Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Николай Васильевич Пушков был первым директором НИИЗМ, впоследствии ставшего ИЗМИРАНом, старейшего научно-исследовательского учреждения нынешнего г.Тр...полностью>>
'Урок'
Уметь пользоваться приёмами систематизации и обобщения при выяснении вопроса зависимости свойств углеводородов от их строения (вида связи, строения уг...полностью>>
'Документ'
Филологические записки: материалы герценовских чтений: Сб. ст. / Ред.-сост.: канд.филол.наук А.М.Новожилова; Российский государственный педагогический...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится « » 2009 года в часов на заседании диссертационного совета Д 212.154.01 при Московском педагогическом государственном ун...полностью>>

Навчання І виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у внз: традиції та інновації”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конференції

1

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

8-9 грудня 2011 року проводять

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ“

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Історичний факультет

16 грудня 2011 року проводять

Науковий семінар, присвячений пам’яті відомого українського вченого, доктора історичних наук, професора Володимира Володимировича Крутікова

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

16 грудня 2011 року проводять

Регіональну науково-практичну конференцію

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

ЯК ОРГАНІЧНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ

ФАХІВЦІВ У ВНЗ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ”

**********

Інститут журналістики Київського міжнародного університету

Інститут журналістики Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка

Інститут політичних наук і журналістики Сілезького університету

(м. Катовіце, Польща)

Інститут соціології Сілезького університету (м. Катовіце, Польща)

Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)

Філософський факультет університету в м. Ніш (Сербія)

31-31 березня 2012 року проводять

2

II Міжнародний симпозіум

СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ”

Планується робота таких секцій:

 1. теорія та історія соціальних комунікацій;

 2. теорія та історія журналістики;

 3. теорія та історія видавничої справи та редагування;

 4. прикладні соціально-комунікаційні технології;

 5. документознавство та архівознавство;

 6. книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство;

 7. соціальна інформатика та комп'ютерні технології;

 8. медіаекологія і медіаосвіта;

 9. лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика;

 10. зображальна журналістика в системі ЗМК.

Організаційний внесок — 100 грн

Матеріали надсилати до 20 січня 2012 року на електронну адресу:

akholod@ukr.net

Адреса:

м. Київ, Київський міжнародний університет, Інститут журналістики, вул. Львівська, 49, Україна, 03179

Телефони:

+38(044) 424-90-20*(205) — Холод Олександр Михайлович;

+38(044) 424-90-20*(201) — Зикун Наталія Іванівна

Тел./ факс: +38(044)450-06-31

**********

Державний вищий навчальний заклад

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди”

Молодіжна громадська організація Незалежна асоціація молоді

Студентське наукове товариство історичного факультету

Комітет дослідження історії та сучасності

14-16 грудня 2011 року проводять

III Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ”

3

Планується робота таких секцій:

 1. біологічні науки;

 2. географія та геологія;

 3. державне управління;

 4. екологія;

 5. економіка;

 6. історія;

 7. математика;

 8. мистецтво;

 9. педагогіка;

 10. політологія;

 11. право;

 12. психологія;

 13. соціологія;

 14. сучасні інформаційні технології;

 15. фізична культура та професійний спорт;

 16. філологічні науки;

 17. філософія.

Організаційний внесок — 50 грн

Матеріали подати до 12 грудня 2011 року.

Адреса:

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1, кім. 108, Київська обл., 08401

Телефон: 097 923-16-58

E-mail: neasmo@ukr.net

**********

Всеукраїнське громадське об'єднання “Нова освіта”

та науково-учбовий центр прикладної інформатики

НАН України

22-24 грудня 2011 року проводять

IX Всеукраїнську науково-практичну заочну конференцію

МОЛОДА НАУКА УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ

ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ”

Напрями роботи конференції:

 1. природничо-географічні та екологічні дослідження;

 2. фізика та хімія;

 3. 4

  математика та її застосування;

 4. журналістика;

 5. економіка та підприємництво;

 6. сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп'ютерних систем;

 7. історія, політологія, міжнародні відносини;

 8. менеджмент і адміністрування;

 9. культура та мистецтво;

 10. педагогіка;

 11. психологія;

 12. фізичне виховання, спорт та здоров'я людини;

 13. мовознавство та літературознавство;

 14. соціологія, філософія, релігієзнавство;

 15. правознавство.

Матеріали подати до 20 грудня 2011 року.

Телефон: (063) 056-82-92

E-mail: novaosvita@gmail.com

.ua

**********

Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Громадський рух Нова Україна

23 грудня 2011 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

РИЗИКИ ТА КОНФЛІКТИ

У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Напрями роботи конференції:

 1. теоретико-методологічні аспекти дослідження ризиків та конфліктів у сучасному суспільстві;

 2. філософське осмислення ризиків та безпеки;

 3. ризики сучасного етапу світового розвитку та їх відображення в програмних документах політичних партій;

 4. конфлікти в епоху глобалізації;

 5. етнополітичні ризики в умовах нерівномірності розвитку;

 6. національні, регіональні та глобальні аспекти посилення безпеки розвитку.

5

Матеріали надсилати до 15 грудня 2011 року на електронну адресу.

Адреса:

м. Сімферополь, консалтингово-конфліктологічний центр, вул. Б. Куна, 33, кім. 58.

Телефон: 38-050-497-10-11; 38-0652-70-90-78.

E-mail: 709078@

**********

Кримський інститут економіки та господарського права

Вінницький національний технічний університет

Поволзька академія державної служби

Асоціація "Аналітикум"

Міжнародне товариство прав людини

ТОВ "ТК Меганом"

21-23 грудня 2011 року проводять

Восьму Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію

"УКРАЇНА НАУКОВА"

Напрями роботи конференції:

 1. біологічні науки;

 2. будівництво та архітектура;

 3. географія та геологія;

 4. державне управління;

 5. економіка;

 6. історія;

 7. математика;

 8. мистецтво;

 9. медицина;

 10. педагогіка;

 11. політологія;

 12. право;

 13. психологія;

 14. сільське господарство;

 15. соціологія;

 16. сучасні інформаційні технології;

 17. технічні науки;

 18. фізична культура та спорт;

 19. філологічні науки;

 20. філософія;

 21. екологія;

 22. культурологія.

6

Матеріали подати до 20 грудня 2011 року.

Адреса:

Оргкомітет МНПІК "Україна наукова" ТОВ "ТК Меганом, а/с 82", м. Київ-192, 02192

Телефони: (44) 549-00-76; +380 67 737-15-61

E-mail: intkonf@

**********

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Украинская ассоциация “Женщины в науке и образовании”

13 января 2012 года проводят

Научно-практический семинар

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ,

НАУКЕ И УПРАВЛЕНИИ”

Направления работы конференции:

 1. информационные технологии в образовании (высшая и средняя школа);

 2. информационные технологии в науке;

 3. информационные технологии в управлении.

Организационный взнос — 10 грн.

Заявку сдать 13 января 2011 года.

Адрес: г. Днепропетровск, ул. Чернышевского, 24а, старый корпус, ауд.202

Телефон: 46-16-10

E-mail: chernlub@

**********

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

26-28 січня 2012 року проводять

ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

"УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ:

САМОБУТНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

7

Напрями роботи конференції:

 1. художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей);

 2. українська мова: тенденції розвитку;

 3. становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування;

 4. український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму;

 5. історія та сучасність українського козацтва;

 6. особливості економічної культури українського народу;

 7. роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.

Організаційний внесок — 200 грн.

Матеріли надсилати до 16 січня 2012 року на електронну адресу.

Адреса: м. Сімферополь, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, вул. Планеристів, буд. 33А, 95014

Телефон: +380 50 496-33-53

Факс: (652) 66-80-85

E-mail: crimeabusiness@

**********

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут іноземної філології

24 лютого 2012 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та

молодих науковців

"СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ"

Передбачається робота таких секцій:

 1. англійська мова в аспекті глобалізації на межі століть;

 2. дискурс в міжкультурній комунікації: вербальні й невербальні засоби спілкування;

 3. переклад і міжкультурна комунікація;

 4. соціолінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика і культура мовленнєвої поведінки;

 5. порівняльні дослідження в полілінгвальному просторі;

 6. 8

  картина світу мовної особистості;

 7. навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти;

 8. актуальні проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.

Організаційний внесок — 30 грн.

Матеріали надіслати до 15 січня 2012 року.

Адреса: м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка,

ННІ іноземної філології, вул. Пушкінська, 49, 10008.

E-mail: chernysh_oxana@

**********

Гуманітарний інститут

Національний авіаційний університет

6-7 квітня 2012 року проводять

V Міжнародну науково-практичну конференцію

"ФАХОВИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД:

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА"

Планується робота таких секцій:

 1. фаховий переклад – актуальні проблеми і перспективи;

 2. термінологія та переклад;

 3. соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу;

 4. лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу;

 5. перекладацька традиція та перекладознавство;

 6. підготовка перекладачів на сучасному етапі.

Організаційний внесок — 200 грн.

Матеріали надсилати до 10 лютого 2012 року.

Адреса:

03680, м. Київ, Гуманітарний інститут НАУ, кафедра англійської філології і перекладу, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, к. 1403.

Телефони:

(44) 406-68-36 — Сидоренко Сергій Іванович (заст. голови оргкомітету);

(44) 406-70-92 — кафедра англійської філології і перекладу НАУ.

E-mail: conferencekiev@i.ua

**********

9

Луганський державний інститут культури і мистецтв

9-10 лютого 2012 року проводять

IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію

СТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ”

Напрями роботи конференції:

 1. методологічні та філософські проблеми розвитку сучасного образотворчого мистецтва України;

 2. естетичний ідеал у сучасному образотворчому мистецтві України;

 3. місія сучасного художника в культурному житті суспільства;

 4. тенденції організації виставкової діяльності;

 5. основні питання арт-критики;

 6. розвиток національної та регіональних мистецьких шкіл України;

 7. сучасна художня освіта: пріоритети та цінності;

 8. формування професійної мотивації в процесі викладання спеціальних дисциплін;

 9. сучасний художній процес та проблеми викладання спецдисциплін.

Організаційний внесок — 50 грн.

Матеріали подати до 10 січня 2012 року.

Адреса: Луганський державний інститут культури і мистецтв, Красна площа, 7, Луганськ, 91055, Україна;

Телефон: (0642) 49-23-36 — Покладов Олександр Анатолійович

E-mail: lgiki_nauka@

**********

Західноукраїнська організація

«Центр правничих ініціатив»

16-17 грудня 2011 року проводять

Всеукраїнські науково-практичні читання

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В УМОВАХ НОВІТНІХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ”

Напрями роботи конференції:

 1. теорія та історія держави та права;

 2. 10

  конституційне право;

 3. кримінальне право та процес;

 4. цивільне право та процес;

 5. господарське право та процес;

 6. адміністративне та фінансове право;

 7. трудове право та право соціального забезпечення;

 8. міжнародне право та право ЄС;

 9. порівняльне правознавство;

 10. кримінально-виконавче право та кримінологія;

 11. криміналістики та судова експертиза;

 12. екологічне, земельне та аграрне право.

Матеріали надсилати до 14 грудня 2011 року.

Адреса: м. Львів, проспект Чорновола, 7.

E-mail: nauka.cpi@

www.wcenter.org.ua

**********

Причорноморська фундація права

Міжнародну науково-практичну конференцію

МАЙБУТНЄ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ОЧИМА НАУКОВЦІВ”

Напрями роботи конференції:

 1. історія та теорія держави та права, філософія права;

 2. конституційне право, муніципальне право;

 3. міжнародне публічне та приватне право;

 4. екологічне, земельне, аграрне право;

 5. цивільне право та процес;

 6. сімейне право, житлове право;

 7. господарське право та процес;

 8. трудове право, право соціального забезпечення;

 9. адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;

 10. кримінальне право, кримінально-виконавче право;

 11. кримінальний процес, криміналістика.

Організаційний внесок — 70 грн

Матеріали подати до 20 грудня 2011 року.

Адреса: м. Одеса, вул. Жуковського, 33

Tелефон: +38 091 342 65 42

E-mail: conf.pfp@

www.bla.ua

11

**********

Асоціація аспірантів-юристів

17-18 грудня 2011 року проводять

ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ

ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ”

Напрями роботи конференції:

 1. теорія та історія держави і права, філософія права;

 2. конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право;

 3. актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право;

 4. цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;

 5. кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;

 6. кримінальний процес та криміналістика;

 7. трудове право та право соціального забезпечення;

 8. земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Матеріали надсилати до 15 грудня 2011 року.

Організаційнй внесок — 75 грн.

Адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19-б

E-mail: aau.kh_conference@i.ua.

.ua

**********

Національна Академія наук України

Інститут електродинаміки Національної Академії наук України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Вінницький Національний технічний університет

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Національний університет "Львівська політехніка"

Наукова рада з наукових основ електроенергетики

Секція "Україна" Міжнародного інституту IEEE

Громадська організація "Пані Наука"

12

4-8 червня 2012 року проводять

ХІІ Міжнародну науково-технічну конференцію

"ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2012"

Планується робота таких секцій:

 1. теоретична електротехніка;

 2. електроенергетичні комплекси, системи та керування ними;

 3. електротехнічні комплекси;

 4. Smart Grid технології.

Організаційний внесок — еквівалент 120 Євро.

Матеріали подати до 30 грудня 2011 року.

Адреса оргкомітету:

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 16, к. 313

Телефони: (044) 456-00-51, 454-90-69, 454-90-71, 454-26-57

E-mail: mailppe2012@

http://fel.kpi.ua/ppe

**********

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

28 грудня 2011 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

"ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

ТА РОЗВИТОК РИНКУ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ"

Напрями роботи конференції:

 1. моделі організації охорони здоров’я в світі;

 2. реформування державного регулювання системи охорони здоров’я в Україні;

 3. економіка охорони здоров’я. Медичне страхування;

 4. менеджмент закладів охорони здоров’я та медичної допомоги;

 5. перспективи розвитку санітарно-епідеміологічної служби;

 6. тенденції розвитку ринку медичних послуг. Якість медичної допомоги;

 7. механізми функціонування ринку фармацевтичних препаратів. Аптекарська справа;

 8. медична освіта в Україні та закордоном;

 9. етико-правові аспекти медицини. Медичне право.

13

14

Організаційний внесок — 200 грн.

Матеріали подати до 20 грудня 2011 року.

Адреса: 95014, м. Сімферополь, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, вул. Планеристів, буд. 33 А.

Телефон: +380 50 496-33-53

E-mail: crimeabusiness@

**********

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Управління освіти Полтавської міської ради

Полтавський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

23-24 лютого 2012 року проводять

Науково-практичну конференцію

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ

ЕКСКУРСІЙНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН”

Напрями роботи конференції:

 1. саморозвиток та самоорганізація майбутнього вчителя природничих дисциплін у профільній школі;

 2. методичні аспекти екскурсійної роботи у процесі вивчення курсів біології рослин і біології тварин;

 3. організація екскурсійної роботи з природничих дисциплін у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

 4. сучасні технології організації навчальних практик з біології, хімії, екології у ВНЗ.

Матеріали подавати до 15 січня 2011 року.

Адреса:

кафедра ботаніки, Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000.

Телефон: (0532) 2-28-91, моб. (095)42-28-005.

E-mail: pspubot2009@

**********

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

28 грудня 2011 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

ТА РОЗВИТОК РИНКУ МЕДИЧНИХ ТА

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ”

Напрями роботи конференції:

 1. моделі організації охорони здоров'я в світі;

 2. реформування державного регулювання системи охорони здоров'я в Україні;

 3. економіка охорони здоров'я. Медичне страхування;

 4. менеджмент закладів охорони здоров'я та медичної допомоги;

 5. перспективи розвитку санітарно-епідеміологічної служби;

 6. тенденції розвитку ринку медичних послуг. Якість медичної допомоги;

 7. механізми функціонування ринку фармацевтичних препаратів. Аптекарська справа;

 8. медична освіта в Україні та за кордоном;

 9. етико-правові аспекти медицини. Медичне право.

Організаційний внесок — 200 грн.

Матеріали надсилати до 20 грудня 2011 року.

Адреса: 95014, м. Сімферополь, вул. Планеристів, 33А

Тел/факс: (0652) 66-80-85, (050) 496-33-53

E-mail: crimeabusiness@

**********

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

23 березня 2012 року проводять

Всеукраїнську міжвузівську наукову студентську конференцію

"ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ"

Напрями роботи конференції:

 1. 15

  16

  новітні бюджетні технології та перспективи їх впровадження в Україні;

 2. новації Податкового кодексу України та їх вплив на соціально-економічний розвиток держави;

 3. інноваційні інструменти на фінансовому ринку у контексті світової фінансової нестабільності.

Матеріали подати до 20 січня 2011 року.

Адреса:

03680, м. Київ, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, кафедра фінансів, (для оргкомітету конференції), проспект Перемоги, 54/1

Телефони: (044) 456-36-35 — кафедра фінансів;

(044) 371-62-63 — кафедра фінансових ринків.

E-mail: kafin_konf@

www.kneu.kiev.ua

**********

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

22-24 грудня 2011 року проводять

IV Міжнародну науково-практичну конференцію

СУЧАСНІ НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

Напрями роботи конференції:

 1. взаємодія держави і ринку: сучасні трансформації;

 2. соціалізація у різних національних економічних моделях;

 3. глобалізаційний вплив на розвиток національних економік;

 4. інноваційні моделі розвитку;

 5. українська національна модель: сучасний стан та перспективи розвитку;

 6. становлення регіональних моделей розвитку на різних континентах;

 7. перспективи формування глобальної моделі розвитку.

Організаційний внесок — 200 грн.

Матеріали надсилати до 15 грудня 2011 року.

Адреса: 95014, м. Сімферополь, вул. Планеристів, ЗЗА

Телефон: 38 (0652) 66-80-85, моб. 38-050-4963353

E-mail: crimeabusiness@mail.ru

www.educrimea.com

**********

Тернопільський національний економічний університет

Рада молодих вчених

23-24 лютого 2012 року проводят

IX Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ:

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА

ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Світова економіка в XXI столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання.

Секція 2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури.

Секція 3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.

Секція 4. Теорія інституціоналізму та інституційне забезпечення економічного розвитку.

Секція 5. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту.

Організаційний внесок — 150 грн.

Матеріали надсилати до 16 грудня 2011 року.

Адреса: 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ТНЕУ, каб. 1103, Рада молодих вчених, з приміткою «на конференцію».

Телефон: (0352) 47-50-50.

E-mail: rmv_tneu@

**********

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління

1-2 березня 2012 року проводять

Четверту Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

17

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПОГЛЯД МОЛОДІ”

Напрями роботи конференції:

 1. маркетинговий менеджмент – сучасна філософія підприємництва;

 2. стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі;

 3. актуальні проблеми економіки підприємства;

 4. участь України в процесі економічної глобалізації;

 5. становлення постіндустріальної економіки: генерація нових ідей;

 6. іноземні мови, як шлях самореалізації майбутнього фахівця.

Організаційний внесок — 60 грн.

Матеріали подати до 01 січня 2012 року.

Адреса: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31, кафедра економіки підприємства.

Телефон: (062) 295-14-67; (050) 942-22-55 — Воскобоєва Олена Володимирівна

E-mail: econom@kaf.donduet.edu.ua

**********

Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Громадський рух "Нова Україна”

25 січня 2012 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ІННОВАЦІЇ У XXI СТОЛІТТІ

Напрями роботи конференції:

 1. нові концепції інноваційного розвитку;

 2. перспективи технологічної модернізації країни;

 3. сучасні бізнес-моделі інноваційних компаній;

 4. інновації у навчальних закладах. Підприємницькі університети проти дослідницьких університетів;

 5. необхідність соціальних інновацій в сучасному суспільстві;

 6. регіональні аспекти інноваційного розвитку. Формування кластерів.

Організаційний внесок — 150 грн.

Матеріали надіслати до 20 січня 2011 року.

Адреса: Крим, м. Сімферополь, Консалтингово-конфліктологічний центр,

вул. Б. Куна, 33, кім. 58

Телефон: 38-050-497-10-11, 0652-70-90-78

E-mail: 709078@mail.ru

18

**********

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Головне фінансове управління

Донецької обласної державної адміністрації

Виконавчий комітет Макіївської міської ради

Макіївське відділення ПАТ "Укрсоцбанк"

Міжнародний інститут самоврядування. Російська Федерація.

25-26 січня 2012 року проводять

II Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ В

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ”

Напрями роботи конференції:

 1. модернізація державних фінансів в умовах глобалізації;

 2. сучасні інструменти фіскального та монетарного регулювання економіки;

 3. фінансово-економічні проблеми сталого розвитку підприємств;

 4. регіональні аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни;

 5. фінансово-економічна безпека в Україні.

Організаційний внесок — 150 грн.

Матеріали надіслати до 20 січня 2011 року.

Адреса: 86157, м. Макіївка, Донецька обл., ПВНЗ "Макіївський економіко-гуманітарний інститут", вул. Островського, 16

Телефон: (0623)22-22-27, (0623)22-03-23 — приймальна;

+38050 54 94 407 — Ніколаєва Ольга Миколаївна

E-mail: olga-nony@

**********

Львівська економічна фундація

23-24 грудня 2011 року проводять

VI Міжнародну науково-практичну конференцію

ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ 2011 РОКУ:

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Напрями роботи конференції:

 1. економічна теорія;

 2. 19

  фінанси та страхування;

 3. банківська справа;

 4. міжнародна економіка;

 5. менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;

 6. економіка підприємства;

 7. економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг);

 8. економіка праці та управління персоналом;

 9. бухгалтерський, управлінський облік і аудит;

 10. фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Матеріали подати до 20 грудня 2011 року.

Адреса: м. Львів, проспект Чорновола 7.

Телефон: +38 063 204 34 31

E-mail: info@lef.lviv.ua

www.lef.lviv.ua

**********

Національна академія державного управління

при президентові України

Харківський регіональний інститут державного управління

Громадська організація

Центр стратегічних досліджень та інноватики”

29 березня 2012 року проводять

XII Міжнародний науковий конгрес

"ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ"

Передбачається робота таких секцій:

Секція № 1. Теорія і практика функціонування та розвитку системи державного управління в сучасному суспільстві.

Секція № 2. Сучасні механізми реформування представницьких органів влади в Україні.

Секція № 3. Демократичні засади державного управління: внутрішні та зовнішні пріоритети розвитку.

Секція № 4. Особливості кадрової політики на сучасному етапі розвитку України.

Секція № 5. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки України.

Секція № 6. Пріоритетні напрямки вдосконалення мовної підготовки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

20

Секція № 7. Соціальна і гуманітарна політика України: концептуальні засади формування та реалізації.

Організаційний внесок — 160 грн.

Матеріали подати до 20 січня 2011 року.

Адреса: 61050, м. Харків, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, пр. Московський, 75

Телефон: (057) 732-32-55

E-mail: nauka@kbuapa.kharkov.ua

www.kbuapa.kharkov.ua

**********

Центр международного права и правосудия

приглашает Вас принять участие в Седьмом Институционном визите и посетить международные организации и университеты, а также места, в которых творилась история. Уникальность данной программы состоит в том, что участники смогут посетить 4 международных суда: Суд ООН, ЕСПЧ, Трибунал по морскому праву и Международный уголовный суд.

Центр занимается организацией конференций, круглых столов, летних школ по международному праву. Центр международного права и правосудия является также организатором первой в Европе Модели международного морского арбитража, которая проводится в Одессе.

Институционный визит

Одним из направлений деятельности Центра также является организация студенческих визитов в международные организации, где студенты имеют возможность прослушать тематические лекции, мастер-классы, посетить экскурсии, а также принять участие в дискуссии с сотрудниками международных организаций и узнать о возможностях прохождения стажировки.

Стоимость участия в программе составляет 600 евро.

Конечный срок подачи заявок — 31 декабря 2011 года.

/center.cilj

Телефони: +38 (048) 795 90 19, +38 (097) 711 27 99.

E-mail: visit@cilj.org.ua

www.cilj.org.ua

21

22

**********

НАУКОВІ ВИДАННЯ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ МИКОЛАЇВЩИНИ “ПАРУС”

запрошує Вас на сторінки журналу з результатами Ваших наукових досліджень.

Розділи журналу:

 1. виховний процес;

 2. дидактика;

 3. додаткова освіта дітей;

 1. дошкільна та початкова освіта;

 2. економіка та право;

 3. загальна педагогіка;

 4. інформатика та програмування;

 5. історія педагогіки та освіти;

 6. комп’ютерні програми навчального призначення;

 7. літературознавство;

 8. логопедія;

 9. методики викладання;

 10. методологія педагогіки;

 11. мистецтвознавство;

 12. мовознавство;

 13. музична педагогіка;

 14. народна педагогіка;

 15. новини та проблеми освіти;

 16. освіта за кордоном;

 17. педагогіка вищої школи;

 18. педагогічна психологія;

 19. педагогічна публіцистика;

 20. педагогічне краєзнавство;

 21. порівняльна педагогіка;

 22. прикладна лінгвістика;

 23. професійна освіта;

 24. система освіти України;

 25. педагогіка;

 26. соціальні (суспільні) науки;

 27. спеціальна (корекційна) педагогіка;

 28. сучасна педагогічна освіта;

 29. сучасна філологія;

 30. сучасні освітні технології;

 31. філософія освіта.

Прийом матеріалів ― до 31 грудня 2011 року.

Розміщення електронної версії на сайті ― 15 січня 2011 року.

Вартість публікації статті ― 25 грн.

E-mail: parus.nikolaev@gmail.com

www.parus.nikolaev.ua

**********

Інформуємо Вас щодо виходу в світ нового актуального видання ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО КОДИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА / В.С. Цимбалюк - К.: Освіта України”, 2011.-426 с, тв.

У монографії пропонуються до розгляду методологічні положення до кодифікації інформаційного законодавства, як складова теорії і практики Інформаційного права. Піднімаються окремі проблемні питання правового регулювання в інформаційній сфері суспільних відносин та визначаються шляхи їх подолання. Новизна видання полягає в тому, що в ньому здійснюється огляд міжнародного інформаційного права, як джерела національного інформаційного права. Висвітлюються об'єктивні умови необхідності реформи законодавства в сфері суспільних інформаційних відносин в Україні.

"Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, політиків, державних службовців, законодавців, що переймаються проблемами інформаційного права, кодифікації інформаційного законодавства, гармонізації національного права України з міжнародним інформаційним правом.

Може бути корисною при викладанні і вивченні у вищих навчальних закладах навчальних дисциплін “Інформаційне право”, “Міжнародне інформаційне право” та ряду інших, що пов'язані з правовим регулюванням суспільних відносин щодо інформації.

Книгу можна придбати безпосередньо у видавництві “Освіта України” попередньо замовивши її кількість по тел. (044) 228-81-29, (044) 237-59-92, (068) 345-00-32 або e-mail: osvita2005@gmail.com

Книга вийшла обмеженим накладом. Ціна 78 грн

**********

Інформуємо Вас щодо виходу в світ трьохтомного фундаментального видання серії ЛІТОПИСУ УКРАЇНОТВОРЕННЯ «АVE, UKRAINA! ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ/ К.: Освіта України, 2011, присвяченому 20-річчю незалежності України.

Книга виготовлена в енциклопедичному форматі в якісному виконанні з тисненням золотом. Складається з двох книг, які вміщують 3 томи: том І - II - 1432 с, том II - 111 - 1296 с, тв.

Книга відображає процес державотворення в Україні протягом останніх двох десятиліть. В його основу були покладені першоджерела: стенограми пленарних засідань, закони, рішення Верховної Ради України, а також роздуми народних депутатів, аналітичні статті істориків, філософів, політиків та спогади учасників історичних подій в процесі прийняття Декларації про державний суверенітет.

Побудована на документальних матеріалах, насичена свідченнями безпосередніх учасників історичних подій, без правок та скорочень, мовою оригіналу, книга розрахована на парламентарів, працівників державних структур, органів місцевого самоврядування, професійних політиків, науковців, учнівську, студентську молодь -майбутніх законодавців, державників га широкий загал читачів.

Безперечно, це видання займе належне місце на полицях Вашої бібліотеки, як одне з основних джерел процесу формування української держави в перші 20 років її незалежності та буде користуватися увагою як сучасного, так і майбутнього покоління дослідників.

Книга презентується вступним словом Президента України В.Ф. Януковича, а авторський колектив представлений відомими політиками, вченими, письменниками та сучасниками-спостерігачами процесу державотворення в Україні.

Враховуючи обмеженість накладу (500 прим.), прохання завчасно зарезервувати необхідну Вам кількість комплектів видання.

Заявки просимо надсилати безпосередньо у видавництво “Освіта України” по тел. (044) 228-81-29,(044) 237-59-92, (068) 345-00-32 або e-mail: osvita2005@gmail.com

Для бібліотек видання відпускається за собівартістю (3 томи - 350 грн.)

За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 2. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 3. Гуренкова Ольга Володимирівна Екологічна компетентність майбутніх фахівців навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Рецензенти: Гончаренко С.У., доктор пед. наук, професор, дійсний член АПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих;
 4. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти
 5. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.

Другие похожие документы..