Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Цель занятия: повторить макроанатомию головного и спинного мозга, строение нейрона и дуги безусловного глубокого рефлекса, разобрать принципы исследо...полностью>>
'Документ'
міських управлінь юстиції 010 рік 011 рік всього В тому числі всього В тому числі З пору- шенням строку реєстра- ції Смерть дітей до 1 року З пору- ш...полностью>>
'Документ'
В настоящее время любая экспериментальная установка требует электронного управления практически на любой стадии решения задачи. В связи с этим пробле...полностью>>
'Диплом'
 Основная цель программы - увековечивание памяти всех погибших в период Великой Отечественной Войны, Второй Мировой войны, патриотическое воспитание...полностью>>

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29.08.2008 р. № 219 Копія

м. Вознесенськ

Про затвердження Положення

про проведення  земляних робіт

в місті Вознесенську

 

Щорічно в місті проводяться будівельні і ремонтні роботи, пов’язані з необхідністю виконання земляних робіт. В той же час, через безвідповідальність ряду керівників організацій, що ведуть земляні роботи, порушуються терміни відновлення елементів міського благоустрою, трапляються випадки самовільних розкопок. З метою впорядкування проведення земляних робіт на території, посиленням контролю за їх проведенням, своєчасного відновлення елементів міського благоустрою, відповідно до п. 10 Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті Вознесенську затверджених рішенням ХХХІ сесії 5 скликання Вознесенської міської ради від 14.03.2008 р. № 5 «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті Вознесенську», керуючись п. п.7 п. а ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:  

 

1.Затвердити Положення про проведення земляних робіт в м. Вознесенську (додається).

2.Відділу архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради організувати опублікування „Положення про проведення земляних робіт в місті Вознесенську” в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Шевчук І.С.            

Міський голова                        /підпис/ Ю.І. Гержов                    

Вірно:

Начальник загального відділу Н.А. Охрімчук

Затверджено

Рішення виконавчого

комітету міської ради

                                                                                                                   від 29.08.2008 р. № 219

Положення

про проведення земляних робіт в місті Вознесенську

 

1.Дане положення розроблено з метою недопущення самовільного проведення земляних робіт, запобігання виведенню з ладу підземних комунікацій та порушенню елементів міського упорядкування і обов’язкове для застосування всіма суб’єктами, незалежно від форм власності та фізичними особами.

 

2.Положення встановлює порядок та умови надання дозволу на виконання земляних робіт.

 

3.До початку проведення земляних робіт необхідно отримати письмовий дозвіл у   відділі архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, який повинен узгоджуватись зі всіма установами та організаціями, що обслуговують підземні комунікації, та з комунальними підприємствами, якщо земляні роботи будуть проводитись на прибудинковій території.

 

4.Для одержання дозволу на проведення земляних робіт замовник подає міському голові такі документи:

- заяву (додаток 1);

- ситуаційний план розміщення об’єкта (схематичний план будівництва з визначенням місця виконання робіт  або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць. В подальшому план передається в відділ архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради для накопичення даних по виготовленню електронної карти міста);

- копію плану розміщення мереж з робочого проекту;

- технічні умови на підключення до інженерних мереж;

- при будівництві, реконструкції об`єктів містобудування – дозвіл на

виконання будівельних робіт;

-   бланк дозволу на виконання земляних робіт з погодженнями відповідних служб;

 

5.Реєстрацію наданих дозволів веде відділ архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради.

6.Дозвіл видається протягом двох днів після звертання громадян, при умові надання  всіх необхідних документів.

7. Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

 

8. Дозвіл повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт і пред’являтися на вимогу осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних робіт та утриманням елементів міського упорядкування.

 

9. В разі проведення аварійних робіт, дозвіл необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні  роботи повідомляють про це відділ архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради  та  організацію, за якою закріплено територію.

 

10. У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні, вони проводяться без ордеру після попереднього повідомлення чергового міськвиконкому. У перший робочий день після вихідного в відділі архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради оформляється дозвіл на проведення земляних робіт.

      

11. У випадку, коли земляні роботи викликають зміну маршрутів або графіку руху     громадського транспорту, організація, що їх виконує, зобов’язана повідомити про це населення  через засоби масової інформації, провести узгодження з органами ДАІ та попередити про це суб’єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень не менше ніж за 5 діб.

 

12. При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи    необхідно негайно припинити і з залученням представників зацікавлених організацій вирішити питання про можливість подальшого проведення земляних робіт.

 

13. При проведенні земляних робіт   навколо   місця  роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше 0,8м при односторонньому русі та 1,5м при двосторонньому русі людей.

 

14. Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів міського упорядкування, виконавець робіт повинен запросити представників Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради та інших зацікавлених організацій для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів міського упорядкування.

 

15. Контроль за станом асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях (відмостки, тротуари, під’їзні шляхи) здійснюють комунальні підприємства, які обслуговують житлові будинки в межах закріплених територій. При виявленні ділянок невідновлених після проведення земляних робіт комунальні підприємства складають протоколи про адміністративні порушення та надають інформацію про це в відділ архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради. 

 

16. Всі організації, які проводять земляні роботи на території міста, відновлюють зруйнований благоустрій за власні кошти своїми силами або силами підрядних організацій.

 

17. Датою закінчення земляних робіт за дозволом являється дата передачі за актом благоустроєного місця проведення земляних робіт представнику Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради та організації, за якою закріплена дана територія.  

 

18. Не дозволяються ніякі земляні роботи на протязі трьох  років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів, крім аварійних земляних робіт.

 

19. Підрядні організації несуть відповідальність за якість робіт по відновленню благоустрою протягом року і в разі необхідності на протязі 10 днів вживають заходів для ліквідації  наслідків неякісного поновлення.

 

 20. Відповідальні особи притягуються до адміністративної відповідальності у випадку:

         - виконання земляних робіт без дозволу;

         - перекриття проїжджої частини вулиць без погодження з ДАІ та не попередження автоперевізників;

         - недотримання термінів перекриття  вулиць;

         - недотримання термінів виконання робіт  та благоустрою, визначених дозволом;

         - недотримання належного санітарного стану в місті виконання робіт;

         - порушення умов безпеки руху пішоходів та автотранспорту;

         - недотримання технології робіт згідно Державних будівельних норм

21. Контроль за термінами та якістю виконання відновлювальних робіт здійснює Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

 

22. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності при порушенні порядку проведення земляних робіт розглядає, в межах своєї компетенції, адміністративна комісія, утворена при Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради.

Вірно:

Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

 

Додаток 1 до Положення про проведення земляних

робіт в місті Вознесенську

Міському голові

_____________________________

_____________________________

(Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по-

__________________________________________

батькові, фізичної особи адреса проживання)

________________________________________

З а я в а

Прошу видати дозвіл на виконання земляних робіт

по _____________________________________________________________

(характер робіт)

На земельній ділянці за адресою ______________________ ____________ _____________________________________________________________________

(назва вулиці, № будинку)

терміном на ________ днів, з “____” __________ 200_ р.

Відповідальний за виконання робіт __________________________________________________________________________

(П.І.Б відповідального виконавця, посада)

__________________________________________________________________________

(юридична адреса відповідального виконавця, телефон )

Гарантую відновити шляхове покриття та елементи благоустрою в обумовлені терміни.

До заяви додаються :

- бланк дозволу на виконання земляних робіт, з погодженнями

відповідних служб;

- ситуаційний план розміщення об’єкта;

- копію плану розміщення мереж з робочого проекту;

- технічні умови на підключення до інженерних мереж*;

- копія договору з підрядною організацією про відновлення асфальтобетонного покриття  або елементів благоустрою (надається за наявністю такого);

* при будівництві, реконструкції об’єктів містобудування – дозвіл на

виконання будівельних робіт.

_______ _____________________

Підпис Прізвище

“____”________________200 р.

Контрольний корінець

До дозволу на виконання земляних робіт №_____від____________2008 р.

На право проведення земельних робіт____
_____________________________________

Адреса проведення робіт:_______________
_____________________________________
Термін проведення робіт:_______________
_____________________________________

Назва організації, яка проводить роботи:__

_____________________________________
Відповідальний виконавець робіт:_______

_____________________________________

(П. І. Б.)

_____________________________________

Дом. адреса Тел.

Проект, згідно якого виконуються роботи:
_____________________________________

Відповідальний виконавець робіт попереджений,

про відновлення дорожнього полотна після закінчення робіт. У випадку порушення строків та невиконання відновлювальних дорожніх робіт накладаються штрафні санкції відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підпис:

Підпис виконавця робіт про отримання дозволу:

____________________________________
Начальник відділу архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради – головний архітектор міста:

____________________________________

Дозвіл на виконання земляних робіт № _______

На виконання земельних робіт ___ _

_ _
Адреса робіт: _ _
Строк проведення робіт: від «_____»___________200__р. до «_____»____________200__р.

Назва організації, яка проводить роботи:_ _
_ _

Відповідальний:_ _

П. І. Б.

Адреса:_ _телефон_ _

Проект, згідно якого виконуються роботи: _
_ _

ПОГОДЖЕНО:

Дільниця з експлуатації лінійно – кабельних

споруд № 832 (зв’язок) _
(4-21-94; вул. Кибрика, 9)

Дільниця технічної експлуатації ліній

електрозв’язку № 5 Центра технічної

експлуатації сільських з’єднувальних ліній (зв’язок) _
(3-20-70, вул. Розы Люксембург )

Центр електрозв’язку № 3 ВАТ “Укртелеком” (зв’язок)__________ _
(4-31-25; вул. Жовтневої революції, 11)

Вознесенська філія ВАТ ЕК

«Миколаївобленерго» (электрозв’язок)___________________ _
(4-23-09; вул. Тимірязєва, 168)

Вознесенське Управлінне експлуатації (Замовник або виконавець робіт зобов’язаний перед початком газового господарства земляних робіт визвати на місце представника ВУГХ)

(4-26-79; вул. Кірова, 73)

5-е міжрайонне відділення ДАІ УМВС

України в Миколаївській області _
(4-46-96; вул. Леніна, )

Управління житлово – комунального господарства

та капітального будівництва Вознесенської міської ради _

(4-05-41; виконком каб. № 37)

Самостійна державна пожежна частина № 19 (При умові перетину проїжджої частини вулиці замовник або
(4-24-46; пров. Жовтневий, 2) виконавець робіт зобов’язаний надіслати листа або телефонограму

з вказівкою місця та терміну проведення робіт)

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

Вознесенський район теплових мереж _

(4-51-27; вул. Синякова, 18 а)

КП «Водопостачання м. Вознесенська» (вода, каналізація) _
(4-16-90; вул. Щорса, 2)

ДП «БОС» ЗАТ «ВОЗКО» ________________ _
(вул. Жовтневої революції, 287 с 800 до 900)

Миколаївські магістральні електричні мережі _
(5-42-62; вул. Жовтневої революції, 279 «а»)

Підземні сіті оптоволоконної лінії зв’язку ВОЛЗ ЗАТ «УМЗ» КД - 2/03 ЦТЕ - 2

_ _
(ТОВ «Вікторія – Феліз», кабельна дільниця – 2/03 Центру технічної експлуатації - 2 м. Первомайськ, вул. Червонофлотська, 44)
8 (05161) 4-25-52; 8 067 523 36 17;

Відповідальний виконавець робіт попереджений, про відновлення дорожнього полотна після закінчення робіт. У випадку порушення строків та невиконання відновлювальних дорожніх робіт накладаються штрафні санкції відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дозвіл на виконання земляних робіт отримав:
_ _

(підпис) (П. І. Б.) (дата)

Дозвіл видав та погодив начальник відділу

архітектури та містобудування

Управління комунальної власності

Вознесенської міської ради - головний

архітектор міста ______________________________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (7)

  Документ
  Заслухавши щорічний проміжний звіт начальника Управління освіти Вознесенської міської ради Кисільової С.В. про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки, схвалений експертною групою, керуючись п.
 2. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (5)

  Документ
  Заслухавши звіт начальника Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради Сорокіної А.В. (додається), виконавчий комітет Вознесенської міської ради відзначає, що в 2009 році Відділом культури, сім'ї, молоді та
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (2)

  Документ
  Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року
 4. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (12)

  Документ
  З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р.
 5. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (3)

  Документ
  Про створення відділу економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

Другие похожие документы..