Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Рекламні комунікації важливі сьогодні, як ніколи раніше. Навички планування і реалізації реклами в життя користуються все більшим попитом в час інтег...полностью>>
'Документ'
Научная программа включает пленарное заседание с проблемными докладами по основным направлениям работы конференции, секционные заседания с тематическ...полностью>>
'Документ'
1. Проводить ежегодно мониторинг социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - мониторинг...полностью>>
'Инструкция'
Редакционная коллегия: А.П. БЕРСЕНЕВ (председатель), Н.А. ХАПОНЕН (зам. председателя), В.Ф. ЗЛЕПКО (зам. председателя), В.В. ГУСЕВ, Ю.Ю. ШТРОМБЕРГ, В...полностью>>

Дніпропетровський національний університет ім (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Олеся Гончара

Історичний факультет

Кафедра української історії та етнополітики

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

28 квітня 2011 року відбудуться Треті наукові читання, присвячені пам’яті професора Анатолія Михайловича Черненка „Питання політичної історії України та Росії”.

Передбачається робота трьох секцій:

 1. Реформи та революції в суспільно-політичному житті України і Росії ХІХ – ХХ ст.

 2. Діяльність української та російської еміграції.

 3. Діяльність українських та російських політичних партій ХХ – початку ХХІ ст.

Робоча мова наукових читань – українська.

Для участі в наукових читаннях необхідно надіслати заявку та тексти доповідей і повідомлень до 1 квітня 2011 р. за адресою: 49050, Дніпропетровськ 50, проспект Гагаріна,72 Дніпропетровський національний університет, кафедра української історії та етнополітики.

У заявці просимо зазначити:

1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2. Науковий ступінь, вчене звання.

3. Місце роботи (навчання), посаду.

4. Робочу адресу, телефон.

5. Домашню адресу, телефон.

6. Назву доповіді чи повідомлення.

Заявки та матеріали надіслані після 1 квітня 2011 р., розглядатися не будуть.

Матеріали наукових читань передбачається опублікувати в наступному випуску збірнику наукових праць „Проблеми політичної історії України”.

Оргвнески на заходи по проведенню конференції та публікації відповідних матеріалів складають 100 грн. на одного учасника.

Проїзд, проживання та харчування – за кошти учасників.

Телефон для довідок : (056)374-98-63; 0963497765.

Умови подання матеріалів до друку

Обсяг доповідей та повідомлень не повинен перевищувати 8 повних сторінок друкованого тексту за наступними параметрами: формат аркуша – А4, шрифт Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля 20 мм з усіх боків;

Стаття подається у надрукованому вигляді та на електронних носіях в текстовому редакторі Word -97, або 98.

На початку тексту подати УДК, далі посередині аркуша, вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – курсивом - назву вузу чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими літерами подається назва публікації. Після назви подати анотації і ключові слова (українською, російською, англійською). Статті повинні супроводжуватися посланнями на відповідні джерела та літературу (обов’язково вказати місце видання, видавництво, рік і кількість сторінок). Список літератури подавати наприкінці тексту за абеткою. Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, 16] , де перша цифра – порядковий номер позиції у списку літератури, а друга – номер сторінки чи архівного аркуша. Рукописи мають мають бути відредаговані відповідно до вимог державного стандарту.

ОргкомітетСкачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет Ситникова Олена Володимирівна

  Автореферат
  Захист дисертації відбудеться “ 24 ” грудня 2004 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному
 2. Дніпропетровський національний університет ім (3)

  Документ
  Кривоконь Н. Підготовка соціальних працівників для системи соціального захисту населення Соціальна політика і соціальна робота. – 2 . - №3-4. – С.87-91.
 3. Дніпропетровський національний університет ім (2)

  Документ
  Результативність соціально-педагогічної роботи з особистістю, групою, громадою залежить від добровільної участі багатьох людей. Волонтерська діяльність як вияв милосердя і людинолюбства існує і буде існувати до тих пір, доки зберігається
 4. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Мотивація має високу значимість в будь-якій діяльності людини

  Документ
  Мотивація має високу значимість в будь-якій діяльності людини. Особливо мотивація необхідна у спорті, де в дуже стислі терміни потрібно досягти найкращого результату в ситуації жорсткої конкуренції з іншими спортсменами та спортивними командами.
 5. Міністерство освіти І науки України Дніпропетровський національний університет (2)

  Документ
  Призначений для студентів-психологів ДНУ, яки вивчають методи психологічного впливу, зокрема метод психотерапевтичної казки. Висвітлюється сучасна проблема психологічних можливостей казки взагалі та в роботі з дитячими труднощами зокрема.

Другие похожие документы..