Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 561100 - Водные биоресурсы и аквакультура при очной ...полностью>>
'Программа'
Вылет в Брюссель. Прибытие. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время в городе. Брюссель - средневековый город брабантских ремесленников и торгов...полностью>>
'Документ'
ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 5 серпня 2009 ...полностью>>
'Реферат'
Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит таможенному делу - одному из базовых институтов экономики. Термин «...полностью>>

Державн е агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Український інститут науково-технічної

і економічної інформації


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

СИСТЕМИ НТІ

3

Київ 2011

Інформаційний бюлетень системи НТІ

Випуск № 3

липень – вересень 2011 р.

Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності регіональних органів системи НТІ та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.

Інформаційний бюлетень сформовано на основі звітів регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та інших регіональних інформаційних установ.

Призначений задля постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з УкрІНТЕІ та регіональними органами системи НТІ.

Виходить щоквартально.

Ми відкриті для співпраці і будемо вдячні за Ваші пропозиції і зауваження щодо матеріалів бюлетеня, а також за інформацію для включення до наступних випусків.

Наша адреса: вул. Горького, 180, м. Київ, 03680

Тел.: 0(44) 521-00-70

Факс: 0(44) 521-00-33

E-mail: mvv@uintei.kiev.ua

http://www.uintei.kiev.ua


Підготовлено відділом науково-методичного забезпечення діяльності інноваційної інфраструктури УкрІНТЕІ

Відповідальний за випуск – Матусевич В.В.

ЗМІСТ

1.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………….

4

2.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ………………………………...

19

3.

Інформаційно-консультаційне супроводження

трансферу технологій………………………………………..

25

4.

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ……………………………

28

5.

ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ………………………………………...

32

6.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, послуги ТА КОНСАЛТИНГ

34

7.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………...

38

8.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……………………………..

43

9.

ІНШІ ЗАХОДИ……………………………………………………….

47

10.

АНОНС………………………………………………………………..

48

Науково-інноваційна діяльність системи науково-технічної інформації у IІІ кварталі 2011 р. була спрямована на організацію комплексного інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку економіки держави, науково-технічного й інноваційного розвитку регіонів України.

Згідно із завданнями, значну увагу приділялося інформаційно-методичній підтримці інвестиційно-інноваційного та науково-технічного розвитку регіонів, інформаційно-консультаційному супроводженню інноваційній діяльності та трансферу технологій в регіонах на всіх етапах тощо.

Для задоволення попиту користувачів інформації підготовлено значні обсяги інформаційно-аналітичної продукції, проведено інформаційно-аналітичні дослідження, надано освітньо-консалтингові послуги та інформаційно-методичну допомогу з питань інтелектуальної власності, організовано і проведено заходи з поширення досягнень науки і техніки.

I. Довідково-інформаційне обслуговування та

інформаційне забезпечення

Волинським НІЦ проведено на замовлення тематичні пошуки за темами:

– Способи селективного визначення активності іонів полікристалічної сполуки феруму (ІІІ);

– Засоби для визначення активності іонів 1-(α-аміноетил)-адамантинію;

– Способи підвищення селективності визначення піроксикаму потенціометричним методом;

– Способи селективного визначення вітаміну В1 потенціометричним методом;

– Способи експресного потенціометричного визначення римантадину;

– Способи екстракційно-фотометричного визначення Галію;

– Склади горілок, горілок особливих та настоянок;

– Засоби перекривання нафтових свердловин;

– Склади епоксидних композицій;

– Засоби очистки коренебульбоплодів;

– Засоби культивації ґрунтів;

– Установки для вигладжування поверхонь.

У Житомирському ЦНІІ за звітний період на довідково-інформаційному обслуговуванні знаходилося 521 підприємство і організація, кількість відвідувань становила 1182, в читальному залі видано 51,2 тис. примірників документів, в т.ч. 36,9 тис примірників патентної документації, 2,5 тис. примірників – нормативних документів.

Проводилася робота по комплектуванню і упорядкуванню довідково-інформаційного фонду. У ІІІ кв. до фонду надійшло 2,4 тис. документів, в т.ч. 2,2 тис. документів – до патентного фонду.

За звітний період сектором нормативної документації здійснена робота по проведенню науково-тематичних пошуків для підприємств і організацій області та виготовленню тематичних переліків за темами:

– пошиття одягу (ТОВ «Скарлет»);

– якість води (міська СЕС, Житомирський маслозавод);

– пожежна сигналізація (ПП Шевченко, ФОП Герасимов);

– послуги перукарень (ПП «Красуня», ПП «Анела»);

– зернові (Чуднів ХПП, Бердичів ХПП, Андрушівка заготзерно);

– м’ясопродукти та їх переробка (Житомирський м’ясокомбінат, М’ясо Полісся);

– будівельні матеріали (ТОВ «Алгоритм», ЗМК, Теплогазсервіс, Городницький лісгосп).

Продовжувалася робота з поповнення новими надходженнями постійно діючих виставок літератури та посібників за темами:

– «Нормативні документи з питань протипожежного захисту»;

– «Нормативні документи з охорони праці»;

– «На допомогу підприємцю з питань торгівельного обслуговування»;

– «Стандарти України»;

– «Інноваційні проекти та зразки продукції підприємств області»;

– «Засоби індивідуального захисту».

Запорозьким ЦНІІ, відповідно до завдань, передбачених Агентською угодою з Держспоживстандартом України, надано послуги користувачам щодо копіювання 257 нормативних документів, надано 392 довідки стосовно наявності, чинності та терміну дії НТД.

Продовжується комплексне довідково-інформаційне забезпечення підприємств та організацій регіону згідно договорів (35 договорів на 27,0 тис. грн.).

Проводилась актуалізація нормативно-технічної документації згідно з щомісячними інформаційними покажчиками.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок:

– Промислова безпека та охорона праці;

– Пожежна безпека.

Понад 1700 користувачам області надано 10800 копій документів, плакатів, знаків безпеки з питань охорони праці.

Підготовлений збірник «Довідково-інформаційна допомога з охорони праці» (у допомогу профспілковому активу й страховому експертові з охорони праці) накладом 200 примірників (рос. мов.).

Видані методичний посібник та інформаційний збірник з сільського господарства.

Підготовлено чотири інформаційні продукти в електронному вигляді:

– Бухгалтерський облік для початківців;

– Бухгалтерський облік на підприємстві;

– Бухгалтерський облік в бюджетних установах;

– Життєзабезпечення.

У Івано-Франківському ЦНІІ на довідково-інформаційному обслуговуванні у IІІ кварталі 2011 року знаходилося 100 підприємств, організацій, установ різної форми господарювання, фахівцями яких здійснено 140 відвідувань довідково-інформаційного фонду.

Надійшло та задоволено 32 запити на копії документів ДІФ, у тому числі 30 – на копії патентної документації.

Користувачам читальних залів ЦНІІ видано 30,0 тис. прим. документів, у тому числі:

– 27,6 тис. прим. (92,0%) патентної документації;

– 2,1 тис. прим. (7,0%) нормативної документації;

– 0,3 тис. прим. (1,0%) іншої науково-технічної літератури.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок літератури «Нормативні документи з системи управління якістю» (за галузевими напрямами) та «Міждержавні стандарти. Стандарти України» (щомісячні інформаційні покажчики).

Полтавським ЦНІІ проведено науково-тематичні інформаційні пошуки за темами: патентування в галузі фінансових послуг, харчової промисловості, приладів для письма.

Рівненським ЦНІІ, відповідно до завдань, передбачених Агентською угодою з Держспоживстандартом України, у ІІІ кварталі 2011 року надано 563 довідки стосовно наявності, чинності та терміну дії НТД.

Читальний зал Центру відвідало 82 користувача, яким надано послуги щодо копіювання 62 нормативних документів та 1204 копії документів з питань впровадження сучасних систем управління якістю та навколишнім середовищем відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9000 та 14000.

Проведено науково-тематичний пошук нормативних документів та підготовлено перелік нормативних документів з питань впровадження сучасних систем управління якістю для підприємств та організацій харчової промисловості та санітарно-епідеміологічних служб України (Рівненської, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей).

Хмельницьким ЦНІІ, відповідно до завдань, передбачених Агентською угодою з Держспоживстандартом України, користувачам надано послуги щодо копіювання 135 нормативних документів, 357 довідок стосовно наявності, чинності та терміну дії НТД.

Співробітниками довідково-інформаційного фонду Центру було надано послуги підприємствам, організаціям, установам різної форми власності, фахівцями яких здійснено 335 відвідувань патентного, нормативного та довідково-інформаційного фондів.

Для вчених, спеціалістів та підприємців було організовано виставку нових надходжень нормативно-технічної документації, досягнень науки і техніки. Підготовлено та надіслано споживачам інформаційні матеріали щодо нових надходжень до фонду нормативних документів зі стандартизації.

Надано консультаційно-методичні послуги з питань стандартизації та законодавства за темами:

– Вода питна. Методи проведення аналізів;

– Методи аналізу кондитерських виробів – виявлення ГМО;

– Нормативні та законодавчі документи при виробництві м’ясних та молочних виробів;

– Мікробіологія харчових продуктів та продуктів для тварин.

Проводилася актуалізація нормативно-технічної документації згідно щомісячних покажчиків:

– ТОВ «Фруктовий світ»;

– ТОВ «Агромоторсервіс»;

– ХГДЛВМ;

– Красилівська ГДЛВМ.

Продовжувалась робота з формування і упорядкування довідково-інформаційного фонду ХмЦНІІ.

За ІІІ квартал поточного року підрозділ з охорони праці надав 121 організаційно-методичну консультацію з питань:

– Електробезпека;

– Охорона праці;

– Пожежна безпека;

– Будівництво – сучасні технології.

Протягом кварталу в підрозділ з охорони праці звернулося 585 підприємств і організацій Хмельниччини. Загальна кількість реалізованих документів становить 3525 прим. Виготовлено копій документів – 858 прим.

Черкаським ЦНІІ, відповідно до завдань, передбачених Агентською угодою з Держспоживстандартом України, надано послуги користувачам щодо копіювання 72 нормативних документів.

Користувачам читальних залів ЦНІІ видано 15,262 тис. прим. документів, у тому числі: 1,815 тис. прим. книг і брошур; 2,511 тис. періодичних видань; 3,74 тис. прим. патентної документації; 0,487 тис. прим. нормативної документації; 2,025 тис. видань органів НТІ; 4,684 тис. прим. іншої науково-технічної літератури;

Проводилась актуалізація нормативно-технічної документації згідно з щомісячними покажчиками та робота з комплектування і упорядкування довідково-інформаційного фонду. У ІІІ кв. 2011 р. до фонду надійшло 3,712 тис. документів. Проведено тематичні пошуки, підготовлено переліки та копії нормативної документації для підприємств області. За звітний період виконано 6747 запитів на копії документів ДІФ на інформаційну продукцію.

Організовано три виставки нових надходжень літератури, які відвідало 120 осіб.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок:

– На допомогу підприємцю;

– Промислова безпека та охорона праці;

– Пожежна безпека;

– Будівництво і ціноутворення у будівництві;

– Охорона довкілля. Екологія людини;

– Державні стандарти України;

– Міждержавні стандарти;

– Патенти. Винахідництво. Раціоналізаторство;

– Кадрова робота;

– Торгівля та захист прав споживачів;

– Бухгалтерський облік;

– Сільське господарство;

– Газове господарство;

– Автотранспорт.

Чернігівським ЦНІІ за ІІІ квартал 2011 р. надано консультаційно-методичні послуги з питань:

стандартизації:

– Актуалізація фонду нормативних документів підприємства та використання можливостей Чернігівського ЦНІІ для її проведення (НПФ «Екоцентр», м. Кіровоград);

– Про розробку технічних умов на обладнання для переробки відходів (НПФ «Екоцентр», м. Кіровоград);

– Застосування кишкових бактерій під час виробництва молока та молочних продуктів (Приватний підприємець Сидоренко В.);

– Застосування нормативних документів в електронному вигляді (ДП «Чернігівстандартметрологія»);

– Прогони залізобетонні (ПАТ «Будіндустрія»);

– Роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (ВАТ «Медтехніка»);

– Вимоги безпеки під час роботи на машинах для висвердлювання кочериг з капусти (Ніжинський консервний завод);

– Вимоги до шинкувальних машин для капусти (Ніжинський консервний завод);

законодавства:

– Надання дозволу на початок робіт (Чернігівська Облсільгосп­техніка);

– Паспорт газового господарства (Обласне управління ветеринарної медицини);

– Охорона праці під час збирання цукрових буряків (ВАТ «Агросвіт»).

Здійснено звіряння документів фонду нормативної документації для КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ Фірми «ТехНова».

ЦНТЕІ Луганського національного університету імені Тараса Шевченка здійснював інформаційне обслуговування користувачів Луганської області. Видача документів у читальних залах довідково-інформаційного фонду становила 1,3 тис. прим. документів, у тому числі – 0,6 тис. прим. патентної документації; 0,4 тис. прим. нормативної документації.

ЦНТЕІ видано 4 інформаційних листки про передовий виробничий досвід регіону:

– Застосування Нуклео Ц.М.Ф. форте в лікуванні розладів периферичної нервової системи у хворих на ЦД типу 2;

– Застосування препарату Ацетилцистеїн у фармакотерапії закритої черепно-мозкової травми;

– Використання препарату Кралонін в лікуванні вегетативних порушень у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця (іхс) та гіпертонічною хворобою (гх);

– Використання препарату Мікардісплюс у хворих на гіпертонічну хворобу.

Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ» впродовж звітного періоду здійснював інформаційне обслуговування користувачів регіону. Видача документів у читальних залах за ІІІ квартал 2011 року становила 2870 тис. документів.

Кількість запитів по усіх видах обслуговування становила 4015 (2475 – в автоматизованому режимі), з них запитів на копії документів – 1276.

За звітний період Одеським інноваційно-інформаційним центром «Інвац» сформовано довідково-інформаційний фонд (ДІФ) в кількості 3,4 тис. одиниць – переважно патентна документація.

Відділом НТІ Донецького національного університету науково-інформаційна діяльність впродовж ІІІ кварталу 2011 року була спрямована на інформаційне забезпечення інноваційного розвитку Донецької області.

З цією метою здійснювалася регулярна електронна розсилка новин у галузі науково-технологічного та інноваційного розвитку (інформація щодо українських та закордонних конференцій, семінарів, конкурсів, запрошення до публікації матеріалів в українських та міжнародних журналах, інформація про можливості міжнародної співпраці – наміри про партнерство, запрошення до участі у наукових проектах) на адреси вищих навчальних закладів, академічних інститутів та окремих науковців Донецька і Донецької області. Список налічує 750 адрес електронної пошти.

У ПРАТ «Харківський ЦНТЕІ» до відділу нормативно-технічної документації надійшло 250 запитів, надано 947 найменувань копій документів – 19714 сторінок.

Відділом науково-технічної літератури та промислових каталогів отримано: 40 запитів; виготовлено – 248 найменувань документів; надано копій документів – 10410 сторінок ф. А4.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державн е агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (2)

  Документ
  Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності регіональних органів системи НТІ та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
 2. Державн е агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (3)

  Документ
  Інформаційний бюлетень відображує основні події, факти, результати діяльності регіональних органів системи НТІ та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
 3. Державн е агентство з питань науки, інновацій та інформації України

  Документ
  Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності регіональних органів системи НТІ та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
 4. Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації Національна Академія наук України Національний антарктичний науковий центр Держкомінформнауки

  Документ
  Запрошуємо Вас прийняти участь в V Міжнародній Антарктичній Конференції «Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики та перспективи», яка відбудеться з 17 по 19 травня 2011 року у м.
 5. України (4)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв

Другие похожие документы..