Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Отчислить из колледжа с дипломом базового уровня о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации техник по специальности 190604 Техн...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. Предлагаемая программа курса "Психодиагностика" ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному...полностью>>
'Закон'
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ст. 43 Конституції України). Працівник має право на оплату своєї праці на підст...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Програма укладена на основі типової програми з предмету «Організація роботи з кадрами» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрн...полностью>>

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу „Європейський університет у 2011 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Погоджено

Затверджено

19 листопада

2010р.

11 листопада 2010 р.


Заступникник Мініс


ева


Тимопібіят^ан fa^t


Р ектор

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу „Європейський університет" у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі „Європейський університет" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ506191 від 04.02.2010 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу „Європейський університет" (надалі -Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

І. Загальні положення

1.1. Приватний вищий навчальний заклад „Європейський університет" (надалі - Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищоюосвітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Вінницькому, Донецькому, Житомирському, Запорізькому, Кам'янець-Подільському, Конотопському, Криворізькому, Кузнєцовському, Львівському, Миколаївському, Нетішинському, Нікопольському, Одеському, Пирятинському, Полтавському, Рівненському, Севастопольському, Кримському, Тернопільському, Уманському, Херсонському, Черкаському, Чернігівському, Ялтинському структурних підрозділах та Бізнес-коледжі Європейського університету (див. додаток 1)

Кашперський В.Є


1.2. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства,

які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Європейський університет у м. Києві має два гуртожитка. Забезпеченість студентів гуртожитками - повна. Гуртожиток N 1 (вул. Ушакова, 8-а), розрахований на проживання студентів. У гуртожитку є: одно-, двох-, трьох-, чотирьох-, п'ятимісні кімнати; кухні, санітарні кімнати, душові; затишний хол, де завжди можна подивитись телепередачі, поспілкуватись з друзями. Гуртожиток N 2 (вул. Литвиненко-Вольгемут, 1-г) розрахований на проживання студентів юридичного факультету та факультету безпеки підприємств.

II. Вимоги до рівня освіти вступників

 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

 4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста за умови вступу за спорідненим та однойменним напрямом підготовки. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 5. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

 6. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

2.7. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Ш. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Європейському університеті здійснюється: за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без

відриву від

виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

10.01.2011 – 28.03.2011

4.05.2011 – 1.06.2011

10.07.2011 – 5.09.2011

10.10.2011 – 10.11.2011

Закінчення прийому заяв та

документів від осіб, які мають

складати вступні екзамени, що

проводить Університет

22 липня 2011 року

25.01.2011 – 12.04.2011

17.05.2011 – 14.06.2011

30.07.2011 – 26.09.2011

22.10.2011 – 24.11.2011

Закінчення прийому заяв та

документів від осіб, які не

складають вступних екзаменів.

3 1 липня

2011 року

8.02.2011 – 23.04.2011

31.05.2011 – 25.06.2011

10.08.2011 – 3.10.2011

30.10.2011 – 30.11.2011

Строки проведення Університетом

вступних екзаменів.

23-31 липня 2011

року

31.04 – 4.02.2011

2.03 – 10.03.2011

13.04 – 22.04.2011

18.05 – 23.05.2011

15.06 – 24.06.2011

1.08 – 10.08.2011

27.09.-3.10.2011

24.10.-30.10.2011 25.11.-30.11.2011

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

9.02.2011

16.03.2011

25.04.2011

24.05.2011

27.06.2011

12.08.2011

4.10.2011

1.11.2011

2.12.2011

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

не пізніше:

10.02.2011

17.03.2011

26.04.2011

25.05.2011

29.06.2011

20.08.2011

6.10.2011

4.11.2011

10.12.2011

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста на вільні ліцензійні місця проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо-

кваліфікаційного рівня

кваліфікованого

робітника та молодшого

спеціаліста

освітньо-

кваліфікаційного рівня

кваліфікованого

робітника та молодшого

спеціаліста

Початок прийому заяв та

документів

3.01.2011

1.07 2011

31.07.2011

5.01.2011

14.02.2011 10.03.2011

11.04.2011

10.05.2011

10.07.2011 5.09.2011 10.10.2011 10.11.2011

Закінчення прийому заяв

та документів від осіб, які

мають складати фахові

вступні випробовування,

що проводить

Університет

12.01.2011

25.07.2011

25.08.2011

20.01.2011

23.02.2011

22.03.2011

22.042011

20.05.2011

30.07.2011 26.09.2011 22.10.2011 24.11.2011

Закінчення прийому заяв

та документів від осіб, які

не складають фахових

вступних випробовувань.

17.01.2011

30.07.2011

29.08.2011

30.01.2011

28.02.2011

31.03.2011

29.04.2011

30.05.2011

10.08.2011

3.10.2011

30.10.2011

30.11.2011

Строки проведення

Університетом фахових

випробовувань.

13.01.-14.01.2011 26.07.-28.07.2011 26.08.-27.08.2011

21.01.-29.01.2011

24.02.-28.02.2011

23.03.-31.03.2011 25.04.-29.04.2011 23.05.-30.05.2011 1.08.-18.08.2011 27.09.-3.10.2011 24.10.-30.10.2011

25.11.-30.11.2011

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше:

16.01.2011 31.07.2011 30.08.2011

1.02.2011

2.03.2011

1.04.2011

30.04.2011

31.05.2011

20.08.2011

4.10.2011

1.11.2011

2.12.2011

Терміни зарахування вступників

не пізніше:

20.01.2011 31.08.2011 31.08.2011

не пізніше:

4.02.2011

4.03.2011

7.03.2011

4.05.2011

3.06.2011

28.08.2011

6.10.2011

4.11.2011

10.12.2011

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на вільні ліцензійні місця проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без

відриву від

виробництва

вступники на основі освіти

базової та повної вищої освіти

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1.07. 2011 31.07.2011

5.01.2011 5.09.2011

14.02.2011 10.10.2011

10.03.2011 10.11.2011

11.04.2011

10.05.2011

10.07.2011

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Університет

25.07.2011 25.08.2011

20.01.2011 23.02.2011 22.03.2011 2.04.2011

20.05.2011

30.07.2011

26.09.2011

22.10.2011

24.11.2011

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні екзамени.

30.07.2011 29.08.2011

30.01.2011 01.03.2011 31.03.2011 29.04.2011 30.05.2011 10.08.2011 3.10.2011

30.10.2011

30.11.2011

Строки проведення Університетом вступних екзаменів.

26.07.-28.07.2011 26.08.-27.08.2011

21.01.-29.01.2011

24.02.-28.02.2011

23.03.-31.03.2011

25.04.-29.04.2011

23.05.-30.05.2011

1.08.-18.08.2011

27.09.-3.10.2011

24.10 – 30.10.2011

25.11 – 30.11.2011

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше:

31.07.2011 30.08.2011

1.02.2011 4.10.2011

2.03.2011 1.11.2011

1.04.2011 2.12.2011

30.04.2011

31.05.2011 20.08.2011

Терміни зарахування вступників

не пізніше:

31.08.2011 31.08.2011

не пізніше:

4.02.2011

4.03.2011

7.04.2011

4.05.2011

3.06.2011

28.08.2011

6.10.2011

4.11.2011

10.12.2011Скачать документ

Похожие документы:

 1. Приватний вищий навчальний заклад міжнародний університет бізнесу І права

  Документ
  Актуальність теми. В процесі ринкових перетворень в аграрному секторі економіки соціально-трудові відносини в аграрних підприємствах зазнали і продовжують зазнавати суттєвих змін.
 2. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;
 3. Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного товариства «європейський газовий банк»

  Документ
  Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
 4. Рейтинг приватних вищих навчальних закладів україни за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року та Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році

  Конкурс
  за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року та Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих,
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..