Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Титова О.В. Реализация стратегического плана маркетинга на предприятии: Методические указания к дипломному проектированию для студентов экономических ...полностью>>
'Задача'
Гипнотический текст удерживает внимание читателя и говорит о выгодах, которые читатель может получить. Гипнотический текст отличает эмоциональность о...полностью>>
'Реферат'
Этот сайт является попыткой критического осмысления пути, пройденного глобальной сетью Интернет в процессе своего развития, на примере двух постсоветс...полностью>>
'Рассказ'
Учительница литературы велела девятому классу, где училась наша родственница, прочесть, в виде внеклассного чтения, ко Дню Победы рассказ Михаила Шол...полностью>>

Підкажіть, за якими методами нараховується амортизація нематеріальних активів? Відповідь

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Підкажіть, за якими методами нараховується амортизація нематеріальних активів?

Відповідь: Відповідно до підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) визначено 6 груп нематеріальних активів, облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи,. нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у підпункті 145.1.5 пункті 145.1 статті 145 ПКУ, а саме:

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації (підпункт 145.1.9 пункту 145.1 статті 145 ПКУ).

ДПІ у Шевченківському районі м. КиєваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Відповіді на запитання, які задавались під час оглядово- тематично го семінар у

  Документ
  «Огляд останніх змін у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку. Впровадження та застосування Податкового кодексу України», що проводився Корпорацією «Мережа» та Аудиторською фірмою «Украудит XXI - Захід» 1 листопада 2011 року
 2. Добрый день. Хотела бы уточнить по вопросу включения сумм в валовые доходы. Есть два юр лица (А и Б) связанные между собой договором комиссии

  Документ
  Питання: Добрый день. Хотела бы уточнить по вопросу включения сумм в валовые доходы. Есть два юр. лица (А и Б) связанные между собой договором комиссии.
 3. Усе про спільні політики європейського союзу

  Документ
  Книжка подає повний огляд ключових питань економічної та політичної ні і'і рації и Європейському Союзі: правову та інституційні бази, історичні ета­пи, різноманітні напрямки спільних політик ЄС.

Другие похожие документы..