Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «28» апреля 2009 г. в 11 часов 00 минут на заседании диссертационного совет Д 220.060.04 в Санкт-Петербургском государственном аграр...полностью>>
'Закон'
Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской...полностью>>
'Документ'
«Те, кто пролили в 2006-м на Ливан больше миллиона кассетных бомб и засыпали Сектор Газы белым фосфором в 2008-2009-м, проецируют свой раж убийц на с...полностью>>
'Документ'
В здоровом организме существует равновесие между возбуждением и сдерживанием; человек ощущает себя свободным в выражении своих чувств и импульсов, но...полностью>>

V міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів І аспірантів «Регіональні екологічні проблеми»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проректору з наукової роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Згідно з планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на базі Одеського державного екологічного університету 21 – 23 березня 2012 року буде проведена V Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми».

Робота конференції буде проходити за наступними напрямами:

 • екологічна ситуація в регіонах та шляхи її поліпшення

 • оцінка антропогенного навантаження на стан довкілля;

 • шляхи екологізації галузей економіки;

 • проблеми використання, відновлення та охорони біологічних ресурсів та біорізноманіття;

 • рекреаційно-туристичний потенціал регіонів;

 • якість довкілля та здоров’я населення;

 • математичне моделювання та прогнозування стану довкілля;

 • геоінформаційні системи в екології;

 • гідрометеорологічні аспекти охорони довкілля.

Робота конференції завершиться підведенням підсумків, визначенням кращих доповідей. Мова конференції: українська, російська та англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно направити до Оргкомітету заявку та матеріали. Друкований об’єм матеріалів: 3 (обов'язково повні) сторінки (включаючи рисунки і таблиці). Регламент доповіді 7-10 хвилин.

ВИМОГИ до оформлення матеріалів:

 • Заявку на участь в конференції та матеріали (див. зразки) надіслати до Оргкомітету електронною поштою за адресою: aandrew_v@

 • поданий текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word 6.0, 97, 2000, XP, 2003;

 • малюнки повинні бути розташовані окремо (не включені до документу). Формати малюнків : *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp.

 • шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 14. Поля 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 см. Абзац – 1 см. Інтервал одинарний;

 • тези необхідно надіслати до 15 лютого 2012 р.

Оргкомітет конференції залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не відповідають вимогам за оформленням або мають реферативний характер, а також на редагування отриманих матеріалів.

Демонстрація наочних матеріалів виключно за допомогою мультимедійного проектору.

Оргвнесок за участь в конференції складає 50 грн. та вноситься в день прибуття лише учасниками конференції (за кожну доповідь).

Учасникам конференції потрібно мати при собі студентський квиток або посвідчення аспіранта та паспорт.

Заїзд та реєстрація учасників

V - Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми" – 21 березня 2012 р. з 9.00 у навчальному корпусі №1 ОДЕКУ за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 15; (1 поверх).

Розміщення учасників конференції – за власний рахунок. Слід повідомити заздалегідь: П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача, кількість учасників конференції.

Проїзд від залізничного вокзалу: трамваєм № 26, 31 до зупинки “7 станція Люстдорфської (Чорноморської) дороги”, маршрутними автобусами №124, №150, №221 або від автовокзалу (Привозу) до ОДЕКУ на маршрутному автобусі №215.

Зразок оформлення електронного листа

Зразок оформлення тез доповіді

Телефони для довідок:

(0482) 35 – 73 – 71 (проректор з НР Тучковенко Ю.С.)

(0482) 32 – 67 – 58 (декан доц. Боровська Г.О.)

(048) 785 – 27 – 16 (кафедра прикладної екології, голова оргкомітету конференції проф. Сафранов Т.А., секретар конференції доц. Волков А.І)

E-mail: aandrew_v@ (Волков А.І.)

(063)236-46-04 (Волков А.І.)


Проректор з НР Ю.С. ТучковенкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) (2)

  Документ
  гідрологічного, океанологічного забезпечення різних галузей господарства у сучасних умовах.
 2. План проведення наукових та науково-практичних конференцій в Одеському державному екологічному університеті у 2012 р. №

  Документ
  Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології» 17.10-19.10. 01 р. Рада НДРС, молодих вчених, кафедри гідрологічного інституту 5.
 3. International Scientific Conference of Undergraduate, Master and Postgraduate Students March 21-23, 2012, Odessa, Ukraine програма программа

  Программа
  , Одесса, Украина REGIONAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS Proceeding of the V International Scientific Conference of Undergraduate, Master and Postgraduate Students March 1- 3, 01 , Odessa, Ukraine ПРОГРАМА ПРОГРАММА PROGRAM Одеса – 01 1.
 4. Всеукраїнську наукову конференцію

  Документ
  з обов'язковою вказівкою “Раді молодих вчених на конференцію”, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Рада молодих вчених, бульвар Шевченка, 81, м.
 5. Конференції, семінару (1)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку державних інвестицій України, Вища школа Мітвайда ,

Другие похожие документы..