Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
1. Настоящая Инструкция определяет порядок присуждения специальной премии Минского областного исполнительного комитета «Человек года Минщины» (далее ...полностью>>
'Конкурс'
среди организаций торговли, расположенных в муниципальных районах – гастроном, индивидуальный предприниматель Шнайдмиллер Валентина Васильевна, Киров...полностью>>
'Документ'
Практический подход к реформированию муниципальной электроэнергетики в зонах децентрализрованного энергоснабжения Томской области: создание условий дл...полностью>>
'Программа'
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в соревнованиях на этапе кубка России по свободнолетающим моделям в классах моделей F-1-А, F-1...полностью>>

Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правила прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури в 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ № 552263, дата отримання 25.08.2010р., термін дії ліцензії до 1.07.2013р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремленому структурному підрозділі – Миколаївському будівельному коледжі (див. додаток 1).

  2. До Київського національного університету будівництва і архітектури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України

Прийом до Київського національного університету будівництва і архітектури на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  1. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Умови проживання у гуртожитку відповідають вимогам СанПін 42-121-4719-88.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (див. додаток 3).

  5. КНУБА здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і зарахування на бюджет):

- понеділок - п’ятниця з 9.30 до 17.30; субота з 9.30 до 15.00; неділя вихідний (окрім 5 серпня, працюємо з 9.30 до 13.00).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2012 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

18 – 31 липня 2012 року

-

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - 12 години 8 серпня 2012 року;

(другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - до 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить КНУБА, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

29 березня та 2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

11 квітня та 20 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

21 – 31 липня 2012 року

12-19 квітня та 21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

23 квітня та 1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - до 25 серпня

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить КНУБА, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста (для вступу на магістра)

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року (спеціальності напряму «архітектура» з 12 січня 2012 року)

Закінчення прийому заяв та документів

19 липня 2012 року (спеціальності напряму «архітектура» 19 січня 2012 року)

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань та екзамену з іноземної мови

20-26 липня 2012 року (спеціальності напряму «архітектура» з 20 січня по 26 січня 2012 року)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 липня 2012 року (спеціальності напряму «архітектура» 27 січня 2012 року)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - до 31 липня; (спеціальності напряму «архітектура» до 1 лютого 2012 року)

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - до 25 серпня (спеціальності напряму «архітектура» до 20 лютого 2012 року)

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у КНУБА.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у КНУБА:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, правилами прийому до КНУБА, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія КНУБА допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 4):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до КНУБА. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті КНУБА.

Програма творчого конкурсу для вступу за напрямами «Архітектура» та «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей абітурієнтів до засвоєння освітньо-професійної програми рівня бакалавра, відповідних напрямів. Для напряму підготовки «Архітектура» творчий конкурс складається з таких розділів: рисунок, композиція, графіка-креслення. Для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» творчий конкурс складається з таких розділів: рисунок, живопис, композиція.

Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо уміння зображувати на аркуші паперу образотворчими засобами реальні об’єкти (рисунок), відтворювати за уявою об’єкти (композиція), відтворювати колористу гаму постановки (живопис) та креслити об’єкти за установленими правилами (графіка-креслення).

Творчий конкурс за розділом «рисунок» складається з необхідності за п’ять астрономічних годин виконати з натури постанову на білому папері формату A3.

Творчий конкурс за розділом «живопис» складається з необхідності за п’ять астрономічних годин виконати постанову з натури кольоровими акварельними фарбами на білому папері формату A3.

Творчий конкурс за розділом «композиція» виконується кольоровими олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.

Творчий конкурс за розділом «графіка-креслення» виконується графітними олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується результати фахових вступних випробувань за програмами, затвердженими приймальною комісією. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума результату фахових випробувань та середнього бала документа про базову вищу освіту. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахових випробувань, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про базову вищу освіту.

При рівній кількості балів переважне право на зарахування (після переліку затверджених МОН молодь спорту розділу 11.1 а)-д)) мають особи, які після закінчення навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра отримали диплом з відзнакою або мають середній рейтинг успішності «4» і вище, а також приймали участь в наукових конференціях, семінарах, конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах та мають друковані наукові праці.

Результати вступних фахових випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, оцінюються за 5-ти бальною шкалою.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра вступники складають вступні фахові випробування. Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. При рівній кількості балів переважне право на зарахування (після переліку затверджених МОН молодь спорту розділу 11.1 а)-д)) мають особи, які після закінчення навчання за освітньо-професійними програмами молодший спеціаліст отримали диплом з відзнакою або мають вищий середній бал документа про здобуту освіту.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час і в складі зазначених груп, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, подаються у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступного випробування. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія КНУБА, рішення якої виноситься на розгляд приймальної комісії, яка приймає остаточне рішення і доводить його до відома вступників.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури у 2011 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 552263, дата отримання 25.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 4. План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2012 році

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку державних інвестицій України, Вища школа Мітвайда ,
 5. Будівельний коледж

  Документ
  Єдиний ВНЗ на Житомирщині, який готує тільки будівельників (техніків-будівельників, техніків-проектувальників, технік-дизайнер, фахівець садово-паркового господарства).

Другие похожие документы..