Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»: программа и методические указания по изучению курса для студентов спе...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итога...полностью>>
'Документ'
Медиапланирование является составной частью планирования маркетинговых коммуникаций компании и определяется им. Есть определенная маркетинговая задач...полностью>>
'Документ'
Одна из наиболее интересных попыток в прояснении проблем мотивационного плана на предприятии сделана В.Бовыкиным (1). Однако, в стремлении построить ...полностью>>

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Марганецької міської ради (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Марганецької міської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб –

суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в м. Марганець»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Марганецької міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в м. Марганець» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Проблема, яку планується розв'язати

Єдиний податок – є одним із значних джерел наповнення доходної частини місцевого бюджету, яка направляється, насамперед, на фінансування бюджетної сфери. Проблема, яку планується вирішити - це збільшення потенційних джерел надходжень до дохідної частини бюджету міста, збалансування інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання, приведення ставок єдиного податку у відповідність до чинного законодавства.

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України єдиний податок належить до переліку місцевих податків та зборів і є обов’язковим для встановлення місцевими радами.

04.11.2011 Верховна рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», відповідно до якого внесено суттєві зміни до порядку оподаткування єдиним податком.

Главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Необхідність перегляду ставок єдиного податку полягає в тому, що з 01.01.2013 року змінено класифікатор видів економічної діяльності (КВЕДи).

На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету міста Марганець необхідно прийняти рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в м. Марганець».

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок єдиного податку залежить розвиток підприємництва в місті і показник наповнення місцевого бюджету.

2. Цілями регулювання є:

- оптимізація ставок єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності з урахуванням балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання;

- затвердження нового переліку видів підприємницької діяльності з урахуванням змін класифікатору видів економічної діяльності;

- виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»

- отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі такі альтернативні варіанти:

- збереження існуючого стану, тобто неприйняття Марганецькою міською радою рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в м. Марганець».

У цьому випадку рішення ради не відповідатиме вимогам п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 04.11.2011 №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» і справляння єдиного податку на підставі такого рішення суперечитиме чинному законодавству. Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, у разі неприйняття міською радою відповідного рішення про встановлення місцевого податку, такий податок справлятиметься, виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням мінімальної ставки, що призведе до втрат доходів бюджету міста. Мінімальна ставка складає: для І групи платників єдиного податку - 1% розміру мінімальної заробітної плати, для ІІ групи -2%;

- прийняття Марганецькою міською радою рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в м. Марганець» забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до бюджету міста

4. Механізми розв’язання проблеми

Регуляторний вплив здійснюється шляхом внесення змін в прийняте рішення та встановлення нових ставок єдиного податку.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

 • отримати додаткові надходження до місцевого бюджету;

 • збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування делегованих державних повноважень.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

 • неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;

 • зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Планується збільшення надходжень єдиного податку до міського бюджету, пенсійного фонду, зростання кількості СГД, які перейшли на спрощену систему оподаткування, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку підприємництва.

Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.  

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності зазначеного рішення - показники, пов’язані з дією акта, а саме:

- кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб;

- кількість фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок);

- сума сплаченого ними єдиного податку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься виконавчим комітетом Марганецької міської ради шляхом аналізу даних, які стосуються:

- динаміки надходжень єдиного податку до місцевого бюджету;

- відстеження динаміки кількості СПД, які сплачують єдиний податок.

До набрання чинності регуляторним актом буде здійснено базове відстеження результативності дії акта. З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, через рік буде здійснено повторне відстеження результативності дії акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ О.О.САФОНОВАСкачать документ

Похожие документы:

 1. Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Марганецької міської ради (2)

  Документ
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території м.
 2. Аналіз регуляторного впливу (6)

  Документ
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про встановлення ставок земельного податку та розмірів орендної плати за використання земельних ділянок в м.
 3. Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року №2131-vi „Про прийнятя за основу проекту закон

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Стратегія розвитку

  Документ
  На сьогодні відбулися значні зміни адміністративно-політичних, соціально-економічних, міжнародних умов функціонування та розвитку міста як єдиного організму, що діє в мінливому середовищі.
 5. Звіт про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

  Документ
  про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

Другие похожие документы..