Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
“А” - организация и проведение учебных мероприятий (школ, семинаров, сборов и т.п., далее по тексту - школ), соревнований спортивных походов (СП), сп...полностью>>
'Закон'
Согласно части 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (или бездействие) органов государственной власти могут быть обжалованы...полностью>>
'Документ'
Фильм рассказывает о растении, появившимся на Земле задолго до человека и используемого теперь не одно тысячелетие в самых разных целях. Фильм знакоми...полностью>>
'Документ'
Мы, гр. , проживающий(-ая) по адресу: , паспорт серии № , выдан , именуемый(-ая) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и , именуемое в дальней...полностью>>

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25.06.2011 № 168

м. Вознесенськ

Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року

Заслухавши звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради (далі – Відділ) Байла М.Г. про діяльність Відділу за поточний рік, виконавчий комітет міської ради відзначає, що в 2010 році та за 5 місяців 2011 року Відділ приділив належну увагу забезпеченню реалізації державної політики в сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Виконувались заходи міської цільової програми цивільного захисту міста Вознесенська на 2010 – 2013 роки. Під час проведення комплексної перевірки стану цивільного захисту та техногенної безпеки Виконавчого комітету Вознесенської міської ради в період з 11 по 15 квітня 2011 року Державною інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки УМНС України в Миколаївській області роботі Відділу дана позитивна оцінка.

На підставі вищенаведеного, керуючись п.п.3 п”а” ст. 29, п.2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Визнати роботу начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради Байла М.Г. задовільною.

2.Зобов’язати начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради Байла М.Г. приділити увагу:

- посиленню контролю проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони;

- своєчасному наданню звітів та доповідей до організацій вищого рівня;

- своєчасному доведенню мобілізаційних завдань до підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форми власності та підпорядкування;

- підготовці та проведенню навчально-методичних зборів з керівним складом органів управління Вознесенської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

- забезпеченню непрацюючого населення засобами індивідуального захисту;

- додатковому розробленню планів дій при виникненні надзвичайних ситуацій, з метою максимального охоплення всіх надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території міста;

- взаємодії з іншими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради Котенко Л.П.

Міський голова Ю.І.Гержов

Звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради про роботу Відділу

за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради (далі – Відділ) є юридичною особою, веде самостійний баланс.

Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з виконавчими органами Вознесенської міської ради, депутатами, постійними комісіями підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

Метою діяльності та завданнями Відділу є:

реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків на відповідній території;

забезпечення функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільного захисту, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;

втілення в життя державної політики з питань мобілізаційної та оборонної роботи;

організація і контроль стану мобпідготовки економіки та соціальної сфери міста відповідно до своїх повноважень;

взаємодія з правоохоронними органами;

координація роботи щодо забезпечення постійної готовності органів управління та залучення сил і засобів до дій у надзвичайному стані та надзвичайних ситуаціях;

контроль за діяльністю аварійно-рятувальної служби.

У 2010 році робота з виконання заходів цивільного захисту була направлена на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, створення страхового фонду документації на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська, реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення та територій, підтримання готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Миколаївській області, організацію проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту та інших заходів, проведенні інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

Проводилась активна робота з підготовки та проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Вознесенської міської ради. У 2010 році проведено 11 засідань комісії, на яких були розглянуті 42 питання, в тому числі питання про стан пожежної безпеки міста та стан протипожежного водопостачання в місті, про загрозу виникнення надзвичайної ситуації внаслідок різкого погіршення погодних умов в зимовий період, про заходи щодо безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків, про стан техногенної безпеки на потенційно – небезпечних об’єктах, про стан роботи щодо проведення паспортизації, ідентифікації, розробки планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій, аварій, декларації безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки, які розташовані на території міста, хід створення локальних систем попередження про виникнення надзвичайних ситуацій та ряд інших питань. У поточному році підготовлено та проведено 4 засідання комісії ТЕБ та НС.

В межах своєї компетенції Відділом готувались проекти розпоряджень міського голови, виконувались заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та реагування на них, надавались доповіді та звіти до головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та в інші інстанції.

Згідно графіка комісійно проводилась перевірка стану техногенної безпеки та цивільної оборони на хімічно-небезпечних об’єктах міста, контролювалось проведення навчань та тренувань з цивільної оборони на об’єктах господарювання міста, комісійно проводились перевірки стану захисних споруд цивільної оборони та протипожежного стану багатоквартирних будинків.

З метою запобігання підтоплення міста під час очікуваної повені у лютому - березні 2010 та 2011 років велося регулярне спостереження за рівнем води в річках Південний Буг та Мертвовод, було налагоджено постійний зв’язок з Лодижинським, Гайворонським та Олександрівським водосховищами на річці Південний Буг та з Таборівським водосховищем на річці Мертвовод, а також з водомірними постами Прибужани та Крива Пустош.

Проведена інвентаризація радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання на території міста Вознесенська.

Відділом контролюється хід технічної інвентаризації захисних споруд, готуються документи на списання захисних споруд, які за їх технічним станом не можливо використовувати за прямим призначенням та тих, що перебувають у приватній власності

З 6 по 9 квітня 2010 року та з 4 по 8 квітня 2011 року проведена підготовка та перепідготовка керівного складу та фахівців цивільної оборони на обласних курсах цивільної оборони. Під час проведення комплексної перевірки стану цивільного захисту та техногенної безпеки Виконавчого комітету Вознесенської міської ради в період з 11 по 15 квітня 2011 року Державною інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки УМНС України в Миколаївській області роботі Відділу дана позитивна оцінка.

25 листопада було проведено командно штабне навчання Вознесенської міської ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України на тему: : «Управління діями органів управління та силами цивільного захисту Вознесенської міської ланки цивільного захисту Миколаївської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту України у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пов’язаних з ускладненням метеорологічної обстановки».

Виконувались заходи міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту міста Вознесенська на 2010 – 2013 роки, якою передбачено:

1.Фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення, що дає можливість оперативного оповіщення керівного складу об’єктів господарювання та мешканців міста про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій та порядку дій при цьому.

2. Аварійно-рятувальне обслуговування території міста Вознесенська підрозділом Миколаївського ВГРЗ (у 2011 році цей підрозділ розформовано).

3. Створення міського матеріального резерву будівельних та паливно-мастильних матеріалів згідно з номенклатурою для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

4. Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, ліквідація аварій, запобігання загибелі людей на водних об’єктах, оснащення Вознесенського аварійно-рятувального пункту Миколаївського воєнізованого гірничорятувального загону.

5. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд.

6. Приведення стану протипожежного водопостачання міста в належний стан.

7. Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостереження та ряд інших заходів.

На жаль, через брак коштів в місцевому бюджеті, в повному обсязі проводилось тільки фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення та аварійно-рятувального обслуговування території міста Вознесенська.

У 2010 році та за 5 місяців 2011 року надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території міста не виникали.

Начальник Відділу з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення

Вознесенської міської ради М.Г. Байло

______________________________________________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 25.06.2011 № 168

Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради

за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року

Сторінка 5 з 5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (7)

  Документ
  Заслухавши щорічний проміжний звіт начальника Управління освіти Вознесенської міської ради Кисільової С.В. про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки, схвалений експертною групою, керуючись п.
 2. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (5)

  Документ
  Заслухавши звіт начальника Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради Сорокіної А.В. (додається), виконавчий комітет Вознесенської міської ради відзначає, що в 2009 році Відділом культури, сім'ї, молоді та
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (12)

  Документ
  З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р.
 4. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (3)

  Документ
  Про створення відділу економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради
 5. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (1)

  Документ
  Щорічно в місті проводяться будівельні і ремонтні роботи, пов’язані з необхідністю виконання земляних робіт. В той же час, через безвідповідальність ряду керівників організацій, що ведуть земляні роботи, порушуються терміни відновлення

Другие похожие документы..