Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
1- кл Классные руководители 5. Игры разных народов 3а Канавина Г.Н. . Плакат-итог проведения классных часов«Дерево толерантности» - вывод детей,...полностью>>
'Документ'
В статті розглянуто інноваційний розвиток суспільства в умовах формування нового глобального простору світової економіки. Виділені основні переваги т...полностью>>
'Документ'
Экскурсия “Знакомство с Прагой”. В лабиринтах маленьких улочек мы погрузимся в таинственную атмосферу Старого города: древняя Пороховая башня, Сослов...полностью>>
'Сказка'
Цена товара, должна быть указана с учетом всех затрат связанных с исполнением контракта, включая страхование, налоги, уплату таможенных пошлин и други...полностью>>

Програма спецкурсу "основи геронтології" для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку. (укладачі: к б. н., доц. Варенюк І. М.)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

спецкурсу "ОСНОВИ ГЕРОНТОЛОГІЇ"

для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку.

(укладачі: к.б.н., доц. Варенюк І.М.)

Вступ. Предмет і задачі геронтології. Історія розвитку геронтології. Її теоретичне і практичне значення. Соціальна геронтологія.

Визначення поняття “старіння” і “старість”. Загальна характеристика процесу старіння. Темпи старіння. Природне старіння. Передчасне і сповільнене старіння. Фізіологічне і патологічне старіння. Періоди старіння. Періодизація пізнього постембріонального розвитку людини. Календарний і біологічний вік, методи його визначення.

Старіння і антистаріння (вітаукт). Механізми вітаукта. Генотипові механізми вітаукта: система репарації ДНК, антиоксидантна система, система мікросомального окислення печінки. Фенотипові механізми вітаукта.

Старіння окремих тканин, органів і систем організму. Старіння серцево-судинної системи і системи крові. Зміни дихальної системи при старінні. Вікові зміни видільної системи. Старіння травної системи. Особливості харчування у похилому віці. Морфо-фізіологічні зміни опорно-рухової системи в ході старіння. Старіння шкіри. Вікові зміни нервової системи; особливості функціонування головного мозку в похилому віці. Старіння залоз внутрішньої секреції. Нейроендокринна регуляція в старечому віці.

Сучасні погляди на причини старіння. Дві основні концепції причин старіння та смерті. Теорії старіння; їх класифікація. Аналіз основних теорій старіння. Теорії зношування та розтрати: механістичні, енергетичні ті інші. Аутоінтоксикаційні теорії старіння. Теорії, згідно яких старіння є результатом послаблення діяльності якоїсь системи чи органа: нейроендокринні, імунні та інші. Теорії диференціації та спеціалізації. Клітинні та молекулярні теорії старіння. Генетичні теорії старіння: мутаційна, внаслідок накопичення помилок, генно-регуляторна, теломерна. Адаптаційно-регуляторна теорія старіння (Фролькіс та інші).

Геріатрія. Хвороби старечого віку; особливості їх клінічних проявів, протікання і лікування.

Тривалість життя. Видова, екологічна та максимальна тривалість життя. Залежність тривалості життя від таксономічної приналежності, тривалості періоду росту, генотипу. Вплив факторів зовнішнього середовища на тривалість життя. Способи продовження тривалості життя. Еволюційні аспекти видової тривалості життя.

Смерть, як кінцевий етап процесу старіння. Танатологія ­– наука про смерть. Зміни в організмі в процесі вмирання; зворотність і незворотність цих змін. Чи можливо досягти безсмертя?– сучасні погляди на це питання.

Перспективи розвитку геронтології.

Список літератури:

 1. Биология старения. / Под ред. В.В. Фролькиса и др.– Л.: Наука, 1982.– 616 с.

 2. Котельников Г.П., Яковлев О.Г., Захарова Н.О. Геронтология и гериатрия.– Москва, Самара, 1997.– 800 с.

 3. Ванюшин Б.Ф., Бердышев Г.Д. Молекулярно-генетические механизмы старения.– М.: Медицина, 1977.– 295 с.

 4. Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения.- СПб., 2003.- 468 с.

 5. Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни. К., 1987.– 47 с.

 6. Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы.– л.: Наука, 1985.– 192 с.

 7. Лэмб Марион. Биология старения.– М.: Мир, 1980.– 206 с.

 8. Фролькис В.В., Мурадян Х.К. Старение, эволюция и продление жизни.– К.: Наукова думка, 1992.– 335 с.

 9. Альперович В. Социальная геронтология.– Ростов на Дону: Феникс, 1997.– 576 с.

 10. Старость: популярный справочник. / Под ред. В.И. Бородулина и др.– М.: БРЭ, 1996.– 352 с.

 11. Практическая гериатрия. / Под ред. Котельникова Г.П., Яковлева О.Г.– Самара, 1995.– 614 с.

 12. Руководство по геронтологии. / Под ред. Д.Ф. Чеботарёва, Н.В. Маньковского, В.В. Фролькиса.– М.: Медицина, 1978.– 503 с.

 13. Чеботарёв Д.Ф., Фролькис В.В., Коркушко О.В. и др. Гериатрия: Учебное пособие для студентов медицинских институтов.– М.: Медицина, 1990.– 239 с.

 14. Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. - Мн.: Выш. шк., 2000. - 416 С.

 15. Программированная клеточная смерть. / Под ред. В. С. Новикова.– Спб.: Наука, 1996.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліографічний покажчик наукових праць

  Документ
  У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України, створеного 25 травня 1994 р.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. 107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

  Документ
  107.Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессамиВольчин К.В., Мысак В.
 4. Ects – інформаційний пакет

  Документ
  Альошина Алла Іванівна - координатор ECTS від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, зав. кафедри фізичної реабілітації інституту фізичної культури та здоров’я.
 5. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на

Другие похожие документы..