Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му...полностью>>
'Документ'
заседания Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации Федерального С...полностью>>
'Реферат'
Имя графа Михаила Михайловича Сперанского известно всем, кто хоть немного знаком с русской историей. Однако – как это нередко бывает, – как правило, ...полностью>>
'Документ'
руб. 7311 4.3. расходы на управление (заработная плата, аренда помещений, услуги банка, почты по приему платежей и т д.) Тыс....полностью>>

Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Мелітопольської

районної ради

______________ № ______

ПРОГРАМА

зайнятості населення

Мелітопольського району

на 2012 – 2014 роки

Мелітополь, 2011 рік

ЗМІСТ

Стор

І.

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки

3-4

ІІ.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку району та розвитку ринку праці

4-7

III.

Основні показники соціально-економічного розвитку району

7

V.

Показники професійної підготовки та використання робочої сили

8-9

VI.

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

10-11

VII.

Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

12

VIII.

Показники сприяння зайнятості інвалідів

13

IX.

Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012-2014 роки

14-19

 1. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення

Мелітопольського району на 2010-2011 роки

Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулювання відносин на ринку праці з метою ефективного використання трудових ресурсів району, подолання безробіття, підготовки кваліфікованих кадрів для всіх секторів економіки в районі, працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями.

Станом на 01.09.2011 середньорічна чисельність населення працездатного віку в районі становить 31,27 тис. осіб, в т.ч. інвалідів працездатного віку – 1,33 тис. осіб.

Загальна чисельність зайнятого населення району становить 24,5 тис. осіб, включаючи найманих працівників, молодь працездатного віку, яка навчається; зайнятих в особистих селянських господарствах, приватних підприємців, військовослужбовців, фермерів та членів їх сімей, громадян, які працюють на виборчих посадах; громадян, що працюють за межами району та України.

Ринок праці і рух його складових невід`ємно пов’язані зі станом соціально-економічного розвитку району, впливами зовнішніх і внутрішніх чинників на нього.

У звітному періоді, незважаючи на продовження дії негативного фактору світової фінансової кризи, виконання показників Програми проходить за планом. Однак, відсутність паритету цін на сільськогосподарську продукцію, фінансова обмеженість роботодавців у збільшенні нових робочих місць, існуючі проблеми кредитування малого бізнесу значно зменшує темпи виконання основних показників Програми зайнятості населення району.

Результати економічного та соціального розвитку району у 2010 році мали позитивну тенденцію більшості показників у промисловості, сільському господарстві, сфері послуг (пасажирські, вантажні перевезення, торгівля), інвестиційній діяльності, експорту-імпорту товарів. За 9 місяців 2011 року спостерігаються як приріст, так і зниження темпів росту окремих показників у різних сферах економіки району. На ринку праці спостерігаються позитивні тенденції.

Зайнятість працездатного населення в Мелітопольському районі забезпечується 3 промисловими підприємствами (2 - машинобудівних, 1 – харчопереробне), 142 сільськогосподарськими підприємствами різної форми власності, в т.ч. 78 фермерськими господарствами, малим і середнім бізнесом, особистими селянськими господарствами.

Станом на 01.10.2011 року в районі відбулось збільшення кількості юридичних осіб на 5,3 % та фізичних осіб на 7,0 % до початку 2010 року. На 01.10.2011 кількість зареєстрованих юридичних осіб району – 659 одиниць, на них зайнято працівників 9,5 тис. осіб, зареєстрованих фізичних осіб – 2391 одиниця, найманих працівників у них на основі зареєстрованих центром зайнятості трудових договорів– 0,6 тис. осіб.

Чисельність найманих працівників району (за даними ПФУ) станом на 01.10.2011 складає 10,1 тис. осіб, що менше в зрівнянні з початком 2010 року на 0,57 тис. осіб.

До особливостей розвитку трудових відносин на селі за останні два роки відноситься ріст чисельності населення, зайнятого в особистому селянському господарстві (4,5 тис. чол.), а також населення, яке обробляє земельні паї самостійно (1,8 тис. чол..). Таким чином, разом з приватними підприємцями, близько 8,5 тис. чоловік забезпечує себе роботою самостійно, що становить 27,2% до загальної кількості населення району працездатного віку.

На обліку в пошуках роботи в центрі зайнятості впродовж січня-жовтня 2011 року перебувало 1437 осіб, що на 9,0 % більше до відповідного періоду 2010 року.

За сприянням служби зайнятості за 10 місяців 2011 року:

- працевлаштовано 551 особу, що на 8,9% більше до відповідного періоду 2010 року;

- проходило професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 211 осіб, що на 4,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року;

- залучено до громадських робіт 479 осіб (в минулому році – 506 осіб).

Рівень зареєстрованого безробіття в районі на 01.11.2011 року становить 1,25 % (1,12 % – на 01.11.2010 р.).

За даними підприємств, установ та організацій з початку поточного року чисельність працівників, які тимчасово працювали на умовах неповного робочого дня (тижня), скоротилась з 713 чол. в січні місяці до 271 чол. в жовтні 2011 року, що в 1,2 р. менше , ніж за аналогічний період 2010 року та в двічі менше, ніж у 2009 році.

Кількість новостворених робочих місць в районі у 2010 році склала 669 одиниць, що складало 101,4% від прогнозу, та перевищила в 2,4 разів кількість ліквідованих робочих місць. За 9 місяців 2011 року кількість створених робочих місць становить 693 од. (101,9 % до Програми), що лише в 1,4 рази більше кількості ліквідованих робочих місць.

Середньомісячна потреба в робочій силі на підприємствах, в установах та організаціях району збільшилась в зрівнянні з минулорічним періодом з 29 до 53 чол. , значна кількість з яких передбачалась для інвалідів.

Незважаючи на позитивні тенденції на ринку праці, спостерігається значний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.

Проблемою укомплектування вакансій, особливо для кваліфікованих працівників, залишається низький рівень запропонованої заробітної плати. Питома вага вакансій з мінімальною заробітною платою складає 69,0 %, що ускладнює процес підбору підходящої роботи безробітним.

При сприянні служби зайнятості за 2010 рік та січень-жовтень 2011 року за допомогою активних методів роботи:

 • працевлаштовано – 1119 чол. (108,6 % від запланованого Програмою);

 • проходили перенавчання – 440 чол.( 157,1 % до Програми);

 • приймали участь в громадських роботах – 1109чол.( 128,3 % до Програми).

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району

та розвитку ринку праці

Розвиток в економічній і соціальній сферах району прямо чи опосередковано залежатиме в 2012-2014 роках від планування на вищому державному рівні макроекономічних показників соціально-економічного розвитку України та мінімізації

впливу негативних явищ світової фінансової кризи на реальний сектор економіки країни в цілому та в регіонах.

На наступні 3 роки планується збереження позитивних тенденцій в економіці району, що сформовані на поточний час, та досягнення приросту показників у всіх секторах економіки: стабілізації роботи промислового виробництва, підвищення споживчого попиту на товари, збільшення використання земельних ділянок для ведення господарської діяльності, використання об’єктів нерухомості нежитлового призначення для підприємництва, наповнення доходної частини бюджету, росту доходів населення, поліпшення фінансових результатів суб’єктів господарської діяльності, зменшення заборгованості із виплати заробітної плати та заборгованості із сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України у Мелітопольському районі, залученню інвестицій в економіку району, мінімізацію явища неповної зайнятості та вимушених неоплачуваних відпусток, збільшення нових робочих місць, створення умов для збереження існуючих підприємств та робочих місць на них.

З метою соціально-економічного розвитку Мелітопольського району у 2012-2014 роках передбачається прикласти максимум зусиль всіх гілок влади для реалізації, перш за все, інвестиційних та інноваційних проектів, за рахунок яких можливо досягти ріст кількості робочих місць та забезпечити позитивне розв’язання проблемних питань в різних секторах економіки на підвідомчий території.

Перспективними напрямками діяльності, які сприятимуть розвитку ринку праці району та створенню нових робочих місць, враховуючи операційні цілі Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року, є:

 • будівництво плодово-овочевого ринку;

 • будівництво сміттєпереробного заводу;

 • будівництво регіонального інвестиційного парку «Інвест-Мелітополь»;

 • збільшення площ під садівництво, ягідні культури;

 • розширення мережі садиб «зеленого туризму», їх обслуговування;

 • введення в експлуатацію електричної підстанції та плавильної печі ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин»;

 • легалізація робочих місць у фермерських господарствах району, малому бізнесі, на сезонних сільськогосподарських роботах;

 • розширення мережі дитячих садків;

 • впровадження переробного виробництва (сільгосппродукції, відходів рослинного походження як альтернативного виду палива);

 • залучення молоді до малого бізнесу;

 • підтримка підприємницьких ініціатив громадян;

 • поширення на територіях селищної, сільських рад застосування оплачуваних громадських робіт;

 • організація професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації і професійного навчання безробітних у відповідності до попиту на ринку праці;

 • забезпечення соціальної підтримки безробітних громадян;

 • посилення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати та скорочення заборгованості з неї;

 • залучення коштів з різних джерел фінансування на будівництво об’єктів, що забезпечать створення нових робочих місць в районі.

Мінімізацію наслідків другої хвилі світової фінансової кризи на ринок праці в

районі передбачається забезпечити за рахунок перепрофілювання підприємств, випуску конкурентноспроможної продукції відповідно до кон’юктури ринку (ПП «Магістр», ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», ТОВ «Соцінновація», інші), співпрацювання з районними підприємствами, які виконуватимуть обсяги відповідних робіт по впровадженню інноваційних, інвестиційних проектів, залучення коштів на природоохоронні заходи, реалізація яких забезпечить обсягами робіт районні підприємства.

З метою використання професійно-освітнього потенціалу, одержаних молоддю професійних знань передбачається проводити відповідні організаційні заходи з роботодавцями щодо надання першого робочого місця випускникам професійно-технічних закладів освіти.

Однією з головних проблем на ринку праці району є наявність значної кількості надлишкової робочої сили при наявному потенціалі роботодавців та кількості в них робочих місць. Основною задачею на наступні два роки стануть збільшення кількості суб’єктів господарювання в районі з новими робочими місцями, залучення коштів на впровадження інноваційних та інвестиційних проектів з будівництва регіонального інвестиційного парку «Інвест-Мелітополь» (650 робочих місць), сміттєпереробного заводу (60 робочих місць), плодово-овочевого ринку (300 робочих місць), лінії з брикетування вторинних рослинних відходів для виготовлення альтернативних видів палива (7 робочих місць).

В промисловій сфері району приріст робочих місць планується через введення в експлуатацію електричної підстанції та плавильної печі ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (40 робочих місць), збільшення обсягів виробництва ПП «Мирненський булочно-кондитерський комбінат» (12 робочих місць).

Щорічне збільшення сезонних робочих місць у сільськогосподарському виробництві на період збирання врожаю сільгоспкультур передбачається у загальній кількості 140 одиниць в наступних сільгосппідприємствах:

- ДП ДГ «Мелітопольське» - 60;

- ТОВ «Блексі фрут компані» - 30;

- ТОВ «Мелітопольська черешня» - 50.

Передбачається розвиток обслуговуючого персоналу у туристичній сфері (з 10 робочих місць у 2012 році до 20 робочих місць у 2013 та 2014 роках) – фахівці екскурсійного супроводу, тимчасового розміщення і харчування (господарі зелених садиб), працівники об’єктів активного відпочинку на Тихонівських ставках, у Старобердянському лісництві, Терпіівських цілющих джерелах, туристичній базі «Скіфський стан», національному історико-археологічному заповіднику «Кам’яна могила», організатори театральних вистав, кінних прогулянок, гіди-перекладачі.

Більш активна робота з легалізації «тіньової» зайнятості населення у фермерських господарствах, підприємницькій діяльності в сфері торгівлі та наданню послуг сприятиме узаконенню трудових відносин та розширенню сфери прикладання праці та поповнення бюджетів усіх рівнів.

Для поліпшення ситуації на ринку праці, перш за все, органи виконавчої влади району, районної, селищної та сільських рад сприятимуть реалізації заходів щодо розвитку їх економічної та соціальної структури.

Виходячи з прогнозних розрахунків щодо стану ринку праці в районі на 2012 – 2014 роки, для розв`язання проблем зайнятості населення за участю районного центру зайнятості очікується:

- зареєстрований рівень безробіття в межах 1,13 %;

- загальна кількість створених робочих місць – 2400 одиниць;

- сприяння працевлаштуванню на вільні робочі місця та вакантні посади - 1690 осіб, в т.ч. 120 безробітних за рахунок надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 • направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації - 645 безробітних;

 • залучення до участі у громадських роботах - 1500 осіб.

Для працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, рішенням виконкомів сільських та селищної рад на підприємствах, в установах і організаціях, за поданням районного центру зайнятості, планується бронювати, згідно чинного законодавства, робочі місця в кількості не менш ніж 12 одиниць щороку.

Мінімізації впливу другої хвилі фінансово-економічної кризи на ринок праці сприятиме стабілізація надання кредитів різними фінансовими установами під невисокі відсотки малому і середньому бізнесу, запровадження паритету цін на вироблену продукцію, особливо в сільськогосподарському виробництві, підвищення якості робочої сили відповідно до попиту на конкретні замовлення роботодавців. Виконання завдань і заходів, визначених Програмою зайнятості населення району на 2012 – 2014 роки, дозволить забезпечити поліпшення стану на ринку праці і мінімізувати негативні явища, пов’язані з кризою, в сфері зайнятості, позитивно впливатиме на зменшення рівня безробіття та виконання планів і прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку району на цей період.

ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку району

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

-

90,4

-

97,8

100,67

102,1

103,0

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

302,9

682,4

257,6

625,2

636,9

647

658

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

102,6

111,9

84,4

100,1

102

105

106

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

За статистичними даними інформація конфіденційна

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

23

х

25

28

30

31

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

51,1

х

50,7

50,4

50,4

50,3

8. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

Розраховується на обласному рівні

V. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

у тому числі:

х

-

х

-

-

-

-

- вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації

- вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації

- професійно-технічних навчальних закладів

х

х

х

-

-

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Кількість випускників навчальних закладів,

тис. осіб – усього

х

-

х

-

-

-

-

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації

- випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

х

х

-

-

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

6,752

6,798

6,184

6,192

6,3

6,3

6,3

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

0,175

2,6

0,176

2,6

0,036

0,6

0,04

0,6

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

1,063

15,7

1,08

15,9

0,659

10,7

0,7

11,3

0,65

10,3

0,6

9,5

0,5

7,9

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

х

0,371

4,9

х

х

0,375

6,0

0,380

6,0

0,385

6,1

0,4

6,3

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

х

0,030

0,4

х

х

0,032

0,51

0,034

0,54

0,036

0,57

0,1

1,6

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

1,334

х

1,355

1,4

1,4

1,4

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

1044,8

х

1183,9

1317

1462

1612

VI. Розширення сфери застосування праці шляхомСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

  Документ
  2. Підстава для розроблення: Програма розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 26.
 2. На головну сторіну веб сайту ода в розділ „стратегія”

  Документ
  за перше півріччя 2011 року щодо соціально-економічних результатів і потенціалу області у рамках контролю реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. 2 Аналіз основних проблем управлінської культури, самодостатності громад, їх спроможності до самоврядування

  Документ
  2.6.2. Аналіз основних проблем управлінської культури, самодостатності громад, їх спроможності до самоврядування. Обґрунтування бачення, основні напрями розв’язання проблем,
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..