Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Чим зумовлена наявність напівпустельних ландшафтів на Атлантичному узбережжі помірного поясу Південної Америки? Назвіть цей регіон та охарактеризуйте...полностью>>
'Доклад'
ГДОУ детский сад № 115 компенсирующего вида  расположен во Фрунзенском  районе Санкт-Петербурга  по адресу: 192212, Санкт-Петербург, улица Белградска...полностью>>
'Программа'
Назначение данной программы состоит в том, чтобы помочь выпускникам института профессиональных инноваций по специальности 020400 – «Психолог. Препода...полностью>>
'Решение'
Заслушав и обсудив доклад Половникова Г.Б. о продаже находящихся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области земельных ...полностью>>

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

 

 Бланки заяв

про реєстрацію авторського права на твір

про передачу (відчуження) майнових прав на твір

про передачу виключного / невиключного права на використання твору

про реєстрацію авторського права на службовий твір

Державна реєстрація авторського права і договорів,
якi стосуються права автора на твір

 

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (далі - Порядок).


Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Урицького, 45, Київ-35, МСП, 03680, Державна служба інтелектуальної власності України. Прийом заявок здійснюється в робочі дні з 9.30 до 12.30. Телефон: (044) 498-37-08 (09, 10).


Види реєстрацій

Реєстрація авторського права на твір

• Реєстрація авторського права на твір
• Реєстрація авторського права на службовий твір

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір

• Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
• Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору
• Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

Документи, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів,
якi стосуються права автора на твір (подаються комплектно в паперовій папці!):


Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:
• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 ;
• примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 );
• документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
• документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.


Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (відповідно до ст.429 Цивільного кодексу України).


Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, повинна містити:

• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 ;
• примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 );
• примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 ), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 );
• документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.


Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Міністерством культури і туризму України на базі державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (м. Київ, проспект Перемоги, 44, 03057). Порядок подання зазначеного твору до державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" визначається Міністерством культури і туризму України.


Сплата зборів за державну реєстрацію


Сплата зборів здійснюється через банківські установи. Кожний вид збору сплачується окремо з обов'язковим зазначенням призначення платежу та прізвища, ім’я, по батькові або повної назви платника.

 

Реквізити платежу

 

Одержувач

УДК у Шевченківському районі м. Києва

ЗКПО

26077968

МФО

820019

Банк

ГУ ДКУ у м. Києві

Рахунок

31211217700011

Призначення платежу

24060200; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний

код (для фізичних осіб); збір за:

 

Формулювання призначення платежу

 

за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб

55,25 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб

8,5 грн.

за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб

161,5 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб

25,5 грн.

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб

72,25 грн

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб

195,5 грн.

 

Законодавство

 • Закон України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII

 • Цивільний кодекс України (глави 35, 36, 75)

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір"

Розгляд заявки, видача свідоцтв та рішень

Реєстрація авторського права

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам розділів II і III Порядку, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Видача свідоцтва здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, якi стосуються права автора на твір.

Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.

Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати державної реєстрації. Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

Публікація вiдомостей про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр

Вiдомостi про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, публiкуються в каталозi усіх державних реєстрацiй авторського права Державної служби інтелектуальної власності України "Каталог державної реєстрації" та в офiцiйному бюлетенi Державної служби інтелектуальної власності України "Авторське право і суміжні права".

http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html?s=printСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державн е агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (1)

  Документ
  Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності регіональних органів системи НТІ та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
 2. Державний комітет статистики україни (41)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету Україниз питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 3. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 4. Зміст (2)

  Документ
  До збірника увійшли найважливіші виступи відповідальних державних чиновників, в яких вони роз’яснюють державну інформаційну політику з питань євроатлантичної інтеграції, а також виступи практикуючих журналістів, в яких вони діляться
 5. Зміст (23)

  Документ
  До збірника увійшли найважливіші виступи відповідальних державних чиновників, в яких вони роз’яснюють державну інформаційну політику з питань євроатлантичної інтеграції, а також виступи практикуючих журналістів, в яких вони діляться

Другие похожие документы..