Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
С момента создания Национального объединения строителей (далее – Объединение) состоялось три Всероссийских съезда саморегулируемых организаций основан...полностью>>
'Рабочая программа'
Данный курс является дисциплиной общепрофессионального цикла и включает в себя изучение совокупности средств, способов и методов человеческой деятель...полностью>>
'Документ'
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемый в дальнейшем «Банк», открывает, ведет и закрывает юридически...полностью>>
'Программа'
Проект подготовлен с учетом предложений всех органов исполнительной власти Ленинградской области, частично актуализирован комитетом экономического ра...полностью>>

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25. 00. 01 – теорія та історія державного управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

 1. Поняття та сутність державного та соціального управління.

 2. Державне управління як освітня та наукова галузь.

 3. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. Основні характеристики сучасної держави.

 4. Основні форми державного устрою та форми державного правління.

 5. Порівняльна характеристика президентської, парламентської та змішаної форм правління.

 6. Політичний режим як характеристика соціальної сутності держави.

 7. Поняття «держава» та її основні характеристики.

 8. Суб’єкт та об’єкт державного управління та їх взаємовідносини.

 9. Основні принципи державного управління.

 10. Основні наукові школи управління та їх розвиток.

 11. Державне управління як система та її характеристики.

 12. Сутність застосування системного підходу в державному управлінні.

 13. Прямий та зворотній зв’язки в системі державного управління.

 14. Процесний підхід в державному управлінні.

 15. Ситуаційний підхід в державному управлінні.

 16. Організаційна та функціональна структура державного управління.

 17. Підготовка та прийняття рішень в державному управлінні. Основні ознаки державно-управлінських рішень.

 18. Державне управління і політика та їх взаємовідносини.

 19. Конституційне визначення компетенції та відповідальності трьох гілок державної влади.

 20. Система органів виконавчої влади та напрямки її вдосконалення.

 21. Система органів судової влади в Україні та вдосконалення їх взаємодії.

 22. Інститут президентства, його конституційне визначення та нормативне забезпечення.

 23. Організаційне забезпечення законодавчої влади в Україні.

 24. Інформація та комунікація в державному управлінні.

 25. Інформаційне суспільство та державна інформаційна політика України. Соціальний механізм державного управління в демократичному суспільстві.

 26. Методи оцінки ефективності державно-управлінських рішень.

 27. Загальна характеристика та особливості реалізації функцій контролю в державному управлінні.

 28. Інформаційне забезпечення процесів прийняття державно- управлінських рішень.

 29. Аналітичні методи в системі державного управління.

 30. Роль і місце ресурсного забезпечення у здійсненні державного управління.

 31. Зміст адміністративної реформи та її роль у здійсненні економічних і суспільних змін в Україні.

 32. Зв’язки з громадськістю як необхідна складова державно-управлінської діяльності.

 33. Досвід проведення адміністративних реформ в зарубіжних країнах та його значення для України.

 34. Зв’язки з громадськістю та використання засобів масової інформації в умовах політичних кампаній.

 35. Програмно-цільовий підхід у прийнятті державно-управлінських рішень.

 36. Моделювання як один із основних методів дослідження систем державного управління.

 37. Основні напрями реформування органів виконавчої влади та їх нормативне забезпечення.

 38. Принципи та основні завдання адміністративної реформи в Україні.

 39. Етапи розвитку держави Київської Русі та її характерні ознаки (ІХ-ХІІІ ст.).

 40. Державний лад та управління Української козацької республіки (середина ХVІІ ст.).

 41. Програмні засади державного управління у Конституції Пилипа Орлика.

 42. Михайло Грушевський та його роль у відновленні та розвитку Української держави.

 43. Основні етапи формування цілісної системи державного управління після здобуття незалежності.

 44. Основні напрямки вдосконалення системи державного управління на сучасному етапі державотворення.

 45. Вдосконалення системи державного управління в контексті демократичного врядування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 2. Розділ загальна характеристика спеціальності 6

  Документ
  Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 3. Національна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни

  Документ
  Р33 Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / НАН України, Інститут історії України; Уклад. Н.І.Тарасова, Г.
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (1)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання

Другие похожие документы..