в ЄДР

«Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов»язане з банкрутством юридичної особи»

Повідомлення про державну реєстрацію припинення юридичної особи та

оригінал установчих документів з відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи

У

-

-

В, І

В, І

-

70.

Проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Запис в ЄДР щодо спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

У

-

-

В, І

В, І

-

71.

Включення відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця до ЄДР

Запис в ЄДР

«Включення відомостей про юридичну особу або фізичну особу-підприємця»

Виписка з ЄДР

-

-

-

В, І

В, І

-

72.

Внесення запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

Запис в ЄДР про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

Дублікат установчих документів

-

-

-

В, І

В, І

-

73.

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

Запис в ЄДР «Державна реєстрація фізичної особи – підприємця»

Виписка з ЄДР

-

-

-

В, І

В, І

-

74.

Внесення до ЄДР запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення підприємницької діяльності

Запис в ЄДР про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення підприємницької діяльності

-

-

-

В, І

В, І

-

75.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР

Запис в ЄДР «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»

У разі зміни ПІБ, місцезнаходження

ще і виписка з ЄДР

-

-

-

В, І

В, І

-

76.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням

Запис в ЄДР «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням»

Повідомлення про державна реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

-

-

-

В, І

В, І

-

77.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою

Запис в ЄДР «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою»

-

-

-

В, І

В, І

-

78.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням, що не пов»язано з банкрутством фізичної особи - підприємця

Запис в ЄДР щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням, що не пов»язано з банкрутством фізичної особи - підприємця

-

-

-

В, І

В, І

-

79.

Проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Запис в ЄДР щодо спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

-

-

-

В, І

В, І

-

80.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

Запис в ЄДР щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

-

-

-

В, І

В, І

-

81.

Внесення до ЄДР судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця

Запис в ЄДР про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця на підставі судового рішення

-

-

-

В, І

В, І

-

82.

Внесення до ЄДР судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи

Запис в ЄДР про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення

-

-

-

В, І

В, І

-

83.

Передача органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій

Відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій

-

-

-

У

У

-

84.

Надання витягу з ЄДР

Витяг з ЄДР

-

-

-

В, І

В, І

-

85.

Надання довідки про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується

Довідка про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується

-

-

-

В, І

В, І

-

86.

Видача виписки з ЄДР

Виписка з ЄДР

-

-

-

В, І

В, І

-

87.

Надання засновникам (учасникам) юридичної особи, фізичній особі – підприємцю, а також уповноваженим ними особам та контролюючим і правоохоронним органам, у випадках передбачених законом, документів для ознайомлення

Документи для ознайомлення на підставі заяви

-

-

-

В, І

В, І

-

88.

Надання контролюючим і правоохоронним органам, у випадках передбачених законом, документів з реєстраційної справи у разі виїмки документів

Документи з реєстраційної справи

-

-

-

В, І

В, І

-

89.

Надання контролюючим і правоохоронним органам, у випадках передбачених законом, документів з реєстраційної справи у разі витребування документів

Документи з реєстраційної справи

-

-

-

В, І

В, І

-

90.

Ведення реєстраційних справ

Реєстраційні

справи

-

-

-

В, І

В, І

В, І

91.

Зберігання реєстраційних справ

Реєстраційні

справи

-

-

-

В, І

В, І

В, І

92.

Передача реєстраційних справ в разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи-підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця розташоване на території іншої адміністративно – територіальної одиниці

Акт прийому –

передачі

-

-

-

В, І

В, І

-

93.

Передача реєстраційних справ в разі утворення, зміни меж або ліквідації адміністративно – територіальної одиниці

Акт прийому –

передачі

-

-

-

В, І

В, І

-

94.

Отримання реєстраційних справ

Акт прийому –

передачі

Реєстраційна

справа

-

-

-

В, І

В, І

-

95.

Координація роботи усіх структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань:

 • розроблення документації СУЯ і відстеження змін в ній;

 • організації моніторингу процесів СУЯ;

 • планування та проведення внутрішніх аудитів та документування їх результатів;

 • організації нарад Уповноваженого СУЯ та ведення протоколів;

 • внутрішнього інформування та навчання персоналу працівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань СУЯ;

 • методичної допомоги працівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань СУЯ

Документації СУЯ

Протоколи

В, І

У

У

У

У

У


1 - начальник відділу – державний реєстратор;

2 – головний спеціаліст відділу;

3 - головний спеціаліст відділу

4 – державний реєстратор;

5 - державний реєстратор;

6 - державний адміністратор.

В - виконує;

У - бере участь;

І - зберігає інформацію

VI. Взаємозв’язки відділу

№ п/п

Підрозділи/ інші організації

Передає

Отримує

1.

Управління та відділи виконавчих органів міської ради

Д,І

Д,І

2.

Місцеві дозвільні органи

Д,І

Д,І

3.

Органи державної влади

Д,І

Д,І

4.

Замовники

Д,І

Д,І

*Д – документ; **І – інформація

Вірно:

Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

27.09.2011Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (7)

  Документ
  Заслухавши щорічний проміжний звіт начальника Управління освіти Вознесенської міської ради Кисільової С.В. про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки, схвалений експертною групою, керуючись п.
 2. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (5)

  Документ
  Заслухавши звіт начальника Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради Сорокіної А.В. (додається), виконавчий комітет Вознесенської міської ради відзначає, що в 2009 році Відділом культури, сім'ї, молоді та
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (2)

  Документ
  Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року
 4. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (12)

  Документ
  З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р.
 5. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (1)

  Документ
  Щорічно в місті проводяться будівельні і ремонтні роботи, пов’язані з необхідністю виконання земляних робіт. В той же час, через безвідповідальність ряду керівників організацій, що ведуть земляні роботи, порушуються терміни відновлення

Другие похожие документы..