Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Прежде всего позвольте поблагодарить всех присутствующих за то, что собрались здесь, в стенах Совета Федерации, для того чтобы обсудить вопрос охраны ...полностью>>
'Документ'
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система оцен...полностью>>
'Закон'
В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в облас...полностью>>
'Документ'
3. Ввести понятие водородная связь и ее влияние на свойства спиртов. 4. Знать первичные, вторичные и третичные спирты. Химические свойства спиртов: в...полностью>>

Відповіді для 10 класу Історія України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відповіді для 10 класу

Історія України

 1. Укажіть рік виникнення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні.

а) 1890

б) 1900

в) 1902

г) 1905

 1. Укажіть, яка політична партія Наддніпрянщини відстоювала ідею незалежності України

а) РУП

в) УНП

г) УСДРП

д) УДРП

 1. Визначте, чи правильне твердження, що концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях у Наддніпрянщині на початку ХХ ст.. сприяла:

а) Завершенню промислового перевороту

б) Створенню монополістичних об’єднань

в) Формуванню ринку вільнонайманої праці

г) Подоланню залежності від іноземного капіталу

 1. Визначте, коли відбулись події , прозвані в народі «кривавою неділею»?

А. 9 січня 1905 р

Б. 14 червня 1905 р.

В. 17 жовтня 1905 р.

Г. 9 листопада 1906 р.

 1. Унаслідок проведення земельної реформи П.Столипіна в Україні:

а) Було ліквідовано поміщицьке землеволодіння

б) Подолано селянське малоземелля та безземелля

в) Утверджено приватне селянське землеволодіння

г) Зупинено процес майнового розшарування селянства

 1. Укажіть прізвище ініціатора кооперативного руху на західноукраїнських землях.

а) В.Нагірний

б) М.Левитський

в) П.Столипін

г) М.Міхновський

 1. Укажіть у якому році було створено Товариство українських поступовців

а) 1890

б) 1900

в) 1905

г) 1908

 1. Укажіть чи правильні твердження.

Для сільського господарства Наддніпрянщини на початку ХХ ст.. було характерним:

  1. Існування поміщицького землеволодіння

  2. Переважання зернового землеробства

а) Обидва твердження правильні

б) Тільки перше твердження правильне

в) Тільки друге твердження правильне

г) Обидва твердження неправильні

 1. Укажіть, який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905-1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела.

Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури… південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги українською мовою не тільки некорисні, але й небезпечні.

а) Насадження великодержавного шовінізму

б) Реалізація земельної реформи П.Столипіна

в) Сприяння міграції росіян на Південь і Схід України

г) Подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

 1. Економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст.. характеризувався:

 1. Стрімким проникненням іноземного капіталу

 2. Кризовим становищем кооперативного руху

 3. Насиченістю ринку товарами місцевого виробництва

 4. Зайнятістю більшості населення в сільському господарстві

а) 1, 2

б) 1, 4

в) 3, 4

г) 2, 3

 1. Укажіть, як називалася українська фракція в І і ІІ Державних думах.

а) Українська думська громада

б) Союз українських націоналістів

в) Малоросійська громада

г) Українська фракція

 1. Укажіть, кого називали «батьком» кооперативного руху в Наддніпрянській Україні початку ХХ ст..

а) В.Нагірного

б) П.Столипіна

в) М.Левитського

г) М.Міхновського

 1. Укажіть регіон, спеціалізацією якого на початку ХХ ст.. була залізорудна промисловість.

а) Донбас

б) Правобережжя

в) Кривий Ріг

г) Степова Україна

 1. Укажіть, хто очолював українську фракцію в І Державній думі.

а) І.Шраг

б) М.Міхновський

в) Д.Антонович

г) М.Грушевський

 1. Укажіть назви політичних партій, що діяли на початку ХХ ст.. в Наддніпрянщині:

 1. Русько-українська радикальна партія (РУРП)

 2. Революційна українська партія (РУП)

 3. Комуністична партія України (КПУ)

 4. Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

 5. Українська народна партія (УНП)

 6. Українська національно-демократична партія (УНДП)

 7. Українська демократично-радикальна партія (УДРП)

а) 1, 3, 6, 7

б) 2, 4, 5, 7

в) 1, 2, 3, 6

г) 1, 2, 4, 6

 1. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення.

Велике об’єднання виробників, банкірів, торговців із метою концентрації капіталів, узгодження дій підприємств по виробництву та збуту товарів, які виникають в умовах посилення конкурентної боротьби.

а) Акціонерне товариство

б) Монополія

в) Кооператив

г) Корпорація

 1. Укажіть, чим уславилася С.Крушельницька

а) Написанням монографії «Історія українського народу»

б) Написанням повісті «Інститутка»

в) Підкоренням сцени провідних театрів світу виконанням оперних партій

г) Написанням поеми «Лісова пісня»

 1. Укажіть завдання, що мали бути вирішеними в ході земельної реформи П.Столипіна:

 1. Розширення ринків збуту сільськогосподарських продуктів

 2. Підвищення ефективності сільського господарства

 3. Скасування панщини та кріпосницької залежності селян

 4. Зміцнення соціальної опори самодержавства на селі

 5. Вирішення проблеми аграрного перенаселення

 6. Подолання кризи сільськогосподарського виробництва

 7. Руйнація селянської общини.

а) 1, 3, 6, 7

б) 2, 4, 5, 7

в) 1, 2, 3, 6

г) 1, 2, 4, 6

 1. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення.

Один із видів монополії, особливістю якого є укладання угод про спільний збут товарів.

а) Концерн

б) Трест

в) Картель

г) Синдикат

 1. Укажіть, про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела.

На початку ХХ ст.. на оперних сценах світу царювали чоловіки – Батістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати в рівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

а) М.Садовську-Барілотті

б) Г.Борисоглібську

в) С.Крушельницьку

г) М.Заньковецьку

21. Головну українську раду, а згодом і Загальну українську раду очолював.

а) К.Левицький

б) Д.Донцов

в) М.Грушевський

г) Г. Бобринський

22. Першим командиром легіону Українських січових стрільців був.

а) К.Трильовський

б) А.Варивода

в) М.Галущинський

г) Г.Коссак

23. Укажіть прізвище історичного діяча, який не входив до складу Генерального Секретаріату Центральної Ради.

а) М.Грушевський

б) В.Винниченко

в) П.Христюк

г) С. Петлюра

24. Створення Української Народної Республіки було проголошено.

а) 3(16) березня 1917 р.

б) 7(20) листопада 1917 р.

в) 9(22) січня 1918 р.

г) 29 квітня 1918 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни (1)

  Документ
  Історія України. 5—11 класи: В.Власов, Я.Грицак, І.Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С.Кульчицький, Р.Лях, Ю.Мицик, П.Панченко, І. Підкова, Н.Теплоухова, Ф.
 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни (2)

  Документ
  Історія України. 5—11 класи: В.Власов, Я.Грицак, І.Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С.Кульчицький, Р.Лях, Ю.Мицик, П.Панченко, І. Підкова, Н.Теплоухова, Ф.
 3. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 4. Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія України”

  Навчально-методичний посібник
  В рамках Болонської конвенції, до якої Україна приєдналася, актуального значення набуває самостійна робота студентів. З курсу „Історія України” для самостійної роботи студентів денної форми навчання відводиться 60 годин.
 5. Історія України. 9 клас (2)

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.

Другие похожие документы..