Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
в благоговейное восхищение. На протяжении многих веков они безуспешно пытались обнаружить “верховного главнокомандующего” организмом. Того, кто управл...полностью>>
'Документ'
Из-за увеличения количества изъятого героина этот наркотик в России становится менее доступным. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Феде...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 29 декабря 2010 года в 10.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ.212.185.01 при Пензенском государственном пед...полностью>>
'Диплом'
В настоящее время метод искусственного осеменения сельскохозяйственных животных применяется во всем мире для ускорения генетического прогресса в живо...полностью>>

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації

для учителів іноземних мов щодо підготовки учнів

до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році

Укладач: Мартинюк А.П.,

доктор філологічних наук, профессор,

методист науково-методичного відділу

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти

ЗНО та якість шкільного навчання іноземних мов:

взаємовизначення й взаємовплив

Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільного навчання іноземних мов, зокрема найбільш розповсюдженої – англійської мови – саме ці завдання були визначальними для фахівців науково-методичного відділу ХРЦОЯО при укладенні методичних рекомендацій, які пропонуються Вашій увазі.

Сьогодні практично не викликає заперечень твердження про те, що ефективне управління системою освіти, а також її розвиток неможливі без створення ефективної національної системи моніторингу якості освіти. У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку і вдосконалення освітніх систем.

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу. Фахівці визначають його як найбільш об’єктивну й неупереджену форму оцінювання, яка здійснюється зовнішніми, стосовно навчального закладу, інституціями, із застосуванням стандартизованих тестових завдань, відповідних процедур проведення тестування і технології безособової перевірки.

Мета і завдання ЗНО з іноземних мов визначені в програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Порівнявши їх з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у галузі «Іноземні мови», предметними компетентностями дисциплін цієї галузі – англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, які виокремлюються українськими науковцями, та міжнародною системою цілей навчання у пізнавальній сфері (так звана, таксономія Б. Блума), можна зробити висновок, що цілі ЗНО значною мірою відповідають названим стандартам.

У нашій країні тільки формується система національного зовнішнього оцінювання, система дослідження її ефективності теж робить перші кроки. Подібні процеси відбуваються наразі в Російській Федерації. Наші російські колеги переконані, що підвищенню якості освіти сприятиме поступова переорієнтація контрольно-вимірювальних матеріалів загальнодержавного тестування1 на оцінку предметної компетентності, тобто здатності вирішувати проблеми, пов’язані з різноманітними ситуаціями, як предметними й міжпредметними, так і ситуаціями, близькими до реального життя. Для всіх предметів характерне зменшення кількості завдань репродуктивного характеру й збільшення завдань, спрямованих на виявлення рівня розуміння основних елементів змісту й сформованості уміння застосовувати набуті знання у різних ситуаціях.

При аналізі виконання завдань розглядаються результати фактичного виконання (а не тільки після шкалювання), що дозволяє зробити висновок і про загальний рівень підготовки випускників, і про сформованість окремих предметних компетентностей, і про якість програм, підручників, методики викладання предмета, відтак – окреслити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу.

Аналітичні дані за підсумками проведення загальнодержавного тестування в Росії використовуються для інформування вчителів, батьків, учнів, педагогічної громадськості про загальні принципи побудови екзаменаційних робіт, про типові помилки й прогалини у знаннях тощо. Щорічно виходять методичні листи з окремих предметів за підсумками проведення ЄДЕ, проводяться Інтернет-педради. Крім того, матеріали, підготовлені за результатами проведення ЄДЕ, використовуються при підготовці стандартів другого покоління.

В Україні наразі відсутні системні дослідження отриманих за результатами проведених загальнонаціональних тестувань статистичних даних. Не зроблено жодних висновків щодо вдосконалення стандарту, програм, підручників. Відсутні аналітичні дослідження рівня навчальних досягнень випускників і рекомендації педагогам-практикам щодо вдосконалення навчального процесу. Слід зауважити, що офіційний звіт про проведення ЗНО надається Українським центром оцінювання якості освіти два роки поспіль і є доступним для усіх зацікавлених осіб.

Досвід проведення тестування з іноземних мов, зокрема – англійської мови, показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, з якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями.

Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти тест з англійської мови 2010 року виявися складним для учнів (середня складність 37,26 %). Гірше впоралися з тестом учні сільських шкіл. Як і у минулі роки, проблемними для учнів виявилися завдання, що передбачають вміння розрізняти та вживати лексичні одиниці відповідно до контексту, а також вміння розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

У чому ж причини проблем, з якими ми стикаємося другий рік поспіль? Як покращити ситуацію? Напевне, основним запитанням для вчителів-практиків має стати не «Як підготувати учнів до ЗНО з іноземних мов?», а «Як організувати навчальний процес, щоб забезпечити набуття учнями всіх визначених компетентностей?». Саме такий акцент було зроблено під час проведення Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти науково-практичних семінарів для вчителів іноземних мов Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Очевидно, формулу успішного проходження тестування з англійської мови, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами».

Тестування – не більш складний іспит, ніж інші державні іспити, але він має іншу форму. Сподіваємося, що надана інформація й методичні рекомендації допоможуть Вашим учням добре підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійської мови) 2011 року.

Особливості проведення ЗНО-2011

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 року № 833 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2011 році» визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2011 році. Затверджено Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів в 2011 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2010 № 1265 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»).

Відповідно до названих нормативних документів можна визначити, що:

1. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено у червні 2011 року.

2. Реєстрація учасників триватиме впродовж січня-лютого 2011 року.

3. У 2011 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з дев’яти предметів. Обов’язковим для всіх вступників до вищих навчальних закладів є зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Крім цього, буде проведено тестування з історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.

4. Максимальна кількість тестів, яку може скласти кожен учасник тестування, – п’ять.

5. Тестування з іноземних мов відбудеться 6 червня 2011 року.

6. Результати, отримані під час зовнішнього оцінювання, будуть зазначені в сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, які абітурієнт подаватиме до приймальних комісій ВНЗ.

Запорукою успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання є завчасна підготовка до нього. Наказом Міністерства освіти і науки від 8 грудня 2010 року № 1218 затверджені програми зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів, з яких проходитиме тестування у 2011 році. Підготовка тестів для зовнішнього оцінювання буде здійснюватися лише на основі цих програм. Жодного питання, яке виходитиме за межі затверджених програм, у тестах ЗНО-2011 не буде.

Програма ЗНО з іноземних мов

та характеристика тесту з англійської мови

Програма ЗНО з іноземних мов укладена на основі чинної програми з іноземних мов для 11-річної школи.

ЗНО з іноземних мов України проводиться з такою метою:

1) визначити рівень навчальних досягнень учасників тестування;

2) оцінити ступінь їхньої підготовленості до навчання у вищих навчальних закладах.

Призначення тесту з англійської мови полягає у тому, щоб оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

ПРОГРАМА

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови

Вимоги щодо практичного володіння видами

мовленнєвої діяльності

1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (англійська мова - академічний рівень), що також відповідає Європейському стандарту В1.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Вимоги щодо володіння мовними компетенціями

Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (англійська мова - академічний рівень) та Європейським стандартом В1.

Тематика ситуативного спілкування

Моє місце в світі:

- здоровий спосіб життя в родині;

- захист прав дитини;

- гендерні стосунки.

Дозвілля:

- особистісні пріоритети;

- відпочинок на природі;

- улюблені розваги молоді в Україні та англомовному світі.

Мистецтво:

- культура і види мистецтва;

- видатні митці;

- музеї і виставки;

- молодь і мистецтво.

Сучасний англомовний світ:

 • загальні відомості про сучасний англомовний світ.

Шкільне життя:

 • міжнародні освітні програми;

 • досвід навчання за кордоном;

 • плани на майбутнє;

 • вибір професії.

Наука і технічний прогрес:

 • видатні науковці та наукові премії;

 • техногенні катастрофи;

 • наукові відкриття і досягнення;

 • науковий пошук і фантастика.

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -lу; префіксів дієслів rе-; прикметників un-, dis-.

Граматика.

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за правилами, а також найбільш поширені винятки.

Займенник. Особові, присвійні, питальні, об'єктні, вказівні, неозначені займенники, похідні від some, any, no, every.

Прислівник. Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. Числівники. Кількісні, порядкові числівники.

Прийменники місця, напряму, часу.

Дієслово. Утворення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Іndefinite) в активному та пасивному станах: Present, Past Progressive (Continuous) і Present, Past Perfect в активному стані; Future-in-the Past. Використання неособових форм дієслова: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу. Модальні дієслова та їх еквіваленти (can, could, may, might, must, should, have to, ought to, need, be able to) в поєднанні з простою формою інфінітива.

Узгодження часів. Умовні речення I та II типів.

Синтаксис. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Безособові речення. Складносурядні та складнопідрядні речення.

Загальна характеристика тесту з англійської мови

Тест складається з двох частин:

 • Читання

 • Письмо

Загальна кількість завдань – 46.

На виконання тесту відведено – 120 хвилин.

У частині “ЧИТАННЯ” перевіряються такі знання, навички та вміння:

 • загальне розуміння прочитаного (розуміння основного змісту автентичного тексту;

 • детальне розуміння прочитаного (повне розуміння змісту автентичного тексту з розкриттям значення незнайомих слів на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки; розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту);

 • вибіркове розуміння (знаходження спеціальної або необхідної інформації в автентичних текстах різнопланового характеру);

 • лексико-граматичні вміння та навички (розрізнення значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту; правильне використання граматичних форм та частин мови відповідно до контексту).

Частина «ЧИТАННЯ» містить завдання закритої форми:

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

У завданні пропонується вибрати одну правильну відповідь з чотирьох поданих варіантів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його у бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

 • Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів /частин текстів із поданих варіантів; твердження/ ситуації до оголошень/ текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

 • Завдання на заповнення пропусків.

У завданнях пропонується доповнити абзаци/ речення в тексті реченнями/ частинами речень, словосполученнями/ словами із поданих варіантів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

У частині «ПИСЬМО» перевіряються знання навички та вміння, необхідні для продукування висловлювання у письмовій формі (правильне вживання граматичних форм та лексичних одиниць відповідно до контексту; оформлення повідомлення відповідно до мети та завдання спілкування).

Частина «ПИСЬМО» містить завдання відкритої форми:

 • Завдання на з розгорнутою відповіддю.

Це завдання передбачає створення власного висловлювання у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, – 69.

Приклади тестових завдань та рекомендації щодо їх виконання

Завдання на встановлення відповідності на основі загального розуміння прочитаного належить до категорії легких. Воно містить п’ять коротких текстів/ абзаців одного тексту (50-80 слів), об’єднаних спільною темою, та вісім заголовків/ запитань до них, три з яких є зайвими. Кожен текст репрезентує окрему ідею. Для виконання завдання (підбору заголовку або співвіднесення запитання з текстом, у якому міститься відповідь на нього) необхідно зрозуміти основну ідею кожного тексту.

Для успішного виконання завдання дотримуйтесь таких рекомендацій:

 • ознайомтесь із загальним заголовком;

 • прогляньте тексти, встановіть їх тематику;

 • ознайомтесь із пропонованими заголовками (запитаннями);

 • поверніться до текстів, уважно прочитайте кожний; намагайтеся знайти ключовий мовний вираз (слово, групу слів), який розкриває основну ідею тексту;

 • співвіднесіть кожний заголовок (запитання) з відповідним текстом;

 • відкиньте три зайвих заголовка (запитання).

Наприклад:

Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you don’t need to use. Write your answers on answer sheet А.

Choosing a university can look like a daunting process, but there are lots of resources to help make it easier. Before you start filling out those university application forms, consider the many variables that affect the “fit” of a university to your unique personality and educational goals. Take a look at the following factors.

1

____________

Make sure the university offers the program you want – you can check program listings in this directory, or online www.aucc.ca/can_uni/search/ index_e.html. Remember that your first year is often a time to try a variety of courses, and then choose the area in which you want to specialize. You could try new fields of study that aren’t available in high school – courses like astronomy, philosophy or international studies.

2

____________

Have a look at the university calendars and read the individual course outlines. You can also compare how individual programs are designed by different universities (such as course components), the structure of courses (is it group work or exam-based?) and the flexibility offered each year in terms of what students can choose to study.

3

____________

Do you want a small university, where most of the students are undergraduates and live on campus? Alternatively, would you prefer a larger university, with access to a greater range of facilities and programs?

4

____________

A University’s reputation continues to be a major factor in how students choose where to study. That said, choosing a university should not be done solely on reputation. Be aware that reputations are sometimes out of date or overstated, so first-hand experience is often beneficial. Prospective students can visit the campuses of their top university choices and spend some time talking with current students and getting a feel for the campus. Try to get a sense of how you’d see yourself living in that particular place for three or four years.

5

____________

The costs associated with attending university go well beyond tuition fees to include housing, food, books, supplies, and personal living expenses. These costs are different depending upon the type of program, type of university and the size and location of the school.

A

Start with studying your admission requirements.

B

Find out about the course content.

C

Try to get your own impression of the university you choose.

D

Make sure you can afford it.

E

Learn how far away from home it is.

F

See if you’ll be satisfied with the housing condition.

G

Consider the size of the university.

H

Check on the curriculum.

Презентований цикл текстів присвячений проблемі вибору університету.

Заголовок А Start with studying your admission requirements (Почніть з ознайомлення з умовами вступу) є зайвим, оскільки в жодному тексті не йдеться про те, що починати потрібно з ознайомлення з умовами вступу.

Заголовок B Find out about the course content (Дізнайтеся про зміст курсу) співвідноситься з текстом 2. Ключовими тут є словосполучення course outlines; course components; the structure of courses, що є синонімічними course content.

Заголовок С Inquire about good and bad sides of the university (Дізнайтеся про переваги та недоліки університету) відповідає тексту 4. Ключовими тут є словосполучення first-hand experience, visit the campuses, spend some time talking with current students (власне враження, візити на територію університетів, бесіди зі студентами, що в них навчаються).

Заголовок D Make sure you can afford it (Переконайтеся, що Вам це по кишені) репрезентує текст 5. Ключовими є вирази costs та tuition fees (плата за навчання)

Рекомендації E та F є зайвими.

Рекомендація G Consider the size of the university (Прийміть до уваги розмір університету) відповідає тексту 3. Ключовими є вирази small university та larger university.

Рекомендація H Check on the curriculum (Дізнайтеся про учбові програми) відповідає тексту 1. Ключовими є слова the program, curriculum (програма) та variety of courses (різноманіття курсів).

Окрім підбору заголовків, завдання може передбачати відповіді на запитання. Завдання такого типу подані у тренувальних тестах.

Завдання на повне розуміння прочитаного з вибором однієї правильної відповіді (Multiple choice) містить текст (до 500 слів) та п’ять запитань, на які необхідно відповісти (тверджень, які необхідно закінчити). До кожного запитання (твердження) пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації для учителів біології щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році (1)

  Методичні рекомендації
  Перед сучасною системою освіти України стоїть завдання запровадження системи загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання.
 2. Методичні рекомендації для учителів біології щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році (2)

  Методичні рекомендації
  Перед сучасною системою освіти України стоїть завдання запровадження системи загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання.
 3. Методичні рекомендації для учителів фізики щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році

  Методичні рекомендації
  Одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського
 4. Верховної Ради України вказується про необхідність запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання. Для цього потрібно підготувати закон (1)

  Закон
  У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України вказується про необхідність «запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання.
 5. Верховної Ради України вказується на необхідність запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання. Для цього потрібно підготувати закон

  Закон
  У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України вказується на необхідність «запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання.

Другие похожие документы..